POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Tidligere sjefsrådgiver for Pfizer:

Hvorfor massevaksinere når en ikke aner hvilke uønskete effekter som kan komme?

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Mike Yeadons vitnesbyrd — del II: Vaksineskadar

av UK COLUMN REPORTERS

Dette er andre del av ein transkripsjon av dr. Mike Yeadon sitt vitnesbyrd på den 86 sesjonen til Stiftung Corona Ausschuss, som vart halden den 7. januar, 2022. Del I er her.

talkRADIO on Twitter: "Dr Mike Yeadon, ex-chief scientific adviser with Pfizer, says he is “pro-vaccine” but is concerned about a mass roll out of the Covid jab to lower risk under-60s. Watch


denne transkripsjonen, som dekker den andre tjue-minuttsbolken av vitnesbyrdetviser dr. Yeadon galskapen i å stikke sprøyta i heile befolkninga, og han hevdar produsentane med viten og vilje har vald ein produksjonsmetode som omgår gjennomtenkt dosering.

Så, over til vaksinane. Eg arbeidde for den biofarmasøytiske industrien i 32 år, så eg trur de kan ta det for gitt, men eg skal seie det igjen: eg er for innovative nye medisinar, gitt at dei er korrekt utvikla, brukt passande og sjølvsagt trygge nok, med tanke på nytte/risiko.

Så om du var til behandling for kreft på siste stadium, og hadde gjennomgått kirurgi, kjemoterapi, radioterapi og så bortetter utan resultat, då ville du kanskje vurdere ta i bruk ein medisin som kan ta livet av fem eller ti prosent av brukarane, dersom det kunne forlenge livet ditt med mange år – særleg viss du vart tilbydd sjansen til ein kur for å bli frisk. Og med nokre av desse gen-baserte medisinane, trur eg den opprinnelege intensjonen til dr. Robert Malone og andre var nettopp å behandle slike ting: du kunne putte eit protein frå din kreft inn i ein av desse vaksinane og tvinge immunsystemet ditt til å gjenkjenne det og øydelegge det. Og det kunne gi ein vidunderleg trygg, hittil ukjend, kjemoterapi.

Men om du skal effektivt behandle alle på planeten – og det skal du ikkje, men det er målet – så treng du «tryggleik, tryggleik, tryggleik», som dr. Peter McCullough ville ha sagt det. Det er det første du skal bekymre deg for, viktigare enn sjølv «Virkar det?»: du er nøydd til å forsikre deg om at det er svært trygt, for du skal gi det til kanskje milliardar av menneske.

dextrose hanging on stainless steel IV stand
En gir farlig cellegift til kreftpasienter fordi en ikke har bedre tiltak. En gir det ikke til hele befolkningen.

Eg har tidlegare sagt at mi første opplæring inkluderte toksikologi. Eg vart opplært av minst to personar som grunnla disiplinen mekanistisk toksisitet [studiet av korleis kjemiske eller fysiske agentar interagerer med levande organismar for å forårsake toksisitet, giftigheit, mrk.]: professor Jim Bridges og Dennis Park. Dei minna oss på at vi på 1950-talet ikkje dreiv med toksikologi i medisinindustrien. Dei ville gi medisinen til to hundar og fem høner, og viss den ikkje drap dei, så ville dei byrje å gi den til menneske. Så gale var det for sytti år sidan.

Vi fekk nokre kraftige oppvekkarar på slutten av 1950-talet, tidleg 1960-tal, med thalidomid til dømes: det er ei sak dei fleste kjenner til. På den tida trudde dei at spedbarn var trygge i mors mage, så det «ville ikkje vere noko problem» om du gav ei gravid kvinne ein medisin. No veit vi at fosteret er svært sensitivt til forstyrringar i miljøet sitt, så vi gir aldri nokosinne nyoppfunnen medisin til gravide kvinner. Vi skal kome tilbake til det; vi gjer definitivt det [med Covid-injeksjonar].

