POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Media

Tilbaketoget er forsiktig begynt i Tyskland.

En statlig nyhetskanal: Koronaskeptikerne hadde rett.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Vaksinasjoner» mot korona

En artikkel i den tyske statlige mediekanalen mdr bekrefter: Koronaskeptikerne hadde rett i nesten alt

Den tyske statlige mediekanalen mdr har publisert en artikkel som burde dominere overskriftene, for den bekrefter i realiteten det som kritikerne alltid har sagt: Koronarestriksjonene for uvaksinerte var i det store og hele meningsløse.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

https://steigan.no/wp-content/uploads/2021/05/thomas-ro%CC%88per.png

Artikkelen, som har overskriften «DISKUSJON RUNDT KORONAVAKSINASJONER – ble de uvaksinerte utsatt for grunnløse anklager?», inneholder politisk sprengstoff. I artikkelen får den overraskede leseren til og med vite at restriksjonene for uvaksinerte faktisk ikke hadde noen effekt, at politikerne og mediene også var klar over det, og at vaksinasjonene ikke gav noen beskyttelse mot å bli smittet med korona. Dermed er også tesen om at man kunne beskytte andre tilbakevist, for vaksinerte kunne bli like lett smittet som uvaksinerte og spre viruset videre.

Alt dette står i mdr-artikkelen, og det bekrefter det som kritikere av forbundsregjeringen, som ble omtalt som «konspirasjonsteoretikere», «høyreekstreme», «koronafornektere» og så videre, allerede sa i koronatiden.

Så la oss da se nærmere på artikkelen fra mdr, for den bekrefter at all den kritikken som har blitt rettet mot koronatiltakene, har vært berettiget. Det burde faktisk etter denne artikkelen foretas en juridisk evaluering av koronatiden og de aktuelle politiske avgjørelsene, for koronatiltakene, som ble iverksatt på grunnlag av feilaktige antagelser, har forårsaket adskillig større skade enn Covid-19.

«Vaksinene» kunne aldri beskytte andre

Et av de viktigste argumentene i vaksinasjonskampanjen var at man måtte la seg vaksinere for å beskytte andre. Det var, som koronaskeptikerne har påpekt helt fra begynnelsen av, det rene tøv. I EU-parlamentet var det en høring i oktober. mdr skriver om denne høringen:

«En representant fra Nederland spurte den kvinnelige direktøren i Pfizer om man hadde testet vaksinen for å finne ut om den kunne forhindre overføring av viruset eller ikke. Svaret var et klart nei. De hadde ikke hatt tid til det.»

Det handlet altså aldri om å beskytte andre, selv om det var noe som medier og myndigheter alltid hevdet. Denne artikkelen gjør på ingen måte mdr til et kritisk medium, det som er viktig for statskanalen er fremdeles å beskytte regjeringen, hvis skyld artikkelen ikke problematiserer. Det går fram av det neste avsnittet, som jeg siterer i sin helhet (lenke som i originalen), og som vi deretter vil se nærmere på:

«Og i bloggposter brukte man til og med begreper som vaksineløgn. Vaksineprodusentene Biontech/Pfizer anklages for å ha fått folk til å tro at deres vaksine ville forhindre at man kunne smitte andre. At dette ikke stemmer, viser jo resultatene av studiene for godkjenning, som var og er offentlig tilgjengelig for enhver. De som har lest dem, var altså klar over dette. Dette er et faktum som nå også forskjellige faktasjekkere henviser til. De argumenterer med at det aldri har vært noen som har hevdet at studiene for godkjenning gav noe svar på spørsmålet om vaksinene var egnet til å beskytte andre eller ikke.»

Koronaskeptikerne påpekte at de såkalte «vaksinasjonene» ikke ville kunne forhindre at man smitter andre med Covid-19, og de henviste i den forbindelse nettopp til disse offentlig tilgjengelige studiene for godkjenning. Men de ble da utskjelt og diskreditert av medier og myndigheter, som for enhver pris ville presse igjennom de eksperimentelle mRNA-vaksinasjonene.

«Faktasjekken» som det lenkes til i mdr-artikkelen, er fra den 16. november 2022 og bekrefter nettopp det. Nå er det bare det at de samme faktasjekkerne hevdet det motsatte for et år siden og anklaget «vaksinemotstanderne» og «koronafornekterne» for å ha ansvaret for spredningen av Covid-19 fordi de ikke ville la seg vaksinere. Resultatet var at G1-, G2- og G3-reglene, som la begrensninger på de uvaksinertes adgang til å delta i det offentlige liv, ble innført.

Flokkimmuniteten var en illusjon

Ugur Sahin

Vaksinasjonskampanjen ble begrunnet med at man måtte oppnå en flokkimmunitet for å avslutte pandemien. Artikkelen tar også et oppgjør med denne myten. I artikkelen kan man lese:

«Biontechs grunnlegger og styremedlem Ugur Sahin kom med denne uttalelsen like etter at vaksinasjonene var igangsatt: «Antallet mennesker som tester positivt på en PCR-test, og som dermed potensielt kan smitte andre, blir etter vaksinasjonen redusert med 92%,» sa han i Bild-Zeitung av den 27. februar 2021. Bild-Zeitung trakk da denne konklusjonen: «Det betyr: Vaksinerte kan ikke lenger smitte andre!»»

