POSTED IN Helse, Økonomi

Tradisjonell medisin måtte bort.

Da Rockefeller kuppet legevitenskapen.

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Med Flexner-rapporten kunne tradisjonell medisin diskrediteres

Av Julia Schreiner Benito

Har du hørt om Flexner-rapporten? Det har neppe norske leger heller, til tross for at den endret medisinsk utdanning.

Flexner-rapporten: Når “vitenskap” brukes som metode for å utestenge kunnskap. Kravet om dobbeltblindede studier åpnet for at tradisjonell medisin måtte vike. Derfor har for eksempel akupunktur ikke fått vitenskapelig status i vestlig medisin. Rapporten åpnet veien for at tradisjonell medisin kunne diskrediteres. Stikkordet var kravet om dobbelt blindede studier.

Innlegget er hentet fra Hemali

Da oljeimperiet raknet, satset Rockefeller på farmasi

I 1901 stiftet oljemagnaten John D. Rockefeller Rockefellers institutt for medisinsk forskning. Han fikk med seg noen ærgjerrige leger, blant dem Simon Flexner. Sammen med sin bror Abraham kom han til å skape nye retningslinjer for forståelsen av medisin og vitenskap.
John D. Rockefeller hadde sett sitt oljeimperium, Standard Oil, rakne. Myndighetene grep inn etter firmaets langvarige kartellvirksomhet i USA. En virksomhet som hadde gjort Rockefeller til den rikeste gjennom tidene.

For å pynte på saken, la Rockefeller oljeformuen sin i en organisasjonen General Education Fund, senere The Rockefelelr Foundation. En skattefri, filantropisk stiftelse, velsignet av av myndighetene i New York etter generøse statlige bidrag. Da den amerikanske høyesterett i 1911 dømte Rockefeller for korrupsjon og kartellvirksomhet, egnet stiftelsen seg perfekt til å avlede oppmerksomheten vekk fra det negative.

“The Pharmaceutical Investment Businnes” ble en viktig del av stiftelsens område. Å fjerne uønsket konkurranse fra naturens egne produkter – vitaminer og andre mikronæringsstoffer – ble et være eller ikke være for farmasøytisk industri.

Abraham Flexner satt i styret for Carnegiestiftelsen for høyere utdanning. I 1908 allierte denne seg med Rockefeller-instituttet og Abraham Flexner fikk oppdraget å skrive en kritisk rapport om legeutdannelse i USA.

Flexner-rapporten konkluderte blant annet at den amerikanske og kanadiske legeutdannelsen manglet vitenskapelige retningslinjer. Sammenliknet med blant annet tysk universitetsutdannelse, den gang ansett blant verdens fremste, viste rapporten at den amerikanske og kanadiske kom til kort på en rekke områder. Rapporten anbefalte strenge vitenskapelige retningslinjer basert på et reduksjonistisk vitenskapssyn.

Dette synet skulle dominere all legeutdannelse i USA, Canada og siden i hele den vestlige verden.

Da “filantropiske” millioner fløt

Da legeforeningen American Medical Association (AMA) i 1910 godtok pengegaver fra Rockefeller og Carnegie, startet alliansen av forskning, undervisning og farmasi. Det var blant USAs rikeste familier som stod bak Rockefeller-instituttet og Carnegie-stiftelsen. Samarbeidet med den amerikanske legeforeningen AMA introduserte et farvel til naturens medisin.

Med pengegaver fra de to stiftelsene til utvalgte universiteter og forskning, tok medisinen retningen mot kjemiske, patentbare medikamenter. Blant betingelsene for pengegavene fra Rockefeller og Carnegie, var at disse skulle ha plass i mottakernes styrer.

Slik ble investeringene pløyd tilbake til giverne ved at leger og sykehus valgte å bruke kjemiske preparater fra industrien der investorene var mektige aksjonærer. Samarbeidet mellom storkapital, farmasøytisk industri, legestanden, legeutdannelsen og medisinsk forskning fikk stor innflytelse på utviklingen av vestlig medisin.