Bekymringsverdig design

Så – på grunn av mi toksikologi-opplæring og gode skjøn på kva som trengst i forskning på og utvikling av nye medisinar – så snart eg såg på [Covid]-vaksinane vart eg rett skremd, fordi dei var av ein ny type. Desse hadde aldri før vorte masse-føreskrivne til menneske i det heile, så det kunne ikkje finnast nokon måte å vite kva slags uønska effektar som kunne kome. Og sjølvsagt, det ein gjer, er omhyggelege empiriske studiar. Ein bør gjere alle moglege slags studiar. Tommelfingerregelen bør vere: om du kan kome på eit uromoment, så lyt du vise korfor det ikkje kjem til å skje. Så du designar eit passande eksperiment. Du må prøve å «drukne kvalpen din», som vi brukte kalle det. Det er ikkje ein god jobb, men du er nøydd å gjere den. Du kan ikkje berre håpe at «det går nok bra til slutt»; det gjer det verkeleg ikkje.

Piggprotein

Då eg såg på [Covid]-vaksinane vart eg bekymra, av fleire grrunnar. Éin var: alle fire – AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer og Moderna – dei hadde alle omtrent det same designet, enten dei brukte mRNA eller eit viral-kommunisert DNA. Dei koda berre piggproteinet, den biten som stikk ut av ball-med-piggar-modellen av viruset. Og til dags dato veit eg ikkje korleis dei alle valde berre piggproteinet, for vi veit no at det er sant at menneskeleg immunitet handlar mykje meir om å skjøne djupa av molekylstrukturane inni ballen med piggar. Så eg tenkte det var dårleg, berre ein immunologisk sett ulærd ting [å gjere], å berre velje ut utside-delen av viruset.

Men deretter, etter berre ein halvtime med søk etter forskningsrapportar og slikt, ikkje så mykje etter koronavirus-piggproteinet, for det er relativt nytt, men etter liknande, eksterne protein på andre virus. Innan ein halv time forstod eg at dei alle hadde ein type uønska biologiske eigenskapar: dei er ikkje berre til for å forankre viruset til overflata av ei celle, sjølv om dei gjer det óg, men dei er i tillegg biologisk aktive – som forventa, eigentleg. Dei interagerer med immunsystemet og med koagulasjonssystemet.

Wolfgang Wodarg starta, og eg slutta meg til, ein to-persons appell, ein petisjon til European Medicines Agency, der vi sa: «Ikkje godkjenn desse vaksinane enno. Det er ei handfull bekymringsmoment som vi trur vil skje, og de er nøydde til å sette ned farten.» Og eg trur to av dei fire [bekymringsmomenta] har blitt testa og vist seg å stemme. Og det tredje ser heller ikkje bra ut.

Så designet var giftig, ‘toxic by design’. Det ville alltid skade folk.

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.ukcolumn.org/article/dr-mike-yeadons-key-testimony-part-ii-vaccine-damage1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 9 798 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • For meg er det utenkelig å bli injisert med noe som har ukjente langtidsvirkninger. Dette har jeg ment fra dag 1 av den her hodeløse epidemien. De fleste av mine bekjente er injisert, og har lurt på hvorfor jeg ikke vil. Det jeg sier til dem, og de blir alle stille, er:

  Du har bind for øynene, og står foran en kant. Du vet ikke om det er 1 meter, 5 meter eller 100 meter i fritt fall – hvis du går over kanten. Hvis noen – uansett hvem – da sier HOPP, hopper du da?
  Prøv den her varianten om noen maser på deg. Den virker – hver gang.

  Svar
  • Riktig Rosa 😉 !
   Hovedproblemet med disse Corona «vaksinen» er at de i utgangspunktet aldri var /er en vaksine i den medisinske definisjonen av en vaksine men en inokulasjon ! Myndighetene og FHI var /er fullstendig klar over dette men markedsførte og fortsetter å markedsføre dette som en vaksine og har med dette gjort seg skyldige i en kriminell handling mot det Norske Folk !

   Vi erfarer nå at denne inokulasjonen ikke forbedrer immunresponsen mot infeksjonen («heller det motsatte») og den begrenser oss heller ikke fra å få infeksjon. Det at «DE» fortsetter å «mate» oss med disse falske vaksinene MÅ FÅ KONSEKVENSER !

