POSTED IN Demokrati, Norge

Under overflaten, skjult maktapparat.

Khazar-jøder styrer Norge?

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Ja, hvem styrer egentlig Norge? Vi har politiske institusjoner som Storting og regjering, der skal vel de styrende sitte etter frie og åpne valg? Tror vi. Pressen er en viktig politisk faktor som skal gi ryddig informasjon og bidra til faktisk tenkning, tenker vi. Det politiske livet er åpent og hederlig, lærer vi. Men er det virkelig sant?

1. Spørsmål ved fri tenkning
Kanskje er det et skue. Det er hva overflatisk skjer, og vi slår oss til ro med det. Vi har lært det fra folkeskolen. Men det er et overflatisk bilde som dekker over andre forhold, om et dypere maktapparat av personer og grupper som fremmer egne interesser gjennom maktapparatet vi tror på, med venner, likesinnete, felles tenkende og delt tilhørighet bak en overflatisk fasade.

Det er maktinteresser på politisk grunnlag. Men kan også ha basis i ideologi, religion og/eller etnisk bakgrunn. Man tenker på samme vis, kjenner hverandre igjen, ser felles interesser og heller til samme side, som en skjult maktfaktor.

2. Personlige og vennskapelige forhold
Personlige relasjoner kan ligge i dette. Man gir stilling til venner, gir bekjente posisjoner. Man vil framstå sterk i nære relasjoner og forventer privilegier tilbake. Det har vi sett og ser blant politikere og andre ledere i Norge, selv blant regjeringsmedlemmer i landet.

3. Klasserelasjoner
Vi tilhører alle en klasse. Klassens relasjoner er viktig, den fremmer indre bånd i felles interesser, bevisst eller ubevisst. Enkeltpersoner kan falle fra og fremme en annen klasses interesser i klassekamp.

4. Etniske og klan-interesser
Disse bør vi kjenne til. En etnisk gruppe eller klan – nasjonalt og/eller internasjonalt – kan fremme egeninteresser. De tenker likt i mange spørsmål, ser felles klan-interesser og knytter bånd rundt disse. De framstår i virkeligheten som en sekt, med stor makt og innflytelse. Gjerne stilt utenfor andre, men med fokus på klanen selv. Eksempel kan være «jøder».

5. Jøder med makt
Jøder har makt i Norge. Pressen må lytte til dem, ikke komme i kontrovers. Pressen vil tape. Jøder har stort omland av sympatisører og støttespillere i samfunnet generelt, tillagt hvordan å tenke, og til fremme for dette selv ved urett gruppen står bak.

6. Konkret om makt i Norge, «eliten» i klanen
Vi kjenner til de siste skandaler her hjemme med privilegier og utnevnelser gitt til venner. Vi ser en gruppe politikere og andre med inflytelse som fordeler makt og roller til hverandre. Rett betegnelse er korrupsjon. De opprettholder demokratiske illusjoner.

7. Anniken Scharning Huitfeldt
Det er hennes fulle navn, politikeren som regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre, har utnevnt til Norges nye ambassadør til USA. Hun har allerede en skandale på nakken, ved ektemannens kjøp av aksjer. Men den er lagt til side. Nå skal hun til USA, utnevnt av Støre. Om Jonas Gahr Støre?

De hører til samme vennekrets, Anniken Scharning Huitfeldt og Jonas Gahr Støre. Er det korrupsjon som sprer seg? Kammeraderi, som det blir kalt. Og kanskje mer enn det. Jeg ble fristet til å se på nettet.

8. Etnisitet og klan. Globalist-eliten er khazar-jøder?
På Google sto dette oppslag:

«Jødiske norske politikere … Oversikt: Anniken Scharning Huitfeldt.»
Scarning er et jødisk navn? Disse har vi omtalt før: Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og kan føyye til, med spørsmål: Gro Harlem Brundtland? Harlem oppgis som jødisk navn. Videre på tilsvarende liste: Fabian Stang, Christian Tybring-Gjedde med flere.
Det er OK. Men nyttig å vite, om jeg ikke tar feil. Jeg har skrevet om dette før, se link nedenfor.