Spanskesyken og industriens propaganda

Spanskesyken i 1918 ble det første betydelig offer for Rockefellers propaganda: Alle medisiner som ikke var kontrollert av Rockefellers stiftelse ble utsatt for heksejakt.

Flexner-rapporten fikk farge amerikansk medisin. I løpet av få år var antallet frie universiteter redusert fra 160 til 80. Disse mottok store pengegaver, og fremtredende professorer sto på farmaindustriens lønningslister. Medisinstudentenes pensum fikk strenge krav om synet på mennesket, samfunnet og naturen. Senere ble det tyske storkonsernet I.G. Farben alliert med Rockefeller, og ensrettet farmasøytisk industri fikk prege store deler av verden.

Flexner-rapporten ble retningsgivende for Norge

Flexner-modellen ble i større og mindre grad fulgt også i andre land. I Norge ble den retningsgivende for den medisinske undervisningen etter krigen. Som en følge fikk studentene lite kunnskap om fagets historie, betydningen av kosthold og kunnskap om mineralers og vitaminers betydning. Medisinsk terapi som ikke var kirurgisk eller basert i fabrikkframstilte legemidler, ble omtalt negativt. Videreutdannelsen var hovedsakelig kurs i regi av farmasøytisk industri.

Samtidig ble vordende leger lokket med selskaper, gaver og lovnader om lukrative jobber innen forskning og helsevesen.

I USA og de fleste vestlige land, inkludert Norge, ble endringene i medisinundervisningen etter Flexner-modellen gjennomgripende. I boken Medisinske feilslutninger omtaler forfatterne Petr Skrabanek og James McCormick dagens medisin som «like vitenskapelig som DDR (Den østtyske demokratiske republikk) var demokratisk”.
Legemiddelindustriens metoder for å opprettholde makt og innflytelse tilsvarer mafiaens metoder, skriver dr. Peter Gøtzsche i boken Deadly Medicines and Organized Crime. Han har beregnet at feil- og overforbruk av medikamenter er blant verdens viktigste dødsårsaker.

Dobbelt blindede undersøkelser

En forutsetning for å bevare dette hegemoni er beslutningen om å kreve dobbelt blindede undersøkelser for å godta at en medisinsk behandling har terapeutisk effekt. Kravet om dobbelt blindede undersøkelser er tilpasset utprøving av farmasøytiske preparater. Her kan de gjennomføres ved at man erstatter medikamentet som skal testes med tabletter som ser likedan ut. Verken pasient eller lege kan se forskjell.

Du kan ikke dobbeltblinde akupunktur

Imidlertid egner slike undersøkelser seg ikke – av praktiske grunner – til å teste andre, mer håndverksmessige former for medisinsk behandling. For eksempel akupunktur. Kravet om dobbelt blindede undersøkelser har effektivt hindret at akupunktur og flere andre metoder har fått vitenskapelig status i vestlig medisin.

Beslutningen om dobbelt blindede tester som selve ”gullstandarden” for vitenskapelig dokumentasjon, viser hvor langt vår medisinske vitenskap har innrettet seg etter industriens premisser.

For på dette grunnlag kan en propagandere for at alternativ medisinsk behandling ikke har vitenskapelig effekt.


Kilder:

Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt Helsekampen
Morris A. Bealle (1949) The Drug Story.
Morris A. Bealle The House of Rockefeller
Petr Skrabanek og James McCormick Medisinske feilslutninger
Berliner HS. A larger perspective on the Flexner report. International Journal of Health Services 1975; 5: 573-92.
Jan Kerr Eckbo, Maktens narrespill (2022)

Forsidebilde: Myriam Zilles

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • FriTilÅVelge
  11 mai 2024 10:39

