POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Norge

Tidligere Pfizer-rådgiver:

De må ha visst at vaksinene var dårlige og at tiltakene ikke virket. Alt var planlagt overnasjonalt på forhånd.

34 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tidligere Pfizer-sjef tror dårlig vaksine var med hensikt

Av Dr. Joseph Mercola

Mercola 2. juli 2022

Dr. Philos. Michael Yeadon, tidligere visepresident og ledende vitenskapelig rådgiver for legemiddelselskapet Pfizer, forteller hvorfor han mener at fortellingene rundt COVID-19 er falske og ble satt ut bevisst for å utøve kontroll over samfunnet.

Yeadon sier at du har blitt løyet for om omfanget av trusselen representert av det som ble kalt kalt SARS-CoV-2 og sykdommen CoViD-19.

H1N1-pandemien (svineinfluensa) i 2009 var generalprøven til COVID-19-pandemien.

Bruken av piggproteinet i skuddet var en djevelsk feil, ettersom 90 % av immunresponsen etter naturlig COVID-19 eksponering ikke er til piggproteinet.

Piggproteinet er også giftig og muterer raskt, noe som i hovedsak ødelegger praktisk talt all beskyttelse som skuddet gir kort tid etter at det er gitt.

Det faktum at praktisk talt alle land over hele verden fulgte etter med å pålegge ineffektive nedstengninger og andre COVID-19-mandater antyder at en koordinert, overnasjonal innsats var på gang.

Intervjuet kan sees ved å klikke her.

Michael Yeadon , Ph.D., tidligere visepresident og vitenskapelig sjefsrådgiver for legemiddelselskapet Pfizer og grunnlegger av og administrerende direktør for bioteknologiselskapet Ziarco, nå eid av Novartis, har blitt en av de mest fremtredende kritikerne av COVID-mandater og COVID-19-skudd.

I dette medrivende intervjuet med den britiske radioprogramlederen Maajid Nawaz meddeler han hvorfor han mener at narrativene rundt COVID-19 er falske og ble satt ut bevisst for å utøve kontroll over samfunnet.

Yeadon er unikt posisjonert til å snakke om dette emnet, ettersom han har grader i biokjemi og toksikologi, og studerte respiratorisk farmakologi. Du har sannsynligvis sett Yeadon bli intervjuet mange ganger tidligere, men jeg oppfordrer deg sterkt til å se denne mens han forklarer ting jeg aldri har hørt ham diskutere tidligere. Han er en av de skarpeste gutta der ute på dette området, og du vil bli glad for at du tok deg tid til å lytte.

I filmen sier han: «Så, jeg forstår innsiden av celler og hvordan celler og vev snakker med hverandre, og hvordan farlige kjemikalier kan påvirke og skade mennesker og andre.» 1 Yeadon forklarer ikke bare hvorfor covid-19-skudd ikke har effekt, men han forklarer hvorfor bruk av piggprotein i vaksinen var en av de mest djevelske feilene som ble gjort.

«Først,» sier Yeadon, «har du blitt løyet for om omfanget av trusselen representert av denne enheten kalt SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19. Blitt løyet til om det, på alle mulige måter … poenget er at vi har blitt løyet for og det er bevisst, og de visste det, og ingen handling var nødvendig overhodet, annet enn at hvis du er syk, så bli værende hjemme.» 2 Det hele startet kanskje allerede i 2009, under svineinfluensapandemien.

Svineinfluensaen i 2009 var den siste generalprøven for COVID

Ved H1N1-pandemien (svineinfluensa) i 2009 ble det inngått hemmelige avtaler mellom Tyskland, Storbritannia, Italia og Frankrike med farmasøytisk industri før H1N1-pandemien begynte: avtaler som slo fast at de ville kjøpe H1N1-influensavaksiner – men bare hvis et pandeminivå 6 ble erklært av Verdens helseorganisasjon, WHO.

Seks uker før pandemien ble erklært var ingen i WHO bekymret for viruset, men media overdrev likevel farene. 3 Så, i måneden før H1N1-pandemien i 2009, endret WHO den offisielle definisjonen av pandemi: de fjernet kriteriene for alvorlighetsgrad og høy dødelighet og satt tilbake med definisjonen av en pandemi som «en verdensomspennende epidemi av en sykdom». 4

Pigs in truck transport from farm to slaughterhouse. Meat industry. Livestock. Animal meat market. Animals rights concept. Pig suffering and cruelty during delivery to pork processing factory. Swine. Pigs in truck transport from farm to slaughterhouse. Meat industry. Livestock. Animal meat market. Animals rights concept. Pig suffering and cruelty during delivery to pork processing factory. Swine. swine flu stock pictures, royalty-free photos & images
Svineinfluensa var et stygt navn på en ufarlig sykdom. (iStock)

Denne endringen av definisjonen tillot WHO å erklære svineinfluensa som en pandemi etter at bare 144 mennesker hadde dødd av infeksjonen over hele verden. I 2010 anklaget Dr. Wolfgang Wodarg, daværende helsesjef i Europarådet, farmasøytiske selskaper for å ha påvirket WHOs pandemierklæring, og kalte svineinfluensaen en «falsk pandemi» som ble drevet av legemiddelgigantene, Big Pharma, som profitterte på helseskremselet. 5

I følge Wodarg var svineinfluensapandemien «en av århundrets største medisinskandaler» 6 – og den deler mange likheter med COVID-19-pandemien. Yeadon forklarte: 7

«Han [Wodarg] var folkehelsebyråkrat og politiker under svineinfluensapandemien i 2009. Og noe av det som skjedde i COVID-19 lignet veldig på ting som skjedde i 2009. Det er en veldig interessant opplevelse her, og jeg tror 2009 var den siste generalprøven for COVID.

De misbrukte PCR, de overdiagnostiserte tilfeller, de vridde armene til regjeringer over hele verden for at de skulle betale milliarder av dollar for vaksiner, og ikke særlig gode antivirale midler.

Og så stakk alle av. Og Wodarg var den som klarte å påpeke i andre sesong at det var en falskt positiv pseudoepidemi. Det hele handlet om dårlig PCR-testing. Og så snart de fikset PCR-testen, forsvant alt. Alt gikk bort.»

PCR-tester gav friske mennesker merkelappen syk

For første gang i historien, under COVID-19-pandemien, ble polymerasekjedereaksjon (PCR)-tester brukt for å diktere om noen var friske eller syke. Hvis testen var positiv, ville du bli stemplet som syk og regnet som et tilfelle, selv om du ikke hadde noen symptomer.

woman in yellow shorts sitting on yellow chair
Ved å snakke om smitte i stedet for sykdom definerte myndighetene friske mennesker som syke. En brukte dermed språket og en form for uærlighet til å skremme. Smittet betyr ikke syk. Vi er alle smittet av noe.