9. Hvem styrer verden?
Dette var tanker om de som styrer Norge. Hvem styrer verden? Dette er ledende krefter som eier det meste av den: Vanguard, BlackRock og STATE STREET.

10. Khazar-jøder
De er alle styrt av (khazar)- «jøder»! Det følger i en senere artikkel. Følg med.

Les denne artikkelen: Hvem er verdens jøder?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • En hån mot folket er det Støre gjør ved å nærmest FORFREMME venninnen Anniken Hestefjes til Ambassadør i USA.
  Pedo Mark Rutte, (sønn av IZAÄK Rutte), bues ut av politikken, og blir snart Generalsekretær i NATO, sies det.
  Schwab er jødisk da hans biologiske mor, som dro til USA 1939, var jødinne.
  Tybring-Gjedde er pådriver for å stanse hjelp til Gaza så de sulter i hjel.
  Albert Bourla i Pfizer. Erna i CEPI/GAVI. Camilla i FHI. Jens i NATO. Infiltrering overalt.
  Uforholdsmessig høy representasjon i Det Hvite Hus. Banker. Medier. Hollywood.
  Mønsteret er lett å se for den som tør å trekke på skuldrene til den samme gamle visa om holocaust og antisemittisme og «never again» på en gul stjerne. Hyl «jeg er offeret» til klagemuren i evig tid. Sionistiske «Israel»s slektskap med khazarene går frem av deres svært like adferd.

  Svar
 • Alle land i verden må gjøre som Den tyske keiseren gjorde like før ww1. Han kastet ut «jødene» fra all politikk, fra kjøp og salg, men viktigst fra all bank/finansvirksomhet. Fra å være på randen av økonomisk sammenbrudd, ble Tyskland til Europas «lokomotiv» på bare noen få måneder. (fikk som «takk» krig mot seg)
  Det Bysantiske empirium varte i ca. 1200 år, i motsetning til alle andre empirier som hittil har hatt en «levetid» på ca. 250 år, UK og USA innbefattet. Årsaken var at jøder kunne bo innenfor grensene, men ikke delta i kjøp og salg, politikk eller styring.
  Så Det vises krystallklart bare i disse to tilfeller av mange mange andre hvor mye disse «jødene» har å si for gode samfunn hvis de holdes utenfor, innenfor som nå ser vi hvordan deres grådighet og lavere IQ (93) fører til nasjoners fall og ødeleggelse.
  Så enten må verden finne en øy disse ca. 17 millionene i klanen kan interneres på, eller så må de få sitt HoloCa$h på alvor.
  Hvis ikke noe skjer vil vi ha kriger, kriser og faenskap for alle i evighet, da det ser ut til at man ikke kan «reformere» genene og oppførselen/tankegangen deres.
  Hver og en får ta en avgjørelse, 17 millioner mot 8 milliarder er det som ligger på bordet i «spillet» deres.

  Svar
 • Tror noen dybde artikler om hvordan Khazarene ble de falske jøder, er på sin plass.

  At disse opererer i nær sagt alle vestlige land som makta bak makta er det ingen tvil om.

  Men de drar også ikke khazarer med seg i sin kamp ved å identifisere maktsyke oppurtunister og bruke disse og deres psykopatiske natur til sitt fulle, ved å gi dem makt og penger.

  Svar
 • Northern Light.
  7 mars 2024 15:13

  «Jøder har makt i Norge. Pressen må lytte til dem, ikke komme i kontrovers».

  Del 1. De får ingen kritikk i pressen, for de eier og styrer hovedstrømpressen og mediene, og og har gjort det siden det trykte ord ble oppfunnet. Skal en ha nasjonalt herredømme og verdensherredømme, er kontroll over den informasjonen folk er omgitt med, av største betydning. Dette har det selvutvalgte folket visst i all den tid de har vært her:

  «For å hjelpe vår verdensomspennende plan som nå nærmer seg sitt forønskede mål, må vi influere de fremmedes regjeringer med såkalt offentlige meninger som i virkeligheten omhyggelig fabrikkeres av oss ved hjelp av den største av alle makter – pressen – som med et par ubetydelige unntakelser, som ikke er verdt å legge merke til en gang – helt og holdent er i våre hender.

