POSTED IN Norge

Tidligere marineoffiser i USA:

Hva er poenget med basene i Norge?

Russland vil aldri komme den veien.

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen har vært publisert flere ganger på derimot.no og har vært lest av mange. I overskriften fremgår hovedpoenget i artikkelen, men den forutsetter at USA er her for å forsvare Norge. Med de nye basene for atombombefly og U-båter som har atomvåpen kan ikke hensikten lenger være et forsvar av Norge. Er det noen i Norge som ønsker at landet skal forsvares med atomvåpen?

Vedkommende må enten være gal eller en forbryter som hater landet vårt. Å forsvare Norge med atomvåpen er det samme som å ødelegge det. Hensikten til de nye basene kan ikke være forsvar, men angrep på Russland. Et slikt prosjekt for norske politikere er av en annen type, men like fullt galskap.

Og uttalelser fra russiske politikere viser at det er det de oppfatter med disse basene. Og for at de ikke skal kunne brukes i en konflikt retter de nå sine atomvåpen mot oss. Resultatet blir det samme. Norge blir ødelagt. Kanskje norske politikere etter hvert skal diskutere hensikten og effekten av å slippe USA inn som styrende for vår nasjonale sikkerhet.

Det kan jo hende at det er en konflikt mellom USAs globale interesser og Norges nasjonale interesser siden det er vi som har stormakten Russland som nabo.

Knut Lindtner
Redaktør

Pentagon øker nærværet av soldater… i Norge

Hvis dette høres ut som den kalde krigens strategi for isolering, så er det det. Militæret kjenner bare til en fiende fra tidligere: nemlig USSR.

«De liker ikke at vi faktisk motarbeider dem. Vi liker det faktum at de ikke liker det faktum at vi motarbeider dem. Tre hundre av oss, omgitt av dem. Vi har dem akkurat der vi vil, ikke sant?»

Denne «uttalelsen» kom i desember 2017 fra den nåværende Sersjantmajor i marinekorpset, Ronald Green, i forbindelse med at den 300 mann store styrken med marinesoldater ble stasjonert i Trondheim. Etter invitasjon fra Norge, påbegynte disse marinesoldatene et seks måneders treningsopphold med kontinuerlig rotasjon tilbake i 2017.

Ronald Green

Hvorfor? Fordi mer enn 25 år etter oppløsningen av Sovjetunionen har Russland gjenoppstått som en reell trussel mot Europa og Verden. President Trumps nasjonale sikkerhetsstrategi, som ble igangsatt i desember 2017, styrker denne holdningen i «Søyle 3: Bevar freden via styrke.» Fokuset rettes mot en «stor maktrivalisering» med Russland og Kina.

Amerikansk politikk ovenfor Russland viser seg nå å være identisk til hva den var under den kalde krigen: tøyl trusselen. Men om USSR og Russland, uten sammenligning forøvrig, er ulike på alle tenkelige områder, hvorfor er politikken den samme, og enda viktigere, virker den?

I etterkant av andre verdenskrig, da Sovjetunionen konsoliderte sin posisjon bak jernteppet, overveide USA hvordan de skulle reagere. President Truman gav USAs utenriksdepartement i oppgave å revidere den nasjonale sikkerhetsstrategien.

Under ledelse av Paul Nitze, skapte generalstabens nasjonale sikkerhetsråd dokument 58 (NSC-68), frigitt i april 1950. Med referanse til dets «fiendtlige fremstilling» av Sovjetunionen og avvisning både av isolasjonisme direkte krig, anbefalte man en «rask oppbygging av den politiske, økonomiske og militære styrken til den frie verden.» Strategien var avskrekking og isolering støttet opp av en troverdig kapasitet til å kjempe og vinne i tilfelle krig.

Forsvarsutgifter i prosent av BNP ble tredoblet mellom 1950 og 1953, fra 5 prosent til 14 prosent. Det ligger i ordene til president Eisenhower, «vi har blitt tvunget til å skape en permanent rustningsindustri av enorme proporsjoner.»

USAs rustningsindustri trenger en fiende.

Vi trengte etterretning om fienden og derav ble CIA skapt i 1947, NSA i 1952 og DIA i 1961. Tenketanker ble født for å utvikle politikk og veiledning. Forsvarsministeriet (DoD) måtte ansette flere tusen mennesker for å administrere den nye forsvars-institusjonen. En reell fiende – Sovjetunionen – rettferdiggjorde et reellt forsvars-etablissement.

