POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Tilfeldighet eller…?

Kort etter vaksinering: 14 døde leger i Canada.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Canada: På 9 månader døydde 14 legar kort tid etter Covid-19-vaksinen

Det normale er null i løpet av 30 år, ifølgje erfaren lege.

Av Steve Kirsch.

Henta frå hans Substack. Omsett, redigert og noko forkorta av saksyndig.

Ein legevenn i Canada høyrde om 14 dødsfall blant kanadiske legar i løpet av dei siste ni månadene. Han har praktisert som lege i meir enn 30 år. Han har aldri høyrt om slike dødsfall før. Null. Faktasjekkarane forsikrar oss alle om at dette berre er eit samantreff. Dei kanadiske legane held fram med å tru det dei blir fortalt å tru. Eg spår at dei neste sprøytene vil bli endå verre.

Tragisk nok trur eg ikkje at dei kanadiske legane nokosinne kjem til å finne ut av dette.

Kanadiske legar stiller seg stadig i kø for å få [Covid-]sprøytene for å bli beskytta mot ein sjukdom som lett kan behandlast med ein kombinasjon av legemiddel med få eller ingen biverknader.

Legevennen min i Canada har passivt lagt merke til dei utidige dødsfalla til legar i Canada kort ti detter at dei vart tvinga til å ta tredje og fjerde dosen av vaksinen. Han sendte meg desse bileta som i sin tur har blitt sendt til han. Han søkjer ikkje aktivt etter dei. Der er sannsynlegvis mykje meir som han ikkje veit om.

Det som er iaugefallande er at dette er ein vaksine, som ifølgje denne CDC-studien gjer det nesten umogleg for deg å døy etter sprøyta. Likevel døydde alle desse legane kort tid etter sprøyta.

Tydelegvis vart ingen av desse dødsfalla nemnde i kanadisk hovudstraumsmedia, so eg tenkte at de burde vete om dei.

Seks nylege dødsfall vart nemnde i Health Impact News.

Lat meg vere særs tydeleg. Det skjer berre ikkje at seks kanadiske legar døyr innan to veker etter vaksinen om det ikkje er noko gale med sprøyta. Punktum finale. Kvar av desse er ei svært sjeldan hending. Å få dei i flokk som dette er eit sikkert teikn på at vaksinane drap dei. Kvar ein ærleg og reieleg vitskapsmann ville starte med denne hypotesen som den mest openberre av dei, og berre avvise den om der fanst overtydande evidens på det motsette.

14 dødsfall blant unge legar dei siste 9 månadene, alle kort tid etter sprøyta

Per 17.august [Kirsch meiner truleg 7.august; oms.komm.] veit legevennen min berre om desse 14 dødsfalla dette året [denne og denne fotomontasjen. Den 14. legen, Vincent Mak, var ikkje med i fotomontasjen; oms.komm.].

Gjett kor mange liknande dødsfall (unge legar som døyr uventa) han har observert i sine 30 år i praksis? Jepp, null.

Dette er en annen type katastrofe, men den er også menneskeskapt. (Daraa i Syria)

Kort fortalt er denne vaksinen ein katastrofe, og beviset ligg til offentleg skode.

Vil dei stoppe sprøytene? Sjølvsagt ikkje.

Ifølgje faktasjekkarane døydde ingen av desse legane frå sprøytene, dei døydde alle av andre årsaker. Hallo…? Vaksinen drep alltid folk ved å stoppe hjartet, hjernen, etc., sånn at det alltid ser ut som om dei døydde av noko anna fordi dei gjorde det.

Men når normalt friske menneske plutseleg døyr i hopetal på denne måten, er du fullstendig tapt bak ei vogn om du utelukkar vaksinen som den sannsynlege pådrivaren for dødsfallet.

Det som faktasjekkarane mislykkast i å peike på, er at i mange tilfelle byrja sjukdommen fyrst etter den fyrste vaksinedosen, for deretter å bli verre for kvar dose. På ein eller annan måte misser dei alltid poenget at vaksinen fekk fortgang i å ta livet av dei. Det faktum at alle desse legane døydde i tidsmessig nærleik til sprøytene er rett og slett for tilfeldig.

Kanadiske legar vil halde fram med å tru på «trygg og effektiv»-forteljinga, fordi det er det dei er trena opp til å gjere: å stole på styresmaktene

Legevennen min i Canada kan rett og slett ikkje tru kor hjernevaska kollegaene hans er. Null dødsfall på 30 år, og no plutseleg 14 dødsfall på ni månader, der alle skjer kort tid etter sprøytene. Kom an. Det er ikkje uflaks. Ikkje ein sjangs.

Dei kanadiske legane vil halde fram med å ignorere statistikken, tru på «faktasjekkarane» og stille seg i kø for sprøytene. Det vil bli verre i neste runde.

Foresidebilde: Fotomontasje av Rodney Smith

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Hvis det er det som må til for legestanden å ta ansvar og våkne opp, okay. Beklagelig, men de burde vite bedre.

  Svar
 • 14 døde; det er jo et stort/langt tall.
  Da skyldes det sikkert ‘Long-Covid’.
  Den sekken/begrunnelsen blir nok større/ lengre etterhvert.

  Svar
 • OPPMUNTRING. Costa Ricas nye president gjør det illegalt å tvinge noen til «vaksine», så da finnes der faktisk en nasjon man kan flykte til. Greit å vite hvis jeg må emigrere for å overleve. «Vårt folk er ikke kveg», sier Rodrigo Robles.

  Svar
  • Rodrigo Robles lever nok snart på overtid som Costa Ricas president, når CIA tar saken.

   Svar
   • Regner med at CRS (Clinton Removal Service) er på saken, så det varer nok ikke lenge før vi kan lese i MSM (smedia) at denne presidenten som var imot injeksjoner har dødd av «covid».