   Dette hoppet du beskriver vil nok for mange bli et hopp i DØDEN og VI VET HVEM som sparket dette i gang !

   Svar
   • @Rosa lux Veldig bra analogi.
    @Synneva Enig det må komme til et oppgjør. Norsk rett er ikke de rette korrupt som det er

    Svar
    • Har noen av dere registrert dette fra april/mai 2021. Selv fant jeg det via duckduckgo.com hvor jeg søkte Reiner Fuellmich.

     https://www.youtube.com/watch?v=VgN-gnqeSfs

     Jeg har vært bekymret for om class-action muligheter har fart forbi Norge; at ingen har mega seg til å straffeforfølge våre politikere o.a. byråkrater i US vasallstaten Norge; hvor til neste år vi har deres US mann på plass i Norges Bank, dertil som styreleder for oljefondet. Vi ser alle hvordan ulike ansettelser raner VÅRE land, jo færre sauer jo lettere blir det.

     Foresten; her fikk jeg bekreftelse på at også DAVOS gjengen søkes stevnet på den norske befolkningens vegne. Det har nok borgere fra flere nasjonalstater i vesten tatt med.
     Som jeg forstår starter Fuellmich opp med en «folkejury» for å se hvilken reaksjon det vil by på. Altså en «prøverettsak». Stemmer dette, noen som kan bekrefte/plassere dette riktig?

     YouTube-videoen er live, teksten finnes nær toppen i kommentarfeltet nedenunder.
     Å, ja – FIH er ikke glemt!

     Svar
    • Oppgjøret må komme som følge av av folk sier nok er nok og tar retten i sine egne hender og rett å slett selv dømmer og straffer elle de som har begått GROVE lovbrudd (som historisk har gitt dødstraff). Ingen normal rett i verden vil dømme de skyldige grunnet de selv er korrupte og aktivt har deltatt i disse lovbruddene selv… Korropsjonen er for oppfattende og før dyp og for mange i ledende stillinger og høye posisjoner har selv deltatt og er således innhabile. Det enste som kan få disse forbryterne dømt er folket selv gjør opprør og tar saken i egne hender.

     Svar
  • Veldig bra analogi.

   Svar
 • Meget bra, Rosa. har prøvd den selv og den virker. Men, like forbanna så stikker de til «legen» (Bøddelen) og ber om neste dose. Forstå det den som kan. Holder på med denne nå – Blir nok en lang natt, men den gir svar på en del spørsmål: https://politisksnusk.files.wordpress.com/2020/01/vaksinasjon-hva-er-sannheten-om-vaksiner-2020.pdf

  Svar
 • Northern Light.
  6 februar 2022 17:44

  Korttidsbivirkningene er skremmende nok, det viser VAERS og Eudura Viligance databasene for innrapportering av skader og død etter mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Dette er passive systemer, så det faktiske antallet er mye høyere, Dr. Jessica Rose bruker en multiplikator på 41X (!). Under andre omstendigheter ville et vaksineprogram blitt avblåst tvert bare med en liten brøkdel av bivirkningene, som med svineinfluensaen.

  Omstendighetene med denne pandemien er at den er konstruert, det er et globalt kupp av finanskapitalen forkledd som en helsekrise. Det er demokrati som skal erstattes med et teknokrati, det er en sosial og økonomisk restrukturering og det sentrale er ny teknologi som muliggjør kontroll på
  individnivå i den nye verdensordningen, en elite vil styre verdens befolkning. Dette avblåses ikke, det tvinges igjennom.

  Finansfolket kan gjøre dette nå når den har sine folk på plass sentralt i de aller fleste regjeringer som heller skulle vært kalt administrasjoner, de styrer Verdens Helseorganisasjon og eier og styrer vestlig presse og media så befolkningene kan hjernevaskes og indoktrineres i all sin våkne tid. Det har aldri handlet om helse, suverene valutaer skal erstattes med en digital verdenssentralbank valuta, og en borgerlønn skal tikke inn på individets mikrochipimplantat, men bare hvis det har nok sosiale poeng.

  mRNA-injeksjonene svekker immunforsvaret, som har vært den farmasøytiske industriens våte drøm. Folk må ha injeksjoner og medisiner resten av livet for å overleve virus og bakterier som et naturlig immunforsvar vill ha tatt seg av. Dette vil eliten bruke for befolkningskontroll, for etter av befolkningene har fått injeksjonen, kan de ikke rømme til fjells eller til skogs, de må ha injeksjoner og medisiner for å være i live.