PCR-testene som brukes for COVID-19 bruker en kraftig forsterkningsprosess som gjør dem så følsomme at de til og med kan oppdage restene av et dødt virus, lenge etter infeksjon. 8

Wodarg sier COVID-19 «var en ‘test’-pandemi. Det var ikke en viruspandemi» 9 fordi PCR-testen kan gi et positivt resultat når den oppdager koronavirus som har eksistert i 20 år. 10 PCR-testene var ikke ment å brukes til klinisk diagnostisering, ifølge oppfinneren av testmetoden, avdøde dr. Kary Mullis. Yeadon forklarer: 11

«Og grunnen er … at PCR-testen har en teoretisk nedre grense, det vil si hva som er den minste mengden den kan oppdage og gi et positivt resultat, og den minste mengden er ett, ett virus, ett stykke av et virus.

… Så hver gang du kjører en syklus med denne polymerasekjedereaksjonen – som når du sveiver et håndtak, og det blir varmt og kaldt, varmt og kaldt – så går det egentlig gjennom en dobling, hver syklus er en dobling … Så i grunnen, hvis det er en uendelig liten mengde av et stykke av et virus, eller sekvensen du påstår er et virus, i prøven, og du deretter kjører den 40 sykluser, kan du få et positivt resultat selv om det bare er ett stykke av ett virus – ikke nok til å gjøre deg syk, ikke nok til å gjøre deg smittsom.»

Den samme strategien ble brukt for COVID, med dødsfall som ble karakterisert som å være COVID-relatert, men bare fordi de feilaktig hadde blitt klumpet inn i den kategorien på grunn av en positiv test som ble registrert 28 dager eller mindre før døden. «Hvis du dør av noe helt urelatert, men du har testet positivt ved en PCR-test, og du dør innen de 28 dagene, regnes det som en COVID-død,» bemerket Nawaz. 12

90 % av covid-immunresponsen er ikke en respons på piggproteinet

Yeadon understreker at det er «designfeil» i COVID-19-skuddene. «Hovedproblemet med dem er at det ikke finnes noen dose som gir åpenbare tegn på nytteverdi uten medfølgende skader, som er mye større på befolkningsnivå enn noen potensiell nytteverdi er.» Videre var bruken av piggproteinet en feil, siden det har vært kjent i mer enn 10 år at det forårsaker uønskede effekter hos mennesker: 13

«Det finnes ingen genbaserte vaksiner på markedet, av veldig gode grunner. Og det er et av problemene. Men la oss se, du kunne trekke det fra hverandre, du kan trekke piggen av, du kan trekke ut ballen midt i dette viruset, hvilken bit ville du gi til folk? … det du ville gjort, var å spørre: hvor giftig er biten jeg skal gi til en person?

Så hva om jeg fortalte deg at piggproteinet, som en flytende landmine i … havet med pigger som stikker ut, at vi har visst i mer enn et tiår at piggbitene fra relaterte virus hadde uønsket biologi som kunne forårsake at blod koagulerer og aktivere blodplater og lage blodpropp. Det er sant.

Og hvis du hadde visst om disse tingene, ville du tenkt: vel, sannsynligvis er det da en dårlig idé å gi dem piggen å trene på … Så det faktum at de valgte piggprotein, gen for piggprotein, det får i en periode kroppen din til å bli et produksjonssenter for å lage det viruspiggproteinet – det er den første feilen.»

Videre, ifølge Yeadon, får menneskekroppen sine beste immunresponser etter naturlig COVID-19-infeksjon, ikke eksponering for piggproteinet gjennom sprøyter. Han uttaler, «90% av immunresponsen på COVID er mot to biter av viruset som ikke er piggprotein. Så jeg tror jeg har rett i at det ikke var den beste biten å gi, for det er ikke det kroppen din liker å reagere på.» 14

Piggproteiner muterer raskt og ødelegger injeksjonenes beskyttelse

Ved å velge piggproteinet å basere COVID-19-skudd på, valgte forskerne et protein som var kjent for å være giftig for mennesker, og som ikke var den delen av viruset som ga den beste immunresponsen. På toppen av det muterer piggprotein raskt, noe som i hovedsak ødelegger praktisk talt all beskyttelse som skuddet gir kort tid etter at det er gitt. Sluttresultatet er en tilsynelatende uendelig serie med årlige skudd og boostere.

Covid-19-skudd har en forferdelig lav virkningsgrad på bare 12 % hos barn, ifølge forskning utført av New York State Department of Health. 15Blant voksne minket beskyttelsen mot intensiv- og akuttbesøk på grunn av covid-19 til 66 % i løpet av fire til fem måneder etter booster, og falt deretter til bare 31 % etter fem måneder eller mer etter booster. 16Yeadon forklarer: 17

«Det du bør gjøre er å velge de bitene av viruset som er genetisk mest stabile. Nå, jeg vet ikke med sikkerhet at vi visste det i begynnelsen, men det er absolutt sant nå at det som gjennomgår variasjon raskest er piggproteinet … nå som du har valgt noe som raskt vil gå ut av fokus, for raskt å utvikle seg til en annen variant, vil den nye vaksinen ikke fungere lenger.»

Videre, fordi piggproteinet ligner på «mange biter hos mennesker», kan det få kroppen din til å lage en immunrespons mot menneskelige proteiner – «det kalles en autoimmun respons», sier Yeadon. Likevel valgte forskere piggproteinet uansett – selv om det brøt med alle «reglene» når det gjelder å lage et trygt og effektivt produkt. Yeadon mener dette ikke var en feiltagelse i det hele tatt; det var med vilje: 18

«Så bare for å si, igjen, du velger bort ting som er giftige i seg selv, du velger ting som er genetisk stabile, og du velger ting som er mest forskjellig fra mennesker, alle tre av disse, med patentenes ord, de vil lære deg å unngå å plukke piggprotein.

Men gjett hva? Moderna plukker piggprotein og det samme gjør Pfizer, AstraZeneca og Johnson & Johnson. Så jeg legger det fram for dere, kolleger, alle forskere der ute eller bare logiske mennesker. Hvordan i helvete valgte de?

Ingen team jeg noen gang har vært en del av ville noen gang ha plukket blodig piggprotein til denne vaksinen. Og du vet, hvis vi hadde gjort det, og vi hadde konkurrerende grupper, ville vi ikke, alle fire av oss, gjort den samme feilen. Ikke mulig. Det er avtalt spill og embetsmisbruk. De gjorde det med vilje, vel vitende om at det ville skade deg.»

