POSTED IN 9/11

To flystyrt:

Et med vrakrester, et uten.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


To dramatisk forskjellige flykrasj

To nesten like store passasjerfly, den ene en Boeing Max 8, den andre en Boeing 757, styrtet på hvert sitt jorde. Det ene flyet laget et hull i bakken som var 50 (femti) ganger større enn det andre. Det ene flyet laget et krater der omlag 10.000 kubikkmeter masse (jord og småstein) var sprengt vekk, det andre et hull der omlag 200 kubikkmeter masse var sprengt vekk. Her vises hvordan hullene er beregnet, hvor stor sprengkraft den kinetiske energien utgjør, og hvor dramatisk ulike disse to hendelsene fremstår i ettertid. Det er åpenbart noe som ikke stemmer i et av disse tilfellene.

Ethiopian Airlines flight 302

7. okt. 2020) Ethiopian Airlines Flight 302 fra Addis Ababa til Nairobi i Kenya styrtet 10. mars 2019 og tok livet av 157 mennesker. Etter krasjet, ble samtlige Boeing MAX 8 satt på bakken.

_______________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
_______________________________________________________

Flyet laget et hull i bakken på 50 meter i diameter og 10 meter dypt, anslått av CCTV i vedlagte video fra åstedet. Merk spesielt størrelsen på tilkjørt gravemaskin i forhold til hullet i sett fra fly i denne videoen.

Video fra Ethiopian-styrten som angir størrelsen på hullet:

Selv om passasjerflyet var godt knust etter det voldsomme sammenstøtet med bakken ble det funnet vrakgods over hele området som tydelig viste at et passasjerfly hadde krasjet. Man kan se eksempler på slikt vrakgods ved å google ehtiopian air crash og velge bilder.

United Airlines flight 93, Shanksville, Pennsylvania (USA)

Og så skal vi snakke om et annet hull etter et annet fly, denne gang en Boeing 757 som angivelig krasjet på skrå ned i et jorde ved Shanksville, Pennsylvania, den 11. september 2001. Flyet har større maksimal-vekt, men for sammenligningen sin skyld, velger vi samme vekt og hastighet.

Hullet ble av FOX News anslått til å være 10 x 20 fot, altså 3 x 6 meter, men ser på foto ut til å være 10 x 20 meter fra kant til kant, og maksimalt et par meter dypt.

Det som forelå av tilgjengelig bildemateriale på nettet fra Shanksville etter 11. september 2001 var stort sett dårlig og med lav oppløsning. Rundt år 2006 kom et ganske bra flyfoto i god oppløsning ut på nettet som viser åstedet, bl.a. et par lysaggregater med flomlys på stolper og en liten gruppe mennesker på kjerrevegen ved hullet. Det antas at dette bildet ble tatt om morgenen 12. september 2001.

Hullet er vesentlig mindre enn det i Etiopia, uten synlig vrakgods fra et flykrasj akkurat slik FOX beskrev i reportasjen. Trærne på andre siden av kjerrevegen er svidd og splintret som etter en kraftig detonasjon. Da redningsmannskapene kom til stedet etter et par minutter var det ingen brann, bare litt røyk.

Det er mulig å zoome inn på småstein ned til 1 cm og se ledninger som ligger på bakken. En gravemaskin av den størrelse som de brukte i Etiopia vil så vidt få plass i hullet.

Rettslegen Wally Miller som var Somerset County Coroner ble tilkalt til kræsj-stedet i Pennsylvania. Han sa: «I stopped being coroner after about 20 minutes, because there were no bodies there.» … «I have not, to this day, seen a single drop of blood. Not a drop.»

Når det er sagt, må det føyes til at også her påsto myndighetene at de klarte den imponerende bragden å identifisere de fleste passasjerene ut fra DNA. Wally Miller har senere endret sin forklaring og vil ikke lenger kommentere noe av det som skjedde denne tragiske dagen.

Bildet er dramatisk forskjellig fra situasjonen i Etiopia både når det gjelder størrelse og vrakgods. Hvordan kan to relativt like flykrasj gi så forskjellig resultat?