  Ingen opplysninger vil nå offentligheten uten å ha passert vår kontroll. Dette mål har vi allerede oppnådd ved det faktum at alle nyheter blir mottatt av noen få byråer, hvor de sentraliseres fra alle Jordens kanter. Når vi får makten, vil disse byråer fullt og helt tilhøre oss, og vi vil bare offentliggjøre slike nyheter som vi akter å tillate. Hvis vi under de nåværende forhold har maktet å vinne kontroll over det fremmede samfunn til en slik grad at dette ser på verdens-affæren gjennom briller, som vi farger og setter for dets øyne». Utdrag fra Zions vise lærdes protokoller, skrevet rundt 1895.

  De har i dag kontroll over den monetære makten, den politiske makten, rettsmakten og militærmakten, men holder presse og mediamakten som den viktigste av alle disse maktene. De eier nyhetsbyråene, vestlig hovedstrømpresse og media, tv- og radiokanalene, tv-og kabelselskapene, reklamegigant-selskapene, forlag for skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner og ukeblader, som omgir en med informasjon, på tv, på trykk, og på Internett, fra samme kilde i all ens våkne tid, og hjernevasker og indoktrinerer menneskene.

  Reuters er en av nyhetsbyråene som produserer de nyhetene som denne herskerklassen vil at verdens befolkning skal ha, og som gjengis av alle deres aviser og tv stasjoner, også de statseide som NRK. (De har de tatt over stats-kanalene ved at deres politikere utnevner kringkastingssjefen, som ansetter sjefer av sitt eget slag, som i sin tur ansetter de ledende journalister i alle redaksjoner). «Reuters administrerende direktør I februar 2020 etterfulgte Steve Hasker Smith som president og administrerende direktør i Thomson Reuters. Han er engasjert i initiativer som det internasjonale næringsrådet til World Economic Forum, og sitter også i styret for Pfizer. Pfizer, Inc». Wikipedia.

  Pfizer er i følge Forbes ikke bare verdens største legemiddelselskap, men også det 4 største selskapet i verden, med en omsetning på 100 330 000 000 USD (2022). Da er det jo bekvemt for Pfizer og administrerende direktør Albert Bourla, som ble tildelt Genesis-prisen av den israelske presidenten Isaac Herzog for sitt lederskap med å levere Pfizer–BioNTech covid-19-vaksinen, at Pfizer også har administrerende direktør for en av verdens største nyhetsprodusenter i styret. Et nyhetsbyrå grunnlagt av Paul Julius von Reuter som tilfeldigvis, selvsagt, er av samme etnisitet som Bourla, det selvutvalgte folket som utgjør to promille av verdens befolkning.

  Pfizer er også finansielt eiet av BlackRock, som er grunnlagt av Larry Fink, som også er administrerende direktør i kapitalforvaltningsselskapet, som er eiet av de åtte familiene av samme etnisitet som Fink, og som eier bankkartellet; Goldman Sachs, Rockefeller familien, Lehmans og Kuhn Loebs i New York, Rothschild familien i Paris og London, the Warburg familien i Hamburg, Lazard familien i Paris, og Israel Moses Seif familien i Roma. De er også eiere av State Street, Vanguard, JP Morgan med flere, som eier de fleste større selskaper i verden.

  Pfizer er også partner med World Economic Forum, grunnlagt og ledet av Klaus Schwab, tilfeldigvis også av samme etnisitet. WEF er også partner med over tusen av de største og rikeste selskapene i verden, og Schwab sa at « de har infiltrert alle regjeringene i verden».