Sahin henviste i sin uttalelse, som ble sitert av mange politikere, til en israelsk «studie», som imidlertid viste seg å ikke være noen virkelig studie. Også det visste koronaskeptikerne allerede den gang, og de sa det offentlig. Nå kan man plutselig også få vite det hos mdr:

«Men den omtalte studien, som syntes å gi så lovende resultater, var ikke noe vitenskapelig arbeid i egentlig forstand, men en foreløpig rapport fra det israelske helsedepartementet og produsentene Biontech og Pfizer. (…) I Israel ble uvaksinerte testet oftere enn vaksinerte. Bare av den grunn kan det ha vært flere positive tester i gruppen av de uvaksinerte.»

I klartekst: Biontech og Pfizer skrev sammen med det israelske helsedepartementet en rapport som medier og myndigheter så betegnet som en «studie», men som ikke var noe annet enn reklame for den såkalte mRNA-vaksinasjonen. Og Sahir henviste så til denne selvproduserte rapporten som ikke levde opp til noen vitenskapelige standarder, da han i Tyskland prøvde å skape inntrykk av at hans mRNA-skvip kunne forhindre Covid-19 smitte.

mRNA research produced COVID-19 vaccines. Are cancer vaccines next? | CTCA
Er vaksinene egentlig gen-terapi?

At mdr til tross for denne i utgangspunktet kritiske artikkelen ser det som sin oppgave å beskytte regjeringen og vaksinelobbyen, kan man se av dette enkle faktumet: Denne fremgangsmåten som i seg selv – i mine øyne – bare kan betegnes som bedrageri, burde ha ført til at kritiske medier hadde krevd en strafferettslig etterforskning. For landene i EU har jo på grunnlag av slike uttalelser betalt mer enn 50 milliarder euro til Biontech og Pfizer for en «vaksine» som hverken beskytter en mot å bli smittet, eller er i stand til å forhindre at man smitter andre med sykdommen, men til gjengjeld –ifølge Biontechs årsrapport fra 2019er å regne som en genterapi.

mdr innrømmer nå helt åpent at det aldri var realistisk å oppnå den flokkimmuniteten som ble brukt som en begrunnelse for masse- «vaksinasjonen» med geneksperimentet til Biontech og Pfizer. 

«Men det var fra begynnelsen av klart at det ikke var mulig å oppfylle løftet om flokkimmunitet, ifølge virologen Alexander Kekulé. Det finnes ikke ett eneste eksempel på at man har lyktes med det ved luftveisinfeksjoner. Men denne vurderingen, som han kom med på et tidlig tidspunkt, ble framfor alt møtt med kritikk.»

Heller ikke på dette stedet i artikkelen kommer mdr med noen unnskyldning til alle dem som så dette helt fra begynnelsen av, men som da ble slaktet i mediene og offentlig uthengt – også av mdr.

«Vitenskapen»

Under pandemien oppfordret medier og myndigheter oss alle til å tro på «vitenskapen» – det er, som kritikere har påpekt, en meningsløs oppfordring. Den mest åpenbare grunnen til det er at «vitenskapen» ikke har noen fastlagt mening, for det er jo nettopp i vitenskapens ånd å stille spørsmål ved alt og å ikke ta noe for gitt. Om det ikke hadde vært tilfellet, ville vi fortsatt ha trodd at vi levde på en flat jord, og at sykdommer er Guds straff. At menneskeheten i dag råder over en mer omfattende viten, skyldes ene og alene det faktum at forskere har våget å sette spørsmålstegn ved det som har vært regnet som «vitenskapelig konsensus».

Science Images - Free Download on Freepik
Vitenskapens oppgave er å stille spørsmål ved alle etablerte «sannheter».

Igjen viste det seg at det var koronaskeptikerne som hadde rett. mdr rapporterer –

og vi husker det alle – om at 40% av alle pasienter som var innlagt på sykehus på grunn av korona vinteren 2021, var vaksinert minst to ganger, og slår fast:

«Påstanden om at det bare var de uvaksinerte som belastet helsesystemet vårt, kunne dermed ikke stemme.»

Det var kjent allerede i slutten av 2021, men medier og myndigheter snakket da om «en pandemi av uvaksinerte». Det var ikke vaksinemotstanderne og koronaskeptikerne som ignorerte «vitenskapen», men politikerne og mediene. mdr skriver:

«Forbausende nok ignorerte myndighetene i det store og hele de relevante vitenskapelige studiene, som alle kom til samme resultat: Siden Delta-varianten hadde vært dominerende, hadde antall vaksinegjennombrudd steget. Dessuten viste det seg at de vaksinerte personene som var smittet med viruset, hadde et nesten like høyt virusnivå som de uvaksinerte. Disse erkjennelsene hindret ikke de tyske politikerne i å gi vaksinerte privilegier og å stenge uvaksinerte ute fra alt offentlig liv – fra svømmehaller, restauranter og store deler av detaljhandelen.»