Spikeprotein - Wikiwand
Piggprotein

For neste pandemi: forstå at vaksiner ikke er svaret

Bill Gates har tydelig vist at neste pandemi er uunngåelig, da han offentlig uttalte at COVID-19 var «pandemi én» og «pandemi to» kommer. «Vi må forberede oss på neste. Det vil få oppmerksomhet denne gangen,» sa han – mens han smilte. 19 Implikasjonen er at «neste gang» vil et annet eksperimentelt mRNA-skudd være tilgjengelig mye raskere til å injisere befolkningen med. Men Yeadon vil at publikum skal lære av COVID-19 og forstå at skuddene ikke er svaret: 20

«Det er veldig viktig at du lytter til meg her, at hvis det er et annet luftveisvirus, må du vite denne gangen at uansett hvordan de designer, er den jævla vaksinen feil svar. Det er feil svar av mange årsaker. Den ene er at du vil generere en immunrespons i blodet ditt som umulig kan påvirke infeksjonen, det spiller ingen rolle hva det er, det vil ikke påvirke infeksjonen.

For det andre, hvis du designer den ved å bruke piggprotein fra et annet virus, så hvis den har den samme egenskapen til å forårsake toksisitet, vil den forårsake toksisitet, fordi når du injiserer disse genbaserte vaksinene, er det som å lansere en go-kart som har en akselerator, ingen ratt og ingen bremser … det er ingenting i utformingen av disse vaksinene som begrenser hvor de går.

Noe av det vil gå inn i hjernen din, baksiden av øynene, eggstokkene eller testiklene, blodårene eller hjertet ditt … du kan ikke utvikle raske vaksiner, og deretter gi dem til milliarder av mennesker, fordi du aldri vil få nok sikkerhetsdata slik at du kan vite om det var en god innsats eller ikke. Og uten disse dataene er det hensynsløst. Ikke gjør det.»

Allerede før nedstengningene i 2020 visste en at slike tiltak ikke vil ha effekt på spredningen av sykdommen.

Hva annet som kan læres av COVID-19-fiaskoen, sier Yeadon, er at de ikke-farmasøytiske intervensjonene (NPI) – ting som masker, nedstengninger, grensestenginger og massetesting av befolkningen – også var ubrukelige for å dempe spredningen av sykdommen, og verdens ledere visste dette i 2019, da en artikkel fra WHO-forskere viste at de fleste NPI-er var ineffektive for å stoppe spredningen av luftveisvirus.

«Selvfølgelig har mange av dem virkelig alvorlige bivirkninger på økonomien, psykologien, sosiale relasjoner og så videre,» bemerker han. 21

Bevis på overnasjonal koordinering

«Folkehelsetjenestemenn visste godt at disse tingene ikke fungerte,» sa Yeadon, men det faktum at praktisk talt alle land over hele verden fulgte etter, tyder likevel på at en koordinert innsats var i gang.» Jeg tror det er det sterkeste beviset på overnasjonal koordinering, noe som skjer over landnivå,» sa Yeadon, og han ønsker å få ordet: 22

«De gjorde det fordi det var press for å gjøre det … De motsatte seg ikke det som skjedde. Det er det mest skuffende og skremmende: hvorfor, hvorfor ingen av forskerne fra Tyskland, Holland, Belgia, Frankrike, Spania, Portugal, Storbritannia, hvorfor ingen av dem sa: ‘Du vet, dette er absurd.

Jeg gjør ikke dette. Og hvis du skal gjøre det, sier jeg opp, og så skal jeg gå til media.’ Enten skjedde ikke det, eller så gjorde de et forsøk på å prøve dette, og BBC … sa: «Vel, vi intervjuer deg ikke.» Det er mulig.

black video camera
Hvorfor sviktet de store mediene? Kanskje de var en del av kampanjen?

… Det var en overnasjonal overenskomst eller press for å gjøre det. Jeg vet ikke om det presset ble instansiert våren 2020, eller om de allerede noen måneder tilbake hadde blitt enige om å gjøre det, men uansett var det ingen som sa fra. Og så vidt jeg vet, var det ingen som trakk seg, selv om det som ble pålagt alle disse landene var … ineffektivt og ville skade økonomiene deres. Det er det snilleste du kan si.»

*

Merknad til leserne: Vennligst klikk på deleknappene over eller under. Følg oss på Instagram, Twitter og Facebook. Gjerne repost og del globale forskningsartikler.

Oversatt av Monica Sortland

Notater

 Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 7:24

 Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 33:30

 BitChute, TrustWHO

 Wayback Machine, WHO Pandemic Preparedness 2. september 2009 (PDF)

 Daily Mail 17. januar 2010

 The Times of Israel 14. mai 2020

 Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:08

 The Fat Emperor, Podcast, 11. desember 2020

 Rumble, Planet Lockdown, Wolfgang Wodarg, fullstendig intervju, 18. oktober 2021, 14:02

10  Rumble, Planet Lockdown, Wolfgang Wodarg, fullstendig intervju, 18. oktober 2021, 9:40

11  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 55:29

12  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 44:05

13  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:05

14,  17,  18  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:09

15  medRxiv 28. februar 2022

16  The New York Times 11. februar 2022

19  Rumble, The Plan 4. mai 2022, 00:37

20  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:17

21  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:22

22  Odysee, Radical m/Maajid Nawaz 12. juni 2022, 1:33

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Mercola

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: “Lullaby of Uncle Magritte” (2016), Michael Cheval

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

34 kommentarer. Leave new

 • Det som beskrives i denne artikkelen var FHI og våre «kjære» «helsemyndigheter» smertelig klar over på et tidlig stadie i denne vaksineringsskandalen !

  …….. Ikke kun at «vaksinene» er UBRUKELIGE, men at produserte spiker er giftige for kroppen og at produserte antistoffer kan binde seg til virus på en slik måte at det blir lettere for disse å komme inn i cellene og infisere oss. (Var dette hensikten?)

  Jeg mener det er ingen grunn til å unnskylde en slik uvitenhet !

  Svar
 • Tar med denne ! – David Bowies siste internettpost !
  Hvorfor hører eller leser vi sjeldent om sannheten lenger og hvorfor har noen av oss ikke en stemme lenger ?

  Google er Illuminati’: David Bowies siste internettpost uhyggelig profetert – 2022.

  Google er Deep State !
  Glem konvensjonelle kriger, glem spioner, glem etterretningsbyråer, glem alt dette.
  Alt handler om internett og google kjører internett.
  De bestemmer hvordan du føler deg, hva du tenker, hvilken informasjon du kan og ikke kan se på, og til slutt hvem som har og ikke har en stemme.
  sjømann.- (David Bowie)

  https://newspunch.com/google-is-illuminati-david-bowies-final-internet-post-eerily-prophesied-2022/

  Svar
 • En God Helg til dere alle !

