POSTED IN Norge

To sider av samme sak:

Kultur og identitet

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg republiserer dette innlegget fordi det er viktig å understreke at det som er kjempet igjennom av velferdsgoder i Norge er en del av vår arv og kultur. Disse er forankret i den norske staten og den undergraves nå ved at den skal tilpasses en langt større enhet (EU) men også globalt.

Vi er i ferd med å miste våre historiske røtter som ofres på det vi kan kalle mangfoldets alter. Det kan bli en langt høyere pris å betale enn det mange forestiller seg. Kapitalen som ikke lenger har noen fedreland hakker løs på alle tilkjempete velferdsordninger som svekkes hele tiden, f.eks. billig elektrisk kraft til alle. Men også på andre områder svekkes velferden hele tiden.

Det vi hadde råd til da landet var fattigere har vi ikke lenger penger til – for de med dårligst økonomi. Mens de rike beriker seg hele tiden. En del av vår kulturarv er likestillingen, ikke bare i kjønn men også i inntekt.

Knut Lindtner
Redaktør

Kultur og identitet

Jeg reagerer på forsøkene jeg kan se i mediene på å bortforklare at det er forskjeller mellom kulturer på mange nivå – også når det gjelder synet på kvinner. Jeg er også overrasket over at deler av det som definerer seg som venstresiden i Norge ikke forstår at den ukontrollerte importen av særlig unge menn fra Midt-Østen vil få konsekvenser for velferdstaten – enten ved at de havner som billig arbeidskraft på siden av den organiserte arbeiderbevegelsen (kultur/holdninger/manglende demokratisk trening osv.), eller ved at de faller helt ut av arbeidslivet – som sosialklienter eller på andre måter (eks. organisert kriminalitet). Unntakene klarer seg bra, men det er regelen som er politisk viktig. Det er den som må undersøkes og vurderes.

Fra vikinghuset på Borg i Lofoten

Og dette skyldes ikke at de er dårlige mennesker, men at de er vokset opp i en annen kultur under helt andre betingelser. Deres holdninger til offentlig virksomhet og fellesskapsløsninger er hos mange helt andre enn det som er vanlig i Norge. Som veileder for flyktningkonsulenter i flere kommuner har jeg sett dette. Mange innvandrere anser staten som en fiende – erfaringer de har med seg fra hjemlandet – politiet som fiendens redskap og ikke som et verktøy for å gi befolkningen trygghet. Holdningen til offentlige velferdstiltak blir deretter. Deres erfaringer (kultur i videste forstand) er helt annerledes enn den vi er vokset opp med – både på godt og vondt.

Naturligvis gjelder ikke dette alle – det er det billige retoriske poenget som nå brukes. Solskinns-eksemplene trekkes frem hele tiden – og alt som går galt oversees eller bortforklares. Dessverre er dette nokså systematisk i mediene. Ikke alle fra vårt land er like bra heller – men når en bruker unntakene som eksempler, blir det helt feil.

(Nasjonal)staten er faktisk et av de viktigste vernene befolkningen har for den velferden den har kjempet seg til gjennom fagbevegelsen og dens kamp for velferdsordninger for alle, gjennom andre massebevegelser som kvinnekamp, fredskamp, kamp mot overnasjonale organ som EU/EØS osv.

Trollfjorden

Mennesker fra en annen kultur mangler ofte både direkte (egen erfaring) og indirekte (oppvekst, familie, venner, samfunn) den felles erfaringen som ligger til grunn for den norske velferdstaten. Og en slik erfaring sitter ikke i bevisstheten, som klare tanker, men i «ryggmargen» som innarbeidete holdninger, som kulturelle «styringsprogrammer» for adferd. Det gjelder alle mennesker – i alle land.

Det er nedvurdering av særlig norsk fagbevegelse og norsk arbeiderbevegelse sin kamp for demokratiske, økonomiske og velferdsmessige retter når en sier at kulturen er av underordnet betydning. Kulturen er faktisk en av de viktigste bærebjelkene for vår nasjonale identitet.

Den norske kulturen er en viktig demokratisk og kulturell bærebjelke i en verden der korrupsjon, urettferdighet, manglende demokratiske tradisjoner, henrettelser, overgrep, vold og kvinneundertrykkelse er mer utbredt enn det vi liker å tenke på. Den norske kulturen er langt fra perfekt, men den er viktig som et fyrtårn i en urolig verden.

Knut Lindtner

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Det tar lang tid å bygge en kultur. Det bør alle nasjoner få tid og rom til.
  Også Norge.