  Det er nok mye muffens bak «Big Pharma», som vi vet lite om, men vi kan vel heller ikke nekte for att denne industrien har vært til hjelp for menneskeheten, eller? Hvordan har vi blitt så mange som vi er i dag? Er det Oljen, som har gjort oss rikere, gitt oss tilgang til større avlinger og bedre mat, opplysthet om viktigheten av å holde saker og ting rent og pent, Penicillin, som faktisk er naturlig, eller er det alskens kjemikalier fra «Big Pharma» som har gjort att vi har blitt så mange?
  I dag, etter den såkalte «pandemien», så tror jeg det har blitt langt flere som stiller seg spørsmål angående legemiddel industrien. Hvis man går feks. han godeste Bill Gates i sømmene, så vil man også oppdage att hans spredning av diverse kjemikalier har gjort saker og ting som det absolutt kan stilles spørsmål ved.
  Det er mye vi «vanlige folk» ikke vet, og heller aldri vil få vite, så lenge denne verden består. Men alt skal komme for en dag, og de som har gjort ondt skal sannelig få sin straff.

  Svar
  • Günther Braun
   11 mai 2024 11:47

   For meg gir det stor mening å dele opp moderne medisin i to: akutt og kronisk behandling. Akutthjelp i vesten med blant annet dyktige kirurger er utrolig bra, mens behandling av kronisk syke med symptomdempende kjemikalier er ekstremt dårlig.

   Svar
 • Günther Braun
  11 mai 2024 11:53

  Veldig interessant artikkel med fokus på dobbeltblind studie! James Corbett har laget en god dokumentar Big Oil som går mer i dybden på hvordan Rockefeller familien tok over farmasien og den komplementerer denne artikkelen godt. Et artig lite utdrag er at faren til John D. Rockefeller var mannen bak uttrykket «snake oil». Han reiste rundt og lurte folk med falsk medisin. Han ble kalt for «Devil Bill».

  Link til dokumentaren: https://corbettreport.com/bigoil/

  Svar
 • Northern Light.
  11 mai 2024 12:54

  Du er syk.

  Av Reidun Carstens.
  Del 1. Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. «Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene«. Dette meddelte Marcia Angell, forhenværende sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine.

  Legemiddelindustrien har holdt det gående svært lenge. Allerede for 30 år siden uttalte tidligere øverste sjef i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. Uttalelsen ble publisert i bladet Fortune.

  Legemiddelindustrien er langt ved å lykkes. Salget av nevroleptika og antipsykotiske medisiner har eksplodert, også i Norge. Siden 1952 har DSM – Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 psykiske lidelser til nå en enorm bok på 886 sider og inneholder omlag 400 ulike psykiske lidelser. Og boken og økningen i antall ulike mentale lidelser øker år etter år.

  Det var allerede i 1997 at lobbyister fra legemiddelfirmaene fikk overtalt kongressen i USA til å tillate reklame for psykofarmaka på amerikansk TV. Dette åpnet slusene for en strøm av reklame til verdi som gikk fra 595 millioner dollar i 1996 til 4,7 milliarder dollar i 1997. Det er slik psykiatere og legemiddelfirma har kunnet bruke hver eneste kanal de har innflytelse på til å hamre løs med et eneste ubønnhørlig budskap: «Du er syk, vi har løsningen, oppsøk legen din».

  Massiv markedsføring.
  Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker? Vel, det begynner på legekonferanser. Konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

  Respekterte tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes «ghostwritere», som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem. Som et resultat av dette skriver så godtroende allmennpraktiserende leger ut psykofarmaka i hytt og pine. Dette da de samme leger er blitt fortalt og forsikret om at medikamentene er både trygge og nødvendige å skrive ut til pasienter med ulike psykiske plager.

  Berømte mennesker benyttes i aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater i USA. Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20 000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. Det er slett ikke sikkert at de verken har sykdommer eller tar pillene. Vince Perry er en av de såkalt sofistikerte reklame-ekspertene i markedsføringen av medisinsalg. Han arbeider med legemiddelfirma der han også bistår disse med å finne opp nye sykdommer.

