POSTED IN EU, Sanksjoner

Tucker Carlson i Fox News:

EU straffer Russland ved å la befolkningen sin fryse og sulte.

46 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi presenterer dette sammendraget fra en video som også kan sees i denne artikkelen. Og i motsetning til mange politikere i Norge, EU, USA og en rekke større medier klarer Carlson å få med seg det sentrale poenget som er helt avgjørende for å forstå hvor langt ute sanksjonspolitikken er: For å vise solidaritet med det korrupte regimet i Ukraina må mange mennesker (også barn) i Europa fryse til vinteren, mange vil miste jobben og mange vil bli kaste ut i fattigdom.

Her er sammendraget, videoen følger under:

Problemet er ikkje global oppvarming. Problemet er nedkjøling, med andre ord vinteren som står på trappene. I 2019 døydde det i USA fire gongar fleire av kulde enn av varme. I år kan det bli endå verre, både for USA og Europa.

Presidenten for EU-kommisjonen erklærte i mai at EU skulle forby all russisk olje i Europa, som straff for invasjonen av Ukraina. Vesten sine sanksjonar mot Russland har skapt energi-mangel og fått gass- og straumprisane til å stige til himmels. Det får kaskadeeffektar på resten av økonomien. Fabrikkar stenger ned, arbeidsløysa går i veret, disponibel inntekt og sparepengar dunstar bort, folk får problem med å betale gjelda si. I USA er det no over 60 prosent som ikkje greier å betale ei uventa rekning på 400 dollar. Totalgjelda til hushaldningane ligg på rekordstore 15,8 tusen milliardar dollar, og kredittkortgjelda har hatt den største auken på 20 år.

I Storbitannia melder avisa the Guardian om at eit worst-case-scenario frå Boris Johnson-regjeringa spår at ein kombinasjon av kaldt ver og gass-mangel kan føre til straumstans – blackout – i fleire dagar i januar.

Når kostnadane med å varme opp bustaden stig med fleire hundre prosent på eitt år, endrar det åtferda til folk. Dei kjøper mindre. Det går i sin tur ut over heile den konsumentbaserte økonomien. Den stagnerer. Sentralbankane ser ut til å gjere ting verre med vilje. Dei same sentralbankane som forårsaka inflasjonen, aukar no rentene for å øydelegge etterspurnaden.

Joe Biden - Wikipedia
Joe Biden leder USAs regjering som har presset frem sanksjonspolitikken

På NATO-toppmøtet i mars spådde president Biden også matmangel. Han innrømde at sanksjonane ikkje berre ville ramme Russland, men «skrekkeleg mange land», inkludert europeiske land og USA. Altså må folk stramme inn livreima for fridommens skuld. Det må skyflast milliardar av dollar frå døyande Vestlege økonomiar over til korrupte, ukrainske oligarkar, fordi «det er det rette å gjere». Les: «Vi lyt skade Russland, for det er vår moralske plikt.»

USA har gitt Ukraina over $10 milliardar i militær støtte, fordelt på 19 våpenpakkar. Kongressen har godkjent ytterlegare $30 mrd.

Spania har godkjent å sende €50 millionar til Ukraina.

Italia har løyvd €600 millionar til ukrainske flyktningar, samstundes som dei legg restriksjonar på straumbruken heime («Operasjon Termostat» som dei starta i mai).

Frankrike har sendt $2 mrd. til korrupte Ukraina, samtidig som dei gir bøter til butikkeigarar som har opne dører og klimaanlegget i gang. Dei har også innført forbud mot lysskilt mellom klokka 01:00 og 06:00 på natta.

Har alle desse tiltaka fungert? Vinn vi krigen i Ukraina? Har vi drive Russland bankerott, slik Biden påstod vi ville? Nei. Rubelen er no på sitt høgaste på sju år i forhold til dollaren. Også i forhold til euroen stig den. Russland gjer det bra. Europa gjer det ikkje bra.

No ber Biden om at Putin skal overgi seg utan vilkår. Det absurde er at Vladimir Putin, etter alle realitetsbaserte mål, ikkje tapar krigen. Han vinn krigen i Ukraina. Men Biden seier «Vi sluttar ikkje før du gir deg vilkårslaust».

Dette er ikkje berre dårleg politikk. Det er galskap. 

Videos | High prices here, but Russia has 'left over' gas: what can it do with it? - Paudal
Russland brenner overskuddsgass mens europeere forbereder seg på en kald vinter

Så, gjorde sanksjonane eigentleg skade på Russland? Nei. Russland har i dag meir energi enn dei klarer å bruke eller selge, så mykje overskotsgass at dei rett og slett brenn den opp (med fakling). BBC melder om at forskarane er bekymra for utsleppa av CO2 og sot, som kan føre til global oppvarming og smelting av pol-isen. Men samtidig vil europearane få oppleve at det blir umogleg å halde seg varme.

Folka som sit med ansvaret og skjødehundane deira i massemedia er heilt i utakt med vanlege folk. Dei viser inga interesse for korleis folk har det i kvardagen. Det fører til eit svært sårbart samfunn. Men vi kan løyse dette problemet. 

Løysinga er enkel: Stopp krigen i Ukraina, gjenopprett energiflyten inn til Europa og redd den globale økonomien. Men Biden og tankelause europeiske leiarar gjer akkurat tvert imot. Dei sender endå fleire milliardar av dollar til dei ukrainske oligarkane.

Tucker Carlson: Things are falling apart, som nyleg vart sendt på  tv-kanalen Fox News:

Mykje kan seiast om tv-kanalen Fox News, men innimellom glimtar dei til med god journalistikk. Her har Tucker Carlson har spelt ei stor rolle. I programmet sitt Tucker Carlson Tonight, tar han i beste sendetid opp aktuelle saker med ein snert som slår godt an hos publikum. Programmet har i snitt over tre millionar sjåarar, og er særleg populært blant yngre.

Carlson har tidlegare arbeidd for både MSNBC, PBS og CNN. I Fox News Channel har han i tillegg til Tucker Carlson Tonight  dokumentarserien Tucker Carlson Originals og serien Tucker Carlson Today, der han held djubdeintervju, ein-til-ein, med diverse aktuelle personar. Særs interessant var til dømes intervjuet han hadde med mannen som fekk i oppdrag å reparere Biden Jr. sine datamaskiner.

