POSTED IN Norge, Ukraina, Våpen

Ukraina.

Hadde landet forskningslaboratorier for USAs biologiske våpenprogam?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er for spesielt interesserte. Det betyr ikke at den er viktig, for den forteller om alvorlige forhold som har foregått utenfor søkelyset til mediene – i all stillhet. Vi er ikke i tvil om at slikt foregår, egentlig i mange land. Det er derfor greit å få det presentert for folk slik at et viss innsyn kan gies i tvilsomme eksperimenter og virksomheter vi (hemmeligholdt av våre myndigheter) ikke skal vite noe om.

Redaksjonen.

Det hemmelige ukrainske militær-programmet.

Av Thierry Meyssan

I 2016 begynte De Forente Stater i bevæpne Ukraina for å kjempe og vinne en krig mot Russland. I ettertid har USAs forsvarsdepartement organisert et biologisk forskningsprogram i Ukraina.  Og så har enorme mengder kjernefysisk brensel i all hemmelighet blitt overført til landet. Disse data endrer forklaringen på krigen. Den var ikke ønsket eller forberedt av Moskva, men av Washington.

Den 4. mars 2022, under et angrep fra ukrainske spesialstyrker på atomkraftverket Zaporizhia, som den russiske hæren hadde okkupert i flere dager, satte et prosjektil en brann i et tilstøtende laboratorium. I det øyeblikket trodde verden, uvitende om hva som sto på spill i slaget, at soldatene hadde blitt gale og tok den hensynsløse risikoen for å sprenge anlegget.

Gjennom er serie artikler som begynte for en og en halv måned siden, før krigen i Ukraina, har jeg utviklet den ideen at det er Straussianerne, en liten gruppe Leo Strauss-tilhengere i den amerikanske administrasjonen, som har planlagt en konfrontasjon med Russland og Kina

Denne artikkelen er en oppfølger til disse artiklene:


 1. «
Russia wants to force the US to respect the UN Charter,» January 4, 2022.
 2. «
Washington pursues RAND plan in Kazakhstan, then Transnistria,» January 11, 2022.
 3. «
Washington refuses to hear Russia and China,» January 18, 2022.
 4. «
Washington and London, deafened«, February 1, 2022.
 5. «
Washington and London try to preserve their domination over Europe«, February 8, 2022.
 6. “
Two interpretations of the Ukrainian affair”, 16 February 2022.
 7. “
Washington sounds the alarm, while its allies withdraw”, 22 February 2022.
 8. “
Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.
 9. «
A gang of drug addicts and neo-nazis”, 5 March 2022.
 10 “
Israel stunned by Ukrainian neo-Nazis”, 8 March 2022.
 11. «
Ukraine: the great manipulation«, March 22, 2022.
 12. «
The New World Order being prepared under the pretext of war in Ukraine«, 29 March 2022.
 13. “
The war propaganda changes its shape”, 5 April 2022.
 14. «
The alliance of MI6, the CIA and the Banderites«, 12 April 2022.
 15. «
The end of Western domination«, April 19, 2022.
 16. «
Ukraine: the Second World War never ended«, April 26, 2022.
 17. «
Washington hopes to restore its hyper-power through war in Ukraine» May 3, 2022.
 18. «
Canada and the Banderites«, 10 May 2022.
 19. «
New war brewing for post-defeat against Russia,» May 24, 2022.

I den tiende artikkelen i denne serien forteller jeg hvordan Azov-regimentet ble den paramilitære pilaren hos de ukrainske Banderistene – og viser til senator John McCains besøk til landet i 2016.

Han var ingen Straussianer, men hadde Robert Kagan som rådgiver under presidentkampen i 2008. Kagan er en sentral person blant Straussianerne, selv om han alltid er nøye med å benekte at han er medlem av denne sekten.

Planleggingen av krigen mot Russland.

Det er i ettertid dukket opp en video som er tatt opp under John McCains besøk i Ukraina i 2016. Den viser senatoren sammen med hans kollega og venn senator Lindsey Graham og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko.

De to amerikanerne reiste på oppdrag fra senatet i USAs kongress. Men McCain var også president i IRI (International Republican Institute), den republikanske grenen av NED (National Endowment for Democracy).