Selve nøkkelfaktoren her er at startidspunktet for en kald-krig-strategi begynte med at fienden nødvendigvis hadde en stor militær kapasitet. Eller som den israelske historikeren Martin Van Creveld skriver i The Transformation of War, «Ingen ting er mer karakteristisk med strategi enn dens gjensidige interaktive karakter.» Å ha en strategi uten en motstander er meningsløst.

Med fallet til USSR kom den kalde krigen til en slutt. Og etter Amerikansk tradisjon fulgte snart stenging av baser og nedskalering av de militære. Men konflikten med kommunismen pågikk ikke noen få år slik andre verdenskrig gjorde; den spente over flere tiår. Den sørget for å holde rustningsindustrien i gang i 45 år, og med de årlige budsjetter på flere hundre millioner var det ikke helt det samme som å stenge av en hallowen-butikk for sesongen.

Slike som George Kennan forutså dette problemet i 1987:

Om Sovjetunionen i morgen den dag sank i havet, ville det amerikanske militærindustrielle-etablissementet måtte fortsette videre, i all vesentlighet uforandret, helt til noen andre fiender kunne bli oppfunnet. Alt annet ville være et uakseptabelt sjokk for den amerikanske økonomien.

Etter at Sovjetunionen falt sammen trengte USAs rustningsindustri en ny stor fiende. Det ble naturligvis Russland.

Den suksessfulle strategien med isolasjon under den kalde krigen startet med fienden og trengte et påskudd. I dag gjenstår disse forutsetningene og de vil uansett kjempe for sin eksistens mot virkeligheten. Små kriger og opprør vil ikke gjøre susen. En i større skala er nødvendig. Det militær-industrielle kompleks krever industrielle fiender.

Akkurat når en totalitær regjering fanges i et legalt system blir mottoet for rettferdighet: «Bring meg mannen og jeg skal finne forbrytelsen.» Vår forsvarspolitikks motto etter at forsvarsministeriet (DoD) sank i myra har blitt til: «Bring meg en 700 millioner dollars opprustningsregning og jeg skal finne en fiende for deg.» Eller, sagt på en annen måte av kommandør Salamander på hans militære blogg på en post der han kommer med et stikk til luftforsvarets enkle angreps-program, «Vi har et system for anskaffelser som ikke støtter militæret; militæret støtter systemet for anskaffelser.»

Mens det var mye å sette fingeren på vedrørende Amerikas fremtreden under den kalde krigen, som kort oppsummert kom ut med seier for USA. Og det er bestandig hardt å kritisere resultater, uavhengig av strategien. I dag er vår fordomsfulle og feilslåtte politikk mer til skade enn gavn for å legitimere tidligere politiske seiere. Med andre ord, den virker ikke.

Da de overtok kontrollen på Krim, i stedet for å rulle inn med en kolonne tanks slik det skjedde i Ungarn i 1956, marsjerte russerne ganske enkelt inn med uidentifiserte «grønne menn» og gjorde krav på halvøya uten at et eneste liv gikk tapt.

Sovjetunionen har nok falt, men russerne har lært av det. Vårt ansvar? I tillegg til sanksjonene ble 200 millioner dollar avsatt i forsvarsbudsjettet for 2018 for å oppgradere flybaser i Norge, Island og UK for å avskrekke Russland. Hvis dette lyder akkurat som den kalde krigens strategi for isolasjon, er det fordi det nettopp er det. Systemet kjenner bare en fiende: USSR.

Det enkleste er å bytte navnet på fienden fra Sovjetunionen til Russland. Fiendebildet blir det samme.

Sett ut ifra dette perspektivet, marinesoldatenes søken etter «muligheter for å drive forretning» i Norge kan forklares, men ikke rettferdiggjøres. Korpset gjennomfører ganske enkelt den politikken som er lagt inn i Trump administrasjonens nasjonale sikkerhets-strategi. Talsmenn for denne strategien hevder den avskrekker Russland fra selve tanken på et angrep en gang. Man gjøres det noen edruelig vurdering av om russernes formål eller strategi inkluderer en storskala krig i Europa?

Hva vil dagens Russland ha å vinne på en slik krig? Russland er autoritært men ikke totalitært og presser ikke lenger på for en verdensomspennende revolusjon for proletariatet.

Gulag leirene har vært stengt i flere tiår, politbyrået og politistaten har falt, og mens sensuren forblir på plass, den har vært der siden den ble innført av Catherina den store i 1797. Hverken land eller ressurser er gode grunner for krig. Med sine 17,1 millioner kvadratkilometer, er Russland det største landet i verden. I tillegg til at det er rangert som nummer en for energireserver med en kombinasjon av kull, olje og naturgass. Russlands økonomi er det også usannsynlig at vil bære en storskala-krig. BNP til Italia på 1,8 billioner dollar er sammenlignbar med Russlands som har 1,2 billioner, og BNP til EU er ti ganger det Russland har.