Bearbeidd av Monica Sortland, den 30. august, 2022

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

46 kommentarer. Leave new

 • Tysklands utenriksminister og Schwabs ygl-disippel AnnaLena Baerbock: » Jeg vil sette Ukraina først uansett hva mine velgere mener og uansett hvor vanskelig livet deres blir.» YGL-Macron: «Nå er det slutt på overfloden.» Erna: «Vi må nå klimamålene.» Støre: «Folk er nødt til å akseptere at det blir en hard og kald vinter.» Ingen av disse vil lide noen nød i de kommende vintre, med mindre de blir dømt, som forutsetter et redelig rettsvesen. Som vi neppe har. Disse statslederne virker så selvsikre som de turer fram uten skam og hemninger. Empati? Nei. Bare skuespill.
  Innen 2030 de vil ha Europas folk fattige og stats-avhengige, og de som overlever injeksjonene som zombifiserte tjenere, på sosialt kredittsystem, hvor det blir gitt litt lommepenger som må brukes innen en viss tid, så det blir umulig å spare. «Vaksine»skada, utsulta og forfrosne folk er for svake til motstand, men på den annen side: de som ikke har mer å tape, de kan bli farlige.
  Politiet har gått brutalt løs på sivile som uttrykker sin fortvilelse i mange såkalt demokratiske land vi kan sammenligne oss med, så det er absolutt grunn til bekymring, men politiet får også dårligere råd, så vi får se hva de er laget av til vinteren. Kanskje de ser at de motarbeider seg selv ved å operere som de korruptes leiesoldater.
  Det er hva som lønner seg for karrieren som råder, og disse karaktertypene kaster gjerne kolleger under bussen for å redde sitt eget skinn. Som Tysklands visekansler og finans- og klimaminister Robert Habeck nå får merke, for det behøves en syndebukk. Inntil nylig ble han skrytt opp i skyene av sine egne; nå ofres han som den som er skyld i alt. Sånn er politikere.

  Svar
 • «Sentralbankane ser ut til å gjere ting verre med vilje. Dei same sentralbankane som forårsaka inflasjonen, aukar no rentene for å øydelegge etterspurnaden..»

  ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på 2,75 prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne ….. – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  Er det ikke Putin/Russland sin skyld lengre, nå ? ;-)

  Vi bør slutte å la oss styre av dette idiotiske penge-økonomiske systemet som få skjønner seg på. Ikke politikere, ikke penge-økonomer ( som bare har lært det utleverte pensum utenat),
  – og ikke innbyggerne. Da hadde de protestert kraftig mot dette tyveriet.
  ( Hvem stikker av med gevinsten,, jo internasjonale bankkarteller. Vi skal danse etter Fed. )

  Svar
 • Mer kokelimonke. Mer system. Mer politikk:

  ‘– Vi ser veldig tydelig at norske strømpriser gjennom flere tiår langt på vei fulgt de europeiske gassprisene. Å frikoble gassprisene fra strømprisen, er et interessant forslag, synes jeg.
  – Hvordan ville det påvirke strømprisene for forbrukere og næringslivet i Norge?
  – Det er usikkert å si, men mest sannsynlig vil også våre strømpriser i større grad følge de europeiske strømprisene.’ ( ! ) ;-)
  nrk.no/rogaland/europa-er-i-energikrise-_-analytiker-tror-losningen-finnes-i-spania-1.16085549

  Og de som har ( er pålagt) fjernvarme i Norge idag, ( produsert av avfallsanleggene våre) får energi som følger strømprisen! – Som altså følger gass-prisen! ;-)

  Men, men….
  Produksjonsprisen da, både på vannkraftenergi og fjernvarmeenergi?
  HELT UINTERESSANT. ;-)
  Vi har merkantilistpartierne AP/Sp som administrerer nasjonen Norge.
  Resten av Løvebakken ser ut til å virre med hodet, for å finne ut enda mer politikk og system. ( De også.)

  Penge-politikk og system-politikk ser ut til å være viktigere enn innbyggernes velstand.
  1. Skatt/avgifter for å bruke egen strøm.
  2. Skatt/avgifter for å bo i egen bolig.
  3. Skatt/avgifter for å kjøpe egen mat.
  4…..

  Dette blir vi ( les statsadministrasjonen) selvfølgelig veldig penge-rike på.
  Så kan administrasjonen ‘støtte’ innbyggere med ‘ offentlige penger.’
  Hvordan skulle vi greid oss uten politikere. ;-)

  Mens graset gror dør kua.

  Svar
  • Gir de seg ikke? Mer system.
   Hvem betaler?:

   ‘Mellom seks og ti milliarder kroner skal betales ut til nettselskapene i de tre sørligste strømregionene slik at kundene skjermes for økt nettleie.
   Pengene som løser dette, kommer fra de såkalte flaskehalsinntektene til Statnett.
   Det er svak nettoverføring mellom nordlige og sørlige deler av landet som skaper store forskjeller i prisen på strøm i Norge. Statnett er de eneste som kan selge strøm fra nord til dyre områder i sør, noe de tjener stort på. Hittil i år har de tjent 20 milliarder kroner. I hele fjor var inntektene på 5,3 milliarder kroner.’
   tu.no/artikler/flaskehalsinntekter-skal-brukes-til-a-unnga-okt-nettleie-for-stromkunder/521950

   Hvem betaler ( dette overskuddet) til Statnett?
   Hvem betaler den oppblåste administrasjonen som bedriver avgiftinndrivning og politikk & system og ‘ støtte’ ( og terror) overfor befolkningen.
   Hvem holder disse med mat & bolig -uten at de produserer noe sjøl.
   ‘ Hele folket i arbeid.’ * Arbeid*. ;-)

   Svar
 • Northern Light.
  2 september 2022 14:03

  «Presidenten for EU-kommisjonen erklærte i mai at EU skulle forby all russisk olje i Europa, som straff for invasjonen av Ukraina. Vesten sine sanksjonar mot Russland har skapt energi-mangel og fått gass- og straumprisane til å stige til himmels».

  Til tross for at det er EU-ledelsen som har bestemt at import av energi i form av olje, gass og kull skal stoppes, fortsetter hovedstrømsmedia å si at det er Putin som har stengt kranene for gass og olje. Befolkningene holdes i villrede, mange forstår ikke at fienden er egne regimer, ikke Putin.

