POSTED IN EU, Norsk politikk

Tiden arbeider for EU-tilhengerne. Norge svinebindes langsomt og demokratiet avskaffes.

I EØS-saken er taushet gull.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EUs medlemsbrev

Taushet er gull

Av Jan Christensen

For 30 år siden trådte EØS-avtalen i kraft. «Den har tjent oss godt», er omkvedet fra de som ønsker avtalen fredet. Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, begge EU-tilhengere, forsvarer – av taktiske grunner – dette syn. Med seg har de brorparten av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Samtidig øker motstanden mot avtalen. Noen vil si den opp og i stedet ha fullt EU-medlemskap. Her er Høyre, Venstre og Miljøpartiet de fremste pådriverne. Andre vil si opp avtalen og erstatte den med likeverdig handelsavtale – som vi hadde tidligere og som fortsatt kan støvbørstes.
Dette er dominerende syn i Nei til EU, SV, Rødt, Senterpartiet og det nystartede Industri- og Næringspartiet.

Da EØS-avtalen ble forhandlet, satt en rekke norske byråkrater rundt forhandlingsbordet i Brussel. 
En var juristen Synnøve Fjellbakk Taftø. Hun mente avtalen var grunnlovsstridig, endte opp som avtale-motstander og mistet jobben. Seinere ble hun tvangsinnlagt i psykiatrien, visstnok etter påtrykk fra daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. En annen var ekspedisjonssjef Fred Olav Sørensen.I et førjulsintervju med TV2-nyhetene tar han æren for å ha oppfunnet «handlingsrommet». Han hevder motstanderne hadde lite kunnskap og at Norge nå ville hatt større handlefrihet som fullverdig EU-medlem.Fred Olav Sørensen
 fikk verken sparken eller ble tvangsinnlagt. Han trykkes nå til brystet av EU-tilhengerne. «Vi må stå på gangen når viktige beslutninger treffes», klager de. «Vi vil være med på å bestemme!» «Som EU-medlem har vi påvirkningskraft!»

I «Knesset», det israelske parlamentet, har palestinerne drøye 4% representasjon. Hvilken innflytelse har disse i forsvaret av det palestinske folks rettigheter? På Vestbredden? I Gaza? Et EU-Norge vil få færre enn 2% delegater i Europaparlamentet. Etter manges mening en prateklubb og et sandpåstrøingsorgan med langt mindre makt enn vårt eget storting. I det såkalte Ministerrådet, EUs regjering, vil vi, i likhet med de øvrige medlemsstater, få ett medlem. Har vi noen grunn til å tro at «våre egne» i et utvidet EU ville blitt mindre gisler for overmakta enn palestinerne i «Knesset»?

For eller mot EU/EØS avhenger av tilhørighet. Hvilken plass har du på samfunnsstigen? Hvilke interesser og hvilke lag av folket vil du tjene og solidarisere deg med? Makteliten eller grasrota? Det avhenger også av informasjon og kunnskap. Med media som enten fortier eller fordreier hva alt handler om, fremmes usikkerhet. Sånt tjener status quo. Ingen endring. I klartekst: At mange er EØS-tilhengere skyldes uvitenhet.

At norske byråkrater og politikere har større muligheter innafor et EU-system der vi er medlem, er opplagt. Men det betyr ikke at de vil bruke disse mulighetene til å forsvare det norske folks interesser. 
Nylige korrupsjonsskandaler både i Brussel og her hjemme viser tvert imot at mange er mest opptatt av å mele sin egen kake.  Hva er da vitsen med at noen få nordmenn uten bakkekontakt får sitte rundt berømmelige bord i Brussel og ytterligere legitimere at vanlige folk presses inn i stadig strammere tvangstrøyer? 

På områder der Norge  visstnok har hatt full handlefrihet, har vi  allerede fått forsmak på dette europeiske «samarbeidet»: 

– Påtvungne «rettsakter» (lover, direktiver, forordninger). For 30 år siden måtte vi godta om lag 1800 EU-rettsakter. Seinere har vekslende regjeringer innført over 13.000 nye. Ekspedisjonssjef Sørensens handlingsrom er en vits. Som EU-medlem måtte vi bøye oss uansett. I EØS våger ikke våre politikere å bruke handlingsrommet. Enten av frykt for motreaksjoner, eller fordi de ikke forstår rettsaktene. EU-regelverket vokser dem – og oss andre – over hodet.

– Norge gir «avlat» til EU-landene. Hittil har vi betalt over 100 milliarder for å få innpass på deres markeder. For å få innpass på våre markeder, betaler EU-landene ingenting. 

