POSTED IN Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Tidligere toppleder innen USAs helsevesen advarer.

Det kommer en fugleinfluensa-epidemi.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Spørsmålet blir om dette er noe legemiddelindustrien ønsker seg som begrunnelse for ny nedstengning og vaksinetvang eller om dette er en del av en depopulasjonsplan. Begge scenarier er mulig. Jeg har ingen illusjoner om de som setter dagsorden i verden for hva som skal skje fremover.

At forskning på virus for å gjøre dem mer smittsomme for mennesker tviler jeg ikke på foregår. De som finansierer denne typen forskning bestemmer retning og innholdet i den og fra før av vet vi at det ikke er fra det offentlige pengene kommer, men fra legemiddelindustrien.

Advarselen fra tidligere direktør i CDC i USA må en derfor ta på alvor. Han vet hva han snakker om og hvilke krefter en har med å gjøre.

Knut Lindtner
Redaktør

En tidligere CDC-direktør spår at fugleinfluensavirus vil forårsake neste pandemi.

«Det er ikke et spørsmål om, det er mer et spørsmål om når vi får en fugleinfluensa-pandemi», sa Dr. Robert Redfield.

Av Tom Ozimek.

Dr. Robert Redfield, tidligere direktør for Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har gitt en dyster spådom om at den neste store pandemien vil bli forårsaket av fugleinfluensa. «Jeg tror virkelig det er veldig sannsynlig at vi på et eller annet tidspunkt – det er ikke et spørsmål om, det er mer et spørsmål om når – vil ha en fugleinfluensa-pandemi», sa Dr. Redfield til NewsNation i et intervju publisert fredag.

Dr. Robert Redfield

Amerikanske myndigheter bekreftet nylig at det høypatogene fugleinfluensa-viruset hadde blitt oppdaget i en besetning med kyr i Wyoming, den 12 staten som rapporterte om smitten.

Den tidligere CDC-direktøren sa at fugleinfluensaen når den smitter mennesker, har en «betydelig» dødelighet. «Sannsynligvis et sted mellom 25 og 50 %, så det kommer til å være ganske komplisert», sa Dr. Redfield.

Siden rundt 2019 har det vært en progressiv økning i antall pattedyrarter som fugleinfluensaviruset har spredt seg til, med alpakkaer som har blitt den siste arten som ble syke etter å ha kommet i kontakt med patogenet, ifølge US Department of Agriculture’s Animal and Plantehelsetilsyn.

Dr. Redfield sa at ettersom fugleinfluensaen har spredt seg til mer enn to dusin pattedyr i USA, har viruset tilpasset seg og lært hvordan det kan endre bruken av reseptorer, og risken for at det skal smitte over til mennesker vokser for hver dag. «Når viruset får evnen til å feste seg til den menneskelige reseptoren, og deretter smitte fra menneske til menneske, da har vi pandemien. Jeg tror det bare er et spørsmål om tid».

Mens han sa at det er umulig å forutsi med nøyaktighet når fugleinfluensaen kan begynne å smitte fra menneske til menneske, sa han at den nylige utviklingen av melkekyr som får viruset er alarmerende fordi kyr ofte er i nærheten av griser, og griser har hatt en tendens til å være det siste springbrettet for virus før det smitter mennesker.

Han la til at den naturlige utviklingen av viruset til det stadium det blir svært smittsomt for mennesker, er mindre bekymringsfullt for ham enn muligheten for at dets virulens vil øke under laboratorieforhold – gjennom forskning som øker smittefarligheten. «Oppskriften» for å gjøre fugleinfluensa svært smittsom for mennesker er allerede veletablert, sa han, og minnet om at forskning om fugleinfluensavirus ble utført i 2012, mot hans anbefalinger.

Siden slutten av mars har det høypatogene fugleinfluensa-viruset blitt rapportert i mer enn 80 besetninger av melkekyr over hele landet. Så langt er det rapportert om tre menneskelige infeksjoner i USA – to i Michigan og en i Texas, alle arbeidere på gårdsbruk med melkekyr.