Likevel presser alle grenene til militæret på for å få utført denne kald krig strategien. Hæren fikk nylig på plass ordre for 473 splitter nye infanteri kampkjøretøyer. Og etter at den siste amerikanske tanksen forlot Europa i 2013 har hæren returnert for å forsvare NATO mot Russland.

Til tross for at president Trump driver en kampanje for NATOS irrelevans og truer EU med konsekvenser for at de unnlater å imøtekomme løpende utgifter, blir USAs militære baser lokalisert i Europa flere og de vokser i omfang. I sin bok Basenasjonen, forklarer David Vine USAs tilstedeværelse ved baser i Europa. De forente nasjoner har 174 base lokaliteter i Tyskland, 50 i Italia, 21 i Portugal, 27 i Storbritannia, 10 i Belgia, 7 i Nederland, 5 i Romania, 4 i Bulgaria, 8 i Hellas og 17 i Tyrkia.

Den russiske militærmaskinen har vært meget effektiv de siste årene.

Russisk militærpolitikk har hatt mange suksesser i det siste: En kort hybridkrig mot Georgia, en enkel overtagelse av Krim, forsvaret av Syrias Assad mot ISIS og andre fraksjoner. USA har måttet tåle tap i Irak, Libya, Syria og i den 17 år gamle krigen i Afghanistan.

Og akkurat når vårt system ikke kan tilpasse seg den nye russiske taktikken på Krim, får en enkel studie av Norges-kartet avslørt noen foruroligende ting som grenser til det latterlige: Den norske basen ved Trondheim er godt og vel 700 robuste miles fra Norges ytre nordlige grense mot Russland. Hvis den industrielle kampmaskinen til USSR aldri sendte sine kolonner med tanks gjennom Fulda-lommen i Tyskland, hvorfor vil Russland sende dem gjennom en smal øde landtunge på hennes Norgesgrense som ligger akkurat under polarsirkelen? Hvilken politisk sluttresultat vil være målet med et slikt trekk? Selv en gjennomsnitts sivilist kan se absurditeten forbundet med et militært angrep gjennom det nordlige Skandinavia.

Men disse fornuftige og nødvendige spørsmålene er irrelevante og brysomme. Russland er fienden og alt følger av dette premisset. Eller som medlemmer av et norsk opposisjonsparti rett fram spurte, eksakt hva gjør marinesoldatene i Norge?

Jeff Groom er en tidligere Marineoffiser.

Oversatt av: J Bjoerkmo

Innlegget er tidligere publisert i derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • Willy Hernulf Hansen
  1 september 2018 11:08

  Det marinesoldatene gjør i Norge og i alle andre land i Europa, er å forberede seg på en kommende angrepskrig mot Russland. Derfor bygger de opp baser for sine soldater, fly og etterhvert skip i land som grenser mot Russland. Noen enkle sjeler som ikke er informerte om hva som faktisk foregår vil muligens spørre om hva USA skulle ha å tjene på en krig mot Russland….og svaret er ganske enkelt det at Russland (og Kina) med sin økonomiske og militære makt er i ferd med å forbigå USA på alle områder, og de truer dermed USA`s verdenshegemoni. Imperiet er i ferd med å rakne og miste sin makt, og USA går derfor til krig mot Russland og Kina i et forsøk på å beholde sin makt og innflytelse globalt. USA kan ikke vinne en krig mot disse landene….men amerikanske politikere er åpenbart overbevist om at de kan det. Pga. sin «overlegne» militærmakt. Men overlegenheten ligger kun i det store antall skip, fly og stridsvogner……for teknologisk ligger USA allerede langt bak Russland, og etterhvert også Kina. For hva skal man med enorme hangarskip fulle av fly når russerne med et par velrettede Kinzhal-missiler kan senke disse skipene?

  Svar
  • Ola Henriksen
   1 september 2018 12:40

   «med sin økonomiske og militære makt er i ferd med å forbigå USA på alle områder, og de truer dermed USA`s verdenshegemoni. »

   De truer nok heller USA ( dvs. bakmennene i USA/Israel) sin kontroll over verdensvalutaen, selv om dette forsåvidt betyr det samme.
   * De som styrer det økonomiske systemet og rentene styrer politikken, lokalt og globalt *.

   «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». 
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

   Svar
  • Eit viktig svar. Eg forstår galskapen endå betre.

