POSTED IN Norge

Tre land med atomvåpen og vetorett i FN angriper Syria med raketter.

Begrunnelse: en forfalsket rapport om giftgassangrep.

0
Print Friendly, PDF & Email

Hans von Sponeck: Vi forsvarer retten til sannhet om det som skjedde i Douma.

OPCW-rapporten om det angivelige giftgassangrepet i Douma har kommet under hard kritikk. Nylig publiserte 27 tidligere diplomater, høytstående militære tjenestemenn, forfattere og journalister en «bekymringserklæring». Deres bekymring: OPCW brukes tilsynelatende for å presse gjennom Vestens militære interesser i Syria. Karin Leukefeld snakket med den tidligere høytstående FN-diplomaten Hans von Sponeck, som er en av underskriverne av denne erklæringen.

Karin Leukefeld intervjuer Hans von Sponeck

«Vi vil uttrykke vår dype bekymring over den pågående kontroversen og de politiske implikasjonene som omgir OPCW og dens etterforskning av det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria 7. april 2018.»
____________________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________________________________________

Med disse ordene begynner “Bekymringserklæringen” som ble internasjonalt kjent 12. mars 2021. Siden den endelige rapporten ble publisert i mars 2019, har det skjedd «mange bekymringsfulle utviklingstrekk» som har skapt «alvorlig og betydelig bekymring for gjennomføringen av denne etterforskningen» og «hatt alvorlige geopolitiske og sikkerhetsmessige implikasjoner».

27 tidligere FN-diplomater, politikere, mangeårige OPCW-inspektører, kjemiske våpeneksperter, høytstående militære tjenestemenn, forfattere og journalister undertegnet uttalelsen der de oppfordret OPCWs generaldirektør til å skape «et åpent og nøytralt forum der bekymring for alle etterforskere kan høres og i tillegg sørge for at en fullstendig objektiv og vitenskapelig undersøkelse gjennomføres.” Dette er den eneste måten å “gjenopprette troverdigheten og integriteten til OPCW”.

Mens det i USA allerede har blitt rapportert om saken i Tucker Carlson Show på Fox News og Daily Mail on Sunday i England ga en side til erklæringen, har de store dagsavisene her, samt radio og fjernsyn, fortsatt vært tause.

En av undertegnerne er Hans von Sponeck. Den erfarne FN-diplomaten snakket med Karin Leukefeld om hvorfor han signerte «bekymringserklæringen».

Om personen: Hans von Sponeck jobbet for FN fra 1968 til 2000. Fra 1998 til 2000 var han FN-koordinator og assisterende generalsekretær med ansvar for «Olje for mat» -programmet i Irak. Han trakk seg fra stillingen i februar 2000 for å protestere mot de ødeleggende effektene av programmet på den irakiske befolkningen. Han oppsummerte sine erfaringer med FNs sanksjons-regime i Irak i boka «A Different Kind of War«. Siden 2006 har von Sponeck vært foreleser ved Senter for konfliktforskning ved Universitetet i Marburg.

Hans von Sponeck, du er en erfaren FN-diplomat og du kjenner Midtøsten, særlig Irak, av personlig erfaring. Er krigen i Syria sammenlignbar med det som skjedde tidligere i Irak?

Ingen væpnet konflikt i Midtøsten er like kompleks som den pågående konflikten, krigen i Syria, som nå har pågått i ti år. Den interne opprøret i 2011 ble raskt en omfattende konfrontasjon med grupper som ikke hadde noe å gjøre med den interne syriske konflikten, men mye med nabolandenes og stormaktenes nasjonale interesser, som fulgte sine egne geopolitiske mål.

Gjennom årene har det blitt stadig vanskeligere for observatører å identifisere hvem av de interne og eksterne partiene som var ansvarlige for individuelle angrep. Samtidig økte ubønnhørlig ødeleggelsen av landet og forverringen av menneskelig lidelse.

Du har kontaktet Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, med en «Bekymringserklæring». Hvorfor er du bekymret?