  Svar
  • God helg Synneva,og mens du nyter sommeren,her har jeg et spörsmål til deg om Google.
   Eier Google de fiberoptiske kablene som binder world wide web sammen ?.
   For å etablere ett selskap som skal operere på world wide nett må det tegnes lisensavtaler,når f.eks twitter eller facebook eller noe annet selskap tegner en lisensavtale,tegner de den avtalen med Google ?.
   Dark net er noe virkelig skummelt noe,der kan man visst få kjöpt alt mulig som ikke tåler dagens lys.Presse og etteretningsorganisasjoner og politi og politikere snakker og gir opplysninger om det fäle dark net,så da lurer jeg på,hvem betaler dark net sine lisenser til ?.
   Det er liksom så jeg tror at det må väre eieren av dette fibersystemet som styrer alt,men kanskje har du en oppfatning om hvem eller hva det skulle väre ?.
   Jeg håper du eller noen andre har svar som kan hjelpe meg med å få kabalen til å gå opp.
   Det blir litt på samme måte som jakten på medieselskapenes eiere,nå synes jegerne seg fornöyd med å si at de har kommet frem til at det er blackrock og vanguard og carnegie og alt det der,men det er multinasjonale selskaper,det må jo nödvendigvis väre mennesker som skjuler seg bak disse eierstrukturene,men det synes som om jegerne er fornöyd,ja vi får jo höre om Rotschild og Soros,men Rockefellerne f.eks har glidd helt ut av bildet.Det er liksom ingen interesse for å finne menneskene som kontrollerer,.Bill og Melinda tar jo stöyten,men det kan da ikke väre disse alene ?.
   Ja Synneva,her har du litt å pusle med i helgen,det er mer spennende enn kryssord synes jeg,håper på svar.

   Svar
   • Har du forresten hört om den nye Flåttplagen ?.Den gir visst skogfolket kjöttallergi.Kanskje flåtten dreper seg selv nå,folk vil da slutte å spise kjött,men denne flåtten har helt glemt at vi og dyra er store kjöttklumper,men det verste er at vi blir allergiske mot oss selv.
    Trösten får väre at de, altså de vanlige produsentene jobber med vaksiner,så da blir det vel bra til slutt .Imellomtiden er det kanskje også på tide at ansvarsbevisste politikere gir oss skogforbud og vaksinepass.

   • Jeg registrerer at som vanlig er ingen av Derimots flittige kommentatorer interessert i kunnskap eller videre offentligjöring av hvem som eier og kontrollerer TELECOM.
    Når disse «ekspertene»uttaler seg gir de alltid det samme hjernedöde svaret,de närmer seg aldri det åpenbare.
    Hvem eier og kontrollerer all informasjon som finnes på nettet ?.Det er ganske enkelt å finne ut av,alle disse fälingene som dere eksperter löfter frem ,hvem er det de undertegner sine lisensavtaler med ?.
    Det går en röd tråd i nesten alle kommentarene under de forskjellige artiklene her på derimot,hva skyldes det at ikke viktige spörsmål besvares eller diskuteres ?.De blir ganske enkelt oversett eller trollet.Jeg aner ett mönster.
    Se på Steigan idag og streiken i Nederland,hvorfor tar ikke Steigan opp at dagens matvareproduksjon blir gjennomfört med kustgjödsel,ammoniak,gmo frö og knoller,spröytemidler mm for at vi forbrukere skal betale i dyre dommer for ernäringsfattig mat,vi betaler for mengde istedet for kvalitet.
    Det gjelder å skaffe seg kunnskap og Steigan har idag gått i fella å forsvare ett uvesen som forgifter oss alle til fordel for de få og rike banksterne.

   • Jan Z. Les boken av: Shoshana Zuboff: Overvåkninskapitalismens tidsalder. Det er faktisk google som styrer hele butikken. De vet nøyaktig hvor du er til enhver tid. De vet også hva du har til hensikt å gjøre før du selv er klar over at du kommer til å gjøre det. Det er snakk om totalkontroll med hvert enkelt menneske. Og det verste er at vi blir tvunget til å gi dem denne kontrollen ved at vi blir fratatt informasjonen vi søker, om vi ikke «frivillig» gir dem det de forlanger. Prøv å ikke godta Cokies så ser du hva jeg mener. Og gjennom å godta diss «kjeksa» så gir vi dem akkurat det de vil ha fatt i. Det er ikke for å gi oss en bedre brukeropplevelse som de sier. Det er reinspikka pissprat.

   • Det er ikke vanskelig å väre enig i det du sier Sveinung,google er ett av verktöyene som blir brukt for totalovervåking og de er ikke alene.Mitt poeng er att Google,youtube,facebook,twitter mm alle er avhengig av å väre en del av World Wide Web og for å operere på dette nettet må det gjöres avtaler(lisensavtaler).Påstår du Sveinung at det er Google som eier the world wide web ?.Er det google som eier de fiberoptiske kablene som er lagt på kryss og tvers over hele jordkloden og som kommuniserer med ett uhorvelig antall satellitter ?.
    Jeg håper du tar en reserch på eierskapet.Jeg vet at Eriksson eier og kontrollerer telecom i 194 land,jeg vet også at om du söker på eriksson report,da vil du få mye bekreftet,särlig om deres forretningsmoral eller mangel på det samme.Jeg vet også at kraftindustrien i tett samarbeid med eriksson er eid og styrt av ABB og begge disse selskapene er igjen eid og kontrollert av INVESTOR.
    Eriksson står nå foran den ene rettsaken etter den andre,de har korrumpert og bestukket seg vei til kontroll over det meste og mer kommer,.
    Det jeg önsker er at folk som virkelig interesserer seg skal gjöre sin egen reserarch,det er så omfattende materiale at det er bedre å lese seg opp selv,enn at jeg leverer bruddstykker av det som er tilgjengelig.Det er vel bedre å gå rett til kildene enn å referere til böker og magasiner folk ikke engang har hört om.

   • Jan Z. (Ikke se på dette som et viktig-PerJ innspill – det er kun et forsøk på en forklaring på dine spørsmål)
    Tror du på Zion Vises Protokoller? At det var en «plantet» bok eller at den «glapp ut» mellom fingrene på «dem».
    Denne boken viser uansett til hvordan en bestemt «rase» skal overta verdenshegemoniet, på alle plan, inkludert telecom, bank og finans, media, og matproduksjon.
    Den sier videre at «passende» verdensbefolkning av «slaver» er ca. 500 millioner, noe man godt kan tiltenke er «planen» når man ser hva som skjer i dagens verden i etterkant av «vaksinering» mot et «ufarlig» virus.
    Saken er enkelt slik at absolutt alle infrastrukturer skal være i «deres hender», man kan ikke plukke ut en enkelt bestandel og fokusere kun på denne, alle deler av samfunnstrukturen er like viktig for å kunne kontrollere massene. Det er det de fleste her forsøker på, å synliggjøre at de er mange, men de tilhører «samme flokk» eller rase. Enten det er bank-virksomhetens Rotschild, det er Big Pharma sin Rockefeller, telecom sin Ericcson, Monsanto på kjemisk «dritt», eller nå B. Gates i GMO syntetisk «mat» man snakker om, så snakker man om den samme «rasen» som vil overta og eie verden, de jobber alle sammen mot det samme målet, som er å slavebinde deg og dine til evig tid. Men det trengs mange for å kunne overta all styring, derfor forskjellige «frontfigurer» i de forskjellige «avdelingene».
    Håper dette hjalp litt med å gi deg noen svar.