   Svar
  • Torfinn Slettebø
   2 januar 2023 14:23

   Profetisk og imponerande kommentar frå 2018! Etter at kommmentaren er skriven har USA fått mykje sterkare fotfeste i Noreg med basar og spesialstyrkar. USA seier rett ut at dei skal øydeleggja Russland. Denne galskapen er Noreg heilhjarta med på.

   Mi einaste von no er eit dundrande Nato-nederlag i Ukraina, som i Afghanistan, snarast råd. Russland har gjort to tabbar: 1 Dei har synt Merkel og Hollande tillit. 2 Demilitariseringa av Ukraina skulle ha starta tidlegare. Her har forresten Putin teke sjølvkritikk.

   Har nokon registrert sjølvkritikk frå Nato?

   Svar
 • Dagfinn Klausen
  2 september 2018 23:01

  Kuler og krutt kjøpes inn, men går sjeldent ut på dato.

  Med baser for personell, fly, materiell og radarinstallasjoner, er Norge blitt et militært mål for Russiske motangrep i en eventuell konflikt med USA/NATO. Dette er våre politikere fullstendig klar over.

  De samme som brannbombet Dresden, slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki, startet Den Russiske Revolusjon og et utall kriger, revolusjoner og «regimeskifter», er i høy grad tilstedeværende i dagens Politikk.
  Denne gangen er det Norge som står for tur, gjennom potensiell bombing av baser, radarinstallasjoner og olje/-gassinstallasjoner i Nordsjøen.

  I en krig der USA og NATO sannsynligvis vil komme tapende ut.

  Svar
 • Tor Larssen
  24 mars 2019 14:53

  En svært god artikkel. Spørsmålet med en så godt underbygget artikkel er rett og slett hvorfor ikke Aftenposten eller Klassekampen har den på sin framside. Svaret på det igjen finnes i artikkelen og er selvsagt at det er rett og slett ikke lønnsomt. De liberale er i praksis, som konsekvens av sin støtte til forberedelsene, for krigsprofittering sammen med så å si hele den nye venstresiden. Knapt nok noen er aktivt imot. Hva så med folket? Folkets egne interesser med en krig er vel mest å komme helskinnet ut av krigen. Mer tjener de neppe på den. Hvorfor biter de så i all hovedsak enten på de dummeste påskuddene eller forholder seg sløvt godtagende? US Generalmajor Smedley Butlers ord fra 1930 tallet er minst like aktuelle som den gang:
  https://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

  Svar
 • Eit viktig svar. Eg forstår galskapen endå betre.

  Svar
 • ELI Raa Nilsen
  7 desember 2020 9:58

  Politikken er feilslått.Krig avlar krig.
  Fred er vegen.

  Svar
  • Nei, krig og drap er nødvendig når en nasjon blir angrepet.
   Men vi bør kjenne lusa på gangen, eller gnagere på retorikken, og fjerne de trojanske hestene som overgir Norge til overnasjonale krefter.
   Fjerne!

   Svar
 • Dei amerikanske soldatane vert omtala som «marinesoldatar», det er ein grov feil. Dette er ikkje soldatar i den amerikanske marinen, dette er US marines, det er noko heilt anna. Det er angrepsbikkjene i US military.

  Svar
 • >Hva er poenget med basene i Norge?

  Hvis dette fortsatt er en gåte for deg, her er svaret:

  Basene i Nord-Norge vil være helt sentrale ved et USA-førsteslagsangrep på Russland. Da vil det fra basene skytes ut mellomdistanse krysserraketter med atomladning mot de russiske interkontinale rakett-basene på Kola som har vært en del av terrorbalansen. Samt at bombefly vil utgå fra basene til å bombe andre militere mål på Kola. De russiske ubåtbasene bl.a..

  Flybasene i Sør-Norge skal brukes ved det samme førsteslaget til å bombe mål lengre sør i Russland.

  Eksistensen av alle disse US-basene i norge gjør at vårt land når som helst nå kan bli omgjort til en atomørken.
  Hvis noen av oss skulle overleve midlertidig, vil vi misunne de som ble tilintetgjort på et øyeblikk. Hvor lenge overlever vi når vi ikke kan få nye forsyninger med mat, strømmen er borte, dagene er mørke som en vinternatt og det radiaktive nedfallet gjør oss sykere og sykere?

  Alt dette takket være folkesvikerene og idiotene vi har hatt på stortinget og i regjeringene.

  Svar
  • «Alt dette takket være folkesvikerene og idiotene vi har hatt på stortinget og i regjeringene.»