Jeg minner om: Delta-varianten dukket opp allerede sommeren 2021. Det betyr at tiltakene som ble iverksatt høsten og vinteren 2021 (G1, G2, G3, vaksinetvang, osv.), var helt meningsløse da «vaksinene» hverken kunne beskytte en mot å bli smittet av viruset eller forhindre at man overførte det til andre. Mens de onde koronaskeptikerne henviste til nettopp dette, ignorerte medier og myndigheter disse (vitenskapelige) faktaene, og uttalte seg på en nedsettende måte om enhver som viste til disse faktaene.

Skandalen med vaksinasjonsplikten for helsearbeidere

Vi må her ta en liten pause, for det er nødvendig å minne om at det på grunnlag av de offisielle studiene for godkjenning av mRNA-skvipet var et etablert faktum at denne såkalte vaksinen hverken kunne beskytte en mot en infeksjon, eller forhindre at man overførte viruset til andre. Det visste regjeringen, for studiene for godkjenning var kjent for den.

Biden vaccine mandate: Businesses have until after Christmas to comply
I USA vedtok Biden et krav om vaksinering av alle statsansatte for fortsatt å kunne jobbe.

Til tross for det vedtok regjeringen å innføre en vaksinasjonsplikt for helsearbeidere og gav for eksempel sykepleiere valget mellom å miste jobben eller å la seg injisere med geneksperimentet til Biontech/Pfizer. Regjeringen begrunnet innføringen av denne vaksinasjonsplikten med at vaksinasjonen beskytter mot en infeksjon, og forhindrer at man overfører viruset til andre. Vaksinasjonsplikten for helsearbeidere var ifølge regjeringen den eneste måten å beskytte de gamle og syke mot å bli smittet av sine pleiere på.

Legger du merke til noe her? Regjeringen løy. Den visste at «vaksinasjonen» ikke gav noen beskyttelse mot å bli smittet eller å smitte andre, men vedtok vaksinasjonsplikten for helsearbeidere med den begrunnelse at «vaksinasjonen» ville beskytte en mot å bli smittet av viruset, og forhindre at man kunne overføre det til andre.

Det får vi til og med vite i mdr-artikkelen, selv om det der er uttrykt på en langt mindre tydelig måte:

«Selv da myndighetene måtte forandre narrativet fra «Beskytt deg selv og andre!»  til «Beskytt deg selv (mot et alvorlig forløp)!», valgte man å beholde vaksinasjonsplikten for helsearbeidere. Den gjaldt fra og med den 16. mars 2022, og selv om den mange steder ikke ble satt ut i livet, følte uvaksinert personale fortsatt på presset og usikkerheten i flere måneder.»

Gi dommerne i den føderale forfatningsdomstolen sparken!

Men det blir enda bedre, for til og med den angivelig nøytrale og objektive tyske føderale forfatningsdomstolen har blitt en del av skandalen. I mdr-artikkelen kan vi lese følgende (lenke som i originalen):

«Men så lenge det ikke kan påvises at vaksinen er i stand til å forhindre at man smitter andre, ser det ut til at vaksinasjonsplikten i pleieyrker hverken kan forsvares fra et vitenskapelig eller juridisk synspunkt. For i et vedtak av den føderale forfatningsdomstolen het det i mai at lovgiveren på det tidspunkt da loven ble vedtatt, gikk ut ifra «at vaksinerte personer og personer som hadde gjennomgått infeksjon, sjeldnere ble infisert med koronaviruset SARS-CoV-2 og derfor sjeldnere kunne overføre viruset til andre.» Dommerne regnet derfor vaksinasjonsplikten for helsearbeidere for å være passende i konstitusjonell forstand – også med henblikk på Omikron-varianten.»

Og igjen må jeg stille yndlingsspørsmålet mitt: Legger du merke til noe her?

Den føderale forfatningsdomstolen begrunnet sin avgjørelse med at de såkalte «vaksinasjonene» beskyttet mot spredning av Covid-19, selv om det hverken ble hevdet av produsentene av geneksperimentet eller hadde blitt påvist i én eneste studie. Hvordan kom den føderale forfatningsdomstolen på den idé at «vaksinasjonene» i det hele tatt ville redusere spredningen av Covid-19? Leser ikke dommerne i den føderale forfatningsdomstolen de relevante studiene før de avsier sine dommer, men bare Bild-Zeitung?

Skaffer ikke tyske dommere seg kunnskaper om en sak de skal dømme i?

Denne åpenbart gale dommen alene burde være grunn god nok til å gi alle de ansvarlige dommerne avskjed på grunn av total inkompetanse (eller det som verre er), til å gi dem et livslangt yrkesforbud og til et bortfall av alle deres pensjonsrettigheter. Men det kommer naturligvis ikke til å skje, og forresten finnes det i mdr-artikkelen ikke ett eneste kritisk ord om dommernes avgjørelse.

