POSTED IN Helse, Norge, Virkelighetsforståelse

To nye leger i California:

Covid-19 ikke farligere enn sesonginfluensa

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det foreligger en video av to leger i California som har sammenlignet tallene for smittete og døde vedr. Covid-19 for en rekke land. De har sett på antallet som er testet i hver land og blåst det opp til tilsvarende tall for hele befolkningen i landet. Ut fra dette er deres konklusjon at Covid-19 ikke er mer dødelig enn en vanlig sesonginfluensa, noe varierende fra land til land.

De sammenligner også tallene fra Sverige og Norge og kommer frem til at dødelighet ikke varierer signifikant (merkbart) mellom landene selv om Sverige har litt høyere dødelighet enn Norge. Årsaken til de store forskjellene mellom landene er at det er langt flere smittete i Sverige enn i Norge.

I Sverige er samfunnslivet tilnærmet normalt med samme dødelighet som nedstengte land.

Deres andre store poenget deres er at Sverige som ikke har høyere dødelighet enn andre land som har stengt av landet og isolert hele (den friske) befolkningen, må betale en helt annen og lavere samfunnsmessig pris, både sosialt og økonomisk, enn det mange andre land må.

Spørsmålet er dermed hvorfor det er gjennomført ødeleggende samfunnstiltak tiltak som er uten effekt på dødeligheten, og dette gjøres for en sykdom som ikke er farligere enn sesonginfluensa?

Videoen er er på rundt en time og det er for langt til å oversette den, men engelsken er klar og lett forståelig for de som kan engelsk.

Knut Lindtner

California-leger motsier media-hysteriet rundt Covid-19 i en video.

Av dr. Erickson og dr. Artin Massihi.

To leger, Dan Erickson og Artin Massihi, medeiere i Accelerated Urgent Care som tilbyr Bakerfields eneste private Covid-19 teststed, holdt en pressekonferanse den 22. april for å komme med sine konklusjoner rundt testresultatene av Covid-19.

Staten California er en delstat på vestkysten i USA. Det er delstaten med høyest innbyggertall, og er hjem til mer enn én av åtte amerikanere. (Fra Wikipedia) Staten har nesten 40 millioner innbyggere.

Legene sier at 12 prosent av californieres tester så langt har vært positive.

Sammenliknet med hele befolkningen så regner de med at så mange som 5 millioner californiere har fått viruset. Om man bruker det totale antallet dødsfall av Covid-19 i staten (omtrent 1200 fram til forrige uke), så gir dette en dødsrate på 0,03 % – omtrent det samme som dødsratene til sesong-influensaen.

Mediakonferansen fant sted i Bakersfield i Kern County i California.

Hver del av videoen, både del 1 og del 2 er lagt ut på Youtube. Men der har det ført til litt forvirring fordi del 2 mangler der.

Del 1 og del 2 av videoen utgjør en timelang video til sammen.

Oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Evgeni Tcherkasski

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Covid-19 dreier seg ikke bare om dødlighet. Det dreier seg også om overbelastning av et underfinansiert helsevesen (helsevesenkrise). Å dø av Covid-19 er en grusom form for død. Skal man la folk ligge hjemme å dø (eller dø på gaten), eller skal de isteden legges inn til behandling på et sykehus i håp om å redde liv – en behandling som er omfattende og problematisk og som kan ta tid og som bla kan kreve bruk av respirator? Saken har flere dimensjoner enn bare dødlighet. Tyskland er det landet i Europa som er best forberedt på å håndtere en slik epidemi slik som dette pga stor kapasitet i landets helsevesen. Men i dagens nyliberaliserte og globaliserte verden er det mange land som ikke har tilstrekkelig med kapasitet i sine helsevesen (både av økonomiske og ideologiske grunner). Dette til tross for at feks Europa aldri tidligere i historien har hatt en så høy materiell produksjon som i vår tid, så klarer man altså ikke å bygge opp tilstrekkelig med kapasitet i helsevesenet.

  Svar
  • «Det dreier seg også om overbelastning av et underfinansiert helsevesen »

   Nå var/er det jo også slik at det et vanlig år dør ca. 900 av influensa hvert år.
   Dvs. følgesykdommer bl.a. lungebetennelse og hjerte/kar. Det er nok ikke mindre grusomt å dø av dette nå, enn tidligere.
   Så vet vi også at i 2017/18 døde det 60 % flere ( 1400 ?) , uten at vi fikk beskjed om å være redde, og uten at helsevesenet brøt sammen. Heller ikke bilder av de dødes lunger, tåredryppende fortellinger fra de pårørende, eller hilsen fra statsministeren.
   Hvor mange er døde i år av årets virus? Og hvorfor får vi ikke oppgitt foregående ( 2-3?) års døde? Hvorfor er informasjonen så selektiv?
   Hysteri? Et ønske om å skape frykt? Idioti?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    5 mai 2020 22:30

    Jeg tror ingen ønsker å skape frykt eller hysteri her til lands, men det er en effekt av klikkjaget at det blir en del dårlig journalistikk. Det er mye bra også, og f.eks. så kjørte VG for noen uker siden en serie artikler som tok for seg de vesentlige ulikhetene i rapporteringsmetodene for coronatilfeller i europeiske land, som Norge og Sverige. Men enda kjører f.eks. NRK en linje hvor det gjøres direkte sammenligninger uten å ta høyde for dette. I hvert fall i de innslagene jeg har sett, senest i går. Så tror jeg en del av problemet også er at vi tar inn informasjon fra så mange ulike kanaler at det blir vanskelig å holde oversikten. Det er lett å misse bra informasjon, som faktisk kommer frem fra tid til annen. Selv i statskanalen.

  • Tor Larsen
   6 mai 2020 9:11

   Når det ikke bare dreier seg om dødelighet, hvorfor overdrives Covid-19 dødstallene gjennom registreringspraksis og utelatelse av forholdstallene ved medierapporteringer i de fleste land? Hvorfor drøftes aldri opplysninger som artikkelens to leger kommer med og hvorfor er det så viktig å skape begrunnelser for frykt -som gir anledning til konstitusjonssvekkende samfunnskontroll? Hvorfor så ingen MSM artikler om at verdensøkonomien i januar-februar gikk på et godt merket skjær slik at investorer, Charles Nenner en av dem, trakk seg helt ut av markedet og konstaterte minst 40% markedsreduksjon? Hvorfor vil man ikke logisk kombinere de ulike hendelsene, men holder befolkningen som gisler, uvitende om kombinasjonene?

   Svar
 • […] faktisk er titalls mange flere som har vært smittet enn det som har vært registret. I California viste en slik undersøkelse at det var mellom 50 og 85 ganger flere smittete enn det som offisielt var […]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

2. Verdenskrig

Da staten ranet sjøfolkene

Forrige innlegg

I 2009 var det en skandale:

I 2020 er det mange ganger verre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.