   • Hei Per.De vises protokoller som det er en evighet siden jeg leste er for meg det vanlige tiktakkeriet til de som virker i skyggene.
    Det glipper for meg når det hele tiden er snakk om rase.Vi har jo diskutert för Per om dette med Khazarer og at denne krigerske stammen konverterte til jödedommen som jo er en religion og ikke en rase.Det finnes som du også vet Per alle farger og nyanser innen jödedommen ,felles er det at de er mennesker.Innenfor landområdet norge som er definert som et monarki og med en statsreligion som er protestantisk og som i lange perioder har värt borgerlig styrt og i lange perioder har värt sosialdemokratisk styrt er vi like uensartede som som i andre landområder.Vi er og blir individer med ulike oppfatninger om det meste.Vi vet også at drömmen til makten er å få alle til å tenke likt,dvs ikke tenke i det hele tatt.
    Så Per,vi er enige men uenige,om du bytter ut ordet rase med oligarker f.eks da blir vi mer enige.Når jeg snakker om oligarker da er det Oligarker av verste sort,de som ikke tjener sitt samfunn,kun sine egne interesser.
    Egoismen,egeninteressen og en enorm grådighet har gjort våre samfunn fattige,fattige på fellesskap og moralske verdier.La deg ikke lede inn i fristelse er desverre det vi har blitt ledet inn i,vi glemte å vokse sammen i vår jakt på materielle goder,vi ble ett konkuransesamfunn og bruk og kast også når det gjelder vår menneskelighet.
    Mammon har blitt vår ledestjerne,men jeg vet vi vil finne veien tilbake,opplysning og forståelse er nökkelen og forelöpig står masemediene i veien.

   • Svenske medier melder idag at apple har tapt ett söksmål mot Eriksson i Colombia.Det har med 5 g nettet å gjöre.Apple forsökte å slippe unna å betale lisensavtaler til Eriksson.
    En sak som vil få store konsekvenser for Eriksson er at de muligens har lurt seg selv.Huawei investerte mye i 5g nettet i Sverige,men fikk stopp ,da Erikksson hevdet monopol.Huawei krevde et såkalt investeringsbeskyttelse,dette er noe store selskaper benytter når de investerer i andre land,ja også eget.Det betyr at investeringen beskyttes,slik at de kan holde på med forretningene i en viss tidsperiode,f.eks 20 år.Huawei tapte i svensk domstol.
    Dette åpner da veien for at Eriksson,s investeringsbeskyttelser kan vrakes i de 194 landene de har investert i.
    Nervesystemet i alle land er telecom,uten telecom ingen telefon,ingen data.
    Dette systemet kontrollerer Eriksson.
    Kan det väre at Trump hadde rett,da han hevdet at Eriksson anses som en sikkerhetsrisiko for den amerikanske staten ?.

   • «Er det google som eier de fiberoptiske kablene som er lagt på kryss og tvers over hele jordkloden og som kommuniserer med ett uhorvelig antall satellitter ?.»

    Hva eierskap til fibernettet angår tror jeg blilr vanskelig for noen og hver å dokumentere. Her er det snakk om en samrøre uten sidestykke og målet er total kontroll gjennom å skape total forvirring og en avhengighet til produktene de tilbyr og som det vil være svært vanskelig å komme seg ut av. Zukkergutten har jeg for lengst kvittet meg med … men de har klart å tilrane seg vår avhengighet til google gjennom å ta fra oss nødvendig tilgang til viktige funksjoner i samfummet om vi ikke føyer oss etter deres krav.

   • Jeg har nok av fornuftige ting å bry meg om i sommer og kryssord er ikke min favoritt 😉 !
    Google, Facebook og Twitter er heller ikke mine favoritter, de stort sett hjernedøde media !
    Når det gjelder Google så tjener de milliarder på sin skyplattform og nå bruker de disse milliardene til å kjøpe opp internett, også store deler de undersjøiske kablene som utgjør internettryggraden !
    Det er mange måter å bli vaksinert med uforstand og Idioti i disse dager 😉

    God Sommer 🙂

  • Wasan Totland
   10 juli 2022 21:57

   God helg. Synes det er flott at Knut tar med disse oversettelsene fra ekspertene da mange ikke kan godt nok engelsk.

   Svar
 • Northern Light.
  10 juli 2022 15:36

  «Ved å snakke om smitte i stedet for sykdom definerte myndighetene friske mennesker som syke. En brukte dermed språket og en form for uærlighet til å skremme. Smittet betyr ikke syk. Vi er alle smittet av noe».

  Og det den farmasøytiske industriens PR-byrå og propagandaapparat, hovedstrøms presse og media, ikke snakket om eller snakker om, er at overlevelsesprosenten for Covid og variantene aldri har vært lavere enn 98,8%, og dermed er vaksiner unødvendige for friske mennesker. Men de har fremstilt det som om at smittede er syke og at det er alvorlig å bli syk av Covid. Men det gjelder bare for risiko-gruppene, som er folk i høy alder og med underliggende sykdommer, og andre med nedsatt immunforsvar, som i tidligere års sesonginfluensaer.

  Journalister i MSM har samme tilgang på informasjon som alternativpressen har, og må kjenne til hva de mest fremtredende forskere, virologer og biologer har sagt om Covid-19 «vaksinene». Som Dr. Mike Yeadon, Nobelprisvinner Dr. Luc Montagnier, Dr. Robert Malone, Dr. Christian Perronne, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Carrie Madej, Dr. Astrid Stuckelberger og dr. Torkel Snellingen med mange flere modige. Og hundrevis av studier og rapporter om Covid-vaksiner er skrevet av fagfolk innen medisin, alarmerende om vaksineskader og død forårsaket av Covid mRNA injeksjonene kalt vaksiner.

  De må også kjenne til innrapporterings-systemene for vaksineskader og dødsfall etter vaksiner, USAs VAERS og EUs Eudura Viligance, og skulle hvis de bedrev journalistikk og dermed en nøytral og balansert nyhetsformidling, holdt seere og lesere jevnlig oppdatert med de siste tallene.