  Hvordan ser så verden ut? «Den rikeste 1 prosenten har tatt nesten to tredjedeler av all ny rikdom verdt 42 billioner dollar siden 2020, nesten dobbelt så mye penger som de nederste 99 prosentene av verdens befolkning. I løpet av det siste tiåret hadde den rikeste 1 prosenten erobret rundt halvparten av all ny rikdom. 2024: Verdens fem rikeste menn har mer enn doblet formuen fra 405 milliarder dollar til 869 milliarder dollar siden 2020 – med en hastighet på 14 millioner dollar i timen – mens nesten fem milliarder mennesker er blitt fattigere». Oxfam.

  Svar
 • Northern Light.
  7 mars 2024 15:14

  Del 2. Det er nesten så en får tanker om at det må være rivaliserende sivilisasjoner med mennesker i vår galakse, og de er en fiendtlig rase utplassert på Jorden for å erobre den. Ikke mine ord, det sier Rabbi og professor og Michael Laitman som underviser på et universitet i Israel: Jøder er ikke av denne verden, vi er sendt for å erobre den. Foredraget (54 min) kan sees på National Vanguard org, artikkel: Rabbi: Jews are Not of This World; We’re Sent to Conquer It.

  Og hvis de ikke klarer å erobre Jorden, vil de ødelegge den? De utgjør den indre og ytre kretsen rundt statsoverhodene for atommaktene, den ene i angrepsposisjon og den andre i forsvarsposisjon. Er det bare et gigantisk skuespill? Vi er faktisk i et kapittel i menneskehetens historie, hvor dagens generasjon vil se menneskeheten enten blir erobret eller ødelagt, og det er dessverre større sjanse for det, enn at menneskene blir frigjort fra åket til denne parasittiske herskerklassen.

  Svar
  • Dette innlegget kunne vi ha laget en artikkel av, men siden vi ikke kjenner din identitet kan vi ikke gjøre det. For innlegget vil vekke reaksjoner og det forstår du sikkert. Å nevne en spesifikk etnisk/religiøs gruppe og særlig jødene vil sette oss i en utsatt posisjon, ikke bare for kritikk (det kan vi tåle), men for å overtrådt en presse-etisk grense vet å publisere et innlegg fra en anonym person.
   Det er annerledes med oversettelse for der leveres stoffet fra en navngitt person og kilde er oppgitt.

   Vi har publisert egenprodusert stoff fra deg tidligere, men i forhold til det temaet du her tar opp tror jeg vi må trø ekstra forsiktig. Beklager. Det er et tankevekkende innlegg. Hvis du vil kommunisere med oss utenfor kommentarspalten kan du sende oss en e-post.

   Svar
   • Northern Light.
    8 mars 2024 16:08

    «Vi har publisert egenprodusert stoff fra deg tidligere, men i forhold til det temaet du her tar opp tror jeg vi må trø ekstra forsiktig».
    Er dette en nylig endring, for i artikkelen: Israel – Der svart er hvitt og hvitt er svart, som ble publisert 27 desember 2023, gikk kritikken vel enda lengre enn i denne kommentaren ovenfor. Etnisiteten til personene nevnt i kommentaren, er offentlig kjent.

   • Nei, egentlig ikke, men vi har diskutert det og hvordan vi skal forholde oss. Vi har også fått negative reaksjoner fra folk som er vennlig innstilt til oss som har advart oss. Poenget som du sikkert forstår er at uten å kjenne en forfattes identitet passerer vi en usynlig grense når det bl.a. gjelder troverdighet. Et eksempel. Hvordan kan vi vite at du ikke er en person som sitter på en ambassade og produserer stoff? At det er et presse-etisk dilemma forstår du sikkert.

    Det kan langt lettere forsvares når det gjelder oversettelser. Med egenprodusert stoff blir det verre. Kunne vi skrive at vi kjenner forfatters identitet men at vekommende vil være anonym hadde det vært langt enklere.

    Vi setter stor pris på alt du kommer med som du sikkert har forstått for lengst.

   • Northern Light.
    9 mars 2024 19:47

    Alt i orden! Jeg fortsetter å skrive som jeg har gjort i kommentarfeltet, og så avgjør redaksjonen om kommentarene/innleggene/kronikkene kan antas som artikler.