Oppfriskningsvaksinasjoner er meningsløse

Den største overraskelsen kommer på slutten av mdr-artikkelen. Der siteres nemlig en immunolog som i fullt alvor uttaler at det ikke har noen hensikt å gi oppfriskningsvaksinasjoner: 

«Carsten Watzl, leder av forskningsområdet immunologi ved TU Dortmund, ytret seg skeptisk i programmet Tagesschau: For selv om man igjen med en tilpasset vaksine ville oppnå en viss beskyttelse mot å bli smittet, ville også denne beskyttelsen bare være midlertidig. Og som immunolog måtte han jo si: «Å vaksinere hvert halvår er rett og slett meningsløst.»»

Den eneste kritiske setningen i mdr-artikkelen finner man helt på slutten av artikkelen når MDR skriver om at helseminister Lauterbach har forandret mening og nå ønsker å avvikle vaksinasjonsplikten for helsearbeidere.

«Siste uke kom så vendepunktet. Helt overraskende tok ministeren overfor ZDF til orde for å avvikle vaksinasjonsplikten i pleieyrker. Hans begrunnelse: «Vaksinasjonen beskytter ikke lenger mot å bli smittet.» Nå må man ha lov til å spørre om hvorfor ministeren først nå har kommet fram til denne erkjennelsen? For at vaksinasjonen ikke beskytter mot å bli smittet, ble jo demonstrert med Omikron, om ikke før.»

Undertrykking av annerledestenkende

I mdr-artikkelen presenteres det også eksempler på hvordan kritikere av forbundsregjeringen, som har hatt rett på alle punkter, har blitt omtalt på en nedsettende måte av medier og myndigheter. En av forbundsregjeringens rådgivere betegnet til og med vaksinemotstandere som «folkefiender». mdr har satt sammen en egen liste, som jeg vil komme med noen utfyllende kommentarer til:

«De uvaksinertes tyranni»

I november 2021 hengte så å si lederen i Verdens legeorganisasjon, professor Frank Ulrich Montgomery, ut de uvaksinerte offentlig i ARD-programmet «Anne Will»: «For øyeblikket lider vi virkelig under de uvaksinertes tyranni – de bestemmer over de to andre tredjedelene av befolkningen, og påtvinger oss alle disse tiltakene», uttrykte han frustrert den 8. november 2021.

«Minoriteten av uvaksinerte må ikke få lov til å terrorisere flertallet»

Denne uttalelsen stammer fra Marie Agnes Strack-Zimmermann (FDP) og ble publisert den 15. november 2021 av «Die Welt».

Unngå kontakt med uvaksinerte

Den daværende berlinske kvinnelige helsesenatoren Dilek Kayaci (SPD) rådet befolkningen i en Twitter-melding den 11. november 2021 helt konkret til ikke lenger å ha noen kontakt med uvaksinerte.

«Ute av samfunnslivet»

I grunnen var det her tale om et klart politisk budskap: «Dere er nå ute av samfunnslivet», slik som for eksempel tidligere ministerpresident i Saarland, Tobias Hans, formulerte det. Det stod å lese i Saarbrücker Zeitung den 10. desember 2021.

Ikke delta i det offentlige livet lenger

I november 2021 forsterket den daværende helseministeren i forbundsregjeringen, Jens Spahn (CDU), presset på de uvaksinerte betydelig idet han kunngjorde at disse nesten ikke ville kunne delta i det offentlige livet lenger, og at han helst så at dette ville gjelde for hele året 2022: «Hvis du har et ønske om å gjøre noe mer enn å besøke ditt nærmeste rådhus eller supermarked, da må du være vaksinert,» var hans klare beskjed.

De uvaksinerte har ansvaret for smitten i samfunnet

Også den nærende tyske kansleren, Olaf Scholz, skyldte på de uvaksinerte.

«Og også Olaf Scholz hadde tydeligvis funnet ut hvem som var de skyldige: «At smitten som legger begrensninger på oss alle, stammer fra de uvaksinerte, det er det overhodet ingen tvil om!», sa han den 20. desember 2021 etter å ha undertegnet regjeringspartienes koalisjonsavtale i Berlin.»

Til det vil jeg tilføye at det finnes rikelig med eksempler på politisk undertrykkelse i Tyskland. Politimannen Michael Fritsch holdt en tale under en demonstrasjon som ble arrangert av koronaskeptikere, og ble deretter suspendert fra tjenesten, og boligen hans ble ransaket. En rapport fra en kontorsjef i det føderale innenriksdepartementet, som i mai 2020 advarte mot uforholdsmessigheten i regjeringens koronatiltak, førte til arbeidsforbud. Da skuespillere og andre kunstnere ytret seg ironisk om regjeringens koronatiltak, ble det krevd at de skulle få yrkesforbud.

Det føderale organ for beskyttelse av konstitusjonen satte koronaskeptikerne, som det nå viser seg hadde rett på nesten alle punkter, under observasjon, og for det formålet skapte de en egen kategori av «fiender av konstitusjonen» og kalte den «delegitimering av staten, som er relevant for beskyttelse av konstitusjonen». 

Og denne listen kunne gjøres mye lengre.