 • Prøv din egen medisin, doktor. Og dø.

  Svar
 • Northern Light.
  11 august 2022 17:32

  Storbritannia: ONS rapport viser at Covid-19-vaksinene er dødelige og dreper mennesker i tusenvis.

  Rapporten viser at dødeligheten per 100 000 er lavest blant de uvaksinerte i alle aldersgrupper. De vaksinerte, dobbeltvaksinerte og trippelvaksinerte har større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte i alle aldersgrupper.

  Rapporten ble publisert 6 Juli, tittel Dødsfall etter vaksinasjonsstatus, England, 1 Januar 2021 til 31 Mai 2022. Tabell 2 inneholder de månedlige aldersstandardiserte dødelighetsratene etter vaksinasjons-status etter aldersgruppe for dødsfall per 100 000 frem til mai 2022. Vi har tatt tallene for Januar til Mai 2022 og laget diagrammer som viser konsekvensene av Covid-vaksinene.

  Alder 18-39.
  I hver måned siden 2022 har vaksinerte og dobbeltvaksinerte fra 18-39 hatt større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Trippelvaksinerte fra 18 til 39 har hatt en dødelighet som har forverret seg i måneden etter booster-injeksjoner Desember 2021. I Januar hadde trippelvaksinerte fra 18 til 39 noe mindre sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Men alt dette endret seg fra Februar, da hadde trippelvaksinerte fra 18 til 39 27 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte fra 18 til 39.

  Tallene viser at trippelvaksinerte fra 18 til 39 hadde 52 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte i Mai. De verste tallene er blant de del (ikke fullvaksinerte) vaksinerte, i Mai hadde vaksinerte fra 18 til 39 202 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Alder 40-49.
  Vi ser det samme når det gjelder 40 til 49-åringer. I hver eneste måned siden begynnelsen av 2022 har delvaksinerte og dobbeltvaksinerte fra 40 til 49 hatt større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Den dårligste måneden for dødelighet blant de vaksinerte sammenlignet med de uvaksinerte var Februar. Da hadde vaksinerte fra 40-49 264 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte fra 40-49. Mens dobbeltvaksinerte fra 40-49 hadde 61 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Fem måneder etter boosterinjeksonene, hadde trippelvaksinerte fra 40-49 40 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Alder 50-59.
  Igjen ser vi nøyaktig det samme mønsteret blant 50-59 åringer som fra 40-49. Hver måned siden begynnelsen av 2022 har vaksinerte fra 50-59 hatt større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Mai var den verste måneden for vaksinerte fra 50 til 59, siden de hadde 170 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte fra. Mens Januar var den verste måneden for dobbeltvaksinerte fra 50-59, siden de hadde 115 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Innen mai 2022, fem måneder etter boosterinjeksjonene, hadde trippelvaksinerte fra 50-59 17 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Innen Mai 2022 var det derfor minst sannsynlighet for å dø blant uvaksinerte fra 50-59 blant alle vaksinasjonsgrupper.

  Alder 60-69.
  60 til 69-åringene viser nøyaktig samme mønster som fra18 til 39. De vaksinerte har hatt større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte siden årsskiftet, og de trippelvaksinerte har hatt større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte siden Februar.

  I Januar hadde vaksinerte fra 60-69 sjokkerende 256 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte fra 60-69. Mens i samme måned hadde dobbeltvaksinerte mellom 60-69 223 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. I mai hadde trippelvaksinerte fra 60-69 en urovekkende 117 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte mellom.

  Alder 70-79.
  I Januar hadde de vaksinerte 198 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte, og de dobbeltvaksinerte hadde sjokkerende 267 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte. De verste tallene kom imidlertid i Mai, hvor trippelvaksinerte fra 70-79 hadde en urovekkende 332 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Alder 80-89.
  Igjen ser vi det samme mønsteret blant de mellom 80-89 som blant de fra 70-79, med de uvaksinerte minst sannsynlig å dø hver måned siden årsskiftet. I april hadde dobbeltvaksinerte 80-89-åringer 213 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.

  Alder 90+.
  Vi igjen det samme mønsteret blant de over 90, med de uvaksinerte minst sannsynlig å dø hver måned siden årsskiftet. I april hadde dobbeltvaksinerte 90+ 244 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. I løpet av samme måned hadde imidlertid vaksinerte 90+ en sjokkerende 572 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. I mai 2022 hadde trippelvaksinerte 90+ 26 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte over 90.

  Fra The Expose, publisert 11.08.2022, skrevet av The Expose redaksjonen.
  Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet. Det anbefales å lese hele orginalartikkelen med linker og diagrammer.
  Orginalartikkel: While you were distracted by Boris resigning the UK Government published indisputable evidence that the Covid-19 Vaccines are deadly and are killing people in the Thousands: Mortality Rates are lowest among the Unvaccinated in all Age Groups.

  Svar
 • Alle leger og sykepleiere som fortsatt gjør seg til talsmann for disse injeksjonene er forbrytere. Det foreligger mer enn nok forskning. Alt helsepersonell som har gått inn for at folk skal masseinjiseres på totalt eksperimentell basis og hvor bare bigfarma kjenner det faktiske innholdet i ampullene, bør miste autorisasjonen. De fleste legene er ikke leger lenger. De pliktet å sette seg inn i dette og ikke være et ettersende del av salgskorpset til FHI og Pfizer. Hvor absurd er det ikke at helsetilsyn slår ned på legene som advarer og har forskningen på sin side.

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukrainske styrker fortsetter slik de har holdt på i mer enn syv år.

Granatangrep mot sivile mål, nå et hotell i Donetsk.

Forrige innlegg

Northern Light

Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.