Det er kjent at IRI har holdt rundt 100 seminarer for lederne i ukrainske politiske partier, klassifisert som høyre-ving-partier, også inkludert Banderister. Her taler senatoren til offiserene i Azov-regimentet, den viktigste militær formasjonen til Banderistene.

Dette bør ikke komme som noen overraskelse. McCain har alltid holdt på at USA skal stole på fiendene til sin fiende, uansett hvem de er. På den måten har han offisielt påtatt seg ansvar for kontakt med Daesh mot Den Syrisk-Arabiske Republikken. 

I denne videoen forsikrer senatorene Lindsey Graham og John McCain at de vil gi ukrainerne alle nødvendige våpen for at de skal kunne slå russerne.

Denne videoen, jeg gjentar det, ble tatt opp seks år før den russiske hæren gikk inn i Ukraina. De to senatorene innvier altså sine samtalepartnere i oppdraget. De ser ikke på seg selv som leiesoldater som blir betalt, men som utsendinger som vil kjempe til døden for en ensrettet verden.

President Petro Poroshenko overleverer sitt nye merke til SBU.

Kort tid etter stiller president Poroshenko på møtet, ikledd battledress. Han har byttet ut kjennemerket til sine hemmelige tjenester, SBU. Nå viser kjennemerket en ugle som holder et sverd rettet mot Russland, og med mottoet: «De vise vil herske over stjernene».

Det er klart at det ukrainske statsapparatet forberedte seg på krig mot Russland på vegne av De Forente Stater. Tre år senere, den 5. september 2019, organiserte The Rand Corporation et møte i USAs Representantenes Hus der de forklarte sin plan: å svekke Russland ved å tvinge dem til å utplassere tropper i Kazakhstan, og så i Ukraina, så langt som til Transnistria.

Jeg har lenge prøvd å forklare i to av mine ti artikler, at ved slutten av Andre Verdenskrig overtok De Forente stater og Storbritannia mange naziledere, og også ukrainske Banderister, for å få dem til å vende seg mot Sovjet-Unionen. De holdt fast på disse fanatikerne så snart Sovjet-Unionen forsvant, for å bruke dem mot Russland. Det gjenstår å se hvordan de væpnet dem.

Det ukrainske militære biologiske programmet.

Det begynte i 2014, da den ukrainske staten startet flere hemmelige militære programmer. Det første og mest kjente er deres samarbeid med Pentagon i 30 forskjellige laboratorier.  Ifølge USA var målet for dette programmet å ødelegge biologiske våpen som Sovjet-Unionen hadde produsert og lagret i Ukraina. Men dette er åpenbart usannsynlig fordi det ikke er klart, 31 år etter at Ukraina ble uavhengig og 8 år etter starten på programmet, så hvorfor er det fortsatt noen slike igjen?

Tvert imot, ifølge Russland. Pentagon hadde underkontrakter med Ukraina om forskning på våpen som ble forbudt i 1972 etter Biological Weapons Convention. Med grunnlag i dokumenter russerne har kommet over under sin «spesial-operasjon» hevder de spesielt at det forekommer eksperimenter, utført uten at de vet det, på mentalt syke pasienter på psykiatriske sykehus som Nr.1 (Streletchyé, Kharkov-regionen).

Og at tuberkulose-syke ble manipulert til å infisere befolkningen i Slavianoserbsk distrikt  (i den luhanske folkerepublikken). Eller at disse laboratoriene drev med «ekstremt farlige eksperimenter» som å drive med sykdomsfremkallende midler for pest, miltbrann, harepest, kolera og andre dødelige sykdommer med bruk av syntetisk biologi. Andre prosjekter involverte flaggermus som middel for å overføre potensiell biologisk krigføring, som pest, hundegalskap, munn-og klovsyke, ebola eller koronavirus.

Disse alvorlige beskyldningene er foreløpig ikke tilbakevist eller bekreftet. Et møte som Russland innkalte til om dette i FNs sikkerhetsråd den 11. mars 2022 kom ikke fram til noe.

Etter å ha nektet for noe av dette sa undersekretær i utenriksdepartementet Victoria Nuland (gift med Robert Kagan) i en høring i USAs senat den 8. mars 2022: «Ukraina har … biologiske forsknings-fasiliteter. Vi er bekymret for at russiske tropper prøver å få kontroll over dem. Så sammen med ukrainerne prøver vi å sikre at dette forskningsmaterialet ikke faller i hendene på russiske styrker om de kommer for nær».