  I en artikkel ved navn» The art of branding a condition «avslører han på hvilken måte de ulike selskapene kreerer nye mentale lidelser. Kan man definere en bestemt tilstand med sammenfallende symptomer på lidelsen overfor leger og pasienter, er jobben gjort og du kan dermed markedsføre det legemiddel som desidert er best egnet for nettopp denne mentale tilstand.

  – Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen «sosial angstforstyrrelse», og medisinert deretter.
  – Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.
  – Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen «voksen ADD».
  – Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.
  – Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.

  Mental helsescreening.
  I USA insisterer psykiatere på at universell mental helsescreening vil være til gode for alle. Drømmen deres er i ferd med å gå i oppfyllelse med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet. Disse legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale sykdommer.

  For mange er mental helse-screening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Likeså menn og kvinner i uniform. Det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og deres ufødte barn. For å finansiere denne medisineringen, har psykiatere og forskere finansiert av 11 ulike farmasøytiske selskap laget et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer. Virker ikke dette, ja da er veien kort til elektrosjokkterapi.

  Svar
 • Northern Light.
  11 mai 2024 12:55

  John Virapen – Lykkepiller og ADHD.
  Del 2. John Virapen arbeidet på toppnivå hos Legemiddelprodusenten Eli Lilly i Sverige. De siste 30 årene har det ikke kommet noe som virkelig kurerer sier han. Det handler bare om symptomer. Legemiddelindustrien er avhengig av at mennesker er syke, og industrien bidrar bevisst til å ødelegge folks helse. De opprettholder medisinforbruket hos folk, slik at bransjen tjener penger så lenge folk lever.

  Virapen mener også lønningene for topplederne i bransjen viser at dette ikke handler om annet enn spekulativ profitt. Toppsjefen for Ely Lilly har en årslønn på 19 millioner dollar. Man kan ikke tjene penger i en slik skala uten at det er noe kriminelt involvert. Verst er de engelske og amerikanske selskapene. Og de har sentrale datterselskaper i Norge og Skandinavia ellers.

  Blant legemidlene Virapen har jobbet med er «lykkepillen» Prozac. Han forteller hvordan godkjenningen av det antidepressive legemiddelet i Sverige skjedde ved hjelp av grov korrupsjon, med en prislapp på 100 000 kroner. Slikt mener Virapen ikke er uvanlig i legemiddelindustrien. Slikt skjer, også på enda høyere nivå enn der Virapen arbeidet. Industrien visste godt at Prozac ga alvorlige bivirkninger. De gjemte unna dokumentasjon. Det var viktig å få legemiddelet raskt på markedet i Skandinavia, siden regionen er viktig for industrien fortalte Virapen.

  Virapen har skrevet boken Piller og Profitt. Han avslører i boken om dødelige bivirkninger, milliarder av kroner på markedsføring, uetiske metoder, påvirkning av legestanden og myndigheter og pasienter, manipulasjon av forskningsresultater og bestikkelser. Forskning på psykofarmaka er ytterst subjektiv og full av manipulering.

  Virapen mener diagnosen ADHD er konstruert av legemiddelindustrien, for å skape et marked for nye medisiner. – Hva er ADHD? Ingenting! Men industrien tjener ca 8 milliarder dollar i året på denne diagnosen. Nylig kom det er rapport fra Nederland, om barn som har dødd som følge av leversvikt ved bruk av Strattera, som er et Lilly-produkt.

  Diagnosen ADHD oppsto ved håndsopprekking i 1987 i den amerikanske psykiatriforening. Det finnes overhodet ingen fysiologiske bevis, og diagnosen settes kun ut fra observasjoner. Opprinnelig skulle ikke Ritalin / Concerta / Strattera gis til barn og unge da det blant annet kan skape depresjoner. Virkestoffet, metylfenidat som er en variant av amfetamin er vel bedre kjent som en rusgift. Mellom 2004 – 2006 økte antallet av de som fikk diagnosen ADHD med 71 % og salget av Ritalin går så det suser.