 • Northern Light.
  7 mars 2024 17:26

  Alle folkeslag har sitt lynne, mentalitet og særegenheter. Det blir sagt at amerikaneren er driftig og utadvendt, tyskeren er organisert, nøye og har anlegg for teknisk produksjon, italieneren er pasjonert og lidenskapelig, franskmenn er romantiske og sans for det gode liv, og at skandinaver er litt innadvendte, og «sitter på hver sin tue».

  I gamle dager i USA under den store norske utvandringen til USA, ble norske innvandrere i Minnesota, South-og North Dakota, kalt “squareheads” – ærlige, arbeidsomme, naive, enkle og litt trege. Stemmer det med nordmenn av i dag, er urbane storbynordmenn i dag heller kosmopolitter og verdensborgere, mens beskrivelsen fremdeles passer for landsbygda i rurale strøk?

  Er Kjell Aukrusts Flåklypa karakterer nordmenn tatt på kornet på hans tid? Kjenner norsk-amerikanere i Minnesota – mange nesten mer norske enn nordmenn flest – seg igjen i Aukrusts karakterer? Er disse egenskapene genetiske for den etnisk opprinnelige norske befolkningen?

  Fra en Ancient Aliens teoretikers ståsted; hvis det er rivaliserende sivilisasjoner med mennesker i vår galakse, og Guds motstander har utplassert en koloni her, mye tyder å at de landet i Khazaria på to til trehundre-tallet, kjenner han med sikkerhet til forskjellene i lynne, mentalitet og særegenheter til alle folkeslag på Jorden, som fikk hver sin nasjon hvor de kunne dyrke sin nasjonale identitet. Hans koloni har avdelinger tilpasset for hver nasjons folk, for total integrering og assimilering av hans ætt blant Europas intetanende befolkninger, er de kaukasisk hvite de fleste av dem.

  Det er tanker en kan gjøre seg, for Norges politikere og artister i underholdningsverdenen ser ut til å bare kunne fungere i Norge, og ikke i noen andre land. Norske politikere ser ut til å være laget for Norge. Vi har hatt en politiker med prestekrage, med gummiansikt som kan legge ansiktet i de mest troskyldige folder, men som har beordret bombing av sivilbefolkningen i Serbia, stemt for de flest av USAs økonomiske og militære kriger som har drept mange millioner, og stemt for de fleste forslag som gjør de fattige fattigere og de rike rikere, og som nå leder et fredssenter i Oslo.

  Kristne utad, men det er hva en gjør som avgjør om en er kristen eller ikke, ikke hva en kaller seg. Hvorfor klarer ikke nordmenn å identifisere dem, når de kaller seg kristne, men tjener Guds motstander, er det vårt lynne og at vi er for godtroende? Hadde Krf vært et parti i Bibelsk tid, hadde de vært pengeutlånerne i Tempelet sitt parti.

  Globalisme og multikulturisme er det motsatte av hva som står i Bibelen, som sier hvert folk sin nasjon. Globalisme utvisker nasjonene, og lar Lucifers ætt ta over eierskap av landressurser og infrastruktur. Norske khazar-politikere gjør som politikere i andre vestlige land, de legger tilrette for at deres globalistiske storkapital skal kunne kjøpe opp og kontrollere landressursene, feks som ACER og at Google får 5 % av vannkraftproduksjonen. Med nedsalg i Equinor, som gjør at det norske folk nå eier bare 67% av oljen og gassen, og Høyre vil «selge seg ned» til 50%. Noe nordmenn flest er intetanende siden pressen khazarene styrer ikke omtaler det, eller de ser ikke faren.

  De vil ikke bruke penger fra statskassen på Norges folk og land, som til en høyere selvforsyningsgrad av mat, eller utbygging av infrastruktur. De vi tømme statskassene til deres egen folks hvitvaskings-prosjekter andre steder enn i Norge, som til grønn energi, plandemier, NATO, Ukraina og fond, som hvitvasker pengene før de havner i deres eget folks lommer. Det er oppdraget til Lucifers ætt i alle land, til deres nye verdensordning hvor kapitalen har tatt over statens oppgaver.