  Slaveklassen blir holdt på tå hev, i en ny verden der herskerklassen eier alt som din bolig, og du kan bare kjøpe mat og andre nødvendigheter hvis du har nok av den digitale valutaen i mikrochipimplantatet som kommuniserer med 5G nettet. Opprør og revolusjon blir umulig, AI overvåker individet 24/7, slik at de som blir funnet «relevante» for livet i slaveklassen blir frittgående i et åpent fangenskap.

  De som faller utenfor, får virus og sykdommer fort av et svekket immunforsvar, og dør «en naturlig død» så de ikke blir til utgift for herskerklassen. De overlater administrasjonen av slaveklassen til en styringsklasse, som våre politikere håper de får et sete i etter den nye verdensordningen er fullendt. Herskerklassen, overklassen, styringsklassen og andre de behøver for å kontrollere befolkningene får en saltvannsoppløsning og registreres som fullvaksinerte.

  Ikke tatt ut av luften, hva slags planer herskerklassen har for menneskene, kan leses i deres publikasjoner fra Rockefeller Foundation, Claus Schwabs bøker, tidsskrifter, foredrag og taler i World Economic Forum, og bare ved å observere hva som hittil har skjedd.

  Regjeringer, helsetopper og et dominant, autoritativt hovedstrøms presse og media har klart å få snart fire milliarder mennesker til å ta en eksperimentell mRNA-injeksjon med giftige stoffer og med beviselig skadelig virkning for virus som ikke er farligere enn en sesonginfluensa og forkjølelse. Økt statsgjelden til den er ubetalbar for mange land, slik at bankkartellet kan snart omforme mye av økonomien som de vil. Til en ny verdensordning uten suverene valutaer og dermed ingen suverene stater, finansfolkets mål som er teknologiens eiere.

  Svar
  • Dette er jo også i korte trekk omtalt i Bibelen for et par tusen år siden::
   For å kunne kjøpe og selge, må menneskene være villige til å få implementert dyrets merke. I Bibelen blir dyrets merke omtalt som et tall, nærmere forklart tallet 666. Les om det i Johannes’ åpenbaring. Så kan man jo velge å fnyse av det. Imidlertid: Sett i lys av dagens utvikling er det interessant.

   Svar
 • Vi har i det minste fått vist hva den norske befolkningen blir med på av galskap bare politikere og media spiller på lag.
  – Bare tallforståelsen og vitenskapen underordner seg politikken.
  Sug og svelg; god helg.
  Skremmende.

  Svar
 • Massevaksineringen handler ikke om å bedre folks helse, tvert imot så er vaksinene laget for å gjøre folk syke og avhengige av livslang behandling samt drepe for å redusere befolkningen i verden. Corona hysteriet er svindel og bedrag noe som er helt tydelig hvis man selv henter sin informasjon fra sikre kilder og ikke corrupt løgn media som er kjøpt opp og under kontroll av noen få hyper rike og mektige i verden…

  For noen av de som bidrar til corona hysteriet og de skadelige corona vaksinene så handler det om penger, for andre makt og noen begge deler. Men bak det hele ligger den en mye skumlere og farlig agenda… Milliardærene i verden med IMF, WEF og mange andre lignende organisasjoner i spissen ønsker rett å slett å redusere befolkningen i verden og ha absolutt 100% kontroll over resten av befolkningen. Motivasjonen for å gjøre dette er at de tror det vil redde verden fra forurensning og klima undergang. Det “de” ønsker å innføre er det som i praksis er globalistisk verdens omspennede faudalisme hvor KUNN de rikeste og mektigste vil eie noe eller ha noen som helst form for frihet under slagordet “du vil eie ingenting og være lykkelig” (YOU will own nothing and be happy)…