  Men det er ikke bare depresjoner forbundet med Ritalin, Concerta og Strattera. FDA – det amerikanske legemiddeltilsyn ga alvorlige advarsler mot ADHD-medisin i mars 2006. Store psykiske bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner er knyttet til bruk av ADHD-midlene. Ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Texas oppdaget man allerede i 2005 at samtlige 12 barn som de testet utviklet skader på kromosomene etter kun 3 måneders bruk av Ritalin / Concerta.
  4,5 millioner amerikanske barn i alderen 5 -17 år hadde fram til 2006 fått diagnosen ADHD, Statens legemiddeltilsyn i Norge oppdaterte skadevirkningene i mai 2009. Men til liten nytte, salget av Ritalin bare øker og øker.

  Psykiatriske diagnoser kan være ødeleggende.
  Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og svært ødeleggende.Laurence Simon viser også til psykiaterne Thomas Szasz, Ron Leifer, R.D. Laing og Seth Farber som har kommet til den konklusjon at begrepet mental sykdom er uhensiktsmessig og misledende. Dr.Simon har gått så langt at han har foreslått en ny diagnose for seg selv i neste DSM: Psychiatric Diagnosis Denial Disorder, oversatt til norsk : Psykiatriske diagnosers fornektelses syndrom (PDFS).

  Som Vally Vegge skriver i sin bok Psykiatriens Houseparty må den psykiatriske løgnen avsløres. Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. Tar man flere ulike doser av kjemisk gift, kan det gå riktig så galt.

  Svar
 • Northern Light.
  11 mai 2024 12:58

  Feilmedisinering og feilbehandling.
  Del 3. Psykofarmaka har store og alvorlige bivirkninger. Minst 10% av Norges befolkning bruker nå psykofarmaka. I USA, med referanse til filmen Prozac Nation skrives det ut 300 millioner resepter på psykofarmaka årlig. Omlag en million amerikanere blir hvert år innlagt på sykehus som følge av alvorlige bivirkninger. Dødstallene er estimert til rundt 100 000 årlig. Hvor mange som begår selvmord både her i Norge og USA som følge av overforbruket av psykofarmaka har man ingen oversikt over.

  Den vitenskapelige komiteen til Det europeiske legemiddelkontoret EMEA har nå konkludert med at bruk av lykkepiller gir økt risiko for selvmordstanker og forsøk på selvmord. Kliniske undersøkelser viser at brukere av antidepressiva blir mer aggressive og sinte. En dansk professor mener barn helt ned i femårsalderen kan ha nytte av lykkepiller. Her skurrer det mye synes jeg.
  Overlege Bjørn I. Gustafsson ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier (fra hans doktoravhandling) at lykkepillene kan gi økt risiko for benskjørhet.

  Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de ben-produserende osteoblastene og ben-nedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen. Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

  I sin bok dødelig terapi skriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at bruk av lykkepiller som Cipramil, Seroxat, Zoloft er ren lobotomi av hjernen. Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress. De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten. De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom. Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien.

  Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen. Man vet også at feilmedisinering kan påføre pasientene en lidelse som følge av feil bruk av medisiner. Her kan jeg godt nevne det antipsykotiske apedopet Nozinan. Sjansen er meget stor for å utvikle både psykose, sinne, aggressiv adferd med mer. Zyprexa, Seroquel, Haldol, Rispertal og en mengde andre antispykotiske medisiner gjør over tid meget stor skade og innrapporterte bivirkninger/dødsfall er mange.Stort sett har all psykofarmaka i det alt vesentlige samme bivirkninger.