   Og disse , fordyrende, ikke-produserende ødeleggerne skal vi holde i kosten! ( ?)
   Fjern de, makt- mentalt og fysisk.

   Svar
  • Andre F.

   Sant og skummelt.
   – Og idiotisk.
   Vi må fjerne de fleste på Løvebakken, før Løvebakken fjerner de fleste innbyggerne i Norge.

   Svar
  • wasan Totland
   1 mars 2024 16:07

   Det er riktig. Jeg har sett planen for mange år siden. Det var muligens en link i et kommentarfelt her. USA anvender B61-12 taktiske atomvåpen som er dyrere enn sin vekt i gull. Mange slike taktiske anslag samtidig når det er lavt skydekke (det kan fikses) og disse F-35 flyene har ikke rekkevidde nok til å komme seg tilbake og blir dermed ofret. Hvordan neste angrepsbølge er planlagt vites ikke , men jeg regner med at Russland vil svare kraftig. Det hele er helt idiotisk.

   Svar
 • Folk er hjernevasket og steike sprø! Når skal en milliard europeere og amerikanere slutte å hevde de er truet av 140 millioner russere!

  Svar
  • Det skjer først når khazar-«jødene» som styrer suppa eier «hele Verden» (de 15% som SNATO-sfæren består av) eller er totalfjernet fra planeten. Frem med §2 i grunnloven igjen, da ryker Judas Gal Røre ut samtidig.
   Videre må disse samles på et sted, hvor de ikke har muligheter til å delta i handel hvor «penger» er involvert.
   Personlig går jeg for «Der Endløsung» med problemet, det er enklere å sende dem hjem til sin «far» (han med hale og horn) enn å passe på dem 24/7/365.
   Til alle andre ønsker jeg at 2023 skal bli året da det skal begynne å endres til bedre tider «for folk flest».

   Svar
 • Johnny Larsen
  29 juni 2023 13:57

  Dette har intet med forsvar å gjøre. Det er kun et ledd i USA’s First Strike offencive line for å raskt kunne nå mål hos sin evige fiende Russland. Russland fobien sitter fastgrodd i USA og de ser ikke at komunismen de var så redd for er historie i Russland. Russland og Kina er de to stormaktene som hindrer USA i å undertrykke hele verden. At disse landområdene er gitt til USA er landssvik da disse ikke er NATO baser men landområder gitt til en fremmed statsmakt

  Svar
 • er det i det hele tatt noen rettslig måte å få stoppet det som skjer på? finnes det noe lovhjemmel i norsk lov igjen som kan brukes for å tvinge politikere som handler imot sitt folks beste til å gå av eller stilles for retten? jeg sliter med å se at det fins noen måte å holde våre såkalte folkevalgte politikere til ansvar for noen ting som helst.. bombinga av libya f. eks og den såkalte granskningskommisjon ørten år etterpå som ikke konkluderte med noenting egentlig. så klappet titten tei seg selv på skuldra å roste norges og egen innsats for verdensfreden og mente at det var virkelig noe kunne være stolte av. samtidig som åpne slavemarked omsetter mennesker som handelsvare i landet vi la i ruiner. og for hva?fordi gadaffi ville lage en egen valuta i gull som afrikanske land skulle bruke for handel med olje og gass.. etterpå gikk ei viss hillary clinton på et tv show å lo triumferende av henrettelsen og sodomisering med bajonett av den da nylig avdøde libyske president med ordene «we came we saw He died.. mwuahahahaha» verden er et komplett og skamløst ondskapens idiot teater.. hvordan kommer slike personer alltid til makten? dette er viktig spørsmål. hvordan kan vi ha et system som premierer falskhet og egoisme , sadisme og ondskap? hvem oppretta dette systemet? det virker for meg som det er og har alltid vært et «skyggerike» som trekker i trådene bak kulissene og så som en fasade har vi det synlige oppfattede system som flesteparten har inntrykk av at hersker.

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   10 januar 2024 22:48

   «finnes det noe lovhjemmel i norsk lov igjen som kan brukes for å tvinge politikere som handler imot sitt folks beste til å gå av eller stilles for retten?»

   Ja, det finnes nok av lovhjemler, men det er til ingen hjelp når våre domstoler er gjennomkorrupte, og aldri dømmer mot regjeringen, eller mot stortinget, i viktige saker. Domstolene ignorerer helt klare lover og lovbrudd som det passer dem.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Litt historierevisjon.

Warszawapakten – et redskap for Sovjets sikkerhet, ikke for ekspansjonisme.

Forrige innlegg

Russisk ekspert om dagens situasjon:

Vesten opplever nå et historisk nederlag.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.