  Nyhetsankerne i NRK Dagsrevyen, redaksjonen, NRKs Debatten, og redaksjonene i NRKs aktualitetes programmer er journalister, og nyhetsankerne forbereder sakene de skal presentere timer før de går i tv-studio. De er medansvarlige for det nyhetsbildet befolkningen som tror på dem får. MSM-journalister er like skyldige som helsetoppene og politikerne, i at over 4 millioner nordmenn har fått en eller flere injeksjoner, som overstående nevnte forskere sier mer eller mindre rett ut er et biovåpen.

  Som Dr. Yeadon mer enn antyder, er piggproteinet i injeksjonen ikke et feil valg, men bevisst. MRNA-injeksjonene er dermed et biovåpen for depopulasjon og befolkningskontroll, som skal desimere befolkningene generelt, spesielt eldre og syke. De som overlever får et svekket immunforsvar, og må ha gjentatte vaksiner og medisiner for å holde seg i live, og blir Big Pharmas kunder eller fanger for livstid.

  Nå vet vi hvorfor regjerings medlemmer har festet som om nedstengninger og sosial distansering ikke gjaldt dem. De har hele tiden visst at det var en «plandemi», blant annet for å skjule at tidenes finansboble sprakk høsten 2019. Som finansfolket med hjelp av sine politikere, fikk dekket over med å forsyne seg med virkelige penger fra statsbudsjettene som de ville, de tjente nye penger på plandemien ved at landene måtte låne penger fra finanskapitalen for å finansiere nedstengningene. Tidenes bedrag begått av finansfolket, smertelig betalt av arbeider- og lavere middelklasse over hele verden som alltid.

  Dette er bare begynnelsen, VAERS og EV bare har registrert 1-10% av de faktiske tilfellene, og når langtids-virkningene viser seg, blir helsevesenet selv i rike land overbelastet og mange vil ikke få behandling. Og med en varslet matleverings- og energikrise, blir det fort kritisk for mange som har fått et svekket immunforsvar av mRNA-injeksjonene. Finansfolket har trappet opp sin krig mot menneskeheten, noe som milliarder av mennesker svekket av deres injeksjoner av et biovåpen blir maktesløse og hjelpeløse mot. En av flere planlagte forbrytelser mot menneskeheten som skal forberede deres nye verdensordning.

  Svar
  • Vil bare takke for dine mange gode og informative innlegg her på Derimot som jeg leser med glede hver gang jeg finner dem.
   Stå på, kan man få bare en over til «vår» side er det «belønning» nok i seg selv.

   Svar
  • «Smittet betyr ikke syk. Vi er alle smittet av noe.»

   Og det er denne smitten, både av (svekkede) bakterier og virus, vi alle får ved å leve i et samfunn som bygger opp immunforsvaret vårt.
   Nå etter et par år med Antibac og avstand ser vi at vi, og barn spesielt, får en oppblomstring av luftvei-infeksjoner.
   T-celler i kroppen vår reagerer på infiserte celler. Du må altså først bli infisert og få viruset inn i cellene i kroppen, før T-cellene begynner å angripe. (Og da er det, ifølge bl.a. enebak.no, også viktig å ha nok D-vitamin.)
   T-celler ser at viruset er der og hjelpe til med å fjerne de virusinfiserte cellene fra kroppen.
   Th1-cellene det også er snakk om, er en slags hjelpeceller. De drar i gang andre celler og får dem til å delta i angrepet på viruset.
   Lever vi i sterile miljøer får ikke kroppen nødvendig oppbygging av motstandskraft.

   ‘Slik har virus formet oss som mennesker
   Ikke bare har tidligere pandemier preget evolusjonen vår. Eldgammelt virus-DNA utgjør 8 prosent av arvestoffet vårt.’
   forskning.no/evolusjon-genetikk-virus/slik-har-virus-formet-oss-som-mennesker/1669230

   Svar
   • ‘ Noe annet som er smått og enkelt, er bakterier. Også de har problemer med virus. Virus er tusen ganger mindre enn bakterier, og hvert sekund infiseres og drepes milliarder på ufattelige milliarder bakterier av virus.
    Såkalte bakteriofager – virus som angriper bakterier – brukes derfor i kampen mot sykdom. Ikke levende, ikke død.
    Hva er virus egentlig og hvilken rolle de har i naturen?
    De skiller seg helt klart fra annet liv: De kan tilbringe år i en form som best kan beskrives som en partikkel. De er, i motsetning til alt annet liv, ikke laget av celler. De synes å befinne seg et sted midt mellom det levende og det døde.
    Noen biologer ser på virus som genparasitter fra livets begynnelse. De kan ha infisert arvestoffet lenge før cellene oppsto – og denne pågående invasjonen kan ha vært en av grunnene til at DNA-molekylet har vokst og utviklet seg’
    aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/lERWq9/hva-slags-ting-er-et-virus-egentlig

 • Var ikke sikker på om jeg skulle ta med denne, men det Carrie Madej snakker om er utvilsomt interessant og ikke minst, – det er mye fakta og grøssende virkelighet i det hun belyser !
  God Natt ..

  Dr. Carrie Madej kobler sammen Metaverse, Covid Jabs og depopulasjons agendaen !
  https://rumble.com/v195jlx-dr.-carrie-madej-connects-the-metaverse-covid-jabs-and-the-depopulation-age.html

  Svar
  • Takk Synneva. Denne lenken i all sin helhet skulle alle få med seg (kunne vært oversatt). Har knapt opplevd noe liknende fra henne, idet hun her sammen med intervjueren tar det helt ut.

   Konsekvensene som omtales her er nifse.

   Avvises, og muligens en gang bortforklares med at «vi visste ikke» – og med et sleskt flir fra djevelen bakenfor som støtte, hjelper ikke lenger – vit dette dere myndigheter som lar menneskeheten seile sin egen sjø inn i solnedgangen for aldri mer å kunne reise seg. Den, menneskeheten forklares som «hackable human beings» (uttalt ell. ikke) – passende som eksperimenterende objects i beste fall.

   Svar
   • Hei Ragnhild .. Talen til Carrie Madej er fantastisk og muligens jeg burde oversette den. Det kan hende jeg faktisk kan finne på å gjøre det.

 • Det er mange grunner til at Covid vaksiner ikke fungerer slik de burde gjøre .!
  Noen Fakta !
  1
  Det første er at disse Corona vaksinene faktisk ikke er vaksiner i ordets rette forstand men lipidbaserte nanopartikkelen (LNP), mRNA forkledd som triglyserider ! (Burde vel egentlig å få noen og enhver av oss til å Grøsse).