I dag vet offentligheten at alle parter i Syria – den syriske regjeringen, de interne opposisjonsgruppene, selvutnevnte herskere og andre stater – brutalt og gjentatte ganger har brutt krigens og humanitær lov. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), grunnlagt i 1997, har – generelt – oppgaven med å implementere dette forbudet og sørge for at kjemiske våpen blir ødelagt. I samarbeid med De forente nasjoner bør OPCW gjøre alt for å forhindre handlinger i strid med folkeretten og bruk av kjemiske våpen. I det minste er dette hva konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen ser for seg, som ble signert av OPCW-medlemmer eller traktatstatene. OPCWs oppdrag i Syria var å undersøke og slå fast om kjemiske våpen ble brukt.

“Bekymringserklæringen” handler spesifikt om Douma-saken, der det angivelig skjedde et angrep med kjemiske våpen i april 2018.

Femti syriske borgere skal ha blitt drept der, angivelig i et angrep med kjemiske våpen, ifølge OPCWs endelige rapport om Douma. I mellomtiden har imidlertid det kommet stadig flere dokumenter, vitenskapelige rapporter og uttalelser fra OPCW-ansatte, som vitner om at det ble spredt et galt bilde om hva som skjedde i Douma den gang. Alt dette indikerer at visse politiske og militære handlinger skulle legitimeres. Derfor publiserte vi bekymringserklæringen.

Det er en alvorlig påstand.

Dette handler ikke om spekulasjoner eller antagelser, men om fakta som vitner om at OPCW-ledelsen i samråd med ulike regjeringer har bygd opp et feil bilde av hva som skjer i Douma. Ved å gjøre dette ble OPCWs forpliktelse til å «oppføre seg profesjonelt og med integritet til enhver tid» glemt. Dette er hva de selverklærte OPCW-verdiene sier.

En av dine medunderskrivere, britiske lord West, ble beskyldt av regjeringen i London for å drive med «desinformasjon og propaganda». Dette er tungt skyts som har til hensikt å ødelegge troverdigheten deres.

Lord West er medlem av det britiske overhuset, han er en pensjonert admiral og har vært sikkerhetsminister i Storbritannia. Som medunderskriver av «Bekymringserklæringen» uttrykte han betydelig tvil, også til den britiske regjeringen, om påstanden om at kjemiske våpen hadde blitt brukt i Douma. Hans anmodning om etterforskning har ført til harde anklager mot ham. Bak dette er sannsynligvis frykten for at de kan bli stilt til rette for manipulasjonen.

Indikasjonene om uriktig oppførsel i OPCW-ledelsen er alvorlige og støttes av fakta. Den britiske eller andre regjeringer kan ikke bare avvise dette som «ideologisk farget» eller som «enkeltsinnet og naivt». Eller så skulle man tro. Men de gjør det, og politikken følger.

Disse regjeringene drives av interessegrupper som var involvert i manipulasjonen og forsvarer dem heftig. De nekter å akseptere fakta og holder den farlige konfrontasjonen i gang. Dette skader den syriske befolkningen og forhindrer en fredelig slutt på den lange krigen. Disse gruppene er ikke opptatt av folkeretten eller beskyttelsen av integriteten til multilaterale institusjoner.

Men underskriverne av Bekymringserklæringen handler om sannheten. Det er latterlig å tenke at de har noe med ideologi å gjøre eller at de vil forsvare en diktator. Det er 27 internasjonalt kjente mennesker som til tross for sin veldig forskjellige bakgrunn krever en ting: Vitenskapelig kunnskap skal ikke politiseres. Vi oppfordrer OPCWs generaldirektør Arias om å gjøre dette. Han bør gjøre alt for å følge OPCWs mandat. OPCW ble opprettet som en upartisk verdensorganisasjon, og dens plikt er å tjene sannheten.

Hvem andre,  bortsett fra OPCW, informerte dere om erklæringen?

Uttalelsen ble sendt til OPCWs generaldirektør og alle 193 OPCW-medlemmer i midten av februar. Mens vi fortsatt venter på et svar fra OPCW, har forskjellige medlemsland allerede klart uttrykt bekymring for denne utviklingen. Andre har bekreftet at de ikke er villige til å fravike sin politikk av falske vitnesbyrd. I likhet med Irak på 1990-tallet, ser de ut til å forberede seg på å villede publikum på alle måter, som de gjorde da. Bare for å opprettholde sin Syria-politikk. Dette vil få alvorlige konsekvenser.

Fungerende president for FNs sikkerhetsråd, USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield, president for FNs generalforsamling Volkan Bozkin og FNs generalsekretær, António Guterres, har også mottatt «Bekymringserklæringen». Vi håper å bli hørt der.