– Norsk strøm er underlagt prisfastsettinga på det europeiske marked. Vi som produserer Europas billigste strøm, må betale det mangedobbelte for strømmen. Husholdninger og bedrifter går konkurs.

– Vi har ødelagt og splittet opp tidligere stolte samfunnseide bedrifter som Postverket, Norges statsbaner og Televerket. Høyresidas markedsøkonomiske tenkning har resultert i meningsløs og fordyrende konkurranse. Folk flest har fått dårligere og dyrere tilbud. 

– Norsk landbruk og fiskeindustri undergraves, til tross for at disse ikke omfattes av EØS-avtalen. Framfor å styrke næringene sånn at de kan bidra til levedyktige lokalsamfunn og økt sjølberging, importerer vi stadig mer landbruksprodukter fra EU. Regjeringa fratar kystfolket fiskekvoter og må godta EU-toll på videreforedla fiskeprodukter.

Det er her herfra landet skal styres. Foto: Gunnar Ridderström

I hvilken grad vi nå har mulighet for å reversere helt/delvis tidligere ukloke beslutninger, er et åpent spørsmål. Som EU-medlem vil det i praksis være umulig. Å si opp EØS-avtalen er både lovlig og mulig. Mange mener dette er den eneste løsningen for atter å bli herre i eget hus.

2024 kan bli et viktig år for EØS-motstanden. Regjeringas EØS-utredning skal være ferdig i løpet av første kvartal. Om den ventede rapporten vil bidra til økt debatt, gjenstår å se. Uansett må Nei til EU ta en lederrolle. Bli en pådriver og utfordre til debatt. Kravet må blant annet være at det lages lett forståelige oppsummeringer, at disse spres i masseopplag til folket, og at EU/EØS/Handelsavtale blir en del av undervisningsopplegget i videregående skoler. Folkeavstemning over EØS-avtalen, må komme i forlengelsen. 

Utafor EØS kan vi lettere ta tilbake det Norge vi i stadig sterkere grad har mista siden 1994: Gjenreisning av norsk suverenitet og folkestyre. Allikevel: Itjnå kjem tå sæ sjøl. Folket må også kvitte seg med de politikere som aldri vil godta noe EU/EØS-nederlag. I dag er EØS-avtalen deres bakdør til EU-medlemskap. Uten EØS-avtalen vil de finne nye veier. For dagens EU-vennlige politiske elite er taushet gull. Hvor lenge skal vi la tida jobbe for dem?

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Jeg er takknemmelig for at Jan Christensen tar opp Synnøve Taftø’s kamp for å redde Norge fra globalistene, hennes innsats er heroisk. Hennes historie er grusom. «Landsmoderen»som bor i utlendighet den dag i dag, flagget ut tidlig. Vi opplever kulderekord(les global warming) og vips må vi som ennå så vidt kan-betale 7-syvkroner kw? Det er for «vårt eget beste!»??

  Svar
 • «Norsk strøm er underlagt prisfastsettinga på det europeiske marked. Vi som produserer Europas billigste strøm, må betale det mangedobbelte for strømmen. Husholdninger og bedrifter går konkurs. «

  ‘ – No er det til og med mange Høgre-representantar som droppar slipset. Kva er det som skjer? Forfallet er komplett. ‘
  nrk.no/vestland/sterke-krefter-vil-ha-slipstvang-pa-stortinget-1.16703953

  Innbyggerne skal fryse. – Med eller uten slips?
  Politikerne savner etikette på Løvebakken, det er det som er problemet i Norge i dag. (?)

  ..’ strømutvekslingen med utlandet slik den fungerer nå, går for langt i å maksimere inntjening på bekostning av allmenne hensyn. 
  – Vi selger bare litt av kraften til andre land. Men det fører til at du løfter strømprisen mer eller mindre i hele Norge, sier Torvanger. 
  – Det sies at strømutvekslingen med utlandet gjør at vi får mer betalt for kraften. Det er riktig nok, men det meste av prisøkningen betales av kraftbrukere i Norge, ikke i Tyskland og Storbritannia. Det glemmer en ofte.
  Hovedeffekten er en stor pengeoverføring fra privat til offentlig sektor, …. 
  – Det blir som om staten radikalt skulle økt el-avgiften. 
  …Er kraft kritisk infrastruktur i Norge, som vi alle har betalt for å bygge ut gjennom mange år ved nettleie og avgifter? 
  – Eller skal det primært bli oppfattet som en naturressurs som vi skal prøve å få best betalt for? ‘
  forskning.no/energi/klimaforsker-om-stromutveksling-til-utlandet-ikke-det-samme-som-a-selge-laks/2292307