CDC sa i en oppdatering 12 juni at de overvåker situasjonen nøye, og at den nåværende risikoen for folkehelsen fortsatt er lav. «H5N1 fugleinfluensa er utbredt i ville fugler over hele verden og forårsaker utbrudd hos fjørfe og amerikanske melkekyr, med et nylig menneskelig tilfelle hos en amerikansk meieriarbeider», sa byrået.

Fugleinfluensa fra forskning som kan øke smittefarligheten?

Han har tidligere advart om farene ved forskning med «gain-of-function», som innebærer å endre egenskapene til et patogen, for eksempel dets virulens, for å studere dets potensielle innvirkning på menneskers helse. Tilhengere av slik forskning hevder at det kan hjelpe forskere bedre å lære hvordan viruset oppfører seg og sprer seg, og dermed komme opp med mottiltak mer effektivt. Motstandere sier at risikoen med slik forskning er at den kan gjøre virus mer dødelige for mennesker.

Under en høring 8 mars 2023 i House Select Subcommittee om koronaviruspandemien, ba Dr. Redfield om et moratorium for denne typen forskning, samtidig som hans syn var at covid-pandemien var forårsaket av en utilsiktet lekkasje fra et Kina-basert laboratorium, der viruset ble utsatt for eksperimenter.

«Selv om mange tror at forskning på «gain-of-function» er avgjørende for å komme i forkant av virus ved å utvikle vaksiner, tror jeg i dette tilfellet at det hadde det stikk motsatte resultatet, og slapp løs et nytt virus på verden uten å ha en måte å stoppe det på, og førte til dødsfallene til millioner av mennesker», sa Dr. Redfield den gang, med henvisning til covid. «På grunn av dette er det min mening at vi bør kreve et moratorium for all «gain-of-function» forskning, inntil vi kan ha en bredere debatt og komme til enighet om verdien av gain-of-function forskning».

I mellomtiden forbereder Food and Drug Administration (FDA) seg på et scenario der fugleinfluensaen begynner å spre seg blant mennesker.

Fra Epoch Times, publisert 16 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og link til YouTube intervju i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Ex-CDC Director Predicts Bird Flu Virus Will Cause Next Pandemic.

Forsidebilde: Ben Moreland

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Det blir frykt og prat om virus, mens i virkeligheten skal G5 brenne våres celler.

  Svar
 • wasan Totland
  18 juni 2024 11:55

  Så lenge ellers oppegående mennesker som vet at dette kommer ikke klarer å eliminere årsaken til det, vil det bare eskalere.
  Årsaken er misbruket av rtPCR testen og det burde være enkelt å få opp på dagsorden. Yeadon og bachdi hadde begge gode beskrivelser på hvordan misbruket artet seg.

  Psykologisk krigføring heter det. Du kan godt nevne galskapen med denne testen for hvem som helst. Selv de mest opplyste klarer ikke å ta det inn over seg.
  https://lovoghelse.no/2024/06/13/psykologisk-vaksinering-manipulasjon-og-psykologisk-krigforing-del-2/

  Svar
 • I løpet av de siste 21 åra har kun 900 personer blitt smittet av fugleinfluensa. Dette viruset smitter altså svært sjelden til mennesker. Dødeligheten har imidlertid vært meget høy, ca. 50%. Problemet nå er selvsagt om «noen» bestemmer seg for å gjøre dette viruset meget smittsomt….Hvordan den vaksinerte befolkningen vil takle et eventuelt utbrudd, vil jeg anta vi bare kan forestille oss….

  Svar
 • Northern Light.
  21 juni 2024 17:44

  Bill Gates finansierte forskning for å utvikle en fugleinfluensa som kan smitte over til mennesker.

  Av Rhoda Wilson.
  Gates Foundation ga 9,5 millioner dollar til University of Wisconsin-Madison og forskeren Yoshihiro Kawaoka, for å modifisere H5N1-virus så de gjenkjenner menneskelige reseptorer og overfører de fra pattedyr.

  «Dette forteller at Gates Foundation finansierte bioterror-lignende aktiviteter som involverte H5N1, og ga med det oppskriften til andre som kanskje vil lage et biovåpen», skriver Dr. Peter McCullough.