Naturligvis kommer hverken regjeringen eller mediene til å unnskylde seg overfor dem som de i to år har skjelt ut, diskreditert og delvis til og med drevet ut i arbeidsløshet.

Målene med pandemien

I min bok «Inside Corona» har jeg vist hvordan og av hvem pandemien ble planlagt flere år på forhånd og så gjennomført fra og med 2020. Det handlet da på ingen måte bare om å tjene milliarder på vaksinasjonene, for det var jo også helt andre mål som lå bak pandemien. Et av målene var å sørge for at mRNA-teknologien fikk et gjennombrudd, noe som jeg har vist i denne artikkelen.

Målet om å sørge for at mRNA-teknologien fikk et gjennombrudd, ble nådd. Nå vil tiden vise hva som blir utfallet av dette genteknologiske eksperimentet, som med støtte fra medier og myndigheter har blitt gjennomført på millioner eller milliarder av mennesker. I oktober 2022 var overdødeligheten i Tyskland allerede på 20%, men det er fremdeles for tidlig å spekulere over hva som er årsaken til dette. Vi må vente med det til de detaljerte tallene blir publisert en eller annen gang i 2023. Men det vil nok kunne lønne seg å studere dødsårsakene som har ført til denne svært høye overdødeligheten veldig nøye.

Forsidebilde: Jim Wilson

Oversatt av Rune G.

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.anti-spiegel.ru/2022/mdr-artikel-bestaetigt-die-querdenker-hatten-in-fast-allem-recht/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Tyskland har 20% overdødlighet, «men det er fremdeles for tidlig å spekulere over hva som er årsaken», og vi må vente til 2023? Hva venter vi på? At flere må dø? Bevismateriale finnes i lange baner.
  Reiner Fuellmich har ikke mye fint å si om tysk rettsvesen, sammenligner det med det amerikanske og vurderer det som dårligere enn i USA. Hvor mye tillit vi bør ha til norsk rettsvesen vet jeg ikke, hvis vi får noe oppgjør, og hvis vi IKKE får det blir tilliten vanskellig å gjenopprette, for konsekvensene folk vil se rundt seg og/eller føle på kroppen framover vil bli umulige å overse, og årsaken vil bli umulig å bortforklare. Samfunnet er gått opp i limingen, kontrakten er brutt, så revolt eller slaveri blir de to eneste valgmulighetene.

  Svar
  • Kort og presist – revolt eller slaveri.

   Svar
  • Wasan Totland
   8 desember 2022 19:09

   Fuellmich blir sikkert arrestert i forbindelse med det som nå skjer i Tyskland. Deretter vil det hele bli trenert. Legg merke til at det nå ikke lenger er bekymring om nye plausible varianter. Jeg mente og mener fremdeles at covid 19 er noe som ble patentert artefistisk i 2009, ikke er isolert og egentlig ikke eksisterer. De 200 andre luftveissykdommene vi kan få, der mange av dem går under corona navnet, er det vi har hatt. Nå som motstandsdyktigheten til immunforsvaret er så kraftig desimert vil disse angripe kroppene til de som har tatt jaben i mye større og farligere grad.

   Svar
  • Tysk rettsvesen kan ikke ha blitt modernisert siden 1932, bare justert til okkupasjonen av det tyske rom og de tyske borgernes sinn.

   Svar
 • Dette visste «vi» da ! – Eller ?

  Det ble tidlig hevdet at det sannsynligvis ikke var viruset i seg selv, men selve piggproteinene til disse som skapte dette biologiske kaoset i menneskene som ble syke av viruset, – derfor var det direkte tåpelig og totalt uansvarlig å inokulere intetanende mennesker med falske vaksiner som nettopp instruerte kroppen til å produsere noe som lignet på disse spikene – og da i et ufattelig stort antall !

  Man fryktet at piggproteinene til dette Sars Covid 2 viruset etterlignet spesielle proteiner i vår egen kropp. – Proteiner som regulerer blodkar og kontrollerer dannelsen av blodpropp!

  Man fryktet også at endespissene til disse proteinene ville rive seg gjennom kroppsvevet og forårsaket svært uvanlige bivirkningene. – Dette var gjeldende når det gjaldt uvanlig luftveissykdom som fulgte infeksjonen !

  Fra et biologisk synpunkt kan man til en viss grad hevde at vaksinen var vellykket i å skape mer motstandsdyktige piggproteiner enn selve viruset og derfor fungerte som et virus i seg selv !

  I iveren etter å vaksinere og blind to, tror jeg nok mange leger og helsepersonell har flere liv på samvittigheten enn de tør å telle ! Men advarslene var der !

  Synn

  Svar
  • Jeg mener hovedproblemet med denne Coronavaksinen er at dette som enkelte kaller en vaksine ganske enkelt ikke kan klassifiseres som en vaksine og i den grad denne kan fungere som dette viser det seg at denne fremkaller en immunrespons som ikke treffer målcellene for infeksjonen og vil derfor potensielt være meget verre enn om ingen vaksine ble gitt !