Til tross for disse inkonsekvenser har Vesten stilt seg bak Washington og beskyldt Moskva for å lyve. I deres øyne er det helt normalt for stater å ha en samling av disse sykdommene for å kunne studere dem. Men at statene har dem betyr ikke at de mener å bruke dem som våpen. De ukrainske laboratoriene er regelmessig overvåket av OSSE (Organization for Security and Cooperation in Europe). 

Men denne forklaringen får oss ikke til å forstå ms. Nulands ord, og redegjør ikke for katastrofer som for eksempel svineinfluensaen som tok livet av 20 ukrainske soldater i januar 2016 og førte til at 200 andre måtte legges inn på sykehus.

Spesielt den russiske ambassadøren til FN Vasily Nebenzia, fordømte forskningen på overføring av farlige sykdommer ved hjelp av parasitter som lus og lopper. Han minnet om at lignende eksperimenter hadde «blitt gjennomført i 1940 av den beryktede Unit  731 i den japanske hæren, hvis medlemmer flyktet til USA for å unngå rettssaker».

Den japanske Unit 731 tilsvarer dr. Josef Mengeles avdeling i Auschwitz.

Som om ikke det er nok, så etterlyste Nebenzia overføringen av flere tusen blodprøver fra pasienter med slavisk opphav fra Ukraina. Disse skulle, ifølge han, den amerikanske hæren ha sendt til Walter Reed Research Institute. Hensikten skulle være å kunne skille ut en etnisk gruppe fra en annen. Dette likner på det dr. Wouter Bassons gjennomførte for apartheid i Sør-Afrika, og det Israel gjennomførte mot svarte arabere i sin koloni-periode. («Coast Project»)

FN-administrasjonen benekter ethvert kjennskap til et slikt program, og refererer til tillitsvekkende tiltak i FN-traktaten. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier de var klar over programmet, men at de ikke kjente til detaljene. I en skriftlig bekreftelse til Reuters sier de at «de har på det sterkeste anbefalt det ukrainske helsedepartementet og andre ansvarlige byråer å destruere høy-risiko bakterier og virus for å forhindre eventuelle lekkasjer».

Men den kinesiske pressen rapporterer om eksperimenter for å få insekter til å gjødsle eller sterilisere avlinger (Operation Insect Allies).

Møte med eksperter fra forsvars- og helsedepartementene i USA, Polen og Ukraina, organisert av selskapet til Hunter Biden og Christopher Heinz i 1996.
Kilde: Science and Technology Center i Ukraina

Disse militære eksperimentene, var indirekte på oppdrag fra National Medical Intelligence Center via Defense Threat Reduction Agency (DTRA og USA-selskapet Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Det siste var grunnlagt av Hunter Biden og Christopher Heinz, sønnen til president John Biden og svigersønnen til John Kerry.

Alle resultatene i denne forskningen er blitt sendt til militære biologiske laboratorier ved Fort Detrick som en gang spilte en ledende rolle i USAs biologiske våpenprogram.

Som den kinesiske representanten i sikkerhetsrådet peker på: Enhver informasjon som fører til militær biologisk aktivitet bør få den største oppmerksomhets fra det internasjonale samfunnet …De Forente Stater sier de er for åpenhet. Dersom de Forente Stater tror at denne informasjonen ikke er riktig så bør de komme med relevante data og oppklaringer slik at det internasjonale samfunnet kan avgjøre denne saken.

Ifølge FN så har Ukraina aldri kommet med noen rapporter om biologisk aktivitet under Biological Weapons Convention. Det har USA gjort. Russland har tatt flere skritt. Først ødela de forsiktig containere til 26 av disse ukrainske laboratoriene (4 andre forsvant for den russiske hæren).

Så inviterte de CSTO (Collective Security Treaty Organization) allierte til å overvåke enhver avtale de måtte ha med De Forente Stater. Armenia og Kazakhstan har stanset slik forskning. CSTO-medlemmene har forbudt alt forsvarspersonell i laboratoriene deres. 

Direktøren for Det internasjonale atomenergibyrået, Rafael Grossi, avslørte på Davos Forum at Ukraina har enorme mengder plutonium og anriket uran.