  Kilder nevnt i Dr. McCulloughs tweet:
  University of Wisconsin-Madison mottar $9,5 millioner fra Gates Foundation, 19 november 2009.
  Eksperimentell tilpasning av influensa H5 HA gir en luftbåren overføring av et H5 HA/H1N1-virus i ildere, Nature, 2 mai 2012.
  Egyptiske H5N1-influensavirus – grunn til bekymring? PLOS Patogener, 15 november 2012.

  Følgende er fra artikkelen ‘Bioterrorism: Gates Foundation tildelt 9,5 millioner dollar til UW-Madison for å gjøre H5N1 fugleinfluensa overførbar til mennesker,’ skrevet av Ethan Huff og opprinnelig publisert av Natural News.

  Det ser ut som om H5N1, også kjent som «fugleinfluensa», kan være den neste «pandemien» globalistene planlegger å utløse – delvis takket være 9,5 millioner dollar fra Gates, tildelt UW-Madison for å gjøre H5N1 overførbart til mennesker og andre pattedyr.

  McCullough Foundation, opprettet av Dr. Peter McCullough, tvitret at Gates ga $9,5 millioner til UW-Madison og forsker Yoshihiro Kawaoka for å modifisere, muligens med «gain-of-function», slik at den vil gjenkjenne menneskelige reseptorer og overføre virus fra pattedyr».

  På samme måte som flaggermus-koronavirus, som vi nå vet ble modifisert i et laboratorium for å smitte fra flaggermus til mennesker, infiserer H5N1 fugler. Bygget på forskningen til Ron Fouchier, som tidligere modifiserte H5N1 til å bli et luftbåret virus overført fra ildere, gir UW-Madison og Kawaokas forskning to ekstra mutasjoner, som er nødvendige for å få et egyptisk H5N1 til å produsere «varianter» som har pattedyrs «overførbarhets-egenskaper».

  «Dette viser at Gates finansierte bioterror-lignende aktiviteter som involverte H5N1, og ga med det oppskriften til andre aktører som vil lage et biovåpen», twitret McCullough Foundation om disse urovekkende nye avsløringene.

  (Relatert: Akkurat som han kunngjorde at han til slutt ville gjøre, er Bill Gates klar til å slippe løs «Pandemic 2», komplett med nye «vaksiner» som han planlegger å gi med et «vaksine-plaster»).

  H5N1 «Pandemien» i 2006 tok aldri av, så nå prøver de det igjen.
  Tilbake i 2006 publiserte Kawaoka og kollega Taisuke Horimoto, en studie med sikte på å utvikle nye «vaksiner» for H5N1 influensa A-virus. Som du kanskje husker, var det et konstruert H5N1-skremsel som ikke ble noe av, sammenlignet med covid.

  Både fjørfe og mennesker skal ha fått H5N1 på det tidspunktet, noe som «skapte bekymring», ifølge Kawaoka og Horimoto, og «at en ny influensapandemi kan oppstå i nær fremtid». «Effektive vaksiner mot H5N1-virus er derfor et presserende behov», la de til.

  En H5N1-pandemi ble selvfølgelig aldri realisert, så nå prøver de igjen. Millioner av angivelig infiserte fugler over hele USA har blitt slaktet, og nå finansierer Gates forskning på H5N1, som tar sikte på å gjøre det mer overførbart til mennesker.

  I følge UW-Madison finansierer Gates identifiseringen av virus-«mutasjoner» som universitetet sier Gates ønsker å vite om, og som «ville bli tidlige varsler om potensielle pandemiske influensavirus». «Å gripe inn tidlig er avgjørende for å stoppe et utbrudd av et influensavirus», sa Kawaoka. «Men for å gripe inn, er vi avhengige av å tidlig kunne identifisere det pandemiske potensialet til nye influensavirus».

  En nyhetsoppdatering om forskningen sier at fuglevirus generelt ikke infiserer mennesker eller andre pattedyr. Den fortsetter med å si at en gang i blant «oppstår det en mutasjon», som er hvordan en pandemi starter. Hvordan den «mutasjonen oppstår» er ikke forklart i artikkelen.

