POSTED IN Helse, Ytringsfrihet

Tusenvis av tyskere i gatene:

Protest mot Koronatiltakene.

0
Print Friendly, PDF & Email

Når nå tyskere samler seg i Berlin for å protestere mot Korona-tiltakene kommer ikke dette for tidlig. Tvert imot er dette seint. Men de fleste ble lammet i utgangspunktet av de drastiske tiltakene som ble satt i verk over hele Europa begrunnet i et virus som en påstod var livsfarlig – men som vi nå vet ikke er det.

Detter både protest av reglene og brudd på dem.

Tallene for de ulike landene foreligger og selv om de varierer en del er det helt åpenbart at dette ikke var noen farlig pandemi bortsett fra for noen få, først og fremst folk som hadde nedsatt immunforsvar, gamle og svært syke. Antallet døde barn og unge er praktisk talt 0 og antallet døde under 50 år er ubetydelig. Selvmord er en langt viktigere dødsårsak i disse befolkningsgruppene og jeg forstår at det er en tendens til en økning nettopp av selvmordsforsøk, bl.a som følge av nedstengnings-tiltakene med sosial isolering.

For de som er opptatt hva sosial isolering betyr sier dette seg selv. Mennesker er sosial vesener, det er menneskenes natur å være sammen med andre. Det er vår natur å ta på andre, klemme, holde, gi fysisk kontakt og å gjøre ting sammen. Isolerer vi mennesker utsetter vi dem i virkeligheten for en form for tortur.

Phil Hogan. En reglene ikke gjaldt for

Det hjelper heller ikke med tilliten til tiltakene når de som er våre ledere og som i praksis skal går foran ikke etterlever dem sjøl. Nylig måtte EUs irske handelskommisær, Phil Hogan, gå av fordi han hadde deltatt i et ekslusivt selskap i en golfklubb hvor reglene ikke var overholdt. «Golfgate»-skandalen er hendelsen kalt.

Og den store skremmeren, briten Neil Ferguson, (han forutsa «tiltalls millioner døde» hvis ikke drastiske tiltak ble satt i verk) måtte i vår trekke seg som rådgiver for den britiske regjeringen etter at han hadde ettertrykkelig sjøl brutt de reglene han hadde ivret for. Midt under nedstengningen hadde han besøkt sin elskerinne og utsatt henne og hennes familie for smitte. Han hadde offentlig annonsert at han var smittet av Korona.

Neil Ferguson. En som kom med dommedags-skremsler men som ikke fulgte reglene sjøl.

Det han fortalte med sin praksis var at han ikke trodde på sin egen skremsel. 

I USA ser vi også at de politiske lederne overholder regler når de er på TV men ikke konsekvent og slett ikke privat. Å gå foran med et godt eksempel gjelder bare når fjernsynskameraene er påslått og knapt nok der.

Men folk flest som disse folkene har skremt vettet av skal følge reglene. Reglene gjelder for oss men ikke for dem. 

At stadig flere begynner å stille spørsmålstegn ved det de har vært utsatt for er derfor helt naturlig. At de begynner å samle seg til protest i de største sentrene i Europa (Berlin) er ikke overraskende. Å prøve å legge lokk på dette er som å legge lokk på en trykkoker og vil ikke holde særlig lenge. Stadig flere vil stille de samme spørsmålene når det går opp for dem hvor ufarlig viruset har vært og når de merker hvordan nedstengningen rammer dem direkte.

AfD-leder Georg Pazderski

Det forteller også sitt at det er AfD som i Tyskland har beina best plantet blant folk flest. De stiller seg i spissen for de protestene som vil måtte komme, mens det som kaller seg venstresiden bøyer nakken for disse meningsløse tiltakene og i solidaritet med hva og hvem?

Er det AfD som skal forsvare forsamligsfriheten i Tyskland? Ja, det er virkelig grunn til å spørre sg hva som er venstre- og høyresiden i disse dager?

Det er klart at tyske myndigheter vil prøve å stanse nye protester. Ikke bare bryter de karantenereglene men de er utrykk for en politisk misnøye som vil vokse hvis ikke de stoppes. Det spørs om det lar seg gjøre særlig lenge.

Knut Lindtner

Tyske myndigheter forbyr en oppfølger av Berlins store protest mot den Nye Normalen.

Tusenvis av politi i gatene for å forhindre den.

Myndighetene i Berlin forbyr demonstrasjoner mot koronavirus-tiltakene, og definerer protestene som brudd på de sosiale distansereglene. De merket seg allerede dette protest-bruddet den 1. august hvor demonstrantene brøt med tiltakene som sosial distansering og maske-krav, skriver The Associated Press.

Protestene mot pandemitiltakene samlet rundt 15000 som marsjerte gjennom gatene hvor demonstrantene holdt oppe plakater med «falsk alarm» og sang «Vi er her og vi er høylytte fordi vi er frarøvet vår frihet.»

Vi trenger en avveining av grunnleggende rettigheter som forsamligsfriheten i forhold til livets hellighet. Georg Pazderski som er leder i det ytterliggående høyrepartiet, AfD, kritiserte forbudet og sa at det er overdrevet og grunnløst. En av de som organiserte protestene sa at de ville forsøke å anke forbudet.

Oversatt av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Grønt milliardsløseri:

Bare en bruker ordet grønt flyter pengene.

Forrige innlegg

Hvis Donald Trump vinner:

Al Gore truer med militærkupp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.