POSTED IN USA

Tilliten til USA som rettsstat er ødelagt.

Et stort flertall i USA mener det eksisterer to sett regler og lover. En for eliten og en for alle andre.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

79% av amerikanarane trur at djupstaten har øydelagt lov og rett

Av Shane Trejo, Big League Politics. Omsett av og henta frå saksyndig.

Ei ny spørjeundersøking frå Trafalgar Group viser at meir enn 79% av amerikanarane forstår at der finst ein separat standard av lover som gjeld for dei som har politiske kontaktar, medan resten lever under eit fullstendig annleis sett av reglar.

Resultata viser at 79,3% av amerikanarane trur at der finst to sett lover – eit som gjeld insiderar i Washington D.C., og eit anna som gjeld vanlege amerikanarar. Berre 11,6% av amerikanarar trur at lover gjeld under ein likestilt standard medan 9,1% var usikre på spørsmålet.

Resultata av spørjeundersøkinga, som vart utført av Trafalgar i samanheng med Convention of States-prosjektet, kan sjåast her.

Det er verdt å leggje merke til at spørjeundersøkinga vart utført mellom 24. og 28. juli, lenge før FBI utførte eit politisk motivert raid på heimen til president Donald Trump. No vil desse tala sannsynlegvis vere endå høgare når det gjeld kor merksame folk er på djupstaten sin nasjonale urett.

Big League Politics har rapportert om misbruk frå djupstaten som har resultert i øydelegginga av lov og rett, og at folket vender seg mot føderalt byråkrati:

«Nyleg deklassifiserte dokument frå generalinspektøren i CIA viser at byrået visste om minst 10 av stabsmedlemmane sine som var skuldige i sexbrotsverk som involverte barn, men at dei valde å ikkje reise tiltale.

Original rapportering frå Buzzfeed viser naturen til djupstaten og korleis den beskyttar rovdyr i seg sjølv. CIA påstår at det å straffeforfølgje seksualforbrytarar blant sine eigne kan setje statshemmelegheiter i fare som ei perfekt orsaking for å halde pedofili skjult frå det offentlege.

Ein tilsett fekk sparken etter å ha seksuelt misbrukt eit to år gammalt barn og eit seks år gammalt barn. Derimot vart personen aldri straffeforfølgt. Ein annan tilsett vart tvinga til å seie opp etter å ha kjøpt tre barnesex-videoar frå mødrene til offera, men vart heller aldri straffeforfølgt. Eit anna rovdyr miste kontrakten sin med CIA etter at vedkomande vart teken i ein «sting»-operasjon, og personen vart ikkje straffeforfølgt…

Desse avsløringane vil berre styrke praten om at den globale eliten utfører serieovergrep mot barn. Det kan vere tilfellet eller ikkje, men det er tydeleg at dei ikkje bryr seg det minste om velværet til barn, ved å nekte å straffeforfølgje desse rovdyra etter lovens ordlyd.»

Tida er inne for konservative å starte kampen for å eliminere FBI, CIA, DOJ [det amerikanske justisdepartementet], NSA [det nasjonale tryggleiksbyrået] og andre monolittiske føderale byråkrati som er i krig med rettane til folk.

Forsidebilde: Harun Ayhan

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Hunter Biden kaller faren «Pedo Peter». Datteren forteller hvordan Joe dusjet med henne på upassende vis. Residenten i det hvite hus er filmet igjen og igjen i nærheten av barn han ikke klarer å la være å klå på og lukte på, mens de smilende foreldrene ved siden av lar det skje. Creepy Joe.
  FBI sitter også på materiale fra «Lolita Island» som vi ikke har fått vite noe mer om, mens vi har grunn til å tro at de selv er involvert og interessert i å dekke over og fortie. Amerikas barn forsvinner i hopetall hver eneste dag.

  Svar
 • Virkeligheten er i ferd med å innhente den superkriminelle eliten av rovdyr. Det lekkes nå informasjon vi ikke kunne drømme om å kunne ta del i kun få år tilbake i tid. Det er nok også grunnen til at vi ser en økende desperasjon blant den øverste elitens patologiske sosiopater. Stupet nærmer seg ubønnhørlig for menneskehetens mest ondskapsfulle individer som har tråkket sine sko på denne planeten.