  Selv om psykotrope midler selges som sikre og effektive, hvorfor da den dramatiske økning av bivirkninger og «nye» sykdommer knyttet opp til bruk av psykofarmaka? Hos barn registreres det sukkersyke, hjerteproblemer og ikke minst fedme. Hos gravide kvinner som medisineres på dette, er risikoen stor for alvorlige fødselsskader. Dog, er trolig det mest alvorlige aggressiv og voldelig adferd, inklusive selvmord forbundet med antidepressiva og psykofarmaka. Som en ikke navngitt psykolog har uttalt: «Jeg tror at vi vil se en enorm stigning i vold og selvmord samt en økning i merkelig oppførsel/adferd som vi tidligere aldri har sett. For i løpet av meget kort tid, har vi virkelig begynt å forgifte hjernene våre med disse utrolig giftige stoffene».

  Svar
 • Northern Light.
  11 mai 2024 13:02

  Skaff deg fakta.
  Del 4. Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. Men sak etter sak beviser at det kan få katastrofale følger å stole blindt på hva mange sier. Flere leger sier at dette er fakta du trenger å vite : Det er ingen vitenskapelige bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem. Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt. Som Dr. Thomas Szasz – professor emeritus i psykiatri sier: – Psykiatri er kanskje den mest ødeleggende kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste 60 årene.

  Menneskerettighetsbrudd i psykiatrien.
  Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Det finnes ikke noe område hvor menneskerettighetsbruddene er så mange, så alvorlige, så systematiske som i psykiatrien. Det kan påpekes brudd på minst 15 artikler, med andre ord på halvparten av menneskerettighetserklæringens 30 artikler.

  Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. Vi må rette søkelyset på en psykiatrilov og et samfunn preget av at snart er alle syke. Noe vi slett ikke er. Imidlertid kan man bli meget syk av feilmedisinering, der jeg tror psykofarmaka er tungt inne i bildet. Legemiddel-industrien skyr ingen midler for å få solgt sine meget giftige medikamenter faktisk også til mennesker som overhodet ikke skal ha disse preparatene.

  Når så dette er sagt, betyr det ikke at jeg ikke mener vi har behov for seriøse og dyktige psykiatere. Noen mennesker er alvorlig syke og må tungt medisineres for å ikke skade hverken seg selv eller andre. Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, er ikke sammenfallende med hva som er virkelig.

  Fra Nyhetsspeilet, publisert 8 Juli 2010.
  Noe forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Du er syk.

  Kommentar:
  Skrevet i 2010 av Reidun Carstens, men en relevant beskrivelse Big Pharma også i dag. Medisiner og feilmedisinering/behandling er blant de fremste dødsårsakene, og det var før massevaksineringen med mRNA-injeksjonen kalt covid-vaksiner. Legger en til alle de alvorlige bivirkningene av covid-»vaksinen», som kreft og hjerte og karsykdommer, blir det ikke galt å si at Big Pharma er den fremste dødsårsaken for folk i den vestlige verden spesielt.

  Hvorfor stoppes de ikke? Legemiddeltilsynet i USA er 75% privatfinansiert, de meste fra legemiddel-industrien, EUs legemiddeltilsyn er 85% privatfinansiert av legemiddelindustrien, og Verdens helseorganisasjon er over 80% privatfinansiert, halvparten av legemiddelindustrien, og halvparten av Gates Foundation, som har store eierinteresser i selskapene som fremstiller vaksiner.

  Hvorfor advarer ikke presse og media folk? Fordi de finansielle eierne av Big Pharma er også til over 90 % finansielle eiere av hovedstrømpresse og media. Presse og media fungerer som pressesenter for Big Pharma, som under covid-plandemien. For eksempel sitter direktøren for nyhetsbyrået Reuters i Pfizers styre. Bekvemt for Pfizer, verdens største legemiddelselskap, og ha direktøren for verdens største nyhetsprodusent i styret.

  Den samme farmasøytiske industrien, nå ved Pfizers direktør Albert Bourla sa nylig: «Kreftmarkedet er vår nye covid», etter at Pfizer kjøpte et selskap som produserer kreftmedisiner. Pfizer skal nå tjene milliarder på kreftvaksiner for å behandle millioner som har fått kreft av Pfizers covid-»vaksine».