  Sluttspillet er bare en leder, en verden en valuta, en herskerklasse og en slaveklasse. Konturene av erobringen kan vi se i dag, med en allerede absurd konsentrasjon av rikdom og makt hos deres eget folk som bare utgjør to promille av verdens befolkning, og som i politisk posisjon er i ferd med å kriminalisere all kritikk av dem.

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   7 mars 2024 21:39

   Du skrev mye bra sant og viktig her, NL, takk for det!, men sånt som du skrev i det følgende sitatet bør du bare glemme, og aldri skrive igjen:

   «Fra en Ancient Aliens teoretikers ståsted; hvis det er rivaliserende sivilisasjoner med mennesker i vår galakse, og Guds motstander har utplassert en koloni her, mye tyder å at de landet i Khazaria på to til trehundre-tallet,»

   Det er ‘religionen’ deres som gjør dem slik de er. Khazar-jødene, zionist-jødene, har jo den samme djevelske mentaliteten som de etniske jødene som fikk Jesus pint til døde, selv om deres etnisitet er vidt ulik.

   Khazarene var et øst-tyrkisk folk som i folkevandringstiden vandret inn til Kaukasus og områder nord for Svartehavet. Khazarenes forfedre satte aldri sine føtter i Palestina. Khaganen (khazar-kongen) konverterte til talmudsimen i år 740 E.K, og fikk hele folket til å gjøre det samme, etter å ha sørget for å noen etnisk-jødiske skriftlærde inn i Khazaria som misjonærer. De slo seg ned der, og fikk nok en del av sine med seg. Men den genetiske påvirkningen var naturligvis forsvinnende liten i det store khazariket som var så stort og mektig at det hadde kunnet leie ut 40.000 khazar-soldater til allierte.

   Det er talmudismen, med torahen i bånn, som «Guds motstander», dvs. Satan, Den Onde Makten, har bidradd med. Utplassert blant menneskeslektene.
   Da jeg leste Torahen («Det Gamle Testamentet») fra perm til perm, sa jeg til meg selv: Denne «Herren» må jo være Satan. – Dette er satanisme, tenkte jeg. Det er jo en grotesk bok, med en grotesk moral – som er motsatt av moralen og etikk-budskapet i Det Nye Testamentet!
   Hvorfor disse to «testamentene» var blitt hektet sammen til én bok, var lenge en gåte for meg. Men når man ser hvordan «de selvutvalgte» har infiltrert våre samfunn, ligger kanskje svaret på den gåten helt i dagen…

   Svar
   • Northern Light.
    8 mars 2024 13:48

    Det aller meste om litteraturen som er skrevet om Khazarene er skrevet av dem selv, jødiske forfattere med akademiske titler, som har skrevet innbundne bøker utgitt på deres egne forlag som også gir ut lærebøker, og gitt rosende omtale av deres egen vitenskaps-journalister. Det blir meget overbevisende, og mange vil ikke derfor undersøke saken nærmere. De har skrevet seg ut av den offisielle historien.

    De forteller at Khazarene var tyrkisk-mongolere som slo seg ned i Khazaria området. Men da skulle det ha blitt blitt en mer langsom utvikling av deres samfunn, og kjøpmenn, handelsreisende og andre som reiste igjennom det store området lenge før, ville ha visst om dem i lang tid og blitt kjent med dem fra starten av når de begynte å bosette seg i området.

    Men i følge krønikeskriverne for folkeslagene som bodde rundt Khazaria, dukket de bare plutselig oppmed mye gull, og overfalt, plyndret, myrdet og stjal identiteten til reisende igjennom området. De utførte også plyndringstokter av omkringliggende folkeslag, kidnappet barn i et stort antall, til et punkt hvor de omkringliggende folk, Rus (Russere) og Perserne (nå Iran) gikk sammen om å fordrive de fra Khazaria på 1200 tallet.

