POSTED IN USA

Til helsingforskomiteen:

Er retten til et anstendig liv en menneskerett?

0
Print Friendly, PDF & Email

Helsingforskomiteens groteske menneskesyn

Av Bjørn D. Nistad

Hjemløs mann i USA. Ifølge Helsingforskomiteen har dette ingenting med menneskerettigheter å gjøre.

Mange av oss blir mer eller mindre slått ut i denne uvirkelige tiden. Å kommentere politikk og samfunnsforhold er vanskelig i den heksegryten vi nå befinner oss i. Like fullt hender det at man kommer over nyheter og debattoppslag som provoserer så sterkt at man nærmest blir tvunget til å skrive en kommentar. Et slikt debattoppslag var kronikken ”Kampen om hverdagsdiktaturet”, skrevet av seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Ivar Dale og publisert på NRK-ytring 14. april.

Dales budskap er at vi ikke må glemme menneskerettighetene under korona-krisen. Og han trekker frem Ungarn og tidligere sovjetrepublikker i Sentral-Asia som eksempler på stater som enten har brukt korona-trusselen til å innføre illegitime kontrolltiltak overfor befolkningen, eller som det er grunn til å frykte at vil gjøre det.

______________________________________________________________________________
Artikkelen er hentet fra Kaleidoskop
______________________________________________________________________________

Om Russland finner Helsingforskomiteen ikke noe annet negativt å si enn at Putin prøver å øke sin popularitet ved å besøke sykehus som behandler korona-pasienter, iført vernedrakt. Vi får håpe det betyr at russiske myndigheter har klart å håndtere korona-trusselen på en god måte.

Problemet er ikke hva representanten for Helsingforskomiteen skriver, men hva han forbigår i taushet.

Intet land har så mange korona-dødsfall som USA, tett fulgt av Italia og Spania. Mens Kina tilsynelatende har klart å undertrykke korona-epidemien med 4–5 000 dødsofre, er antallet dødsofre i USA til nå det femdobbelte. Og antallet syke og døde i USA vil kunne få apokalyptiske dimensjoner.

At koronaen får herje fritt i USA skyldes for en stor del at flere titalls millioner amerikanere ikke har råd til sykeforsikring og derfor heller ikke har råd til å la seg behandle. En annen grunn er at helsepersonell går på jobben selv om de vet at de er smittet, fordi de ikke har råd til å holde seg hjemme. Og en tredje grunn er at mange amerikanske sykehus mangler elementært beskyttelsesutstyr mot smittsomme sykdommer.

Er ikke retten til et anstendig liv en del av menneskerettighetene? Foto: Jon Tyson.

Dette er informasjon som daglig serveres av norske massemedier, og som en seniorrådgiver i Helsingforskomiteen  må forventes å være klar over.

Her er for eksempel et hjerteskjærende Dagblad-oppslag om en døende amerikansk korona-pasient som er livredd for at hans etterlatte skal bli ruinert av regningen for sykehusoppholdet hans.

Her er et VG-oppslag om hvordan halvparten av beboerne på et amerikansk sykehjem døde av korona fordi pleierne ikke hadde råd til å holde seg hjemme til tross for at de hadde mistanke om at de kunne være smittet.

Og her er et VG-oppslag om hvordan amerikanske leger og sykepleiere tvinges til å behandle sine pasienter uten smittevernsutstyr, benytte brukt smittevernsutstyr eller lage sitt primitive smittevernsutstyr.

Dette er USA – ikke et krigsherjet u-land – et land som har flere tusen milliardærer, som bruker astronomiske summer på våpen, og som sannsynligvis bruker mer på mat til og stell av kjæledyr enn folk i Afrika bruker på mat.

Ressursene til å gi befolkningen i USA et menneskeverdig liv finnes selvfølgelig. Hadde landet brukt 10 prosent av sitt militærbudsjett på å innføre et offentlig helsevesen, kunne det sannsynligvis ha hatt det beste helsevesenet i verden. Hadde milliardærer og millionærer blitt skattlagt på samme måte som rike personer i de fleste europeiske land, kunne landet trolig ha løst de fleste av sine sosiale problemer, inkludert å skaffe bolig til millioner av amerikanere som i dag lever på gaten.

Dette er ikke-temaer for vestlige menneskerettighetsorganisasjoner som Helsingforskomiteen. Det eneste seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen har å si om forholdene i USA, er at Donald Trumps datter Ivanka taler til folket i diktatorstil gjennom selvproduserte taler på twitter.

Dette er grotesk. At et regime forbyr en demonstrasjon eller fengsler en opposisjonell – eller endog at det kan komme til å bruke korona-trusselen som påskudd til å forby demonstrasjoner eller å fengsle opposisjonelle – utgjør ifølge Helsingforskomiteen en trussel mot menneskerettighetene.

At flere millioner lever på gaten eller ikke har råd til helseforsikring i USA, verdens rikeste land, derimot, hører nærmest til naturens orden, og er i hvert fall ikke noe det er grunn til å trekke frem i en menneskerettighetssammenheng.

Men dette forteller alt om vestlig menneskerettighetstenkning og de såkalte menneskerettighetene som ikke er noe annet enn et ekstremt uttrykk for vestlig liberalisme.

Liberalisme og menneskerettigheter dreier seg ikke om det som betyr noe for vanlige mennesker, altså arbeid, en inntekt til å leve av, tak over hodet, pensjon, et velfungerende helsevesen og liknende. Tvert imot er liberalisme og menneskerettigheter noe den kapitalistiske eliten i de vestlige landene bruker til å få vanlige mennesker til ikke å tenke på sine elementære behov. – Tenk ikke på at du ikke har arbeid eller råd til din egen bolig. Tenk på at det er forbudt å være homofil i Iran!

Forhåpentligvis vil korona-krisen – som et autoritært land som Kina åpenbart har taklet bedre enn vestlige liberale demokratier – føre til at folk i de vestlige landene begynner å tvile på liberalismen og menneskerettighetene og den ytterliggående kapitalismen disse ideologiene brukes til å legitimere.

Forsidebilde v/Leroy Skalstad

Noen bilder er lagt ut av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sverige:

Klarer seg bra uten restriksjoner.

Forrige innlegg

En venstreside som forakter kroppsarbeidere:

Er dømt til å tape.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.