  Svar
 • «Et stort flertall i USA mener det eksisterer to sett regler og lover.»

  I Norge finnes det ihvertfall to sett regler og lover.
  En for gærne norske statsledere, med et parti i ryggen, som angriper andre nasjoner som IKKE angrep andre nasjoner eller Norge, men…. ‘det var grusomt men nødvendig’, – som han sa. – Gærningen som hadde regjerings-kollegier å samtale med. Og det norske folk, og media, til å rådføre seg med, hvis han ville. – Før han diktatorisk brøt Grunnloven.

  Og en for gærne sivile borgere som ble fratatt mulighet til debatt/kommunikasjon i media, og i frustrasjon over førstnevntes Grunnlovsbrytende parti, og deres stadig strammere mulighet til offentlig kommunikasjon i media, ikke så annen utvei til ‘ kommunikasjon’ , dessverre. – Fordi han også sa, ‘ Det var grusomt men nødvendig.’
  To psykotiske, kun den ene dømt. Barabas går fri.

  https://www.vigrid.net/breivikstolt.htm

  Og :
  Løgneren Stoltenberg, som fortsatt får spalteplass.:
  På den årlige sikkerhetskonferansen i München på fredag, gjentok Stoltenberg det sedvanlige oppramsingen av store løgner om Russland — der han helt feilaktig anklaget Russlands lederskap for Trump-regimets uttrekning fra INF-avtalen.
  Det hele dreier seg om å ‘ta av silkehanskene;’ de krigskåte gruppene i USA ønsker ingen begrensinger i utviklingen av våpen, de ønsker kjernefysiske kort- og mellomdistanseraketter utplassert nær grensene mot Russland, Kina og Iran — et enormt farlig våpenkappløp framover, som (naturligvis) øker risikoen for kjernefysisk krig.
  Etter Sovjetunionens kollaps, har USA gjentatte ganger brutt bestemmelsene i INF-avtalen, ved å fortsette med forbudte tester, i tillegg til å øke produksjonen og bruken av ubemannede offensive droner, som faller inn under INFs definisjon av mellomdistanse bakkebaserte krysserraketter.
  https://midtifleisen.wordpress.com/2019/02/20/natos-stoltenberg-en-pr-talsmann-for-usas-imperium/

  Og :

  ‘ Libyakrigen har blitt en humanitær katastrofe. I denne boken avslører Ola Tunander de uærlige metodene som ble brukt for å påvirke verdensopinionen til å forlange en humanitær intervensjon i Libya i 2011. ‘
  https://www.libyakrigen.no/

  Svar
 • Vi får håpe at alle involverte, enten det gjelder ‘politikken’ i USA eller i Norge blir avslørt grundig og stilles for retten.
  Vi har ikke tid til disse politiske, militære og økonomiske overgrepene og idiotiet lengre.
  Vi skal bygge landet i stolthet og i forutsigbarhet, med egne krefter.
  Det er på tide vi slår oss fri.

  Svar
 • ‘– Offentliggjør dokumentene nå! skrev Trump selv i en melding på Truth Social torsdag kveld.’
  nrk.no/urix/trump-etterforskes-for-brudd-pa-spionasjelov-1.16066396

  Det er antagelig ingenting å offentliggjøre.
  Men meningen er å demonisere de som avslører.
  De som avslører skal dømmes, Assange i mente. Mafian skal gå fri.
  Media skal avsløre hva slags underbukse Britney Spears går i. – Dette betaler vi skattemidler for!
  Ellers har de fått beskjed om å holde kjeft.
  – Og gjør det!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Spartakus faktasjekker Jens Stoltenbergs tale på Utøya.

Hvor er de kritiske spørsmålene?

Previous Post

Mens norske kunder må betale så det svir.

Hvorfor slipper Deutsche Bahn med en pris på 30 øre pr. kwH?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.