  Dette er ikke konspirasjons teori men en faktisk virkelig konspirasjon som alle kan lese om hvorfor og hvordan i boken kaldt “the great reset” skrevet av World Economic Forum (WEF) leder Klaus Schwab. WEF har forøvrig mange politikere over hele verden under sin kontroll via sitt “unge lederes” program hvor alle blir indoktrinert og opplært i å frembringe “the great reset” for å ødelegge økonomien til alle unntatt de mest rike i verden samt å innføre feudalismen som kunn ganger de rikeste og mektigste. Canadas stats minister Trudeau og New Zealands statsminister er eksempler på noen av de WEF og Klaus Schwab har under sin kontroll…

  Hvert år så møtes de rikeste og mektigste i verden på møter i Davos og lignende for å konspirere og planlegge uten at noen andre får innsyn. At noen faktisk tror propagandaen på at det ikke eksisterer konspirasjoner og korrupsjon på disse møtene er rett slett absurd…

  Svar
 • Steigan tar saken – «THE INTERNATIONAL GRAND JURY».

  Svar
 • Bevisene peker på at corona vaksinene er rett å slett laget for å drepe, sterilisere samt gjøre folk avhengig av behandling resten av livet… I tilleg så brukes corona og klima hysteriet av mektige hyperrike folk i verden til å tvinge frem en globalistisk ny-faudalisme hvor KUNN de rikeste vil eie noe eller ha noen som helst frihet. Alt under unskyldningen om å redde verden fra overbefolkning og forurensing…

  Svar
 • Forsikringsselskap rapporterer nå om en økning av utbetalinger på livs fordikring av døde blant friske og unge på 200 til 450% i de landene som har høyest grad av korona vaksinerte…

  Svar
 • Når det gjelder korona vaksinene så er galskapen i det hele så ille at de fleste kan ikke tro det… De meste av normale prosedyrer og regler har blitt brutt og de rett å slett hoppet over normal testing på dyr først og rett å slett gikk rett til forsøke på mennesker. I tilleg så ble testingen på mennesker foretatt med en hel rekke brudd på regler og prosedyrer og selve testene utført av de samme som tjener på utfallet… Test prosedyrene inneholder en hel rekke graverende feil og mangler som har blitt rett å slett ignorert og test resultatene er rett å slett verdiløse grunnet alle feilene og manglende. I tilleg så foregikk testingen bare noen måneder og ikke 10 år som er det vanlige før de begynte med massevaksinering…

  Det er ulovlig å vaksinere dyr med vaksiner som «lekker» under en epidemi grunnet faren for å skape muterte varianter. (lekke vaksienr vil si hvis de ikke stopper all smitte slik jeg har forstått reglene). Med korona vaksinene så har de startet MASSIV massevaksinering midt under en pandemi med vaksiner som lekker som en sil og med det skapt massive mengder med mutasjoner!!!

  Og det sykeste er at når de observerte at vaksinene førte til store mengder med mutasjoner så bare doblet de hastigheten på vaksinene og bruker metoder som er forbudt ifølge Nureberg konvensjonen for å prøve å tvinge flest mulig til å ta vaksinen !!! Dette er totalt ren GALSKAP !!! ??? Og nå har flere land til og med begynt med TVANGSVAKSINERING!!!

  Alle som deltar med denne galskapen med tvangs vaksinering og andre former for press til å ta en praktisk talt utestet kun nødgodkjent under tvil vaksine bør være klar over at ifølge Nuremberg konvensjonen og ande internasjonale regler så rissikerer de rett å slett døds-straff!!! Nuremberg konvensjonen sier at det er strengt ulovlig å bruke NOEN som helst form for pressmidler (som å nekte folk å reise, møtes, dra på konset, jobbe eller lignende), det ikke lov å bruke noen form tvang og er ikke lov å feilinformere eller holde tilbake informasjon i forbindelse med medisinsk behandling…

  Svar
 • You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs online. Im going to recommend this website!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Intervju med Gonzales Lira i Ukraina:

Nato har tapt krigen!

Previous Post

Vil noe kreve noe slikt i Norge?

Krav om granskning i Tyskland av sprengningen av gassrørledningen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.