   Realiteten angående vaksineutvikling er at mye vil mislykkes før man kommer opp med det man kan karakterisere som en «vellykket» vaksine ! – Dersom man mislykkes, – som det faktisk var en stor sannsynlighet for at også denne ville være – ville det definitivt kunne medføre mye verre skadevirkninger enn om ingen vaksine ble gitt til befolkningen. Dette ble det aldri tatt høyde for hverken av ansvarlige myndigheter eller FHI !

   Det er å bemerke at Corona virus ikke er et nytt virus og tidligere forsøk med vaksiner mot varianter av denne viste seg faktisk å øke lidelsene ! – Ingen lærdom der altså !

   Grunnet mislykkede forsøk med en virksom vaksine mot dette viruset forsøkte Big Pharma noe nytt men forstod ikke at de i stedet skapte et mye større problem. Men forstå eller ikke forstå, jeg tror De innså problemet ganske så tidlig og lidelseshistorien ble et faktum !

   Så nå gjenstår dommen for disse menneskene som visste og burde ha visst ! – Vil være rett og rimelig for mange har allerede fått en dyster dom for å hatt tillit til disse skallene !

   God Kveld
   Synn

   Svar
 • «Legger du merke til noe her? Regjeringen løy. Den visste at «vaksinasjonen» ikke gav noen beskyttelse mot å bli smittet eller å smitte andre…»

  Altså løy!

  Hva gjør vi ( bør vi gjøre) når noen blir tatt i løgn gang på gang.
  Hva er en naturlig sunn reaksjon?
  Slutte å høre på, – slutte å tro på !

  Svar
  • Hva med å stille dem til ansvar ?, da får de mer å fundere på en denne grunnskatten 😉

   Svar
 • De allierte utformet ved slutten av andre verdenskrig Nürnbergprinsippene som slo fast at enkeltpersoner kunne holdes rettslig ansvarlige for internasjonale forbrytelser (forbrytelser mot freden, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser). Prinsippene ble anvendt i Nürnbergprosessen.[6] International Law Commission opprettet FNs generalforsamling foreslo i 1950 kodifisering av prinsippene:[7][8]

  Den som begår forbrytelse mot internasjonal rett, skal være personlig ansvarlig for det.
  Selv om internasjonal rett ikke har straffebestemmelser for brudd på denne retten, skal forbryteren likevel være ansvarlig for bruddene.
  Statsoverhoder eller statsledere er ikke fritatt for ansvar.
  Det at forbryteren har handlet på ordre skal ikke frita for ansvar om forbryteren hadde mulighet til å gjøre et moralsk valg.

  Svar
  • Nurnbergprinsipp artikkel 6 avd. 3:
   ingen regjering kan gi mandat eller tvinge til medisinsk behandling uten individuelt samtykke

   Svar
 • Northern Light.
  8 desember 2022 15:52

  John Ioannidis, professor ved Stanford universitetet og anerkjent folkehelseekspert, undersøkte overlevelsesprosenten i 38 land, og fant ut at at overlevelsesprosenten var 99,965% i alderen 0-59 år: «Forskerne delte opp demografien i mindre kohorter, og viste økningen i risiko blant eldre befolkninger, og omvendt, hvor uendelig liten risikoen var blant yngre aldersgrupper:

  Alder 60–69 overlevelsesrate 99,499 %. Alder 50–59 overlevelsesrate 99,871 %. Alder 40-49, overlevelsesrate 99,965 %. Alder 30-39 overlevelsesrate 99,989 %. Alder 20-29 overlevelsesrate 99,997 %. Alder 0-19 overlevelsesrate 99,9997 %. De la til at «Inkludering av data fra ytterligere 9 land med beregnet aldersfordeling av covid-dødsfall ga median IFR på 0,025-0,032 % for 0-59 år og 0,063-0,082% for 0-69 år».

  Med en overlevelsesprosent nær 100%, og tilnærmet 100% for omicron, har det aldri vært et vitenskapelig grunnlag for nedstengninger, munnbind, avstand og vaksiner. Covid har aldri vært farligere enn et middels sesonginfluensavirus. Et fjell av bevis viser at pandemien var planlagt flere år i forveien. Finanskapitalen kunne skjule at penger har blitt trykket uten dekning i mange år, ved å få alle land til å ta opp enorme ubetalbare covid-lån, penger tatt fra statsbudsjettene. Et gjeldsberg som gjør at storkapitalen kan omforme økonomien som de vil for deres nye verdensordning, en skjult agenda med plandemien.

  «CDC, «ekspert»-samfunnet, Verdens helseorganisasjon, mediefigurer – alle spredte uendelig frykt for at viruset var en massemorder, mens de blandet dødelighetsrater for oppdagede tilfeller med infeksjonsdødsrater. Bare for å gi et perspektiv; her er forskjellen visuelt fremstilt mellom det WHO hevdet og det Ioannidis fant: Selv om nedstengningene, munnbindene og lukkede lekeplasser hadde fungert, var farene ved viruset så små at følgeskadene øyeblikkelig og umiddelbart oppveide enhver potensiell fordel».