  Big Food er det enorme konglomeratet av selskaper som produserer ferdigmat, prosessert og ultra-prosessert mat, med for mye sukker, kunstige søtningsmidler og tilsetninger i maten som gjør folk syke, og som utgjør 90% av maten befolkningen i vestlige land spiser. Big Food maten gjør folk overvektige, de får diabetes, hjerte og karsykdommer og kreft, og som gjør den til storkunder hos Big Pharma.

  Big Food og Big Pharma har samme finansielle eiere, de mektige kapitalforvaltningsselskapene BigRock, Statestreet og Vanguard. Folk spiser seg syke av Big Foods mat, og sykdommene de får av maten behandles med Big Pharmas legemidler, og de finansielle eierne av begge tjener mange hundre milliarder. Det er en ondskap som ikke er av denne verden, og da må det være lov til å tro at de som står bak ikke er det heller.

  Svar
  • FriTilÅVelge
   11 mai 2024 14:29

   Meget godt beskrevet. Mange tomler opp.

   Svar
  • Takk for meget god informasjon.
   Dette skal jeg undersøke videre på, da både alvorlig hjertesvikt som følge av «vaksinene» (meg) og tvangsmedisinering og tvangsinnleggelser i til nå, til sammen 2 år (første gang) og 2 mnd (andre gang) (min sønn), er noe jeg ser med stor skepsis på.
   Trenger noe å slå i bordet med til kontrollkommisjonen ved neste tvangsinnleggelse.
   Og til legene som «bekymrer» seg fordi jeg nekter å ta Hjertesvikt-medisinene.

   Det blinket mange røde lamper, når ei som kalte seg hjertespesialist nektet for at «vaksinene» hadde noe med Hjertesvikten å gjøre. (Alle de 3 legene jeg var hos først, nektet også på dette).
   Det er da ikke normalt at en ikke overvektig 55 år gammel person får alvorlig Hjertesvikt, selv om jeg røyker.
   Min far på 89 år har røkt siden han var 6 år, uten å få hjertesvikt.
   På tide å få stoppet disse massemorderne.
   Med Gro Harlem Brundtland langt oppe i maktsentrum.

   Svar
 • Så er det også greit å vite.
  At medisin, legemiddelprodusert /forsket eller ikke, er et TILBUD, Ikke et påbud.
  Selv om ‘alle ‘bruker det, og de som har gått på et legie-studie ( papegøye-studie?) anbefaler det.

  Vi kan sjøl være våre egne forskningsobjekt . Lytt til egen kropp. Et ubehag går som regel går over når kroppen setter i gang en egen helbredelsesprosess.
  Og hold deg unna trender som media og legemiddelindustrien kaster inn med jevne mellomrom. og ‘som du også ‘har rett på – på blå resept ‘.
  Der du skal kjenne/frykte på at du er syk , for å ta den nyeste ‘medisinen’.
  Noen har interesser utenfor din helse. Men din kropp, psyke & soma, er din.
  Og vi HAR et eget immunforsvar , selv om dette nok ikke fullt ut blir anerkjent av legemiddelindustrien før noen kan ta patent på det.

  Svar
 • Jeg kjenner faktisk til tre tilfeller der demente personer blir helt kognitivt normale etter å ha stoppet med foreskrevet hjertemedisn.
  Hjertemedisinen hjalp sikkert . – For å forlenge livet.
  – Men som dement?

  Svar
  • Jeg sluttet med medisinene fordi det var en medisin der som er mot diabetes. Jeg har ikke det, men leste om medisinen, og den var visst kolesterolsenkende.
   Det var det min mor fikk demens av, og døde av det.
   Nå skjønner jeg hvorfor jeg leste at Alzheimers-sykdommer ofte «utløses» av hjerteinfarkt.
   Det er jo kolesterolsenkende som forårsaker Alzheimers, har jeg lest i ettertid.