  Også greit å ha i mente.:
  Innbyggerne har betalt ned vannkraftverkene over nettleia og skatt/avgifter i 50 år. Nå er de fleste vannkraftanleggene nedbetalt. Innbyggerne sine.
  Så kan de med etikette & slips selge vannkraften vår til varmere land og ta ekstra, ekstra betalt av innbyggerne for det som er igjen, mens kulda knaker i veggene :

  ‘Det er billig å produsere strøm når du ikke betaler for verken kraftverket eller drivstoff. Ifølge NVE er kostnaden for å drifte et vannkraftverk så lav som 4 øre per kWh.’
  nettavisen.no/okonomi/strommen-koster-15-ore-a-produsere-hvorfor-betaler-vi-over-7-kroner-for-den/s/5-95-1555281

  Kraft- kablene til EU skulle gi innbyggerne i Norge rimeligere kraft når vi trenger det? 😉
  Nå trenger vi det, og har fortsatt nok vannkraft i Norge. I våte som i tørr år. Støre ljuger som vanlig., når han påstår noe annet. Det er tydligvis en akseptert Løvebakken-etikette.
  Men vi bør vel ta på slips, kanskje det varmer?

  Skal vi vente til neste ‘valg’, ..eller…. ?
  Opprør? I Norge?

  Svar
  • Frikar, ikke for å være frekk på noen måte så må jeg si at nordmenn er for snille og fortsatt er det for få som sulter. Jeg tror desverre at ingen kommer til å foreta seg noe som helst og sitter bare å babler masse preik om ditten og datten på forum og kjøkkenbord. Men når folk har mistet alt de har og blir sultne så blir de sinte og aggressive men da er det for seint fordi politikerne «mister» snart offentlig makt og de ‘store» store som styrer showet tar fullstendig over offisielt og da har vi ingen å stille til ansvar. Hva skjer da mon tro? Vi går løs på hverandre…… Så jeg er enig. «Olav du må våkne, indianere kjem»

   Svar
  • wasan Totland
   8 januar 2024 23:42

   Den linjeleia/nettleia du snakker om er nå ca 70 øre og er økt radikalt allerede på et anlegg vi allerede hadde betalt ned. De vi betaler for der er vindmøller og linjer for å fremføre strøm fra dem. Når strømprisenen er lave er den høyere.
   Når det er sagt: Jeg tror ikke at makten vil tillate at vi går ut av eøs avtalen. Husk at landet er besatt og tyskerne har store interesser i det. Nei til EU er forøvrig en form for kontrollert opposisjon.

   Svar
 • Olav Boye:

  Enda en gang slår min gamle kamerat Jan Christensen til med solid informasjon om Norge og EU. Han leverer sine synpunkter hver uke, mens ledelsen i Nei til EU fordømmer hans informasjon som utenfor Nei til EUs arbeidsområde. Det er vesentlig å ha klart for seg at EØS-avtalen ikke et alternativ til full deltakelse i EUs markedsliberale og føderale prosjekt. EØS-avtalen er EU-deltakelse uten stemmerett i EUs udemokratiske organer.
  Ansvarlig for deltakelse i EØS er Gro Harlem Brundtland, men i samarbeid med hennes politiske venn Jacques Delors. Hun sende ut et rundskriv til alle departementer 23. juni 1988, med krav om harmonisering av alle lover og forskrifter med EUs regelverk. En total forakt for folkeavstemmingen i 1972, hvor et flertall i folket sa nei til EU.
  Det er ingen grunn til å kreve folkeavstemming mot EØS-avtalen, det norske folk har to ganger sagt nei til EU, inkludert det indre marked – det europeiske økonomiske felleskap, EØS. Det som har skjedd de 30 årene med EØS-avtalen er i strid med demokratiske prinsipper, i strid med den norske Grunnloven og til stor skade for vår økonomi og sjølstyre. Ja, det trengs et folkelig opprør mot den politiske eliten. Vi trenger et Storting som forholder seg til folkeviljen, ikke til den økonomiske eliten.
  Da Jonas Gahr Støre skulle ta regjeringsansvaret i med SV og Senterpartiet, uttalte han at det var to saker han ikke ville diskutere, – NATO og EØS-avtalen, det vil si vårt forhold til EU. NATO er en sak for seg, men alle kan se hvordan EUs markedsliberale og udemokratiske politikk ødelegger det norske samfunnet. Strømprisene, jernbanens ødeleggende konkurranseutsetting, helseskandalene, og mye mer som er tatt ut av folkevalgt styring. Mer enn 70 prosent av alle saker på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommune er styrt av EUs regler, kan Kommunes Sentralforbundet fortelle oss. Det er ikke bedre i Stortinget, hvor de ikke lengere følger parolen om «All makt i denne sal».
  Det er noen som påstår at EØS-avtalen er bra for Norge, – de se sitter sjølsagt i NHO. Til daglig er alle partiene på Stortinget ikke gode nok til å ta kampen mot EUs føderalisme og markedsliberalisme. De satser tydeligvis på at Nei til EU skal gjøre jobben, noe Nei til EU ikke er kvalifisert til. Nei til EU har ingen slagkraftig strategi for å hindre norsk tilpassing til EU, – de er ikke i stand til å se sammenhengen med de store vedtakene som Lisboatraktaten og de titusener av oppdelte saker som endrer norsk virkelighet uten at Stortinget kan eller vil gjøre noe. Strategien i EU er å oppdele politiske saksområder i for eksempel jernbanepakke 1, 2, 3, 4, 5. Hvis de skulle konkurranseutsette jernbanen i EU i et jafs, ville det skape store folkelige protester over hele Europa.
  Det er stor folkelig motstand mot EU i de såkalte medlemslandene. En rekke saker blir til utvannede kompromisser, som Kommisjonen finner ubrukelig. De blir sendt til EU-domstolen, hvor juristene skal forbedre de i henhold til EUs grunnlov, – nå Lisboatrakten. Når noen påstår at Norge har et solid handlingsrom i forhold til EØS-avtalen, har de ikke forstått at dette handlingsrommet i virkeligheten er problemer med å få de føderale og markedsliberale politiske kampsakene vedtatt av alle EU-statene. Til slutt kommer det meste på plass, ikke bare i EU, men også i Norge.
  Stå på Jan, vi trenger alle motforestillingene i kampen mot EU, markedsliberalismen og det føderale Europa.