  En regjerings viktigste plikt er å sørge for det eksistensielle for befolkningen, drikkevann, mat og for et vestlig liv, energi til oppvarming og matlaging. Men det som ledelsen i EU har gjort som de kaller sanksjoner mot Russland, er å straffe Russland ved å utsette en stor del av befolkningen for livsfare og lidelse, ved å ikke sikre at det er nok energi til oppvarming og matlaging til vinteren. En kan nesten få mistanke om at det er planen at å bli kvitt millioner av eldre i Europa ved å la dem fryse i hjel, og så gi Putin skylden.

  Her i Norge lar vår administrasjon for EU fortsatt kraftselskapene å tappe ned magasinene for salg av strøm til Europa, enda vannstanden var 10 prosent lavere i juni enn gjennomsnittet de siste tjue årene. Det er altså ikke helt sikkert at en kommer unna rasjonering eller det utenkelige, blackout i deler av landet.

  «På NATO-toppmøtet i mars spådde president Biden også matmangel. Han innrømde at sanksjonane ikkje berre ville ramme Russland, men «skrekkeleg mange land», inkludert europeiske land og USA».

  Det er fremdeles en fare for matforsyningen selv om korn nå skipes ut av Ukraina. Norge må importere over 60 prosent av all maten, og til tross for matforsyningskrisen i verden, har ikke vårt regime gjort noe for å sikre at det er nok mat med å bygge opp forråd. Det kunne vært rimelig å forlange at penger fra oljefondet ble brukt for å bygge et beredskapslager for kjøtt, fisk, poteter og grønnsaker i en slik situasjon. Vi hadde beredskapslager, man det ble lagt ned av Solberg-regimet.

  Det sendes milliarder til Ukraina, men ikke noe brukes til å sikre det eksistensielle for befolkningen. Men så representerer vår administrasjon EU og ikke vårt folk og lands interesser, noe Støre, EUs forvalter her i Norge, har sagt som det er sammen med sine ministere.

  Svar
  • «Befolkningene holdes i villrede, mange forstår ikke at fienden er egne regimer, ikke Putin.»

   Dette er altså ‘ informasjon’ som vi får fra vår ‘frie media’. ;-)
   Gis denne ‘ informasjonen’/propagandaen av frykt for hva befolkningen vil gjøre; når de skjønner at vi er okkupert av en fremmed makt? Og det er på tide med motstandsbevegelse-oppbygging.
   -Ikke okkupert av Russland.
   – Men av USA og våre norske politikere/trojanske hester.

   Svar
 • Det sendes trillioner av skattepenger til Ukraina, som er «styrt» av Khazarer i alle avskygninger. De får «penger» fra sine like i EU og USA for å kunne utrydde kristne russere, som de hater mer enn noe annet.
  Russere er våre «brødre og søstre», de er Rus, et annet navn på vikingene som bosatte seg i sør langs kanaler og elver som ble brukt som ferdselsveger til Konstantinopel som var den tids «verdensnav» for handel.
  Khazarene (slangefolket) ble sendt på flukt fra Khazaria på 1100 tallet av en vikingkonge (Rus), pga. deres drap, voldtekter og røverier mot andre stammer og reisende på de tyrkiske stepper rundt «kongeriket» deres. De flyktet til Kherson og Kiev området i første omgang, derfra utover i Europa. De konverterte til «jødedom» i ca. år 770, og blir derfor kalt «jøder».
  I IsRaEl består i dag ca. 98% av «jødene» av Khazarer, de har til og med erklært Ukraina som sitt «egentlige hjemland», så undres på hvorfor noen er forundret over det som skjer i Ukraina i disse dager. De støtter sine egne i et forsøk på å utrydde det kristne flertallet i Russland.
  Still spørsmål om hvorfor det er de hvite (tidligere kristne) land og befolkninger i det «siviliserte» vesten som lider mest under «kvaksineringen» som ruller videre uten stans (og mening?)
  Meg kjent ble ikke disse kvaksinene til Pfizer, Moderna o.l. så veldig godt mottatt i Russland, derfor KRIG!
  Et helt annet spørsmål er om Putin (og hans lakeier) er med eller mot denne genociden som pågår nå.
  Putins bestefar var tross alt fullblods khazar og Stalins (en annen khazar) kokk som Stalin (Blank) stolte 100% på, noe som betyr noe når det gjelder den «skyggeredde» Stalin.
  Det skal jo sies at alle jøder er ikke khazarer, og alle khazarer er ikke «jøder», men hvor Putin står i bildet er vanskelig å finne ut av. Familie-ætten hans må i hvertfall bety noe, siden han ble general i KGB «ganske raskt» i ung alder.

  Svar
  • Ja, Per:
   » de har til og med erklært Ukraina som sitt «egentlige hjemland», så undres på hvorfor noen er forundret over det som skjer i Ukraina i disse dager.»

   Religion ( f.eks. leken om Jerusalem) kan/kunne brukes til å samle .
   Men Ukraina er et bedre grødeland, og har flere naturgitte resurser, enn Israel.
   ( Hvordan de skal få flyttet alle sine atomvåpen ( 200?) kan jo kreve litt logistikk & politikk, men. )

   Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   3 september 2022 23:35

   Perj skrev:

   «Russere er våre «brødre og søstre», de er Rus, et annet navn på vikingene som..»

   Alle har et søskenbarn på Gjøvik.

   Det er nok lite viking-blod igjen i dagens russere. Om man da utelukkende sikter dem som holder til vest for dagens Moskva – eller i den ‘europeiske delen’.

   Dagens vest-russere og ukrainere er hovedsakelig av slavisk avstamming. Vikingenes etterkommere mer eller mindre forsvant da mongolerne herjet fra 1200-tallet. Fodrevet eller utryddet.

   I århundenes løp siden, har regionen vært en smeltedigel av migrasjoner fra omkringliggende territorier, som for eksempel Polen, Belarus og Baltikum.

   I følge den russiske ambassaden i Storbritannia:

   «According to the 2010 census, Russia had approximately 142,9 million inhabitants, roughly 102 million in the European part, and 41 million in the Asian part.
   Most Russians derive from the Eastern Slavic family of peoples, with Turkic (8.4%), Caucasian (3.3%), Uralic (1.9%) and other minorities.»

   Dette støttes også av moderne DNA-analyser, hvor man finner lite viking-DNA i det russiske folk. Og blant de fåtall russere som har spor av skandinavisk DNA, er det usikkert om dette stammer fra vikinger eller mer moderne innslag, som svenske fanger fra de Russisk-Svenske krigene på 1500-1700 tallet, eller den svenske adelen som siden bosatte seg i St. Petersburg og andre regioner.

