POSTED IN Klima

U-land prioriterer å kvitte seg med fattigdom.

Klimasaken er uaktuell politikk.

0
Print Friendly, PDF & Email

Klimanyheter fra inn- og utland

Av Geir Aaslid

Her er et knippe klimarelevante nyheter, de fleste så lite politisk korrekte at det er vanskelig å finne informasjon i våre tallrike klimaensrettede medier. Da vi antar at MDG-Lans exit i Oslo er kjent fra før omtaler vi ikke denne avgangen til en av de få klimapolitikerne i Norge som er i stand til å si mere dumt om klima enn selveste Erik Solheim.

Kina prioriterer økonomisk vekst

Akkurat som i vestlige land er det i KIna, når det gjelder hvem som styrer klimapolitikken, det er strid mellom økonomene og klimabyråkratene. Men i Kina er det ingen tvil om at det er økonomene som bestemmer. De utgjør 3 av 5 byråkrater i komiteen som skal utarbeide veikartet for klimaløftene som skal innfris i 2030 og 2060. Intet er sagt til nå om hvordan Kina konkret skal nå disse målene, og med den skjerpede retorikken mot Kina fra G-7 møtet og NATO nylig så er utsiktene lave for å få Kina med på noe som skader landets økonomi.
_____________________________________________________________________________
innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________________________________

Kina arbeider med et kvotehandelssystem for utslipp, men omfanget er skalert drastisk ned fra det opprinnelige forslaget som omfattet 6000 aktører i energibransjen. Nå omfatter planene bare 2200 aktører og ca 30 % av Kinas utslipp. De øvrige kan slippe ut så mye de vil, også i årene som kommer.

Wall Street Journal viser i et oppslag 9.juni til et tilfelle fra slutten av mai hvor økonomene opphevet utslippsrestriksjoner for Kinas ledende senter for stålproduksjon. I mars ble industrien her pålagt av miljøinspektører å redusere utslipp med 30-50 %. Avisen går ikke inn på hva slags utslipp det er snakk om, men det er som kjent ikke mulig å produsere stål uten et betydelig forbruk av kull.

white and black airplane on brown sand during daytime
U-land prioriterer økonomisk vekst. Etterspørselen etter kull er stor. Vi legger ned på Svalbard.Etterspørselen i Asia etter kull, jern, stål og kobber er høy og prisene på de fleste metaller er på vei opp, ikke bare fordi økonomien er på vei opp etter pandemien, men også fordi det pågår et betydelig rustningskappløp i Asia, hvor Kinas naboer raskt bygger nye krigsskip som en reaksjon på Kinas voksende marine.

Klimasøksmålet til Strasbourg ?

Greenpeace skal sammen med øvrige grønne herligheter anke klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ankegrunnlaget er syltynt (se §2 og 8 her) og siden domstolen avviser å behandle 95 % av alle saker de får inn, så er nok dette det siste vi hører om saken. Ifølge NRK som er glad i å spre grønne myter, sier lederen i Greenpeace at domstolene i Norge holder ikke politikerne i ørene. Derimot holder domstolene både i Oslo og i Straßburg de galeste grønne i ørene.

Sveits sier nei til CO2-skatt

I en folkeavstemning har 51,6 % av innbyggerne i Sveits avvist en skatt på CO2 som skal sørge for at landet oppfyller målene i Parisavtalen. Lille Sveits har i likhet med lille Norge ingen målbar effekt med sin klimapolitikk på hverken på klodens utslipp eller på klimaendringene.

Sankt Gretas disipler nedlegger grunnet egen rasisme

Ja du leste riktig. På New Zealand har hennes gruppe Skoleskulk 4 klima, nedlagt seg selv i Auckland fordi de selv er rasistiske. Tallrike medier i utlandet har skrevet om dette, og flere viser til en tekst på Facebook som sier de har «avoided, ignored and tokenised BIPOC [Black, Indigenous and people of colour] voices and demands» og at de har vært «a racist, white-dominated space». De nedlagte mener også at resten av Gretas disipler på New Zealand har et problem med rasisme.

white and blue wooden wall decor
Hva har klima med rasisme å gjøre. Her blandes kortene grundig.

Krise i solindustrien

Det aller meste av solcellepaneler produseres i Kina, og i Europa er det ingen konkurrenter igjen som ikke kjøper nesten alle komponenter fra Kina. Produsentene i Kina har fått romslige statlige banklån, mens driftsoperatørene har fått romslige subsidier. Subsidiene er kuttet nå, lånene må betjenes, og mens økt oppmerksomhet i vesten rundt omfattende bruk av Uighurer som tvangsarbeidere i landets solindustri har gjort solsatsningen i vesten mindre stueren, så er eksportørene i Kina nødt til å ta seg bedre betalt. At solenergi er upålitelig hjelper heller ikke. Folk flest vil ha energi når den trenger den, og ikke når det tilfedigvis er solskinn utendørs.

Nå kommer det til nye problemer. Prisstigning på råvarene fører til at produsentene øker prisene på solpaneler, og med kaos i eksporten av varer på grunn av nye pandemiutbrudd i Kina, er det store forsinkelser i leveransene. Når varene først kommer er frakten blitt minst dobbelt så dyr.

Lobbyister i sol- og vindindustrien har lenge jobbet tett på grønne og/eller naive politikere. De har utviklet skitne metoder og bedrevet et omfattende lureri, både i Norge og i USA. Nå beskytter større deler av USA seg mot en av disse skitne metodene.

black and white solar panels
Når prisen på råstoffene går opp er ikke dette lønnsomt lenger. Og forsvinner subsidiene, da…


Berkeley i California var i 2019 først ute med diskriminering av konsumentene, ved å forby lokalt at nye konsumenter kobler seg på energinettet hvis de skal ha naturgass, propan eller lignende. Alle skal tvinges inn på sol eller vindu, selv om de ikke har råd, eller ønsker å tilpasse døgnrytmen til når det tilfeldigvis blåser elelr er solskinn.

Nå svarer de som vil ha pålitelig energi, ved at konsumenter og andre aktører går sammen og vedtar lover som forbyr slik diskriminering. Hele 19 delstater i USA har vedtatt eller arbeider med slike vedtak i dag. Flere kan følge etter, siden flere moderate demokrater samarbeider med republikanske politikere om tiltaket, som betegnes som «preemption bills». Det er delstatens guvernør som signerer eller ikke signerer lovene, da føderale myndigheter ikke kan blande seg inn i dette.

I USA er børsboblen på solindustriselskaper i ferd med å sprekke, nedturen for mange har allerede pågått en tid. Regn med kursfall også i Norge på børsbobleselskaper i solbransjen.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder med tekst.

Forsidebilde: Muhammad Muzamil

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Generalforsamlinga i OBOS:

Å komme opposisjonen i møte var å feie den av banen. 20 prosent stemte for å avsette konserndirektøren. Gjennom de ansatte kontrollerer nå konserndirektøren OBOS.

Forrige innlegg

«Vi påvirker det mest følsomme menneskelige organet: Lommeboken.»

Infomasjon om effektiv medisin mot Covid-19 må derfor blokkeres.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.