  Økonomisk ødeleggelse, økte selvmordsforsøk på grunn av tilsynelatende isolasjon på ubestemt tid, grufulle nivåer av læringstap, økende fedme blant barn, fallende testresultater, økt fattigdom og sult, forsyningskjedeproblemer, voldsom inflasjon; alt er et direkte resultat av politikk påtvunget av livredde, inkompetente «eksperter». Anslagene deres var håpløst, katastrofalt feil, men de beholdt sin uimotsagte følelse av autoritet i flere år, og mottar fortsatt priser, ros, økt finansiering og en følelse av ufeilbarlighet blant politikere og beslutningstakere».

  Hovedstrøms presse og media har hatt tilgang til samme informasjon som alternativpressen fra dag 1, men har opptrådt som et pr-byrå for den farmasøytiske industrien. Direktører i vaksine-selskapene har fått uttalt seg direkte i media om at alle må ta vaksinere og booster-injeksjoner, og folkehelseinstitutter i alle land har gjengitt det – i den rekkefølgen – uten forutgående forskning for beslutningsgrunnlaget. Verdens Helseorganisasjon, Folkehelseinstitutter, helsedirektorater og media er ikke annet enn front-organisasjoner for den farmasøytiske industrien og storkapitalen bak.

  Tradisjonelle vaksiner skal beskytte den vaksinerte og andre mot viruset det er utviklet for. mRNA-injeksjonene kalt covid-vaksiner gjør ikke dette, tvert i mot blir den vaksinerte smittet av covid og corona uansett antall gitte vaksiner, de blir også lettere smittet, og sykdomsforløpet blir alvorligere.
  Så er da «vaksinen» ikke utviklet, som betyr mange års testing, den er utestet og eksperimentell.

  Det er heller svært sannsynlig at MRNA-injeksjonen svekker immunforsvaret, ikke bare mot covid og corona virus, med også mot kreft og andre sykdommer immunforsvaret bekjemper, og at injeksjonene forårsaker blodpropp og andre hjerte og karsykdommer. På bakgrunn av dette kan mRNA-injeksjonene heller kalles et biovåpen enn et medikament.

  Det er ingen unnskyldning for redaktører og journalister i hovedstrømsmedia for å ikke ha rapportert om dette, solide forskningsrapporter og fremstående forskere innen virologi og biologi har advart mot dette fra tidlig av. Hovedstrømsmedia har ikke drevet journalistikk i det hele tatt fra det ble erklært en pandemi av Verdens Helseorganisasjon, de har drevet skremselspropaganda. Så har da også 90% av vestlig presse og media samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien.

  Et svekket immunforsvar for milliarder av den vestlige befolkningen, betyr at den allmenne helsetilstanden blir dårligere år for år for de som har fått «vaksinen». Noe som ikke helsevesenet i landene har kapasitet til å behandle, de fleste vaksinerte vil derfor ikke få behandling. Spørsmålet blir da om det blir nok friske folk igjen til til å stille de ansvarlige for retten?

  Kilde for deler av innlegget i «»: Steigan no, artikkel: En nærmere titt på Covid-dødeligheten.

  Svar
 • Uansett hvor mye jeg prøver klarer jeg ikke lenger å vurdere én eneste ting som sannhet, når det kommer fra “de høye herrer i pen dress”. De siste snart tre år har revet vekk den siste troverdighet de måtte ha i restopplag. Men en positiv ting har kommet ut av denne galskapen og det er en flodbølge av nyfrelste anti-vaxere, så til oss får de finne en annen drapsmetode enn et sprøytestikk i armen.

  Svar
 • Northern Light.
  8 juni 2023 15:06

  1884 idrettsutøvere fikk hjertestans eller alvorlige problemer etter covid-vaksinering, 1310 av dem døde.

  Oppdatert rapport av Real Science.
  Det er definitivt ikke normalt at så mange hovedsakelig unge idrettsutøvere får hjertestans eller dør mens de driver med sin idrett, men i år skjer det. Mange av disse hjerteproblemene og dødsfallene kommer kort tid etter at de fikk en covid-vaksine. Selv om det er mulig at dette kan skje med personer som ikke fikk en covid-vaksine, peker de rene tallene klart på den eneste åpenbare årsaken. De såkalte helsepersonellet som driver covid-vaksineringen rundt om i verden, gjentar stadig at «covid-vaksinen er en normal vaksine og den er trygg og effektiv».

  Som svar på dette, her er en liste som blir lengre hele tiden, over hovedsakelig unge idrettsutøvere, som hadde store medisinske problemer i 2021/2022 etter å ha fått en eller flere covid-vaksiner. I utgangspunktet ble mange av disse ikke rapportert. Vi vet at mange mennesker ble bedt om ikke å fortelle om bivirkningene, og media rapporterte dem ikke. Mainstream-mediene rapporterer fortsatt ikke det meste, men sportsnyhetene kan ikke ignorere det faktum at fotballspillere og andre stjerner kollapser midt i en kamp på grunn av en plutselig hjertestans. Mange av dem dør – mer enn 50 %.