Og hvem er Berlin-Group 21?

Vi er en liten gruppe mennesker fra forskjellige land som ved å underskrive erklæringen ønsker å sikre at en etterforskning av OPCWs tilnærming til Douma-hendelsen finner sted, at offentligheten får kjennskap til fakta og holder seg informert. Vi har også publisert bakgrunns-materiell om dette. Vi vil forbli i dialog over hele verden for å forsvare retten til sannhet om det som skjedde i Douma.

La oss gå nærmere inn på det. Hva er dine funn basert på at noe er galt med den endelige rapporten om det påståtte angrepet med kjemiske våpen i Douma? Hva er fakta?

Faktum er at den opprinnelige, interne OPCW-rapporten om Douma ikke inneholdt bevis for bruk av kjemiske våpen. Det er også et faktum at OPCW-ledelsen kort tid før den planlagte publiseringen av den første delrapporten sommeren 2018 og uten at flere OPCW-forskere som var involvert i Douma-etterforskningen fikk vite om det, ønsket å erstatte originalen med en «revidert», manipulert rapport. Denne rapporten uttalte feilaktig at klorgass ble brukt i Douma. Til slutt ble ikke denne «reviderte» versjonen publisert, fordi OPCW-forskerne protesterte. Faktum gjenstår imidlertid at det ble forsøkt med en forfalskning. Det er også et faktum at den endelige rapporten om Douma, som til slutt ble publisert 1. mars 2019, inneholdt konklusjoner som ikke hadde blitt gjort av det opprinnelig utnevnte OPCW-etterforskningsteamet. Den opprinnelige rapporten inneholder ingen bevis for at klorgass ble brukt i Douma, den endelige rapporten mangler dette.

Og hva med de 50 omkomne som ble funnet?

Igjen nevnte den endelige rapporten ikke at toksikologer fra det opprinnelige OPCW-teamet hadde konkludert med at siviles død i Douma ikke kunne ha blitt forårsaket av klorgass. Og det mangler også at OPCW-ingeniører i teamet hadde vitnet om at det var ballistisk umulig at gassflaskene som ble funnet, ble kastet fra luften på det berørte huset. Snarere trodde forskerne det sannsynlig at disse sylindrene sannsynligvis hadde blitt ført inn i huset og plassert på stedet for å gi et falskt bilde av hva som skjedde. Den publiserte sluttrapporten tar heller ikke opp det faktum at det hadde vært betydelige spenninger blant de deltakende OPCW-ansatte mellom forskere fra Douma-teamet og personer som ble innkalt senere.

Hvorfor skulle OPCW ha fjernet seg så langt fra sine egne standarder?

I denne sammenheng er det viktig å nevne tidslinjen for hva som skjedde: 7. april 2018 skjedde angrepet på sivile i Douma, en uke senere, 14. april 2018, ble rakettangrep utført av USA, Storbritannia og Frankrike. Fly og krigsskip ble brukt fra det østlige Middelhavet, Rødehavet og Persiabukta. Angrepene ble forklart eller begrunnet med at den syriske regjeringen skulle straffes for den påståtte bruken av kjemiske våpen i Douma. Luftangrepene ble utført før OPCW begynte å etterforske Douma! Med andre ord: Selv uten OPCW ble det «bekreftet» at kjemiske våpen hadde blitt brukt i Douma, og derfor var luftangrepene legitime som en straff. Alt som gjensto var for OPCWs endelige rapport om Douma, publisert i 2019, å bekrefte at sivile i Douma var ofre for et kjemisk våpenangrep. Og regjeringene hadde allerede erklært at det var et ‘faktum’ med angrepene sine et år tidligere.

Det høres ut som en kriminalhistorie. Regjeringene i tre land, som har vetorett i FNs sikkerhetsråd og som også har atomvåpen, legger press på OPCW for å manipulere rapporten om hva som skjedde i Douma for å legitimere angrepet fra de tre landene på Syria?