   Så strides de lærde om opprinnelsen til Rus-folket. Den vestlige konsensus er at de stammer fra svenske vikinger, mens russiske historikere mener opprinnelsen var slaviske stammer. Noe også enkelte vestlige historikere støtter.

   I følge Encyclopædia Britannica:

   «Rus, also spelled Ros, ancient people who gave their name to the lands of Russia and Belarus. Their origin and identity are much in dispute. Traditional Western scholars believe them to be Scandinavian Vikings, an offshoot of the Varangians, who moved southward from the Baltic coast and founded the first consolidated state among the eastern Slavs, centring on Kiev. Russian scholars, along with some Westerners, consider the Rus to be a southeastern Slavic tribe that founded a tribal league; the Kievan state, they affirm, was the creation of Slavs and was attacked and held only briefly by Varangians.»

   Oppsummert: Det er forsvinnende lite viking-blod i dagens russiske befolking.

   Svar
 • Hva er det herrefolket egentlig tror? Først stjeler de Russlands penger, betaling for tidligere leverte varer.
  Så vil de ikke betale for gassen de får, i selgerens valuta. (Betalingen stjeles jo hvis det betales med dollar. (– som de stjal gull fra Libya. )
  Nå vil de, og selvfølgelig også Norge, sette ‘pristak’ på olje og gass fra Russland. Og Norge er selvfølgelig med . Med politikere som ikke greier å sette pristak på vannkraften til innbyggerne innad i eget land. ;-)
  Nå vil sikkert Norge også godta et pristak for norsk gass til Europa.
  – Så USA får solgt sin dyrere gass. (?)

  ‘Det hvite hus sier man vil jobbe de neste ukene med å finne et passende pristak for gassen. ‘
  e24.no/olje-og-energi/i/nQRvpd/gassroerledningen-nord-stream-1-vil-ikke-aapne-som-planlagt

  Det er litt usikkert for meg. – Men er det brutt ut Rabis, eller er det bare Biden som har tippet over?
  Den mannen styrer fortsatt atomvåpen i USA ?
  Nå begynner jeg å bli engstelig.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   3 september 2022 1:06

   Northern Light. skrev:

   «Men det som ledelsen i EU har gjort som de kaller sanksjoner mot Russland, er å straffe Russland ved å utsette en stor del av befolkningen for livsfare og lidelse, ved å ikke sikre at det er nok energi til oppvarming og matlaging til vinteren.»

   Har du en kilde for dette, eller er det kanskje bare synsing.

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    3 september 2022 10:04

    «bare synsing»?

    Sit du sjølv på sikre kjelder om kva me kan venta oss i framtida? Ingen av oss veit korleis det kan gå til vinteren. Men somme spådomar er meir velfunderte enn andre.

    Når norske bønder må pløya ned flotte grønsakavlingar på grunn av sjuke straumprisar, kan det vera lurt å vera førebudd på ein hard vinter.

   • Du er en slange BB,av verste sort,jeg vet at din tid snart er over.Hvordan vet jeg det ?.Jo fordi jeg leser og vurdererer den informasjonen som det ikke er ment at jeg skal vite.Jeg har fulgt med på og lagret så mye som mulig av det som er skrevet på de kanaler som er gjort utilgjengelige for de fleste.
    Jeg har skaffet meg informasjon som du og din ondskapsfulle flokk har forsökt latterliggjort og sensurert.
    Din flokk BB blir stadig mindre,sannheten tyter frem overalt,panikken i din flokk er nå åpenbar,det har blitt så dumt nå at flere og flere forstår,fortryllelsen er brutt.
    Hvor skal du gjemme deg BB ?.Skal du,når den steinen du kommer til å gjemme deg under blir snudd si,hadde jeg bare visst,jeg fulgte bare ordre,jeg gjorde som jeg fikk beskjed om ?.
    Din flokk BB vil da möte en opplyst befolkning som har forstått at ormeyngel,det kan vi ikke ha.

   • Så, så, J. Z. ;-)
    I et samfunn bør det selvfølgelig være motforestillinger/forskjellige meninger, – og agendaer.
    Det er ofte på den måten vi lærer våre egne meninger å kjenne. Eller å formidle disse.
    Ikke mannen, men – ballen.

    F.eks. :
    ‘ VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn.
    VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk.
    VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på glede, fri kunnskap og samtale/diskusjon.
    MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å
    oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn.
    Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevisstheten. Ned med partipolitikken
    og klassekampen. Frem med det frie levende selvvirksomme samfunn.

   • Wasan Totland
    24 november 2022 18:14

    Hvem tror du han jobber for? Ikke folket.

   • Bjørnar Bolsøy
    4 september 2022 0:06

    Jan.(Zörlie).

    Dine personangrep er notert.

    Hold deg til saken. Vi er alle her på forumet – forhåpentligvis – voksne og fornuftige personer som bør kunne diskutere på en konstruktiv måte.

    Om du er uenig i det jeg skriver, kom med velfunderte motargumenter, så skal jeg svare på det.

   • Nå kommer det fram at et selskap som heter Black and Veatch har finansiert biolabs i ukraina.
    Det offisielle USA sier at de ikke eier eller driver noe biolabs.B og V er eid av de ansatte viser det seg men finansiert av,hold dere fast,av Biden administrasjonen.Dette er bekreftet av et dokument i Hunter Biden,forsvunne laptop.
    Ja denne burisma saken bare vokser og vokser.
    Og Björnar,du dikterer ikke reglene,men så klart du kan jo önske,det er jo snart jul.Men sensur og avstengelse i yttringsfrihetens navn,litt sånn cancelkultur,du synes vel det er uproblematisk ?.

 • Northern Light.
  3 september 2022 17:23

  Europas energikrise er styrt fra Berlin og Brussel, ikke fra Moskva.

  Av F. William Engdahl.
  Del 1. Den 22 august var markedspris for gass i det tyske gassknutepunktet THE (Trading Hub Europe) mer enn 1000 % høyere enn for ett år siden. Innbyggerne blir fortalt av Scholz-regimet at årsaken er Putins krig i Ukraina. Sannheten er en helt annen. EU-politikere og store økonomiske interesser bruker Russland for å dekke over en energikrise styrt fra Brussel og Tyskland.

