POSTED IN Tyskland, Ytringsfrihet

Tyskland: Ytringsfriheten begrenses ved snikinnføring av ny lov.

Det er bare russerne som bryter folkeretten.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Lov-paragraf om hatytringer skjerpes i «natt-og-tåke-aksjon».  Enhver som viser forståelse for Putins Russland, er i fare for å bli rettsforfulgt av den tyske statsmakten.  

Alle som offentlig «grovt» bagatelliserer folkemord eller krigsforbrytelser risikerer opp til 3 års fengsel for «oppfordring til hat». 19/10-22 demonstrerer den tyske koalisjonsregjeringen (SPD, FDP, de Grønne) hvordan en lov som sterkt begrenser ytringsfrihet, stille og nærmest i dølgsmål vedtas via siste punkt er på dagsorden i forbundsdagen kl. 2230. Da er sete-radene i i nasjonalforsamlingen stort sett tomme. 

Tema for en kort debatt, om vi skal tro overskriften i et 17 siders lovforslag er: Sentral-registeret.. Det skal regulere oppføring og sletting av straff i vandelsattest. Et flertall av folkevalgte skumleser dokumentet i beste fall, for temaet er slett ikke spennende. Tre uker før møtet sirkulerer en trykksak med samme tittel samme sted. Alle som ser det da, går ut fra at det legges fram til votering sent ut på kvelden. 

Kosovokrigen – Wikipedia
Kosovokrigen (28. feb. 1998 – 11. jun. 1999) hvor også Tyskland deltok var et brudd på folkeretten. Men de som forsvarer den rammes naturligvis ikke av den nye loven.

Gjøkegget (Noe som inneholder noe helt annet enn det en tror, red.) som regjeringen prøver å håndtere, men er usynlig i første utkast til lov, skjules på slutten av dokument 20/4085: Nå er det ikke snakk om sentralregisteret lenger, men om noe som ikke har noe med det å gjøre, nemlig en utvidet forståelse av «oppviglings-paragraf», § 130, i straffeloven. (StGB). I en «nacht -und nebel»-operasjon» (Overs.: natt og tåke kjenner vi fra nazi-tyske dødsleirer i 2. verdenskrig), 19/10-22 tilføyer justis-komiteen «oppfordring til hat» i utkast til ny lov. 

Folkevalgte kaller det en «omnibus-lov», fordi den blander saker sammen som ikke har med hverandre å gjøre.  Dermed kan «blindpassasjer» § 130 kjøres fram til votering som del av endringsforslaget til register-loven, BZRG. Med flertall fra koalisjonen vedtas ny versjon av hatytrings-paragraf rett før møteslutt kl. 23.00. § 5 i register-lov nevner nå «offentlig aksept, fornektelse og grov bagatellisering av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, begått på en måte som kan oppfordre til hat eller vold og for å fremme forstyrrelse av offentlig fred».

Lovgiver bygger på kriminalitets-grad ved fornektelse og relativisering av Holocaust. En ny versjon av § 130 åpner samtidig et flanke-forsvar for anti-russisk krigs-retorikk: Fra og med mars 2022 er etterforskning i gang over hele landet, enten grunnet «offentlige framvisning» av «Z»-symbol, sovjetiske flagg eller flaggene til folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. 

Anklager som brukes for å kvele ytringsfriheten går igjen: Aksept for forbrytelser som følge av russisk «aggresjon i strid med folkerett». Slik forkynnes påtale. Alle som i fremtid sier nei til at løsrivelse av Donbass er «erobring av land i strid med folkeretten», godtar /bagatelliserer krigsforbrytelse ifølge den definisjonen som her gis av en tysk regjering og dens lojale medier. 

Ukrainakrigen brukes for innskrenke ytringsfriheten.

Alle som peker på krigsforbrytelser begått av Kievs militære, relativiserer/ bagatelliserer er samtidig kriminelle om de i følge den tyske staten ikke godtar at «Det er kun russerne som bryter den humanitære folkeretten». 

Ve alle dem som sier «bombing av ukrainske kraftverk som gir strøm til våpenlager, ikke bryter denne folkeretten»!! Det er irrelevant for strafferetten. For om en person uttaler seg slik for å dempe ned ensidig fordømmelse av russisk krigføring, betyr ikke noe, for «når nasjonal eller internasjonal domstol slår fast at russernes aksjoner bryter med folkeretten», heter det i den kortfattete lov-begrunnelsen, som «ikke er avhengig av rettslige funn i denne forbindelse». 