Det hele er uten tvil en veldig bekymringsfull prosess, men det er ikke lenger en hemmelighet. Dokumentene som bekrefter dette kan inspiseres av alle. Jeg mener de originale utkastene til OPCW-rapportene, som ble publisert og kan leses hos Wikileaks, Courage Foundation og også BerlinGroup 21. Uttalelser fra OPCW-ansatte har bekreftet disse dokumentene som genuine. Det er også kjent at det har vært andre svært alvorlige vitenskapelige og prosessuelle uregelmessigheter. «Ukomfortable» OPCW-ansatte ble ekskludert. Bare for å gjøre det klart igjen, dette er ikke antagelser, men fakta.

Hvis OPCW kan settes under et slikt press og fortsatt prøver å skjule det, trenger man ikke å spørre hvor troverdig organisasjonen fremdeles er?

Det må stilles presserende spørsmål. Dette inkluderer også spørsmålet: Hva var OPCWs interesse i å tillate eller til og med godta forsømmelse av mandatet? Og spørsmålet: Var det en ordre fra «utenfra»? Svaret på det andre spørsmålet forklarer sannsynligvis oppførselen til OPCW. Det er ingen hemmelighet at amerikanske diplomater dukket opp i OPCW for å sikre at rapporten vil inneholde bevis for bruk av kjemiske våpen i Douma. Det er kjent i dag hvordan amerikanerne for eksempel la press på OPCW i Irak. Og selv om deltakende regjeringer, som de i USA, Storbritannia og Frankrike, forsvarer OPCW, har organisasjonen falt i vanære. Igjen vil jeg påpeke at dette er fakta, ikke påstander.

Hvordan vurderer du holdningen til den tyske regjeringen? Tyskland er – etter USA og Japan – den tredje største giveren til OPCW. Det betyr også å ta ansvar.

Tyskland er et viktig land i de store multilaterale organisasjonene som FN og OPCW. Regjeringen vår må forstå at verden følger dem. Det bør derfor være spesielt forsiktig med at Tyskland respekterer folkeretten og oppfører seg riktig i sin grunnleggende holdning. Utviklingen mot Douma de siste tolv månedene må føre til at regjeringen seriøst vurderer den tyske holdningen til samarbeid med OPCW. Det må vurderes i hvilken grad korreksjoner i samarbeidet, særlig i Douma-saken, har blitt uunngåelig. På de årlige sikkerhetskonferansene i München understreker politikerne gjentatte ganger at den tyske utenriks- og sikkerhetspolitikken er klar til å påta seg mer ansvar. Det må være en vilje til å forsvare politikkens integritet og ærlighet. Mange mennesker som følger politikk og tenker om slikt er bekymret for den farlige og uærlige oppførselen i Douma-saken.

Du jobbet som assisterende generalsekretær for humanitær bistand i Irak og gikk av i protest mot FNs sanksjoner. I samtalen vår refererte du gjentatte ganger til Irak. Er det disse erfaringene i Irak hvorfor du nå er så engasjert i sannheten om OPCW-rapporten om Douma?

Det minner faktisk på om skaden de amerikanske og britiske regjeringene utrettet i Irak i løpet av årene med sanksjoner og i 2003 av den ulovlige krigen. Utarmingen av et folk, brudd på internasjonal lov og svekkelsen av FN var basert på løgnen om irakiske masseødeleggelsesvåpen, som ikke eksisterte.

Desinformasjon og propaganda under falskt flagg ødelegger det uforgjengelige godet som er politisk troverdighet. Tyskland og Europa må styrke og beskytte dette godet. En gjentagelse av militære operasjoner i Syria, som startet etter publiseringen av den sensurerte OPCW-sluttrapporten om Douma i mars 2019, må forhindres. Som medlem av BerlinGroup21 er jeg helt enig med tidligere generaldirektør for OPCW José Bustani. I sin uttalelse til FNs sikkerhetsråd 5. oktober 2020 oppfordret han den nåværende generaldirektøren Fernando Arias til å invitere inspektørene, som avviser deler av Douma-rapporten med kritisk vitenskapelig bekymring, til en dialog. Dette må skje hvis OPCW skal kunne gjenopprette troverdigheten. En slik dialog burde føre til at den endelige rapporten fra Douma ble avpolitisert, og at regjeringer som har støttet og fremmet OPCWs framgangsmåte bidrar til den. Veien dit vil være lang.

Mange takk for intervjuet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimaet:

Vi er på vei ut av en liten istid.

Forrige innlegg

Venezuela stater utdeling:

Effektiv covid-19 medisin til hele befolkningen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.