POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Tyskland

Tysk general:

Russland er hovedfienden. Kina er for langt unna.

0
Print Friendly, PDF & Email

Det er greit å få det i klar tekst. Har vi ingen fiende får vi skaffe oss en! Det er dette den tyske generalen sier i dette intervjuet,

Men den virkelige fienden deres i dag er deres overordnete og nærmeste allierte, USA. De et de som har baser i Tyskland og lagret atomvåpen på disse. Disse basene er en dødelig trussel mot landet for de tvinger Russland å rette sine atomvåpen mot Tyskland.

Det er ikke Russland som er den største trusselen mot Tyskland, men disse våpnene som USA lagrer i landet.

I stedet for å bruke sine militære styrker til å sikre sitt lands uavhengighet er de nå underlagt USAs globale strategi og tjener USAs interesser. Og USAs interesser er å sikre kapitalkreftene tilgang og kontroll over verdens ressurser. 

Kapitalismen er for lengst blitt internasjonal. Kapitalen kjenner ingen grenser men har økonomiske interesser over hele verden. Da trenger de også et instrument for å sikre seg dette. Dette instrumentet heter Nato og skal nå utvides til Stillehavet.

Tyskland og Russland knytter seg stadig nærmer til tross for sanksjonspolitikken som USA har tvunget EU til overfor Russland. Når North Stream 2 kommer i drift vil det forsterkes et økonomisk skjebnefellesskap mellom landene.

Det paradoksale er at det pro-Nato grønne partiet (Grünen) i Tyskland  har vært pådrivere til denne situasjonen landet har kommet i hvor de nå gjør seg avhengig av energitilførsel fra Russland ved å fase ut den stabile kull- og kjernekraften.

Men det blir litt komisk når en general sier at Russland er hovedfienden, landet som nå skal forsyne Tyskland med stabil og livgivende energi.

Knut Lindtner

En tysk general sier at Russland er NATOs «største trussel» siden deres militære styrker er ineffektive mot terrorisme – og Kina er «altfor langt unna». 

NATO mener fortsatt at Russland er deres største trussel. Det er fordi de nå faktisk strever med å finne en ny fare nær Europa de effektivt kan konfrontere. Det ser det ut som en tysk general og stabssjef for USAs hær i Europa må innrømme. 

General Jared Sembritzki

Bundeswehr-general Jared Sembritzki, den fjerde tyske generalen som innehar stabssjef-posten for USAs hær i Europa (siden oktober offisielt kalt ‘USAs hær i Europa og Afrika’) har nok en gang anklaget Russland for deres «aggressive oppførsel» og for det han kaller ustabilitet i Øst-Europa, i et intervju med den tyske avisen FAZ.

Han kaller Krims forening med Russland en «avgjørende faktor» for årsaken til ustabiliteten på kontinentet.  Og han gjentar de gamle mantraene om at Moskvas modernisering av militæret er en årsak til at NATO må øke sine styrker på den østlige fronten.

Sembritzki ser så å si ut til å innrømme  at å presentere Russland som en trussel er den eneste måten  alliansen fortsatt kan  være relevant på.

Da han ble spurt om han regner Russland som «den største trusselen» svarte generalen «absolutt», men han la til at «islamistisk terrorisme kan kanskje føles som en større trussel individuelt, men det er vanskelig for oss som militære å bekjempe dem».

Sembritzki,, som overtok  overtok stillingen i USAs Europahær i mai, sa også at Kina – en annen nasjon som i økende grad blir beskrevet av Washington som en global motpart – «faktisk er altfor langt unna om man ser det fra konvensjonelt militært synspunkt». 

De blir vanskelig å gjøre Russland til fiende når det er de som sikrer landets energi.

Hans uttalelse kommer mindre enn en uke etter at USA-marinens nye strategi-dokument nevner et «stadig økende aggressivt» Russland  som en av de betydeligste trusler i vår tid mot global fred».

Kina kommer på andreplass som en slik trussel, heter det i  dokumentet fra USA.

Sjefen for de de britiske forsvarsstyrkene, Nick Carter, advarte så sent som i forrige uke russiske skip som man antar kan slå til mot Storbritannias  havområder. Og så avslørte han sin nye strategi for å møte Moskva, men den framsto som slående lik USAs og deres alliertes avskrekkingspolitikk, den de brukte mot Sovjet-Unionen i den kalde krigens dager.

Moskva, på sin side , pekte på NATOs økende aktivitet i Svartehavet – like utenfor Russlands dørstokk. De la til at Russland stadig bruker mindre til det militære, samtidig som militærutgiftene hos NATO-medlemmene bare går opp. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Modern Rome – Campo Vaccino 1839Joseph Mallord William Turner (GB)

https://www.rt.com/news/510478-nato-russia-greatest-threat-german/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dr. John Lee:

– Fri oss fra denne nytteløse lockdownpolitikken.

Forrige innlegg

Nato i oppløsning:

Tysklands utenriksminister sier at konfliktene ikke er knyttet til Trump.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.