  / Stopp de imperialistiske krigene og ikke start nye. Hjelp de landene som er rammet til å bygge seg opp igjen og sørg for at flyktningene kan vende hjem og bygge landet sitt. /
  http://derimot.losi.no/ove-bengt-berg-masseinnvandringa-er-villet-politikk-asylanter-og-flyktninger-er-innvandrere/

  Men globalistene har hatt sin agenda lenge.:

  / Den engelske utenriksminister Bevin, vil endog ha det nasjonalistiske — egenartede— mest mulig fjernet for at verdenssamfunnet kan bli ensartet og ensrettet, så verdenssamfunnet mer kom til å ligne et fat risengrøt enn en levende og høyt utviklet organisme? /
  http://www.samfunnsliv.no/kunst-19.html

  Svar
 • Eivind Reitan
  8 juli 2017 13:37

  Når Elefanten er usynlig,kommer redningen fra to fronter.:

  Fra Sverige meldes det om planer for enkjønnede -festivaler.For å unngå seksuell trakasering.
  I Norge dukker tanken om legitimasjonsplikt for kjøp av alkohol opp -for alle.For å unngå ungdomsfyll og seksuell trakasering.

  Den langsomt utviklede frihet-til å finne partner på dans/festival ,og en alkoholpolitikk med mindre kontroll og stigmatisering-skal erstattes av kontroll av menn.Fra kvinner i feminismens navn,og fra avholdsorganisasjonene på vegne av barna.Her skal det tvang til.Fra de moralsk høyverdige.

  Kontrollen skal kanskje gjennomføres i samarbeid med de alkoholfrie imamer,via av de selvfølgelig kjønnssegregerte moskeer(?)

  Med litt bedre dialog,og enda åpnere grenser,så løser dette seg-på sikt.

  Svar
  • «Med litt bedre dialog,og enda åpnere grenser,så løser dette seg-på sikt.»

   Det er nok ikke dialog globalistene ønsker , det kan man ha frie nasjoner i mellom, med naturlig små- innvandring, og i naturlig kultur og teknologi-utveksling til begges parters beste.
   Masseinnvandring skaper ikke dialog, men motsetninger som river i stykker nasjonalstatene. Da blir det lettere for globalistene, og de som styrer verdensvalutaen og handelen med mennesker og varer, å ta kontrollen.
   Det er trist at venstresiden, med sitt behov for å være «tolerante/vidsynte» for å sanke kred, selger fornuft og ekte medmenneskelighet i dette spillet.

   Svar
 • Enig i innlegget. Samtidig vet vi at mange som søker et bedre liv i vesten ikke har noe liv å vende tilbake til. Og vi kan forvente flere snarere enn færre flyktninger i tiden framover, ikke minst når klimaendringene slår inn for alvor. Og de kan vi i vesten ikke fraskrive oss ansvaret for.
  For en som er vokst opp med historien om den barmhjertige samaritan, og fortsatt har vanskelig for å forkaste den moralen som ligger i den, er det ikke mulig å se noen god løsning på denne situasjonen. Samme hva man velger blir det galt. Et ekte dilemma. Og hva gjør man da?

  Svar
  • «Enig i innlegget. Samtidig vet vi at mange som søker et bedre liv i vesten ikke har noe liv å vende tilbake til. Og vi kan forvente flere snarere enn færre flyktninger i tiden framover, ikke minst når klimaendringene slår inn for alvor.»

   Degraderende pjatt!
   Når skal dere begynne å legge fra dere dette rasist-åket deres?
   Tror dere virkelig at alle disse menneskene som flommer inn over landet vårt ikke evner å lage samfunn der de kommer fra?
   For det er i prinsippet hva dere sier!
   Og hvorfor skal de da greie det her?

   Den alt for snille «det er ikke deres feil at de har det vondt» er bare patetisk.

   Fullstendig patetisk.

   Svar
 • » ikke minst når klimaendringene slår inn for alvor. Og de kan vi i vesten ikke fraskrive oss ansvaret for.»

  Klimaet er i endring som det alltid har vært. Og ingen i sydligere land ha tenkt tanken på å støtte f.eks. Norge som har klima med vinter halve året og knapt 1. innhøsting. Naturlig nok, for nasjonene tilpasser seg sin geografi og natur, og tilpasser (bør tilpasse ) befolkning etter tilgang på mat, vann og (fornybar) energi.
  Slik blir verdens nasjoner et pluss-regnskap , og befolkningen i noen land blir i stand til å hjelpe de landene som innimellom utsettes for naturkatastrofer.

  Det er ikke befolknings-overskudd/krise eller mangel på mat «i verden». Slik tenkning gir håpløshet, og makt til de som ønsker En verden/En leder ( og En valuta), og setter noen i «hjelpe»-rollen. En ekkel elite-tenkning.
  Det er eventuelt for lite mat og velstand i enkelte land. Dette er nasjonens eget ansvar, og løsning på dette er nasjonalt; noe som gir stolthet og trygghet til den enkelte nasjon.
  Den barmhjertige samaritan er en fortelling/bilde som skal fortelle oss at hver og en skal ta ansvar for sitt liv, og hjelpe, personlig, i møte med de som eventuelt trenger hjelp. Og hjelpen skal være uten baktanke og komme fra hjertet. Når hjelp blir fremmedgjort/statelig/organisert og ikke personlig, blir det politikk og elitetenkning.

