POSTED IN Endring av politikken, USA, Økonomi

Trump vil presse bedriftene hjem.

Men hvordan ser det ut hjemme?

0
Print Friendly, PDF & Email

Nå skal bedriftene tilbake til USA. I den forstand prøver Trump å holde det han lovet: MAGA: Make America Great Again. Det imidlertid en hake ved denne politikken. En kan ikke skru tiden tilbake, en kan ikke fylle en tube med pastaen som er klemt ut.

Når ånden er sluppet av flasken er det ingen vei tilbake, bare fremover. Kapitalen lystrer bare en lov: kravet til vekst. Den tiltrekkes til områder der profitten er størst. Bremser en kapitalens vekst dør den. 

For å få til det han ønsker må også forholdene legges til rette for vekst og konkurranse. Det krever en ny politikk på en rekke områder. Jeg skal nevne to: Helse og utdanning.

Arbeidskraften i dag er meget kostbar og krever lang opplæring. Det enkle manuelle arbeidet er borte og bare folk med spesialfedigheter (i en viss grad) kan brukes i produksjonen. Mange bedrifter er spesialiserte og ferdighetene er også det. Denne typen arbeidskraft må det taes vare på for det har kostet store ressurser (lang utdanning) å produsere den.

Uten et effektivt helsevesen risikerer en at denne arbeidskraften ikke ivaretas godt nok. Det er ikke tilstrekkelig med topp kompetanse, men et system som er til for folk flest på alle nivåer vedrørende helsetjenester. Men også utover dette: barnehager, skole, ferieordninger, omsorgstjenester osv.

Produksjonen er samfunnsmessig, dvs. alle ledd er avhengig av alle andre ledd. Ingen kan klare seg i konkurranse uten at alle ledd er på plass. Svikter systemet noen steder rammes også den direkte produksjonen.

Særlig i forhold til utdanningssystemet er dette tydelig. Det er ikke slik at talenter er knyttet til sosial status, rase (hudfarge), kjønn osv. Talentene dukker opp over alt og da må en ha et system som tar vare på dem uansett hvem og hvor de er.

Et godt utdanningssystem er en rugekasse for høy intelligens.

I USA er det lommeboken som avgjør hvilken utdannelse den enkelte får. I motsetning til Russland som har hatt og fortsatt har gratis utdannelse for alle (har gitt landet verdens høyeste utdannete befolkning) er ikke dette tilfellet i USA. I praksis betyr det at mange talenter aldri blir dyrket frem (Intelligens vokser med utdanning. Har bl.a. med begrepsdannelse å gjøre.)

I lengden vil dette kunne gi store utslag og det ser vi i dag. Store deler av befolkningen i USA er utrolig uopplyst om helt fundamentale ting. Som Putin antydet: det er vanskelig å gjøre avtaler med folk som ikke vet forskjell på Østerrike og Australia. Og når dette dreier seg om betydelige deler av befolkningen, da får det konsekvenser – ikke minst over tid. Det tar lang tid å bygge opp en utdannet befolkning.

Å nekte bedrifter å etablere seg i utlandet (med billig og høyt utdannet arbeidskraft) kan derfor like gjerne føre til at disse drepes og ikke til nyetablering i USA. USA trenger et nytt økonomisk system. USA trenger en grunnleggende endring for på nytt å kunne bli ledende. Nå er det bare forfallet som venter.

Knut Lindtner

Trump: USA vil nekte selskaper å få føderale kontrakter dersom de flagger ut til Kina.

Av Tim Korso

I løpet av valgkampen i 2016 lovet Trump  å «bringe tilbake» til USA amerikanske selskaper som hadde flagget ut store deler av sin produksjon til andre land dersom han ble president.

Samtidig  fokuserte han mest på selskaper som arbeidet i Kina.

President Donald Trump har annonsert at snart vil amerikanske selskaper som flagger ut sin produksjon til Kina ikke få være med og konkurrere om føderale kontrakter i USA ifølge et nytt, kommende forbud.

Han sier også at det vil være mulig å skille amerikansk økonomi fra Kina uten at det vil føre til «finansielle tap».

«Vi taper milliarder av dollar, dersom vi ikke hadde gjort forretninger med dem ville vi ikke tape disse milliardene av dollar. Det kalles frakopling. Så begynn å tenke på det», sa Trump.

Tilbake i 2019 kom Pentagon med alarm om at noen av dere forsvarskontrakter som arbeidet med sensitiv militær teknologi kunne ha forbindelse med, eller være delvis eid av Kina.  Dette kunne da være muligheter for at disse data kunne lekkes til Beijing.

Forbudet rundt føderale kontrakter er det nyeste skrittet annonsert av presidenten i et forsøk på å gjenoppbygge USAs økonomi. Selskaper har lenge flagget ut sin produksjon og andre operasjoner til land der det kan gjøres billigere enn i hjemlandet.

Det kinesiske jernbanesystemet er lysår foran USAs.

Trump lovet store skattelettelser til de amerikanske selskaper som flyttet sin forretningsvirksomhet tilbake til USA. Men bare hvis de tidligere hadde arbeidet i Kina.

Dette siste ser ut til å være det viktigste fokus på kampanjen om å bringe amerikanske forretninger «hjem». 

Samtidig har han gjentatte ganger beskyldt Beijing for å svindle USA ved å bruke «urettferdige» handelsmetoder.

I et forsøk på å stanse denne praksisen startet presidenten en større handelskrig med Kina i 2018. Da slo han til med å pålegge landets eksport heftige avgifter. Og han forlangte at Beijing skulle gå med på dette som del av en ny handelsavtale som vill være «rettferdig».

De to landene fortsatte å innføre nye avgifter og toll på hverandres handel helt til de kom fram til Fase 1-avtalen i 2019. Meningen med den var å legge et grunnlag for en framtidig omfattende handelsavtale.

De har diskutert saken, men dette har siden gått i stå, stort sett fordi Trump beskylder Beijing for å ha sluppet koronavirus-pandemien løs på verden ved at de angivelig underrapporterte størrelsen på epidemien i Kina.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://sputniknews.com/us/202009071080393098-trump-us-to-ban-companies-outsourcing-to-china-from-getting-federal-contracts/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dag 6 i saken mot Assange

Hykleri i all sin prakt.

Forrige innlegg

Den store gjette-konkuransen: Hvem truer hvem?

USA flytter tropper mot grensen til Hviterussland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.