Ukrainas militære atom-program.

Så må vi se på den mest problematiske delen av historien, for den er enda mer alvorlig. Etter at Sovjet-Unionen gikk i oppløsning og landene ble uavhengige arvet Belarus, Kazakhstan og Ukraina mye av Sovjets atomvåpensystemer. Disse tre nye statene undertegnet et Budapest Memorandum i 1994 med USA, Russland og Storbritannia. De store tre lovet å sikre sine grenser, og de tre små lovet å overføre alle sine atomvåpen til Russland, og å overholde the Nuclear Non-Proliferation Treaty.

Dette memorandum blir det ofte referert til av de som vil understreke Russlands dobbelthet, og at Russland har brutt det etter at de undertegnet det. Dette er ikke sant, siden memorandumet sier at hver av de fire store kan bli løst fra sitt løfte om ikke-innblanding i tilfelle «selvforsvar eller det på andre måter oppstår andre bestemmelser i FN-charteret».

Nå har Russland offisielt anerkjent Donbas-republikkene etter at den ukrainske staten har nektet å følge det de underskrev på i Minsk-avtalen. I stedet har Ukrainas hær bombardert Donbas i 8 år.

Mellom 2015 og 2022 har Ukraina fire ganger bedt om en reforhandling av Budapest-memorandumet.

Til slutt sa president Volodymyr Zelensky på det årlige møtet i Munich Security Conference den 19. februar 2022: «Jeg, som president gjør det for første gang. Men Ukraina og jeg gjør det for en siste gang. Jeg vil sette i gang konsultasjoner innenfor rammeverket til Budapest-memomradumet.

Utenriksministeren vår  har bedt om vi kan sammenkalle til et nytt møte. Om ikke det skjer vil det ikke gi garantier for sikkerheten til vårt land. Ukraina vil da ha rett til å mene at Budapest-memorandumet ikke gjelder, og at alle de omfattende beslutningene fra 1994 kan man stille spørsmålstegn ved».

Stiller man spørsmål ved «alle de globale beslutningene fra 1994» kan det  ikke bety annet enn at de vil gjeninnføre atomvåpen. Derfor kan president Zelenskys stilling summeres opp slik: La oss få undertrykke Donbas-separatistene, eller vi  vil gjenopprette vårt militære atomprogram. Det er verdt å legge merke til at de viktigste lederne i NATO var til stede, eller på annen måte representert i rommet. Ingen av dem protesterte på denne kunngjøringen av brudd på the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.

Da han kommenterte dette i en tale sa den russiske presidenten Vladimir Putin: «Det eneste Ukraina mangler et et system for å anrike uran. Men dette er jo en teknisk sak. Og for Ukraina er ikke dette noe uløselig problem». Russisk etterretningstjeneste er informert om at Ukraina har et militært atomprogram. men vi vet ikke hvor mye de vet om dette programmet.

Laurence Norman, Wall Street Journals spesialutsending til Davos-forumet om Irans atomprogram, rapporterte Rafael Grossis uttalelse om Ukrainas atomprogram på Twitter, men publiserte ikke en artikkel om det. Opplysningen ble bekreftet av en annen journalist, denne gangen fra New York Times, også på Twitter

Rafael Grossi fra Argentina som leder the International Atomic Energy Agency sa tilfeldig i Davos forum den 25. mai at Ukraina hadde lagret 30 tonn plutonium og 40 tonn anriket uran ved Zaporizhia-anlegget. Byrået lurer på hva har hendt med dem. Zaporizhia-anlegget var et av de første  målene for den russiske hæren. Det overtok de den andre dagen etter at de satte i gang sin spesielle operasjon, altså den 26. februar.

Det satt fyr på et laboratorium ved siden av under sammenstøtene mellom Russland og Ukraina den 4. mars.  Da ble uforsvarligheten til den russiske hæren fordømt. Men det var tydeligvis noe annet, som Moskva slo fast. Russland hadde begynt å overføre brennstoffet, og de ukrainske spesialstyrkene prøvde å stanse dem.

Plutonium blir solgt for fra 500 dollar til 11000 dollar pr. gram. 30 tonn av dette er verdt 150 milliarder dollar. Prisen på uran avhenger av hvor anriket det er. Er det mindre enn 5 % kan det bli brukt til sivile formål. Anrikingen må være på minst 80 % om det skal være til militært bruk.

