POSTED IN Olje-Energi

Tyskland:

Ny nedtur for Angela Merkels «grønne» energipolitikk.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

 Tyskland: Mer olje og gass

Av Jan Herdal

Til tross for at samlet energibruk sank med 2-3 prosent, økte tysk olje og gassforbruk med henholdsvis 2 og 3,3 prosent i fjor. Innenlandsk energiforsyning sank med hele 8 prosent. Tysklands importavhengighet av energi økte til 70 prosent, ifølge AG Energiebilanzen.

Stort fokus på sol- og vindkraftverk kan gi inntrykk av at Tysklands energibruk blir «grønnere». Det er ikke tilfelle. Som i de aller fleste land er bare en brøkdel av total energibruk kanalisert med elektrisitet som energibærer, for Tysklands del ca. 17-18 prosent.

___________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Oljekrisa
___________________________________________________________

Isolert sett har Tyskland en viss nettoeksport av strøm. Det hjelper ikke. Totalt får landet nå bare 30 prosent av sin energi fra innenlandske kilder. Utviklingen er stikk i strid med EUs mål om økt sjølforsyning og dermed leveransesikkerhet.

Mens vind og sol i 2019 sto bak 28 prosent av strømproduksjonen, bidro de bare til 5,1 prosent av total energibruk i landet. Olje er Tysklands største energikilde med en andel på 35,3 prosent, fulgt av gass på andreplass med 24,9 prosent, totalt vel 60 prosent. Opp fra 57,6 prosent i 2018.

Ole og gass er begge importvarer.

Oljen aleine er sju ganger så stor som vind og sol sammenlagt. Olje og gass sammenlagt leverer 12 ganger så mye energi som sol og vind. Totalt «fornybart» som består av i alt 6 kategorier der biomasse utgjør over halvparten, økte fra 14 til 14,8 prosent.

Streken på bildet er dagens situasjon. Energiforsyningen til høyre for streken slik den er tenkt i fremtiden viser seg altså som reine drømmer.

Kullet som fases ut, erstattes i stor grad av importert gass.

Energisikkerhet er det egentlige motivet bak Tysklands og EUs såkalt grønne energipolitikk. Europa er fattig på olje, kull og gass, og har gitt seg ut på en like desperat som dyr og mislykket jakt på såkalt alternative energikilder, for å rette på denne svakheten.

Hensynet til klima, miljø og klodens framtid er den høystemte, offisielle begrunnelsen.

Ikke er de grønne og miljø/naturvennlige, og tross billioner av kroner i subsidier kombinert med tilsvarende avgifter på «fossil» energi, greier de altså heller ikke å øke energisikkerheten ved å redusere avhengigheten av energiimport.

Tyskland sitter igjen med verdens trolig høyeste strømpris. Og økt import av olje og gass.

Bilde m/tekst er lagt til v Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Vil atomkraft hjelpe på problemet?

  Svar
 • Tyskland stenger ned alle sine atomkraftverk. Resterende 7 atomkraftverk (ca 50 TWh) skal visstnok stenges innen utgangen av 2022 (og ny kabel fra Norge kommer i 2020-2021). Ved forrige runde ble strømmen hentet fra Frankrike og Sverige (men det er ikke lenger mulig). Årsaken til nedstengning av atomkraften skyldes nok De grønne i Tyskland. Andre land som nå legger ned atomkraftverk er Sverige, Belgia, Frankrike og Skottland. Land som Finland, England og Russland satser derimot på atomkraft (Russland hevder at deres nyeste atomkraftverk ikke har atomavfall, England planlegger utvikling av ny generasjon atomkraftverk).
  Det ser ut som tyske EnergieWende kan bli en katastrofe med såpass høye strømpriser slik at flere av Tysklands industribedrifter kan gå konkurs (iflg McKinsey). I tidligere tider ville man ha betraktet tysk ressursmangel som å kunne utløse storkrig i Europa. Nå presses isteden Norge til å innordne seg Acer og EUs energiunion med katastrofale virkninger for Norge.

  Svar
  • Rolf Fatland
   10 mai 2020 16:20

   Tyskland med energimangel?
   Det er en selvmotsigelse! Intet land hadde så gode forutsetninger til å klare seg selv. Tilogmed under 2. verdenskrig laget de eget drivstoff.Siden i 1980 utviklet de et atomkraftverk uten radioaktivt avfall. Da det skulle henges på det tyske strømnettet, nedla amerikanerne det, som eiere av patentet. Det skal nå være i Kina som iår
   Har 30 anlegg i drift. Teknikken er vel kjent. Det bygger på thorium som drivstoff.
   Rol Fatland

   Svar
   • «Teknikken er vel kjent. Det bygger på thorium som drivstoff.»

    Teknikken er der, og Norge har jo store områder med utvinnbart Thorium råstoff.
    – Men at det allerede er i bruk?
    Kan du gi flere opplysninger?

   • Rolf Fatland
    12 mai 2020 9:10

    Den beste informasjonen gir boken til professor Sigurd Schulien som kom ut i 2017 på Hohenrain Verlag. Den heter «Deutschland im Visier der anglo-amerikanischen Hochfinanz». Den inneholder all historie samt detaljert beskrivelse av selve kraftverkteknikken. Forfatteren tar med at dokumentasjon og patenter ble overført til Kina som 30 kraftverk på planen til 2020. Thoriumkraftverket i Hamm- Uendorf ble demontert i 1989. Det var avisreportasjer derfra. I Norge har professor Liestøl og forsker Sunniva Rose til oppdrag å følge teknikken. Så disse må kunne informere oss om fremdriften. Men det kan ikke se at de har gjort. Signaturen SHO informerer om et nytt engelsk atomkraftverk. Den må være et på thoriumbasis. Alt tyder på at verdens makthavere vil gjemme den miljøvennlige teknikken for å tjene på oljen.

   • » Den må være et på thoriumbasis»

    En spennende teknologi er thorium-kraftverk. Ikke bare gir det begrensede utslipp, men kraftverket kan tilogmed bruke – radioaktivt avfall fra dagens konvensjonelle reaktorer, og være med på å redusere avfallsproblemet defra. Og thorium kan heller ikke brukes til bomber.

    Spennende. Men det ikke en teknologi som er forsket ferdig og kan tas i bruk, enda . ( Etter det jeg har av opplysninger. )
    Man snakker enda om hvis, – ikke når.

 • Rolf fatland
  16 mai 2020 10:41

  Herr Frikar.
  Hvorfor ikke overprøve mine kilder? Kanskje vil du da skjønne at thoriumkraftverk virkelig er ferdig utviklet!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norges eneste nobelprisvinner i fysikk:

Medlem i klimarealistenes vitenskapelige råd.

Forrige innlegg

8.mai-feringen:

Av imperialistisk krigføring med norsk deltagelse?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.