  Det er ikke fordi politikere som Scholz, Habeck, eller EU-kommisjonens Frans Timmermans er uvitende. De er korrupte og uærlige og vet nøyaktig hva de gjør. Alt er en del av EUs plan om å avindustrialisere en av de mest energieffektive industrielle konsentrasjonene på planeten. Dette er FNs grønne agenda 2030 ellers kjent som Klaus Schwabs store tilbakestilling.

  Det EU-kommisjonen og statsrådene i Tyskland og i EU skjuler, er at de har endret hvordan gassprisen bestemmes i dag. I nesten to tiår begynte EU-kommisjonen, støttet av megabankene som JP MorganChase og store spekulative hedgefond, å legge grunnlaget for det som i dag er en fullstendig deregulering av markedet for gass. Det ble lansert som liberaliseringen av EUs gassmarked. Det den nå tillater er et uregulert frimarked for priser i stedet for langsiktige kontrakter.

  Fra 2010 begynte EU å presse på for en radikal endring i reglene for prising av gass. Før det ble de fleste gassprisene fastsatt i langsiktige kontrakter. Den største leverandøren, Russlands Gazprom, leverte gass til EU, spesielt til Tyskland, i langsiktige kontrakter knyttet til oljeprisen. Inntil de siste årene ble nesten ikke gass importert fra LNG-skip. Med en endring i amerikanske lover for eksport av LNG fra den enorme skifergassproduksjonen i 2016, begynte amerikanske gassprodusenter en stor utvidelse av LNG-eksportterminalene. Terminalene tar i gjennomsnitt 3 til 5 år å bygge. Samtidig begynte Polen, Holland og andre EU-land å bygge LNG-importterminaler for å motta LNG fra utlandet.

  De amerikanske oljegigantene kom ut av andre verdenskrig som verdens ledende oljeleverandører, og skapte et globalt oljeprismonopol. Som Henry Kissinger bemerket under oljesjokket på 1970-tallet, «Kontroller oljen og du kontrollerer hele nasjoner.» Siden 1980-tallet har Wall Street-banker ledet av Goldman Sachs, skapt et nytt marked innen «papirolje», eller futures og derivathandel av fremtidige oljefat. Det skapte et enormt kasino med spekulativ fortjeneste som ble kontrollert av en håndfull gigantiske banker i New York og City of London.

  De samme mektige økonomiske interessene har jobbet i årevis for å skape et lignende globalisert «papirgass»-marked i futures de kan kontrollere. EU-kommisjonen og deres Green Deal-agenda for å dekarbonisere økonomien innen 2050 eliminerer olje, gass og kull, og har ført til den eksplosive økningen i EUs gasspriser siden 2021. For å gi markedet kontroll, ble det drevet lobbyvirksomhet mot EU av de globalistiske interessene for å påtvinge drakoniske og ulovlige regelendringer for Gazprom, for å tvinge den russiske eieren av ulike gassdistribusjonsnettverk i EU til å åpne dem for konkurrentenes gass. De store bankene og energiinteressene som kontrollerer EUs politikk i Brussel, hadde skapt et nytt uavhengig prissystem parallelt med de langsiktige, stabile prisene på russisk rørgass som de ikke kontrollerte.

  Innen 2019 tillot byråkratiske energidirektiver fra EU-kommisjonen i Brussel et fullt deregulert gassmarkedshandel å bestemme prisene på gass i EU, til tross for at Russland fortsatt var den klart største gassimportøren. En serie virtuelle handelssentre var etablert for å handle med gass-terminkontrakter i flere EU-land. I 2020 var den nederlandske TTF (Title Transfer Facility) det dominerende handelssenteret for EU-gass, den såkalte EU-gassreferansen. Spesielt er TTF en virtuell plattform for handel med futures gasskontrakter mellom banker og andre finansielle investorer. Den er uregulert, utenfor enhver regulert børs. Dette er avgjørende for å forstå spillet som drives i EU i dag.

  I 2021 var bare 20 % av all naturgassimport til EU LNG-gass, hvor prisene ble satt av futures-handelen i TTF-huben. EUs benchmark for gass er eid av den nederlandske regjeringen, den samme regjeringen som ødela gårdsbrukene med falske påstander om nitrogenforurensning. Den største importandelen av europeisk gass kom fra russiske Gazprom som leverte mer enn 40 % av EUs import i 2021.

  Den gassen var via langsiktige rørledningskontrakter langt lavere enn dagens TTF-spekulasjonspris. I 2021 betalte EU-stater 30 milliarder dollar mer for naturgass i 2021 enn om de hadde holdt seg til Gazproms oljeindekseringspriser. Bankene elsket det, industri og forbrukere ikke. Bare ved å ødelegge det russiske gassmarkedet i EU kunne økonomiske interesser og Green Deal-forkjemperne skape sin LNG-markedskontroll.

  Svar
 • Northern Light.
  3 september 2022 17:36

  Del 2. Med full EU-støtte for det nye gassgrossistmarkedet begynte Brussel, Tyskland og NATO systematisk å stenge for stabil, langsiktig rørgass til EU. Etter at Algerie brøt diplomatiske bånd med Marokko i august 2021, kunngjorde Algerie at gassrørledningen Maghreb-Europe (MGE), som ble lansert i 1996, ville opphøre 31 oktober 2021 når den relevante avtalen utløp.

  I september 2021 fullførte Gazprom sin undersjøiske Nord Stream 2-gassrørledning på flere milliarder dollar fra Russland over Østersjøen til Nord-Tyskland. Det vil doble kapasiteten til Nord Stream 1 til 110 milliarder kubikkmeter årlig, slik at Gazprom kan være uavhengig av gassleveranser via Soyuz-rørledningen gjennom Ukraina. EU-kommisjonen, støttet av Biden-administrasjonen, blokkerte åpningen av rørledningen med byråkratisk sabotasje, og til slutt innførte Tysklands kansler Scholz sanksjoner på rørledningen, på grunn av russisk anerkjennelse av Folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Med den økende gasskrisen siden, har den tyske regjeringen nektet å åpne Nord Stream 2 til tross for at den er ferdig.

  Selv om Gazprom-leveransene til Sojuz-gassrørledningen gjennom Ukraina var uavbrutt i nesten tre måneder til tross for krigen i Ukraina, stengte det NATO-kontrollerte Zelenskyy-regimet en stor russisk rørledning gjennom Lugansk som bringer russisk gass både til Ukraina og EU-stater, og erklærer at den vil bli stengt inntil de får kontroll over sitt rørledningssystem som går gjennom de to Donbass-republikkene.