  2
  Det andre er at disse falske vaksinen faktisk kan klassifiseres som gift !

  3
  Det tredje er at de øvre luftveiene våre er et heller vanskelig, eller rettere sagt nesten et umulig område å målrette mot enhver vaksine.
  Grunnen til dette er mange, men det er kjent vitenskap at disse områdene er vanskelig tilgjengelig med kjent vaksineteknologi (av noen grad).
  Det at injeksjoner i deltamuskelen skal finne frem til de øvre luftveiene er i stor grad umulig av flere grunner, blant annet grunnet at de øvre luftveiene er en separat del av immunsystemet og henger ikke sammen med det systemet som stimuleres av Systemisk antiviral immunisering.

  4
  Når det gjelder Coronaviruset, hvis det i det hele tatt kan klassifiseres som et Coronavirus da, har det historisk sett vært svært vanskelig å lage trygge vaksiner for.
  Delvis fordi dette Corona viruset infiserer hovedsakelig de øvre luftveiene, – og fakta er at dette området er som nevnt ikke vårt immunsystem så veldig flink til å beskytte, hverken med eller uten vaksiner.
  Når det gjelder disse falske vaksinene som er ment å fremtvinge såkalte produksjon av antistoffer i deltamuskelen må noen forklare oss (overlater dette til FHI) hvordan det er tiltenkt at disse antistoffene skal komme seg til hoved – infeksjonsstedet, nemlig de øvre luftveiene.
  Uansett, … hvis de tilfeldigvis skulle dukke opp på turistklasse vil effekten være minimal eller tilnærmet lik 0 !

  Det er faktisk ganske så skremmende at våre helsemyndigheter i over 18 måneder nå har promotert en falsk vaksine de faktisk ikke har noen vitenskapelige bevis for at i det hele tatt vil virke !

  Det eneste holdepunktet de har for deres vaksinepropaganda er at disse crazy vaksinene vil produsere antistoffer, men vet du hva ? – Mange av OSS produserer faktisk ikke antistoffer og hvis våre indre organer infiseres vil disse uansett .. så absolutt ikke virke – Fakta !

  Konklusjon
  Vaksinene virker riktignok, men ikke på den måten de fleste av oss forestiller seg.»
  Spikene som produseres av Covid vaksinene angriper kroppen på samme måten som selve Covid viruset ved å infisere epitelcellene osv…

  (Fra tidligere vet vi at et av problemene med koronavaksiner er at når immunresponsen går over til der de virusinfiserte cellene er, øker denne faktisk patologien!)

  God Sommer

  Svar
  • Hei Synneva. Ser på ABC nyhetene nå at: «Tekstmeldinger mellom Von der Leyen og Pfizer-sjefen er borte – ombudsmann raser». Det er ikke tvil om at de forsøker å unndra innformasjon vi skulle hatt for lenge siden. (At ombudsmannen raser ser jeg på som et spill for galleriet) Helsevesenet i Norge var jo like «uheldige» med både sms,er og post it lapper. Og slapp unna med det.

   Ellers takk for fornuftige og interessanne kommentarer fra deg.

   Og en god sommer til deg også. Mer som en tidlig høst her hos meg….

   Svar
   • Hei Sveinung ! – en tidlig høst hos deg`? – Håper ikke det ikke er så galt, .. uansett … litt dårlig vær sommerstid kan faktisk være stimulerende, med mindre det er dårlig vær hele tiden, men så ille er det vel ikke?

    Når det gjelder disse falske Corona vaksinene undres jeg over om disse Triste Disiplene fra Helvete (FHI) i det hele tatt fatter hva de har promotert? – Folkehelsa bekymrer de seg ikke om uansett, de oppfører seg mer som agenter for Big Pharma og har villedet oss i lang tid nå !

    Mange av disse sjelene som har vært involvert i denne plandemien begynner med god grunn å få panikk nå og ønsker å slette sine ugjerninger, men det kan vise seg å være vanskelig da mange av oss er «levende» bevis på en udåd som er heller vanskelig å skjule 😉

    Jeg har mange eksempler på alvorlige skadevirkninger og det som verre er grunnet disse giftige injeksjonene, men jeg skal unnlate å nevne dem da det kun gjør oss triste til sinns !

    La oss prøve å nyte sommeren og håpe at de fleste av oss roer seg ned og kommer til fornuft !
    Håper virkelig du får en god sommer uansett vær 🙂

    ~Synn~

 • Nye Dokumenter !
  Pandemien var utviklet før pandemien, – det var ganske enkelt vaksinen i seg selv ! .
  The David Knight Show
  https://rumble.com/v1c61q1-new-documents-fraud-and-collusion-moderna-non-clinical-tests-were-completed.html

  Svar
 • Svar
  • Prøver å følge denne linken som jeg har delt …. Jeg finner den ikke igjen. Opplever dette med svært mange av linkene som deles både her og andre steder – Sensuren er etterhvert altomgripende. Vi skal bare ikke vite!

   Svar
 • Vaksinerte har større risiko for å dø enn uvaksinerte.

  https://t.me/Alex_Berenson/1835

  Svar
 • Øystein Jørgensen
  7 juli 2023 14:00

  Mike Yeadon har forstått mye av koronabløffen men han har fortsatt noe igjen å lære.

  Fenomenet oppdiktede virustrusler går langt tilbake i tid, muligens hundre år eller mer.

  Virusskremsler i den hovedhensikt å skremme folk fra vettet ble så vidt jeg har forstått iverksatt for ca. 20 år siden med den falske trusselen som het SARS.
  Senere kom viruskampanjene med gjennomsnittlig ca. tre års mellomrom.
  Dermed fikk folk hamret inn i hodet (den feilaktige) forestillingen om at naturen støtt og stadig skaper nifse virus (som statsmakta lengter etter å bruke for å styre mennesker).

  Når noe skjer vil mennesker prøve å forstå noe ved automatisk å lete i tenkeboksen for å finne noe som har skjedd før.
  Disse mange skremselskampanjene tjente altså til å lage et slags fundament i skallen på folk.
  Et (falskt) grunnlag som mennesker ville bruke som referanse da det helt store «skrekkelige viruset» ble vist fram på TV-skjermen.
  Folkemeningen ble altså bearbeidet i ca. 20 år på forhånd for å bli mottagelig for eventyrfortellingen om det helt store, nifse viruset.
  Det er altså ikke riktig at jukseepidemien i 2009 var selve generalprøven for koronabløffen.
  Skremselskampanjen i 2009 var bare del av et større opplegg for å skremme folk.

  Noen burde tipse Mike Yeadon om denne betraktningen.
  Han er en gløgg kar som har sans for å lære.
  Så full av løgn som samfunnet er nå trenger vi alle å få tilført hederlig informasjon.

  God helg til alle.