    Preston James Ph.D. Har skrevet artikkelen «The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia», som kan leses på Veterans Today. Beskrivelsen hans av Khazarenes historie, stemmer mye mer overens med det vi kan observere i dag. Spesielt etterkommerne av Khazarene i Washington DCs hat mot Russland og Iran, som synes å være genetisk. Det stemmer overens med Preston James’ beskrivelse av deres historie.

    Ancient Astronaut teorien: Hvis Bibelen leses med romalderens teknologiske viten, kan skapelseberetningen tolkes som at en avansert sivilisasjon med kapasitet til å kolonisere andre solsystemer, kom til vårt solsystem og terraformet Jorden for mennesket. Det oppstod imidlertid etterhvert en uenighet mellom Øverstkommanderende og en av hans nære høyere offiserer om hvordan ting ble gjort på Jorden. Uenigheten vokste til offiseren ble avsatt, eller «støtt ut fra Himmelen», som det står i Bibelen.

    Offiseren hadde flere tilhengere blant mannskapet på romskipene, og blant offiserene i de militære eskorteskipene. Det brøt ut et mytteri, og det ble «krig i Himmelen» som Bibelen forteller om. Mytteristene tapte krigen, men ble ikke drept. Øverstkommanderende viste dem nåde, og offiseren og hans menn ble «kastet til Jorden». De ble forvist til Jorden, og de ble ikke tillatt å vende tilbake til romskipene. Den tidligere høytstående offiseren ble Guds motstander. Han og hans folk har vært her på Jorden blant menneskene siden menneskehetens morgen. Lucifer og hans folk genetisk programmerte en koloni av mennesker til å gjøre det motsatte av den Øverste Kommandantens instrukser for sitt folk. Satanisme er å snu alt i Bibelen på hodet.

    Askenazi-khazarene kan være «2.0 utgaven» av Guds motstanders første koloni, de semittiske jødene, og er hverken semitter eller jøder. Guds motstander forsto at kaukasisk hvite Kristne ville utvikle den dominante sivilisasjonen, og trengte en ny koloni hvor majoriteten av dem så kaukasisk hvite ut, for at de lettere kunne integreres og assimileres blant kaukasisk hvite uten at de vakte mistanke. De ble fraktet inn med romskip, og landet i Kahazaria på to- eller trehundretallet, som det finnes indikasjoner på:

    Hva sier en ledende rabbi om jødenes opprinnelse? I et foredrag på et universitet i Israel, fortalte Kabbalistrabbi professor Dr. Michael Laitman, sine studenter at jødene er en utenomjordisk rase, som er kommet hit på Jorden for å erobre Jorden og jordboerne. Videoen ble fjernet fra YouTube i 2011, men hele foredraget (54 min), hvor han svarer på spørsmål fra studentene, kan sees på National Vanguard org, artikkel: «Rabbi: Jews are Not of This World, We’re Sent to Conquer it». Leitman har undervist på israelske universiteter siden.

 • DEN KHAZHARISKE PERPETUUM MOBILE…

  Et fantastisk ekspempel utover det politiske Norge, med tanke på dette med å skape et et problem i det infiserte vertslandet, for så å «gå til kamp mot det». er nettstedet document.no.

  Men la oss først ikke bare gå tilbake til før document.no sin tid, men også faktisk helt til selveste Israel der dette innslaget ble vist på TV og det er ikke bare umulig å forstå logikken i hva Barbara Lerner Spectre legger til grunne for at Sverige i dette tilfellet hvor hun opererer «vil dø ut» uten Khazarenes hjelp til å skape det Sverige vi ser i dag. Hun snakker riktig nok om hele Europa, men hennes ansvarsområde er hovedsaklig å bringe så mange innvandrer til Sverige som mulig.

  Dette intervjuet vist på TV i Israel lar seg IKKE misforstå.

  https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24

  Så viderer til kristen zionist og khazar nettstedet document.no.

  De nærmest LEVER av hva Barbara og andre Khazarer har sådd. Nemlig ved å innta begge sider av bordet, hvor en fraksjon bringer innvandrer inn i skadelig skala og en annen fraksjon av samme gjengen lever på å kritiserer dette.