  Deretter kom den russiske gassrørledningen Jamal gjennom Hviterussland og Polen til Tyskland. I desember 2021, to måneder før Ukraina-konflikten, stengte den polske regjeringen den polske delen av rørledningen, og med det Gazprom-gassleveranser til lave priser til Tyskland og Polen. I stedet kjøpte Polen russisk gass på lager hos tyske gasselskaper, via den polsk-tyske delen av Jamal-rørledningen til en høyere pris.

  De tyske gasselskapene fikk sin russiske gass via langsiktige kontrakter for en lav pris og videresolgte den til Polen med stor fortjeneste. Denne galskapen ble bevisst bagatellisert av den grønne økonomiministeren Habeck og kansler Scholz og tyske medier, selv om den tvang de tyske gassprisene opp og forverret den tyske gasskrisen. Den polske regjeringen nektet å fornye gasskontrakten med Russland, og kjøper i stedet gass på det frie markedet for langt høyere priser. Som et resultat strømmer det ikke mer russisk gass til Tyskland via Jamal.

  Endelig har gassleveransen via Nord Stream 1 undersjøisk rørledning blitt avbrutt på grunn av nødvendige reparasjoner av en Siemens-laget gassturbin. Turbinen ble sendt til et anlegg hos Siemens i Canada hvor det anti-russiske Trudeau-regimet beholdt den før de til slutt friga den på forespørsel fra den tyske regjeringen. Likevel nektet de bevisst å gi den til den russiske eieren, men i stedet til Siemens Tyskland, da de tyske og kanadiske myndighetene nekter å gi et juridisk bindende sanksjonsunntak for overføringen til Russland. På denne måten reduseres også Gazprom-gass gjennom Nord Stream 1 dramatisk til 20 % av normalen.

  I januar 2020 begynte Gazprom å sende gass fra TurkStream-rørledningen gjennom Tyrkia og videre til Bulgaria og Ungarn. I mars 2022 kuttet Bulgaria med støtte fra NATO, sine gassforsyninger fra TurkStream. Ungarns Viktor Orban, derimot, sikret fortsettelse med Russland av TurkStream-gass. Som et resultat av dette har Ungarn ingen energikrise og importerer russisk gass fra rørledninger til lave faste priser.

  Ved systematisk å sanksjonere eller stenge gassleveranser fra langsiktige, rimelige rørledninger til EU, har gassspekulanter via den nederlandske TTP vært i stand til å bruke ethvert problem eller energisjokk i verden, enten det er en rekordstor tørke i Kina, konflikten i Ukraina, eller eksportrestriksjoner i USA, til å øke EUs engrosgasspriser. Fra midten av august var futuresprisen på TTP 1000 % høyere enn for et år siden og steg daglig.

  Svar
 • Northern Light.
  3 september 2022 17:37

  Del 3. Energi og strømprissabotasjen blir enda mer absurd. Den 28. august avslørte den tyske finansministeren Christian Lindner, det eneste statsrådsmedlemmet fra det liberale partiet FDP, at under de uklare vilkårene i EUs elmarked-reformtiltak, får produsentene av elektrisitet fra sol eller vind automatisk samme pris for sin fornybare elektrisitet de selger til kraftselskapene som naturgass!

  Lindner ba om en hasteendring av den tyske energiloven for å skille ulike markeder. Den fanatiske grønne økonomiminister Robert Habeck svarte at vi jobber hardt for å finne en ny markedsmodell, men advarte om at regjeringen må være oppmerksom på ikke å gripe inn for mye: «Vi trenger fungerende markeder og samtidig må vi utforme reglene slik at posisjoner i markedet ikke blir misbrukt».

  Habeck gjør alt for å bygge den grønne agendaen og eliminere gass og olje og atomkraft, de eneste pålitelige energikildene. Han nekter å gjenåpne tre atomkraftverk som ble stengt for et år siden eller å revurdere å stenge de resterende tre i desember. Mens han erklærte i et Bloomberg-intervju at «Jeg vil ikke nærme meg dette spørsmålet ideologisk», erklærte han i neste åndedrag, «Atomkraft er ikke løsningen, det er problemet.» Habeck så vel som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har gjentatte ganger erklært at flere investeringer i upålitelig vind og sol er svaret på en gasspriskrise som deres politikk bevisst har forårsaket. På alle måter har den selvmorderiske energikrisen som pågår i Europa vært laget i Tyskland og ikke i Russland.

  Fra F. William Engdahls blogg, 31. august 2022.
  Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Europe’s Energy Armageddon From Berlin and Brussels, Not Moscow.

  Svar
  • Under dekke av rabalderet med Ukrainakrisen har Wefferne tatt kontroll på energimarkedet og litt mer umerkelig,matvaremarkedet.
   Og når du kontrollerer de to markedene,da kontrollerer de alt………Tror de.En hel verden kommer til å reise seg mot dette tyranniet og de som av folk flest oppfattes som tyranner,de er ikke det,de vil bli våre redningsmenn.
   De 4 som jeg kaller dem har nå blottlagt hvem disse som utförer krig mot sitt folk,men ennå venter avslöringen av den virkelige makten,forelöpig blir bakmennenes selskaper plukket fra hverandre,flere og flere oligarker forsvinner i merkelige selvmord eller attentater eller sykdom.
   OG,the best is yet to come.
   Visste dere forresten at Apocalypse betyr avslöring ?.Det visste ikke jeg för for noen dager siden.En lärer noe nytt hele tiden,hollywood har mislärt meg en helt annen betydning.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 september 2022 21:36

  Aldri har det vore tydelegare at USA ikkje har allierte i Vest-Europa, men koloniar/vasallar. I staden for rimeleg russisk gass, kjøper europearar no USA-gass (LNG) til blodprisar. Styrt frå Berlin og Brussel, som er underlagt Washington.

  Iran har rett. USA er verkeleg Den store Satan i verdssamfunnet. Me kan berre inderleg vona at Ukraina vert eit nøytralt og demilitarisert land. Det kan Noreg òg ta sikte på. Og USA, slik at vanlege amerikanarar får bruka arbeidsinnsatsen sin på hus og mat i staden for uendeleg opprusting og krigføring. Det nyaste atomvåpenprogrammet i USA kostar 1 000 milliardar kroner. Nok til å skaffa alle heimlause i USA fem heimar.