  «Den forbedrede evnen til å forutsi om et virus har pandemisk potensial vil være en uvurderlig ressurs for verdenssamfunnet», sa Kawaoka. «Millioner av liv kan reddes hvis tidlige tiltak – som sosial distansering, distribusjon av antivirale stoffer og vaksineutvikling/produksjon – tas i bruk tidlig».

  Hvis de kunngjør en «fugleinfluensapandemi», kan du være sikker på at Bill Gates hadde en finger med i spillet.

  Fra The Expose, publisert 19 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og X-meldinger i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bill Gates funded bio-terrorist activities to develop a bird flu that could infect humans.

  Svar
 • Northern Light.
  26 juni 2024 18:49

  Finland: Vaksinering mot fugleinfluensa kan starte fra neste uke.

  Av Infowars.
  Det nordiske landet har anskaffet nok to-dose vaksiner til 10 000 mennesker.
  Finland ble tirsdag det første landet i verden som tilbyr vaksiner mot fugleinfluensa, ettersom offentlige helsemyndigheter advarer om et potensielt utbrudd.

  I følge The-Express har Finland anskaffet nok to-dose vaksiner, produsert av CSL Seqirus, for 10 000 mennesker, som en del av en EU-avtale som sikrer 40 millioner doser til 15 nasjoner.

  Finske helsemyndigheter hyllet anskaffelsen av injeksjonene, og sa at den vil bli gitt til voksne pasienter på frivillig basis, og sa: «Vaksinen vil bli tilbudt til de som er 18 år eller eldre, som har økt risiko for å få fugleinfluensa, på grunn av sitt arbeid eller andre omstendigheter».

  Vaksinene er anslått å bli distribuert neste uke.

  Selv om det ikke har vært dokumenterte tilfeller av overføring av fugleinfluensa fra dyr til menneske i Finland, hevder landet tydeligvis at det tar skritt for å forhindre et potensielt utbrudd på grunn av landets mange pelsfarmer.

  – Forholdene i Finland er veldig forskjellige, ved at vi har pelsfarmer der dyrene kan få kontakt med dyrelivet, sier overlege Hanna Nohynek i det finske instituttet for helse og velferd.

  Den amerikanske regjeringen bestilte også 4,8 doser CSL Seqirus cellebasert adjuvans H5 fugleinfluensa-vaksine tidligere denne måneden.

  Mens tilfeller av fugleinfluensa hos mennesker er sjeldne, har etablissementet gjort sykdommen til sitt nye påskudd for massevaksinering, med folkehelsetall som hevder at den har potensialet til å bli den neste «store pandemien», og vekker frykt blant forbrukere av kjøtt og meieriprodukter.

  I mellomtiden har Council on Foreign Relations globalistiske tenketank, kalt det «alarmerende», at publikum ikke lenger er like mottakelig for påbud om munnbind og sosial distansering, midt i et potensielt utbrudd av fugleinfluensa.

  Fra Infowars, publisert 25 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bird Flu Vaccines to Be Administered to Humans in Finland Starting Next Week.

  Svar
 • Northern Light.
  13 juli 2024 15:04

  Flere land kjøper vaksiner for å forberedelse seg til en fugleinfluensapandemi.

  Av Rhoda Wilson.
  I går publiserte tidsskriftet Nature en artikkel som oppsummerer hva land gjør for å forberede seg på en fugleinfluensapandemi. Velstående nasjoner kjøper vaksiner mot H5N1-influensa, og øker overvåkingen. Nature uttrykte ingen bekymring for at covid-pandemien i 2020 ble erklært på falskt grunnlag. Nature er heller ikke den minste bekymret, for at vaksinene for påståtte covid-pandemien er både usikre og ineffektive.

  Den eneste bekymringen Nature ga uttrykk for, var at lavinntektsland ville bli bli liggende etter i kampen om å få kjøpt vaksiner. Så, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations («CEPI») arbeider for å sikre at responsen blir «rettferdig» over hele verden.