  Svar
  • Mike Yeadon skjønte etter hvert at luftveisvirus ikke finnes, se videoen under. Hva han mener om andre typer virus, vet jeg ikke.

   Dr. Mike Yeadon: Respiratory Viruses Don’t Exist
   https://www.bitchute.com/video/bdNbt62fyrSI/

   Angående virustrusler, så er mitt inntrykk at det startet med HIV-viruset ca. 1984, det som angivelig skulle forårsake AIDS.
   Kary Mullis, oppfinneren av PCR-teknikken, kritiserte HIV-forskningen kraftig, da han aldri klarte å finne dokumentasjon på at det faktisk eksisterte.

   Svar
   • Øystein Jørgensen
    7 juli 2023 21:59

    Takk.
    Peter Duesberg, tidligere leder for president Nixons såkalte «war on cancer» var i likhet med Kary Mullis en av dem som etter hvert forsto at AIDS måtte være humbug.
    Når det gjelder å trenge helt til bunns i koronabløffen, dvs. å forstå at dette koronaviruset ikke eksisterer så er det en sakte oppvåkning som skjer hvor forskjellige fagfolk befinner seg på forskjellig stadium i oppvåkninhen.
    Det gjør godt å registrere at sannheten synes å sive ut, sakte men sikkert.
    Det gjelder bare å fortsette å spre sannheten.
    Det krever en uendelighet av tålmodighet.

   • Ø. J::

    «Det gjør godt å registrere at sannheten synes å sive ut, sakte men sikkert.
    Det gjelder bare å fortsette å spre sannheten.
    Det krever en uendelighet av tålmodighet.»

    Det ser håpløst ut.
    Så vi gir oss ikke!

 • Northern Light.
  16 januar 2024 12:58

  World Economic Forum og WHO forbereder «Sykdom X», som er 20 ganger verre enn covid.

  Av Patricia Harrity.
  World Economic Forums (WEF) årsmøte starter neste uke i Davos, hvor de vil sette fokus på sine ikke-valgte helsekolleger for å advare om et ikke-eksisterende virus, som de hevder kan være 20 ganger verre enn covid. Den ikke-valgte WEF eliten og WHO forbereder «sykdom X» i et siste fremstøt for pandemitraktaten, og slår seg sammen for å overtale verdensledere til å gi fra seg nasjonenes suverenitet, som forberedelse til et ikke-eksisterende virus de hevder «kan føre til 20 ganger flere døde enn koronaviruset». Kan dette være «pandemien som vil få alles oppmerksomhet», som Gates gledestrålende advarte om, og er det tiden for Gates’ «endelige løsning»?

  Forberedelser for «sykdom X».
  Vi vet imidlertid at NWO-eliten har forberedt terrorisering av folkemassene med skremsler om «Sykdom X» i ganske lang tid, og vi rapporterte i begynnelsen av august 2023 at britiske forskere allerede hadde begynt å utvikle vaksiner som en «forsikring» mot en ny pandemi forårsaket av en ukjent «sykdom X».

  Sykdom X er et navn brukt av WHO for å beskrive en sykdom som ennå er «ukjent for vitenskapen som årsak til infeksjoner»,og de var ikke engang sikre på om de ville introdusere den som et virus, bakterie, sopp eller noe annet. Ikke desto mindre har WHO forsøkt å varsle oss om et «ukjent og overraskende sykdomsutbrudd» som de sier «kan spre seg over hele verden på bare 36 timer, og drepe over 80 millioner mennesker».

  Vaksineforsknings-anlegget for «sykdom X».
  Sykdom X, til tross for at den er «uidentifisert», ble rapportert å ha mer enn 200 forskere fra regjeringens høysikkerhets «state of the art-anlegg» i Porton Down, Storbritannia, for å forberede seg på det, og anlegget drives av UK Health Security Agency som «har utarbeidet» det de sier er «en liste over dyrevirus som er i stand til å infisere mennesker».

  Ifølge avisen Independent arbeidet forskerne for å «sikre at fremtidige pandemier stoppes raskt og ikke forårsaker det samme som «covid». Det ble håpet at anlegget ville hjelpe Storbritannia med å takle «sykdom X», ved å øke beredskapen for patogener som ennå ikke er identifisert med potensial for å utløse en pandemi».

  mRNA «spiselige oblater», nålefrie vaksiner som legges under tungen.
  Ytterligere forberedelser for «Disease X» har også funnet sted takket være finansiering fra Bill & Melinda Gates Foundation, de har hjulpet Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ved å investere 1,2 millioner dollar for å utvikle «oblater» med vaksine til å legge under tungen. CEPIs oppdrag er å finansiere utviklingen av «rask respons-plattformer for å utvikle vaksiner mot ‘Sykdom X’.

  Forberedelser for sykdom X med generalprøven Clade-X.
  Den ikke-valgte eliten av den nye verdensordenen har vært enda mer grundige i forberedelsene. Akkurat som covid ble øvd inn på Event 201 i 2019, har John Hopkins Center også vært vertskap for Clade X-pandemiens generalprøve. Den 15 mai 2018 i Washington, DC. US National Security Advisor (NSA), diskuterte topprådgivere en mystisk sykdom som dukker opp i Tyskland og Venezuela. Clade X sies å ha «utviklet strategiske beslutninger og retningslinjer på høyt nivå som er nødvendige for å forhindre en alvorlig pandemi, eller redusere konsekvensene hvis forebygging mislykkes». Dette er advarsler om at en ny plandemi er under planlegging.

  Dr. McCullough kommenterte at «Disease X» er et konsept, for å utvikle et patogen (virus, bakterier, etc) for svært lønnsomme vaksiner innkjøpt over landenes statsbudsjett, og som gis til alle folk i alle land i hele verden, om og om igjen. Forretningsplanen til @CEPIvaccines er utviklet av WEF og Gates Foundation.

  Gates’ endelige løsning.
  For tre år siden sirkulerte det en video der vi hørte Gates si «Den endelige løsningen, som er et eller to år fra nå, er vaksiner, så vi må gå i full fart på alle tre fronter». Nå kan vi sannsynligvis anta at forberedelsene til sykdom X har blitt fullført i løpet av de siste årene siden 2018 og generalprøven Clade X, og nå vil Bill Gates være spent på å se hans endelige løsning kommer i mål. Den neste pandemien vil få alles oppmerksomhet denne gangen sier Gates, og hvorfor smiler han når han sier det?

  Fra The Expose, publisert 13 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og videoer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WEF and WHO threaten “Disease X” The Final Push for the Pandemic Treaty and Bill Gates “Final Solution.”

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er det sant?

Produseres olje og gass i jordskorpen?

Forrige innlegg

USA-journalist dør i ukrainsk fengsel.

USA kunne fått han ut på et øyeblikk, men gjorde ingenting.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.