  Svar
  • «Iran har rett. USA er verkeleg Den store Satan i verdssamfunnet. Me kan berre inderleg vona at Ukraina vert eit nøytralt og demilitarisert land.»

   Satan er ikke befolkningen i USA. Men bakmennene i USA/Israel. Tidligere (?) bakmenn i Nederland og Storbitania . Folk uten land.
   Noen vil ha kontroll over Ukraina, ja.
   Hvem vil det bli? De som vil bytte land fordi de vet at de ikke kan bygge en nasjon på okkupert land der de er nå, – over tid?
   Samtidig som Ukraina er mer grøde/resurs-rikt.
   – Og at de håper å overta et splittet Russland en gang, som de forsøkte en gang tidligere?

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 september 2022 21:58

  PS EU og von der Leyen fantaserer om pristak på russisk gass. Det er ikkje sikkert det vert so mykje gass å setja pristak på, i fylgje Medvedjev.

  Det har aldri falle EU inn å setja pristak på den mange gonger so dyre USA-gassen.

  Svar
  • Og i tillegg nyter Kina og India fordelen av billig innkjöp av russisk gass og olje,olja blir raffinert og solgt på spotmarkedet til en mye höyere pris.
   Dette pristaket er dömt til å mislykkes.
   Disse tankbåtene må forsikres og vest skal passe på,men det er jo ingenting i veien for at russiske,kinesiske eller indiske forsikringselskaper kan gjöre den jobben,ja det ser nesten ut som globalistmonopolene mister sin makt.
   Hva synes Saudiarabia om pristak ?.

   Svar
   • «Hva synes Saudiarabia om pristak ?»

    Eller Norge?
    Skjønt norske politikere virrer rundt og bryr seg om liite annet enn stemmesedler ved hvert ‘ valg’, og hva USA, – og Ap/Sp/Høyre mener er ‘forsvarlig’.
    Så et pristak på norsk gass til EU blir antagelig applaudert av norske politikere . – For ‘ miljøets skyld’. Som åpningen av kullgruvene på Svalbard. ;-)
    ( Ikke energi til norske innbyggere fra egenprodusert strøm selvfølgelig. Det bryter med
    ‘ internasjonale regler.’ )

    Hvem har skrevet manus til denne tragi- komedien?
    Den går jo Hotell Cesar en høy gang.

 • Bjørnar Bolsøy
  4 september 2022 0:52

  Jan.(Zörlie) skrev:

  «Og Björnar,du dikterer ikke reglene,men så klart du kan jo önske,det er jo snart jul.»

  Du har helt rett i at jeg ikke dikterer reglene. Men personangrep er definitivt ikke tillatt på verken Derimot.no eller de fleste forumer. Igjen, hold deg til saken og jeg skal svare på dine saklige argumenter.

  Svar
  • Ja det har du helt rett i Björnar,personangrep er bare tillatt mot de som ikke deltar på forumet.
   Ok Björnar,tilbake til sak,du har jo mange spörsmål rettet til deg som du har valgt ikke å svare på,kan ikke du begynne med de ?
   Ellers får du ha en god nattevakt,er det fast helgevakt du har ?.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    4 september 2022 1:06

    Jan.(Zörlie) skrev:

    «Ok Björnar,tilbake til sak,du har jo mange spörsmål rettet til deg som du har valgt ikke å svare på,kan ikke du begynne med de ?»

    Hvilke spørmål sikter du til?

 • Håper vi alle forstår at det er USA og CIA som driver Ukrainas kamp mot Russland !

  Savner litt historie og fakta i denne debatten. Jeg er ikke så interessert i politikk, men vi
  burde da ale forstå at helt siden Sovjetunionens sammenbrudd har målet for USA og NATO i samarbeid med den militaristiske fløyen til EU, vært å «skille» Ukraina fra Russland.
  Man følger da med på nyhetene eller ? (Bruk hjernen så kanskje man vil forstå mer ;) )

  God Kveld

  Svar
  • Om det er de privateide bankene som skaper pengene som styrer politikken ?,hva får vi da,om vi tenker oss litt om ?.Ja da,etter å ha tenkt meg litt om,da får jeg det til at en globalistisk eierstyrt bankmafia styrer de politiske hendelsene verden rundt.Bank of international settlements (BIS)styrer IMF og verdensbanken + mye mer.
   God kveld .

   Svar
   • Du har nok helt rett i det ! – Dette handler mest om økonomi, Globalisme og latterlige degenererte sjeler og når etniske konflikter blir blandet inn i dette blir det eksplosivt !

 • Angående denne Ukraina krigen – Hvem startet den egentlig ?
  Sannheten kommer som regel for en dag !

  Den geopolitiske analytikeren Manlio Dinucci nevner at til og med Los Angeles Times har gjort det offentlig at siden 2015 har CIA trent ukrainske etterretningsagenter i et hemmelig anlegg i USA.
  Russisk etterretning var mer enn klar over dette.

  I et intervju til italienske medier allerede i desember 2021, avslørte avdøde Darya Dugina , basert på FSB-informasjon (den føderale Russiske sikkerhetstjenesten), at de hadde identifisert 106 ukrainske agenter som forberedte angrep og massakrer i hele 37 regioner i Russland.»

  Neppe Ukrainas egen ide !

  Svar
  • Vel,… Nå kan vi gå tilbake til 2014 da Obama regimet blandet seg inn dette kuppet i Ukraina og åpnet opp for at Eliten, – derav Hunter Biden kunne oppnå lukrative forretningsavtaler i dette totalt korrupte landet og senere ble tvunget til å dele mye av dette med sin far, – den til nå mest korrupte Presidenten i Amerikas historie –

   Ærlig talt – Ukraina var korrupt fra før men etter USAs innblanding i indre anliggender i dette landet kan dette nærmest sidestilles med å ha et «bordell» som nærmeste nabo og vi alle vet hvem som er Halliken !
   – Sukk !

   Svar
   • Hei Synneva,du er ett beskjedent medmenneske,du forstår mye mer om politikk enn det du igår ga inntrykk av.
    Ha en god kveld,lad opp batteriene,vi er ikke over bakketoppen ennå.

   • Bjørnar Bolsøy
    6 september 2022 0:19

    Jan.(Zörlie):

    Jeg avventer ditt tilsvar her:

    Jan.(Zörlie) skrev:
    «Ok Björnar,tilbake til sak,du har jo mange spörsmål rettet til deg som du har valgt ikke å svare på,kan ikke du begynne med de ?»