  Etter at det har blitt fremsatt påstander om at tilfeller av H5N1 fugleinfluensa fortsetter å øke hos storfe i USA, forbereder land seg på muligheten for at viruset kan utløse en pandemi hos mennesker ved å øke overvåkingen, kjøpe vaksiner eller utvikle nye.

  For det første må frykten økes for å gjøre folk bekymret for at en pandemi kan være mulig med uttalelser som: Den høypatogene fugleinfluensaen H5N1 har så langt blitt påvist i 145 storfebesetninger og 4 gårdsarbeidere i et dusin stater over hele USA. Forskere sier at mange flere tilfeller hos kyr og mennesker sannsynligvis har blitt uoppdaget. Sjansene for å stoppe utbruddet blir «mindre for hver dag», sier Angela Rasmussen, en virolog ved University of Saskatchewan i Saskatoon, Canada.

  Så presenteres problemet: Studier tyder på at viruset sprer seg mellom kyr med via melkemaskinene og utstyr for melking, i stedet for luftbårne partikler. Den største risikoen er at den kan utvikle seg til å infisere pattedyr mer effektivt, som via luftveiene, noe som vil gjøre det vanskeligere å unngå det. Med den nære og regelmessige kontakten som kyrne har med mennesker, kan luftbåren overføring utløse en pandemi.

  Og til slutt tilbys pandemi-vaksineindustriens «løsning»: En del av forberedelsene for en pandemi omfatter risikovurderinger, modellering og kunne forutsi utbrudd. «Det foregår mye planlegging og beredskap internasjonalt», sier Michelle Wille, en virusøkolog ved University of Melbourne i Australia.

  Et sentralt fokus for pandemi-beredskapen er vaksiner, som vil beskytte folk mot å bli syke dersom viruset skulle spre seg. «Selv om den nåværende risiko for folkehelsen er lav, er WHO alltid i beredskap for en potensiell influensapandemi», sier Maria Van Kerkhove, som leder epidemi- og pandemiberedskap og forebygging i WHO.

  Så hvilke land kjøper vaksiner som forberedelse til «en potensiell influensapandemi»?
  I mai kjøpte det amerikanske helsedepartementet nesten fem millioner flere doser av CSL Seqirus influensavaksine til sitt lager. Forrige måned kjøpte EU-kommisjonen omtrent 700 000 doser av en influensavaksine produsert av CSL Seqirus, i Maidenhead, Storbritannia, med opsjon på å kjøpe ytterligere 40 millioner. Også i juni begynte Finland å vaksinere folk mot fugleinfluensa, med fokus på arbeidere som har en høy risiko for smitte ved pels- og fjørfefarmer.

  Hvilken type vaksiner vil de være?
  For tiden er tilgjengelige vaksiner avhengige av inaktiverte virusstammer dyrket i kyllingegg som er billige, men tar lang tid å produsere. Forskere utvikler vaksiner ved hjelp av mRNA-teknologi; disse er dyrere, men raskere å produsere, og deres sammensetning kan oppdateres for å målrette nye virusstammer. «De er virkelig en gamechanger», sier Scott Hensley, en immunolog ved University of Pennsylvania i Philadelphia, som har utviklet en H5 mRNA-vaksine og testet den på ildere. «I tilfelle av en pandemi, kan du forvente at disse vaksinene vil bli mye brukt».

  Forrige uke kunngjorde HHS (USAs helsedepartement), at det hadde gitt farmasøytiske selskapet Moderna, basert i Cambridge, Massachusetts, 176 millioner dollar for å utvikle en mRNA-basert vaksine mot H5-influensa.

  Hvis vi har lært noe fra de siste fire og et halvt årene er det: IKKE ta mRNA-vaksinene.

  Fra The Expose, publisert 13 juli 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Countries are purchasing vaccines in preparation for a bird flu pandemic.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jens Stoltenberg: Nato er klar for krig mot Russland.

Er Norge klar for krig?

Forrige innlegg

Klima-alarmisme gir priser og penger:

Skandalen i det svenske vitenskapsakademiet!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.