  Det er nøyaktig det samme som den politiske taktikk i Norge, som går på å skape kriser og problemer, for så å lover at dersom de blir valgt, skal dette leges.

  Og nordmenn, dumme som brød, klapper i hendene for både document.no og en politisk parasitt elite bestående av stort sett infiltratører og opputunister, men også et knippe nyttige idioter.

  » A people that elects thiefs, infiltrators and imposters, are not victims, but accomplies»

  George Orwell

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   9 mars 2024 2:07

   Du skrev (helt riktig at):
   «De nærmest LEVER av hva Barbara og andre Khazarer har sådd. Nemlig ved å innta begge sider av bordet, hvor en fraksjon bringer innvandrer inn i skadelig skala og en annen fraksjon av samme gjengen lever på å kritiserer dette.»

   Vær klar over at begge disse fraksjonene har nøyaktig det samme målet og at de er avhengige av hverandre: De har som mål å skape totalt kaos i de vestlige land, slik at innvandrerne og den infødte befolkningen begynner å slakte hverandre, med det endelige mål at våre samfunn går i oppløsning og til grunne.

   Da ville de ekstremt rasistiske, fascistiske og anti-semittiske zionist-jødene for fullt kunne sette i gang sin plan om å utrydde og fordrive de semitteiske folkene som har stått i vegen for deres drøm om et Stor-israel (fra Nilen til Aufrat).

   Nå ser det imidlertid ut for at de som har forårsaket masseinnvandringen til de vestlige land, ikke har klart å vente på at kaoset i de vestlige land nådde kritisk masse, derfor har vi nå zionist-jødenes pågående folkemord i Gaza.

   Det ser for øvrig ut for at de ikke var avhengig av totalt kaos i Europa og Nord-Amerika, de har fått holde på i fred med den grenseløse grusomheten sin uten innblanding fra de nevnte områder. Tvert i mot blir de hjulpet av makthaverne der. Det bør være kjent at disse makthaverne består av zionistiske infiltratører og femtekolonister og korrupte landssvikere.

   De vestlge lands intervenering for å beskytte skipstrafikken til Zionist-israel forbi Yemen, forteller alt om disse makthavernes holdning til nazionistenes massakre og folkemord mot palestinerne. De støtter det fullt ut!

   Svar
 • En slik interesse for khazarer har man ikke vist siden Vidkun Quisling. Rart hvordan slikt blir ført videre. Eller hva Trond Ali ?

  Svar
 • Takk til kommentarfeltet; det tar seg av det Lindtner forståelig nok kvier seg for å gjøre en artikkel på;
  det er ikke nødvendig, for kommentarene tar seg av det.
  Ytringsfriheten er så ute å kjøre at å snakke sant er risikabelt, dessverre.
  «De utvalgtes» historie har en hel del skjeletter i skapet: den egentlige genetiske ashkenazi-herkomst, sabbatteisk frankisme, Weisshaupt/illuminati/frimureriet, straussianerne, sionismen, bankvesenet, etc. , og MEDIA hvor de er «sannhetsministerium», Gro kan puste lettet, «kontroll på hva folk får vite» strammes inn. Mer tillit skapes ved mer sensur, hilsen Davos.

  Svar
 • Øyvind Aarsnes
  12 mars 2024 7:51

  Det er ingen tvil om at Satan har til hensikt å trigge Russland til å vise Nato «så langt men ikke lenger». Jeg er 100% overbevist om at Lebesby-mannens syner vil gå i oppfyllelse som et resultat av Illuminatis planer om en VERDENSREGJERING. https://www.steiare.no/anton.htm Er det noen som kan fortelle meg hvor jeg finne et ekte DEMOKRATI på denne jorden? Neppe.

  Efeserne 6:12 NB
  For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

  PS. det kan ikke sies sannere og klarere.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan kan det skje?

USA-borgere som hyller Russland.

Forrige innlegg

Nå er det like før direkte krig mellom Nato og Russland.

Britiske soldater er direkte involvert i krigføringen mot Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.