Artikkelen er skrevet av Ralf Hohmann i UZ, 28/10-2022

Oversetters kommentar:

Stilles spørsmål om det kan være Nato-militære bak sprengning av vitale rørledninger i Østersjøen og forsøk på å ødelegge broen over Kertsj-stredet, vil en i Tyskland kunne tiltales for «å vise forståelse for russiske aksjoner». I hvilken grad den tyske militær-innsatsen styres fra USA, vet vi ikke. Uansett er det betimelig å få vite hvorfor en forsvarsminister fra Sp, et parti som framhever betydningen av «nasjonalt forsvar», mener det er godt å se Kriegsmarine-skip langs våre olje- og gass-installasjoner. Ignorerer militaristene igjen en lærdom fra 1940? Okkupasjon av Norge kan igjen komme fra en annen kant enn øst.  

Ytringer om borgerkrigen sensureres i norske hovedstrøms-medier fra 2014. Mediene våre er så ensidige nå at vi er vitne til Nato-krigspropaganda i utenriks-meldingene. Likevel kan det ikke skjules motstand mot militær-eskaleringens følger. Det blir verre om også rettsapparatet etter tysk mønster settes inn mot norske fredskrefter, EU-motstandere og fagorganiserte som krever billig strøm og frigjøring fra tvangstrøyene i EØS/ ACER-regimet. 

Stoltenberg, Støre og Huitfeldt sier høyt: «Vi må vinne denne krigen». Er Nato-ledere og US- imperialister så desperate på å unngå tap for Nato-Ukraina mot Russland/ Kina at militære filial-staber nå går fra å være lojale stedfortreder-krigere til å bli «offisielle» frontkjempere, ikke bare i Ukraina, men over hele det det Eurasiske kontinentet? Vi observerer knefall for krigens krefter i deler av en regjerings-kåt «venstreside», akkurat som under de foregående bombekriger mot fattige sivile i Syria, Irak, Afghanistan og Serbia. 

Oversatt av Per Lothar Lindtner

Forsidebilde: La esfinge (‘The Sphinx’, 1988) by Davegore1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 650 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Cherie Solfjeld
  2 november 2022 11:44

  De som tror på propagandaen at « fæle» Putin våknet opp en dag og hadde lyst til å invadere Ukraina med drøm om en ny Sovjetunionen ,mener jeg er ignorante mennesker som lar seg lett manipulere.Anbefaler å finne andre kilder og gjøre en litt grundigere research for å forstå konflikten. Ikke vær så intellektuelt late og intolerante.

  Svar
  • Helt enig med deg, Cherie.

   Er ikke mange timene siden jeg hadde en heftig diskusjon om akkurat dette. Men, vedkommende næret et så pass inderlig hat til Putin at noen fruktbar diskusjon om akkurat det, ble det ikke. Det var, for ham, bare hevet over enhver tvil, at all elendighet i Europa var Putin sin feil. Mine argumenter om at ting ikke er svart/hvitt når det gjelder krigen – (USA mot Russland), her er flere nyanser og det kan lønne seg å se på annen informasjon enn det NRK og øvrige etablerte medier prøver å få oss til å tro og mene. IKKE snakk om. Alt er Putin sin skyld. Opplest og vedtatt, punktum.

   Hadde også en diskusjon om «strømkrisen» og de høye strømkrisene med en annen person, vedkommende mente at «strømkrisen var Putin sin skyld, og hun syntes det var greit å betale både 20 og 30 kroner pr Kwh. for å ta knekken på Putin …

   Sier noe om påvirkningskraften til msm.
   De luller oss inn i en tanketom verden som vi på merkelig vis lar skje. Jeg forstår det ikke.