  PS: Jeg undertegner alltid med fullt navn, så den som undertegnet med Olav B. er ikke meg.

  Svar
 • Øyvind Aarsnes
  7 januar 2024 16:10

  Stortinget er overfylt med landsforrædere massemordere og lystløgnere. https://www.riksavisen.no/eos-og-schengen-avtalen-er-en-forbrytelse-mot-statens-selvstendighet/

  Svar
 • Dagfinn Koippelow-Karlsen
  7 januar 2024 18:48

  EU-bestemmelsen om at vi, i et kaldt land med temp. ofte på minus 20 ˚C skal ha samme el. energipris som et land med pluss 20˚C, er jo galskap. De av våre «politikere» som har inngått denne avtalen burde vært straffet.
  Hvorfor kan vi ikke legge på en passende eksportavgift, som dekker noe av kostnadene ved eksportkablene? Slik jeg har forstått det er dette mulig, EØS-avtalen er ikke til hinder for dette. Eksport»avgiften» kan, i hovedsak, variere i omvendt takt med nivåene i våre vannmagasiner, høyt nivå – lav pris, lavt nivå – høy pris. Prisen kan justeres av andre årsaker, men en må være forsiktig med å gi politikerne for mye makt til å endre.
  I tillegg kan vi være behjelpelig med å stabilisere europas el. nett. Vi kan, mot en passende avgift, importere el. energi når det blåser mye og Europa har for mye produksjon og må betale for å bli kvitt sitt overskudd. Det er omtrent like ille å ha for mye produksjon som for lite, nettet kan i begge tilfelle klappe sammen.

  Svar
 • Kåre Magne
  7 januar 2024 21:21

  Ja, helt klart at forskjellen på EØS og EU bare er at EØS-avtalen er et uoffisielt medlemskap i EU, i motsetning til et offisielt medlemskap.Forskjellen på EØS og EU når det gjelder praktisk politikk (for Norge) er ganske liten. Mesteparten av den norske befolkningen forstår ikke konsekvensen av EØS-avtalen eller bryr seg ikke med å finne ut av det heller. Som Jan C.skriver…mantraet fra norske politikere og andre myndighetspersoner om at EØS-avtalen har tjent oss godt har blitt innprentet og banket inn i den norske befolkningen og sies det mange nok ganger så blir det en «sannhet». Folket tør jo ikke annet enn å stole på det som disse politikerne har sagt.

  Svar
 • Øyvind Aarsnes
  8 januar 2024 21:11

  Denne kan også være fin å lese i denne sammenheng. https://www.geoengineering-norway.org/2021/04/21/bjorgulf-mortensen-18-04-2021/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Virkeligheten stivpyntes:

Antallet vaksinerelaterte dødsfall kamufleres.

Previous Post

Stjeling sees nå på som en «rett» av politiker i Tyskland:

Venstrepolitiker sier at migranter har «rett» til å plyndre dagligvarebutikker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.