Sammenligning av størrelsen til hullene

(Det tas forbehold om mulige feil i utregninger – og gode innspill tas i mot med takk !)
Hvis vi anslår at hullet i Etiopia er 50 meter i diameter og 10 meter dypt (på det dypeste) og regner 5 meter dybde i gjennomsnitt, betyr det at nesten 10.000 kubikkmeter masse ble flyttet av energien til flyet som styrtet.

Dersom vi gjør samme regnestykket i Pennsylvaniam og beregner hullet til 10 x 20 meter og i gjennomsnitt 1 meter dypt, blir det en masse på 200 kubikkmeter som ble sprengt vekk. Det er 1/50 del av massen i Etiopia.

Hvordan kan et litt mindre fly i Etiopia ha en sprengkraft som er 50 ganger større enn flyet i Shanksville? Her er definitivt noe som ikke rimer.

Energien til et objekt i bevegelse regnes ut fra formelen
E = ½ mv2

Et fly på 80 tonn i 800 km/t har en energi på
0,5 * 80000 kilo x 222 m/sek x 222 m/sek = 1971360000 Joule som tilsvarer 0,471 tonn TNT eller 471 kilo TNT

En sprengningsekspert regner at det går med ½ kilo TNT per kubikkmeter fjell når fjellet er boret og sprengstoffet er plassert i borehull. Effekten på jord kan mangedobles.

For Etiopia, hvis vi regner flyets energi til 471 kilo TNT, har hvert kilo TNT flyttet 20 kubikkmeter jord.
I Shanksville, dersom samme energi var nødvendig per kubikkmeter jord, har det totalt gått med en energi tilsvarende 10 kilo TNT.

Og for kuriositeten sin skyld: dersom en enkelt flymotor på 3 tonn styrtet i 800 km/t ville den ha en energi på 0,5 * 3000 * 222 * 222 = 73926000 Joule som tilsvarer 0,02 tonn TNT eller 20 kilo TNT, altså det dobbelte av den energien som laget hullet i Shanksville, og den ville laget et hull som var dobbelt så stort som det som vi ser på bildet.

Her kan være feil i forutsetninger, beregning av størrelser, jordens beskaffenhet og annet, men uansett er tallene for Etiopia og Shanksville så dramatisk forskjellig at mindre justeringer ikke spiller særlig rolle.

Konklusjon

Myndighetene angir såvidt vites at de klarte å grave opp 60 tonn rester fra et fly fra hullet i Shanksville, altså mesteparten av tomvekten til en Boeing 757. Problemet med deres versjon er at de uansett måtte grave opp et fly, enten fordi historien var sann og det lå et fly der nede i jorden, eller enda viktigere hvis historien var falsk og de trengte noen «bevis» som frikjente dem fra løgn.

Men sett ut fra beregning av energi fra det som laget hullet i Shanksville sammenlignet med hullet i Etiopia, er det umulig at en Boeing 757 styrtet i Shanksville, Pennsylvania. Det er simpelthen utelukket. Det betyr at noe annet laget hullet og at myndighetene lyger.

Nedslagsfeltet og detonasjon som svidde av og splintret skogen på andre siden av kjerrevegen, antyder at det kan ha vært en rakett som laget hullet. Raketter detonerer normalt fremover i en sektor og kan ha laget et avtrykk som i Shanksville.

Selvfølgelig, konsekvensen av en slik teori er at det foreligger løgn og fusk og fanteri rundt den offisielle versjonen av det som skjedde denne tragiske dagen.

Forsidebilde: Simon English

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Anser dette som helt presist. Mangelen på vrakrester var påfallende allerede på de første bildene.

  Kollapsen av WTC 7 er det heller ikke noen fornuftig forklaring på. Denne bygningen ble aldri utsatt for mer enn en vanlig kontorbrann.

  WTC 1 og WTC 2 var konstruert for å tåle en kollisjon med de største komersielle flyene på 70-tallet, likevel kollapset begge tårnene i løpet av få timer.

  Er det nå innført nye og strengere forskrifter for å oppføre slike bygninger i USA?

  Svar
  • Men de fant vel passet til en av kaprerne der (bittelitt svidd, men ellers intakt), eller husker jeg feil?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW):

Vestlige land stopper gransking av falsk rapportering.

Forrige innlegg

El-kraften produseres på Vestlandet.

Prisen på el-kraft på Vestlandet dobbelt så dyr som i Trondheim.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.