   Svar
 • Litt om §130 StGB. Inntil 1994 ble dette avsnittet bare brukt når noen fornærmet eller faktisk hetset en etnisk eller religiøs gruppe. Bare å tvile på den offisielle versjonen av den nyere tyske historie var ikke
  straffbart. Saken til Oberstudienrat Günter Deckert fra Weinheim var en utløser for en dramatisk skjerping av §130 StGB. Günter Deckert kom i fokus da han i november 1991 på et offentlig møte «med
  bekreftende gester og ansiktsuttrykk» oversatte Leuchter-rapporten til tysk. (Denne rapporten
  beviste at det rommet som nå blir fremvist til turister som gasskammer, hadde for lavt cyanid-
  innhold i veggene til noen gang å være brukt som gasskammer). På grunn av dette ble Deckert
  dømt av distriktsdomstolen til tolv måneders fengsel for «hets mot folkegruppe».
  Den øverste tyske kriminaldomstol, den føderale høyesterett (BGH eller Bundesgerichtshof)
  opphevet dommen den 15. mars 1994 og mente at Deckerts ytringer ikke utgjorde noen «hets mot
  folkegruppe», da Deckerts utsagn ikke var krenkende mot noen folkegruppe.
  Men da kritiserte det sentrale rådet for jøder i Tyskland (Zentralrat der Juden in Deutschland), den
  tyske domstolen og dommen offentlig og krevde med største tyngde en skjerping av straffeloven.
  (88) Etter en usedvanlig kort tid behandlingstid utvidet Forbundsdagen den tyske straffeloven §130
  nøyaktig i henhold til ønskene og kravene til det jødiske sentralrådet. Siden 1 desember 1994 kan
  alle som ytrer kun generell tvil om den nåværende Holocaust-historien, på grunnlag av § 130,3
  ( «Lex Auschwitz») bli straffet med opp til fem års fengsel (!).
  Dermed var det juridiske grunnlaget for en fornyet rettssak mot Deckert lagt. Allerede i april 1995
  ble saken ført for den regionale domstolen i Karlsruhe etter den drastisk skjerpede §130 i
  straffeloven. Denne gang prøvde ikke aktor Heiko Klein å bevise anklagen om «hets mot
  folkegruppe». Han bare stilte følgende spørsmål: «Tror du på gasskammerne »? Basert på
  Nietzsches sitat «Tro betyr at man ikke ønsker å vite», svarte Deckert: «Jeg vil vite.» Dette korte
  svaret førte til en ubetinget dom på 2 års fengsel. Men på grunn av sin «uforbederlige holdning» har
  Günter Deckert tilbrakt over fem år i fengsel. (89)
  Siden ikrafttredelsen av «Lex Auschwitz» går den politiske forfølgelsesmaskinen i Tyskland som
  smurt. Mer enn 100.000 mennesker ble i perioden 1994-2003 strafferettslig forfulgt for sine
  meninger (i den offisielle sjargongen kalt «propagandaforbrytelser»). Eksempelvis ble den 90-årigeUrsula Haverbeck nylig dømt til 2,5 års fengsel for «Holocaust benektelse». Ingen rettstat vil
  dømme en 90-årig kvinne til 2,5 års fengsel for meningsforbrytelser. Men dette skjer i Tyskland – i
  dag. Det er full taushet om Ursula Haverbeck i Norge, ikke bare i hovedstrøms-media, men også i
  alternative media.
  Her er et intervju med Ursula Haverbeck, hvor det går an å skru på teksting, men dessverre bare på
  tysk:
  https://www.youtube.com/watch?v=VglmcZSsl0U
  Et par eksempler til.
  Den allerede nevnte Udo Walendy siterte i en av sine artikler, rapporten fra Berner Tagwacht av 24.
  august 1945, der det ble hevdet at «Hitler Tyskland» hadde «drept totalt 26 millioner jøder, de fleste
  av dem i Dachau.» Walendys kommentar om at noen måtte ha forregnet seg, ble av en tysk domstol
  belønnet med en fengselsstraff på flere måneder.
  Den britiske historikeren David Irving, som også err nevnt tidligere, ble bøtelagt og idømt et
  innreiseforbud til Tyskland, fordi han på et arrangement i München bare sanoe som ubestridte blant
  etablerte historikere i dag: Gasskammeret i hovedleiren Auschwitz er en rekonstruksjon, som ble
  opprettet i sin nåværende form først etter 1945. I rettssaken ba om å få som vitne direktøren for
  Auschwitz Museum, Dr. Ing. Franciszek Piper, men retten nektet å høre Piper, selv om vitnesbyrdet
  fra dette ekspertvitnet ville ha frikjent Irving.
  Hvorfor Tyskland fortsetter med undertrykkelse av ytringsfriheten har Patrick Bahner, den
  tidligere redaktør for Frankfurter Allgemeine Zeitung, formulert i 1994 i en kommentar til Deckert-
  rettsaken som:
  «Hvis Deckerts syn på Holocaust var riktig, ville Forbundsrepublikken være grunnlagt på en løgn.
  Hver president-tale, hvert minutts stillhet, hver historiebok, ville være løgn. Ved å benekte drapet
  på jødene, benekter han samtidig Forbundsrepublikkens legitimitet»

  Svar
  • «Siden 1 desember 1994 kan alle som ytrer kun generell tvil om den nåværende Holocaust-historien, på grunnlag av § 130,3 ( «Lex Auschwitz») bli straffet med opp til fem års fengsel (!).»

   Ja, x. Og hele ditt innlegg.
   Og når slikt danner grunnlaget for alle våre etterkrigshistorier ( Kalt ‘Historie’), blir jo folk (etterhvert) så hjernedøde som Sveinung skriver:
   » De luller oss inn i en tanketom verden som vi på merkelig vis lar skje. Jeg forstår det ikke.»

   Fra 2 verdenskrigs historier , til vår tids angreps-kriger som Norge er med på. ( Mens vi demoniserer andre nasjoners forsvars-kriger. ) Til vaksine-løgneriet og strøm-bløffen. Folk er presset og lurt til å godta absurditeter.
   Slik blir et folk umælende sauer som lar seg styre av onde hyrder ( les: onde idioter) utfor stupet.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Storbritannias etterretning er ikke det det en gang var.

Britene bedriver nå terrorangrep mot Russland.

Previous Post

USA-general vet ikke hva han mener.

Russland taper, men taper ikke likevel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.