   Svar
 • deafdumbblind
  11 mai 2024 20:45

  Angst er den verste og mest plagsomme sykdommen som eksisterer, og som rir samfunnene som en mare.

  Svar
 • deafdumbblind
  11 mai 2024 21:04

  Også bruker en terapeutiske samtaler for og prøve og forstå årsaken til sine egne nevroser, angst. Vel og bra det, og sammtale er alltid godt, hvis en samtaler, og ikke som så ofte, at 2 personer forteller hver sin historie, da er det ikke sammtale. Så etter terapeutiske sammtaler reiser du tilbake til din egen ensomhet bak lukket dør, og hva kan skje da? Verden og sammfunnene trenger trygghet, og jeg tror at en ved og bruke politiske verktøy kan etabletre en tryggere verden og dermed skape mere trygghet for den enkelte. Som sagt …angst er ikke en god ting.

  Svar
 • 22. mai får WHO full kontroll?
  «Eksklusivt brudd og viktig: Masseantallet av illegale migranter som strømmer inn i våre respektive land er faktisk FN-soldater. (5 min 2 sekunder)

  «Dette er FN-soldater og de vil bli utplassert av Verdens helseorganisasjon (WHO) når de kunngjør den neste pandemiske nedstengningen.»

  Black Watch, et skotsk infanteriregiment med base i Perth Skottland, har blitt instruert om å trene ulovlige migranter til å utføre folkemengdekontroll og andre tiltak for å tvinge til etterlevelse i den britiske befolkningen i tilfelle et sivilt opprør av befolkningen mot regjeringen.

  Det er fugleinfluensa H5N1-vaksiner fra fugleinfluensa som flys inn i Storbritannia akkurat nå, klare til å brukes på den britiske offentligheten!

  Den britiske forretningsmannen John O’ Looney slår alarm og sier at han har avgjørende bevis på at disse FN-soldatene blir trent av britiske styrker som blir beordret til å gjøre det av globalistenes angrep på den britiske regjeringen.

  VIKTIG: Detaljene som dukker opp tyder på at britiske styrker (og amerikanske, kanadiske, etc.) vil bli sendt til utlandet for å bekjempe Russland i Ukraina som effektivt vil etterlate ingen patriotiske soldater i Storbritannia (USA, Canada, etc.) for å beskytte befolkningen og at ulovlige migranter vil bli utstedt uniformer og gitt fullmakter av globalistene til å politi, kontrollere og beordre folket til å holde seg hjemme og vil ha krefter til å få fysiske og arrestere alle som ikke følger det.

  Disse illegale migrantene har ingen lojalitet til vertslandene og vil med glede følge ordre fra globalistene om å underlegge og kontrollere menneskene i våre respektive land i bytte mot penger på et kredittkort eller telefoner eller et sted å bo.

  Dette er et svik av bibelske proporsjoner.

  Det er på tide å forberede seg og det er på tide å slå tilbake.

  Rapport levert til deg av:www.freedomtraininternational.org

  Svar
  • Det er vel 24.mai WHO-avtalen underskrives, men de to dagene spiller ingen rolle.
   Sviket og sinnsykdommen til disse såkalte politikerne, er grotesk og utilgivelig.
   Jeg håper å flykte til Russland en av de nærmeste dagene.
   Håper sønnen min blir med, han er vel lei av å bli hentet av politi med våpen og skjold, hver gang. Selv om han kun har uteblitt fra noen avtaler med leger. Han er jo voksen, men liker sprø handlinger.
   Har også en voksen datter, som ikke blir med. Hun tror verden er lyserød og at hun har en strålende fremtid. Ingenting jeg sier eller viser, har overbevist henne om galskapen.
   Men skal jeg ha noen mulighet til å redde henne senere, kan jeg ikke være fange selv.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Andrei Martyanov:

Vi er i tredje verdenskrig og vesten har tapt den.

Forrige innlegg

Russland forbereder seg på bruk av atomvåpen.

Er Norge klar for krig mot Russland?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.