    Jeg skrev:
    «Hvilke spørmål sikter du til?»

   • Endelöse diskusjoner med en som önsker endelöse diskusjoner tjener ingen hensikt,du vinner BB,jeg lar deg få siste ordet,du får herje som du vil,jeg regner med at andre debattanter vet å skille skitt fra lort.Jeg får si meg fornöyd med å ha kommet med i notisblokka di,er det en sånn topp ti liste ?.Er den til intern eller ekstern bruk ?.

   • Hei Jan – Takk for svar :)

    Jeg er vel egentlig ikke så beskjeden ;) -Hva angår bioteknologi og medisin har jeg kunnskap, men hva politikk angår er jeg nok mer på gyngende grunn enn det jeg liker å innse, men jeg er vant til å analysere og den teknikken kan også benyttes på politikk, selv om svarene ofte ikke ligger åpne som sår i dagen ! Men uansett da, – daglig mottar man ganske så mye informasjon både fra nyhetsmedier og ikke minst fra artikler på Derimot , -og som den nysgjerrige sjelen jeg er ønsker jeg å kunne skille mellom sannhet og propaganda ! – Det er en del av essensen av det å være et samfunnsbevisst menneske !

    På den måten kan man være sin egen læremester og i enkelte tilfeller være med på å opplyse andre mennesker om hva en selv tenker og mener. Jeg kan dessverre ikke alt, men noe kan jeg faktisk og det gir jeg uttrykk for og håper det kan være til hjelp for mine medmennesker! –

    Vi alle er på dette forumet for å kunne argumentere for hva vi tenker og mener, men hvis
    du møter noen hvis sjel ikke er på linje med din, send dem kjærlighet og gå videre !

    Et godt råd med hensyn til denne BB ! ;)

    Ha en god dag Jan :)

   • Hei Synneva,takk for svar.
    Ja det å fölgemed,det å skaffe seg kunnskap,veksle det inn på din egen etikk og moral,det kan före deg inn på veier og retninger man ikke hadde ant man skulle bli fört til ,den dagen man kastet seg inn i vrimmelen av propaganda,opinionsbygging og all verdens falske veivisere.
    Idag f.eks kommer det skrekkelig informasjon om Israel,vaksinasjon og Phizer.Steigan skriver om det idag,jeg så Redacted programmet om denne skandalen på youtube igår.
    Det er helt sikkert for meg at dette vaksinesvindelgreiene kommer til å bli avslört i hele dets gru.,men det kommer til å avslöre så mye mer.
    Vi som forsöker å fölge med,vi ser at de samme folkene som sitter på toppen i vaksineblöffen er de samme som dirigerer sine tropper i andre viktige samfunnsoppgagaver.
    Vi får bare fortsette å spörre og grave,gruble og tenke,läre av hverandre og utvikle oss så godt vi kan.Vi får som best vi kan stå stött alene når flokkdyra går til angrep,men jamen gjör det godt iblant,å ikke föle seg helt alene.

   • Jeg vet Jan, og jeg tenker ofte på hvordan det i det hele tatt kunne bli slik, dette med disse falske veiviserne. Dette handler selvfølgelig om moral kontra profitt, samt en del hjernevaskete mennesker, og da en alt for stor del av dem selvfølgelig, men samtidig er dette merkelig i en verden der vi alle burde være mer opplyst enn noensinne !

    Sannheten om både det ene og det andre vil selvfølgelig før eller senere bli avslørt og definitivt dette med denne vaksinebløffen. Den er vel egentlig allerede avslørt men er vanskelig å akseptere for alle som har «stukket» seg (til en viss grad forståelig!)

    God Kveld :)

 • Bjørnar Bolsøy
  7 september 2022 2:34

  Jan.(Zörlie) skrev :

  «Ok Björnar,tilbake til sak,du har jo mange spörsmål rettet til deg som du har valgt ikke å svare på,kan ikke du begynne med de ?»

  Jeg repliserte:
  «Hvilke spørmål sikter du til?»

  Jan.(Zörlie) skrev videre:

  «Endelöse diskusjoner med en som önsker endelöse diskusjoner tjener ingen hensikt,du vinner BB,jeg lar deg få siste ordet,du får herje som du vil,jeg regner med at andre debattanter vet å skille skitt fra lort.Jeg får si meg fornöyd med å ha kommet med i notisblokka di,er det en sånn topp ti liste ?.Er den til intern eller ekstern bruk ?.»

  Men i forrige innlegg skrev du tross alt:

  ««Ok Björnar, tilbake til sak,du har jo mange spörsmål rettet til deg som du har valgt ikke å svare på,kan ikke du begynne med de ?»»

  Jeg skrev:
  «Igjen, «Hvilke spørmål sikter du til?»

  Igjen, hvilke spørsmål mener du at jeg ikke «har valgt» å svare på? Din påstand, tross alt?

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   7 september 2022 2:39

   Hva skjedde med «Ok Björnar,tilbake til sak»?

   Svar
   • Ok ! – Legg denne disputten til et annet forum eller oppsøk psykolog for krenkede følelser !

   • Bjørnar Bolsøy
    8 september 2022 0:33

    Synneva skrev:

    «Ok ! – Legg denne disputten til et annet forum eller oppsøk psykolog for krenkede følelser !»

    Joda, skjønner reaksjonen din. Imidlertid: Dette er et diskusjonsforum, og da hender det at det det går ei kule varmt. Min erfaring, etter å ha debatert på Internettet i vel 30 år, er at noen ganger så skjer de beste meningsutvekslingene om man setter ting bittelitt på spissen. Da får man igang en diskusjon. Så får jo resultatet tale for seg. :-)

   • Ok da ! – Greit svar, – men etter min mening virker dette mer som dere kverulerer, enn det at dere bedriver en fornuftig meningsutveksling, det er nå min mening!
    Men for all del, enhver har stort sett rett til å mene og si hva en vil på dette forumet.
    Motsetninger blander jeg meg sjeldent inn i ;)

    Ha en God dag videre Bjørnar :)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er flere motstridende versjoner av bakgrunnen for konflikten i Ukraina.

Her er en som du aldri får høre i NRK.

Forrige innlegg

Mikhail Gorbatsjov er død.

Var han overgangen til noe bedre?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.