Uten at man vet graden av anriking kan man ikke vurdere prisen. At Russland nå har tatt disse uerklærte mengdene kan antakelig betale for alle sanksjonene som er pålagt dem.

Denne informasjonen reiser flere spørsmål. Siden når har Ukraina, som skulle ha gitt opp alt fra Sovjet-tiden, sittet på disse materialene? Hvor kom de fra, og hvem betalte for dem?

Alternativt – hva er anrikingsgraden på denne uranen, og hvem har anriket den?

I tillegg til disse spørsmålene har Russland ett spørsmål til: Hvor ansvarlige er International Atomic Energy Agency, og hvem har holdt denne informasjonen hemmelig helt til forrige uke? Ser man på disse opplysningene er det passende å se en gang til på de vanlige beskyldningene om at det er Russland som er ansvarlig for denne krigen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: National Cancer Institute

https://www.voltairenet.org/article217092.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Takk til geniale Thierry Meissan og til oversetter. Tettpakka info. Biovåpen og plutonium.
  NRK har nettopp en notis som forteller at The Global Fund «venter» økning i tuberkulose- og hivsmitte. «på grunn av krigen». Tuberkulose fra biovåpenforsøk, Bidens dypt involvert, Fort Detrick, etc.. Interessant.
  FNs sikkerhetsråd kan vanskelig ignorere alt dette, eller hva? Skal ikke de lissom representere «det internasjonale samfunnet» ? Kina vil ha «relevante data og oppklaringer» fra USA. Det kan bli spennende.

  Svar
  • J, e. ‘Spennende’ .
   – Men skjønner vi galskapen, og tar den (nok) innover oss?
   – Som Putin/Russland tydligvis har gjort, heldigvis. Og skjønte at dette måtte stoppes.

   » «Ukraina har … biologiske forsknings-fasiliteter. Vi er bekymret for at russiske tropper prøver å få kontroll over dem. Så sammen med ukrainerne prøver vi å sikre at dette forskningsmaterialet ikke faller i hendene på russiske styrker om de kommer for nær.
   … Disse militære eksperimentene, var indirekte på oppdrag fra National Medical Intelligence Center via Defense Threat Reduction Agency (DTRA og USA-selskapet Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Det siste var grunnlagt av Hunter Biden og Christopher Heinz, sønnen til president John Biden og svigersønnen til John Kerry.». ( Biden og sønnen VET vi nå er korrupte. )

   Burde ikke hele vårt media rydde forsidene og sammenkalle alle grave-jornalister?
   – Så er det stille!

   Svar
   • Vi som har skjønt galskapen fra starten og har vært årvåkne overfor røde flagg i narrativet, noe som har vært i rikelig monn hele tiden, vi har over lengre tid tatt inn over oss det som nå vil gå opp for mange, men i seneste laget, og til en langt høyere pris hvis deres tillit til helsemyndighetene har invalidisert kropp og sinn for livet.

 • Det ser værre og værre ut for «sammensuriet» i verden angående å leve under NWO. Finnes det i det hele tatt noen «bremser» for denne gale «rasen» av «mennesker» som er pådrivere? Personlig vil jeg velge en verden styrt av Kina og Russland, enn det NWO som disse Khazarene (slangemennesker) ønsker seg.
  Tror fler mennesker vil overleve en slik verden og ha det bedre enn under NWO, enkelt og greit.
  Karma is a bitch, nå er det på tide at «hun» treffer disse gale med full kraft, og sender dem rett til ildsjøen for oppbevaring til evig tid.

  Svar
 • Hans JørgenStrøm
  8 juni 2022 12:00

  der er en meget interessant vide fra er ukrainer som i dag er uavhengig han har en side kalt UKR LEAKS COM jeg kan ikke skrive nettadressen slik den burde for da vil algoritmene sperre den tror jeg. men for dere som har Telegam konto så finnes den der og jeg så den derfra. UKS LEAKS eng verdt og se

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Boligpolitikk og nettverksbygging

OBOS som politisk parti

Forrige innlegg

Overnasjonale organisasjoner – verktøy for globalister?

Er FN en ideell organisasjon?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.