  Flere forteller oss at de savner personenes vaksinasjonsstatus. Det er en god grunn til det. Ingen av klubbene ønsker å avsløre denne informasjonen. Ingen av sponsorene deres ønsker å avsløre det. Spillerne har fått beskjed om å ikke avsløre det. De fleste av deres familie vil ikke nevne det. Ingen av mediene stiller dette spørsmålet. Så hva bør vi gjøre?

  Stopp dette nå? Nei, vi vil samle inn så mye informasjon vi kan, mens den fortsatt er tilgjengelig, for etter hvert vil mer informasjon komme ut, og vi vil sette den sammen. Vil det bety noe? Vi vet ikke. Det vi vet er at det er en samlet verdensomspennende innsats for å hindre at informasjon om dette kommer ut, så det faktum alene forteller oss at den må samles inn, undersøkes og lagres slik at andre forskere kan undersøke om det er mønstre.

  I listen er mange profesjonelle idrettsutøvere og amatøridrettsutøvere på høyt nivå. Det ville ikke være fornuftig å prøve å rapportere dødsfallet til alle mennesker på planeten, så vi har valgt en kategori personer, idrettsutøvere, som bør være i form nok til å leve et langt og sunt liv. Dette betyr at forutsatt at en person er rimelig sprek, sunn og driver litt med sport, i stedet for en «sofapotet», så kan de inkluderes i denne listen. Det er mange land eller stater med store befolkninger som nesten ikke har noen på listen vår. De virkelige døds- og skadetallene vil sannsynligvis være mye høyere.

  Tall fra tidligere år.
  Den internasjonale olympiske komité i Lausanne, Sveits, studerte rapporter fra internasjonale databanker fra 1966 til 2004. Disse dokumentene indikerer 1101 plutselige dødsfall hos idrettsutøvere under 35 år, et gjennomsnitt på 29 idrettsutøvere per år. Idrettene med høyest dødstall ser ut til å være fotball og basketball. (NIH-rapport).

  En studie av Maron om plutselig død hos amerikanske idrettsutøvere, fra 1980 til 2006 i trettiåtte idretter, fant 1866 dødsfall av idrettsutøvere med hjertesykdommer. I 2005 til 2006 var det gjennomsnittlig 66 dødsfall per år, med 82% av de som skjedde under konkurranse eller trening, men det var rapportert om 89 dødsfall bare i januar 2022. I 2021 og 2022 så langt har ikke hjertesykdom vært nevnt. «Forstørret hjerte» ble bare nevnt tre ganger, men det var ingen indikasjon på at dette var et langvarig eller nylig problem, muligens på grunn av vaksineskade.

  Listen blir lengre.
  Denne listen blir lengre over tid, ettersom ny informasjon legges til. Hvis du har bevis på informasjon som vi ikke allerede har, eller hvis du har en rettelse, vennligst send den via vårt kontaktskjema, med så mye informasjon som mulig. Nyttig informasjon vil være personens navn, alder, hva som skjedde med dem, hvis de hadde covid-vaksinen(e), dato for hendelsen eller dødsfall, og lenke til hver nyhetssak.

  Antallet nye krefttilfeller ser ut til å øke. Noen steder har vi sett leger rapportere at det er 5 ganger flere krefttilfeller enn i 2020/21, og mange av dem går rett til et alvorlig stadium. Vi overlater til andre å trekke konklusjoner, men det har vært mange nyoppdagede kreftdødsfall rundt om i verden, ofte beskrevet som «døde etter en kort tids sykdom».

  For skeptikerne som mener dette er normalt, gjenta dette etter å ha lest hver linje: «Covid-vaksinen er en vanlig vaksine. Covid-vaksinen er trygg. Disse skadene og dødsfallene er normale».

  Fra Global Research, oppdatert og publisert 7. juni 2023. Tidligere rapport 21 september 2022.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Over 1884 (!) linker i orginalartikkelen, en oversikt, og med komplett liste.
  Orginalartikkel:1884 Athlete Cardiac Arrests or Serious Issues, 1310 of Them Dead, Since COVID Injection.

  Svar
 • «Minoriteten av uvaksinerte må ikke få lov til å terrorisere flertallet»

  Jo, det bør vi gjøre.
  Vi bør terrorisere , gjennom å le av de.
  Av deres manglende interesse for å tenke sjøl.
  Av å være sauer istedetfor mennesker.

  Og vi bør være obs på, både når det gjelder sauene og deres ukyndige ledere.
  At folk som blindt følger makta må vi alltid være skeptiske til.

  Og vi bør selvfølgelig alltid være skeptisk til hysteri.

  Svar
 • Ser ut til at noe er i ferd med å skje her til lands også. På topp på nrk.no akkurat nå. Den 22.12.2023
  https://www.nrk.no/rogaland/trond-harald-haland-ble-tvangsinnlagt-pa-sykehus-etter-heftig-facebook-posting-1.16523010
  Hadde ikke forventet å se dette i nrk.no

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det spisser seg til i Rødehavet.

USA vil beskytte Israel ved å beskytte skipstrafikken til landet.

Forrige innlegg

Nå blir det rot i regnskapet.

El-bilen er ikke miljøvennlig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.