POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Tidligere Pfizer-sjef:

Alt som ble fortalt om Covid var feil.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tolv løgner om Covid-19-«pandemien»

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig

Mike Yeadon er tidligere leder i Pfizer

Her følgjer ei rask, men essensiell oppsummering av koronaprosjektet, framført av dr. Michael Yeadon og henta frå ein artikkel på Nyhetsspeilet. Dette er dei tolv løgnene om Covid-19-«pandemien». Gjengjeve av redaktøren i Saksyndig:

 1. SARS-Cov-2 har so høg dødelegheit at kvart eit middel må takast i bruk for å spare liv. Feil: Dødsraten er ikkje meir enn 0,1 til 0,3%, som ikkje er betydeleg ulik dei årlege influensa-epidemiane.
 2. Fordi dette er eit nytt virus, vil der ikkje vere nokon eksisterande immunitet i befolkninga. Feil: Basert på fagfellevurdert forsking, til 30 til 50% av befolkninga ha ein allereie eksisterande kryssimmunitet.
 3. Viruset diskriminerer ikkje; ingen er trygge før alle er trygge. Feil: SARS-CoV-2 diskriminerer. 1000% mindre hjå unge enn eldre.
 4. Asymptomatisk smitte: Òg folk som ikkje har symptom kan vere infiserte og smitte andre. Feil: Asymptomatisk smitte er det sentrale omgrepsmessige bedraget som er brukt for å grunngje alle tiltake.
 5. PCR-testen identifiserer folk med klinisk infeksjon. Feil: PCR-testen er det sentrale operasjonelle bedraget.
 6. Ansiktsmasker/munnbind hindrar eller bremsar spreiing av virus. Feil: Masker/munnbind verken hindrar eller bremsar spreiing av virus.
 7. Nedstengingar bremsar spreiing av virus og reduserer talet korona-sjuke og korona-dødsfall. Feil: Generelle nedstengingar fungerer aldri. Berre «ver heime når du er sjuk» fungerer.
 8. Det finst ingen effektive behandlingar av Covid-19. Feil: Der finst fleire trygge og effektive midlar mot Covid-19.
 9. Du kan bli infisert av viruset fleire gonger. Feil: Fagfellevurderingar viser få klinisk dokumenterte reinfeksjonar.
 10. Fleire variantar vil opptre, og gjev grunn til bekymring. Feil: Viruset muterer langsamt, ingen variant er i nærleiken av å kunne motstå naturleg immunitet. Ein vaksine-immunitet, som er meir spesifikk, kan vere uverksam mot nye variantar. Grunn til bekymring.
 11. Universell vaksinering er einaste måte å få slutt på pandemien. Feil: Ein uprøvd vaksineteknologi er ikkje ein sikker måte å få slutt på ein pandemi. Vaksinar som tillèt reinfeksjon vil tvert imot sørge for at pandemien held fram.
 12. Dei nye vaksinane er trygge og effektive. Feil: Dei genbaserte «vaksinane» er giftige, sidan piggproteinet som kroppen blir tvinga til å produsere, kan framkalle blødingar, mikro-blodproppar og andre sjukdomstilstandar.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Ingen orker å kommentere topic lengre «Alle» oppegående vet dette er/var en svindel for blant annet plyndre nasjoners skattekister

  Svar
 • Ole Kristian Jønholt
  24 juni 2023 10:09

  Dette var satt i sene av globalist / marxistene for å legge til rette for valgfusk i USA og dermed bli kvitt Trump, som var deres uttalte fiende nr. 1, etter gjentatte falske feilslåtte forsøk på å få ham vekk ved riksrett. Samtidig var det en generalprøve på hvor langt de samme kunne få verdens befolkning til å blindt underkaste seg myndigheter, med tanke på den nye verdens orden og regjering som blir planlagt, med spesiellt Klaus Schwab i WEF som ideologisk ledestjerne.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er enorme mineralforekomster på norsk sokkel.

Vil dette komme Norge eller Wall Street til gode?

Forrige innlegg

Skulle vært motsatt.

Etter av Covid-vaksineringen startet: Økt dødelighet både i Tyskland og Japan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.