  At flyktninger ikke har noe å vende tilbake til er tull. De har sin kultur, sin geografi og sine ( og sin nasjons) arbeidskrefters muligheter. Vi er lært opp til en penge-tenkning som gjør at vi ikke ser dette. Hverken i eget land eller andres.

  Svar
 • Åsmund Sørli
  25 desember 2018 13:20

  Mennesket består av legeme, sjel og kultur – som basis for utvikling av evner, ferdigheter og holdninger. I den kulturelle overlevering står mennesket overfor mange valg – der villfarelsens ånd er meget aktiv. De eneste sannheter som det er oppnådd internasjonal tverr-kulturell enighet om – er de matematiske og teknologiske riktigheter. Dette duger til å bygge sivilisasjon med teknologisk framskritt – men ute av stand til å veilede til holdninger og vaner som kan gi livet et meningsfylt innhold og virke samfunnsdannende.

  Svar
 • Ola Henriksen
  17 august 2019 23:05

  » den ukontrollerte importen av særlig unge menn fra Midt-Østen»

  Nå viser deg seg at kvinner er mindre negativ til innvandring enn menn. ( På tross av at økningen i voldtekt fra innvandrere rammer kvinner. )
  Skyldes dette at kvinner responderer mer på føleri enn realiteter ( slik bakmennene ønsker at vi/alle skal respondere ?) , og at menn er mer realorientert ?

  Men hvordan hadde det vært , om innvandrerne bestod av kvinner, som ville forføre norske menn (? ) Ville norske kvinner protestere mer?
  Og er det ikke bare naturlig at en landsbys beboere verger seg mot masse- innvandring fra en annen landsby?
  Noe annet ville vel være patalogisk ?

  Svar
 • Sannheten er problemet for venstresida og kristenvenstre. Og løgnen er følgelig blitt løsningen. Folk tør ikke å svare ærlig i spørreundersøkelser og sensuren blir sterkere og strengere.

  Svar
 • Nedbryting av identitet er WEFs plan, nasjonal/etnisk så vel som kjønns-identitet. Med mindre det kan brukes, som «black lives matter», f.eks.. «Etnisk norsk» er et begrep som bør avskaffes, ifølge Støre. Vi må hegne om hijaben, sjekk selvmotsigelsen; hijab-tvang er fælt i Iran, ikke i Norge. Trettebergstuen skriver bøker for barn om «å bli homo», som om det var mulig, og hvordan, mens kristelig konversjonsterapi forbys; jeg er motstander av begge. Selvfølgelig.
  «Mange innvandrere anser staten som en fiende-……-politiet som fiendens redskap», tenker innvandrerne, og jeg sier meg stadig mer enig med dem, og eksemplene er mange: låvemannen på Gran, vindkraft på Haram og i Fosen, mann hentet hjemme av to politi og to «helsearbeidere» og innlagt på psykiatrisk for «feil oppførsel» i form av korona-kritikk på facebook, for ikke å snakke om SMITTEVERNLOVEN kun 55 på stortinget stemte mot, flertallet på 112 er FOR overgrepet det innebærer. Svik er det man kan regne med, det må da vel alle se.
  Politiet vil i så fall få i oppgave å tvangsinternere f.eks. meg for «feil oppførsel»; vi får se hvordan de forholder seg hvis det blir så ille. Gud forby!
  «Du må ikke skjære alle over en kam» er det forslitte argumentet til de moralistiske hurpene som ikke har sett krim-statistikkene i forhold til opphavsland. Dårlige mennesker driver med gjengvoldtekt, uansett etnisk herkomst, og det samme gjelder ildspåsettelser og ran med kniver og macheter som vi ser stadig mer av. Typene kriminalitet vi leser om er et nytt fenomen i landet. To pluss to er fire. Vold som fikk førstesideoppslag på nittitallet er nå bare verdt en notis leseren ideelt sett overser. «Svenske tilstander»? Et «rasistisk» begrep. Vi fordummes.
  Staten pr i dag er definitivt IKKE «et av de viktigste vernene folket har for (…) velferden», snarere tvert i mot. De er vår verste fiende; enig med innvandrerne. De nye landsmenn har, ikke bare fordi de er unge menn, men også p.g.a. innlært mentalitet, et ikke ubetydelig voldspotensiale. Som f.eks. kunne vende seg mot politikerne den dagen alle ser at den «sikre og effektive» forårsaket sykdom og død. I deres familie. Fantaser selv om hva jeg ser for meg.
  Skandinavisk, mangfoldig, inkluderende snillisme er overdreven inntil det tåpelige; jemenittiske LUAI AHMED holder litt narr av svensker og spør:
  -siden jeg bor i Sverige og snakker godt svensk, er jeg da svensk?
  -JA! Ja ja ja.
  -Så hvis jeg flytter til Kina og lærer meg kinesisk, blir jeg da kineser?
  -øøøh…..

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Freudiansk glipp?

Pentagon-sjefen forsnakker seg eller var det planlagt?

Forrige innlegg

Virkeligheten er langt verre enn det mange tror.

Russland valser akkurat nå ned de siste ukrainske forsvarsverkene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.