POSTED IN Media

Thierry Meyssan

Løgnens vitenskap i den digitale alderen – Del to

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Her kommer del 2 av artikkelen til  Thierry Meyssan. Del 1 ble lagt ut i går.
Jeg legger ut denne artikkelen på nytt ikke minst fordi den er hyperaktuell når en ser hva som har skjedd det siste året (2020) i tilknytning til Covid-19 viruset og Ukraina-krigen. Uten en massiv desinformasjonskampanje i alle store medier hadde det ikke vært mulig å få befolkningen til å sluke denne historien.

Reaksjonen etter Tucker Carlson-intervjuet av Putin forteller også sitt om hvor livredde mediene nå er å få avslørt alle løgnene sine som de kontinuerlig serverer befolkningen.

Etter at Ukraina-krigen har blitt en fiasko for Vesten, så har den samme gjengen som stod bak Covid-løgnen og Ukraina-løgnen børstet støvet av en sak som kom i bakleksa de seneste årene; Klima-saken. Nå ser vi en løgn-kampanje på samme vis, som for Plandemien, som prøver å skape frykt i befolkningen, om en kommende klimakrise – grunnet utslipp av et molekyl fra mennesker til lufta som for det første er meget lite av i lufta til å begynne med. Og for det andre at vi mennesker slipper ut kun en tjuvende-del av alle årlige utslipp og naturen selv slipper ut nitten tjuvende-deler av dette molekylet årlig.

At propaganda er et sterkt verktøy forteller det som har skjedd de siste årene. En har fått folk til å gi fra seg en rekke demokratiske rettigheter og underkaste seg et diktatorisk regime med det påskuddet at det er til det felles beste, at en redder liv. – Og at det vil redde liv om vi kutter ut plastposer og kjøtt.

Knut Lindtner

Løgnens vitenskap, del 2

Moderne militære propagandateknikker

Av Thierry Meyssan

Propaganda i satellitt og digital-alderen

Tre fenomener er kombinert i løpet av de siste tjuefem årene – underholdningsindustrien, satellittene og fremveksten av digital teknologi.

1. Underholdningsindustrien

Siden fjernsynet påvirker oss med levende bilder, forutsetter propagandaen organiseringen av spektakulære hendelser. For eksempel, for å presentere gjenopprettelsen av Kuwait og Irak som krigs-aggressor (1990), ansatte USAs forsvarsdepartement et PR-firma, Hill and Knowlton, som produserte intervjuet av en påstått sykepleier. Hun hevdet at hun hadde sett irakiske soldater stjele kuvøser fra en fødeavdeling i Kuwait og på den måten sørget for at 312 nyfødte døde.

Fra PR-sendingen arrangert av Hill and Knowlton. Den angivelige sykepleieren om Iraks tyveri av kuvøser.

I 1999 ble propagandaen tatt enda et skritt videre – NATO organiserte en enorm hendelse for pressebyråene og for filming og samtidig sørget for deres egen iscenesatte fortolkning. På tre dager migrerte 290 000 kosovoalbanere til Makedonia. De bildene dette skapte gjorde det mulig å presentere resultatet av UCK-geriljaens terrorisme, som en plan (fra myndighetenes side, overs.) for utryddelse av muslimer («Operasjon hestesko»), en oppfinnelse av den tyske forsvarsministeren Rudolf Scharping, som derigjennom fikk rettferdiggjort krigen i Kosovo.

Fra flukten mot Makedonia i 1999. Det ble fremstilt som den Jugoslaviske regjeringen stod bak, men var det rett?

Enda større – to fly treffer Tvilling-tårnene i World trade Center som deretter kollapser. Andre uforklarlige hendelse omgir disse hendelsene – en brann herjer kontoret til vise-presidenten, to eksplosjoner skjer i Pentagon og en tredje bygning kollapser i New York. Mangelen på sammenheng i alle disse fortellingene ble brukt til å stanse ethvert spørsmål, mens myndighetene skjulte seg bak motsigelsene som ble overlatt til levende bilde -dekning. I flere dager sendte fjernsynskanalene om og om igjen bildene av de to flyene som traff de to tårnene, og ingenting annet, helt til publikums kritiske evne var utslitt. I sjokk stemte Kongressen over en lov som ga permanent unntakstilstand (Patriotic Act) og en serie med kriger ble deretter satt i verk. Manipulering oppnår perfeksjon når den slår inn budskapet sitt, inviterer tilskuere å akseptere det, og når det avsløres at de er blitt lurt er de likevel nødt til å følge det de nå vet er en løgn.

Visepresident Dick Cheney følger begivenhetene 9/11. At hans kontor, slik forfatteren hevder, ble ødelagt av brann denne dagen er det nesten ingen referanser til på nettet.

Så i 2003, ser verden den irakiske ødeleggelsen av statuen av Saddam Hussein. President Bush kommenterte på direkten at synet av en demonstrant som slo på statuens føtter med en slegge, minnet han om lignende bilder da Berlin-muren falt. Budskapet var at Saddam Husseins fall var en frigjøring. Deretter så vi en større del av plassen, som var barrikadert av US Army, og vi så at demonstrantene bare var en liten gruppe skuespillere. Og så fortsatte kommentatorene som om ingenting var forandret.

2. Satellitter

I 1989, ved bruk av nye kommunikasjons-satellitter, omformet US Army en lokal TV-stasjon i Atlanta til det første internasjonale «24-timers nyhetsnettverket». Poenget var å bruke levende dekning for å sikre sannferdigheten til bildene siden det ikke var tid til å jukse med dem. I virkeligheten er dette ikke mulig å få til.

CNN fremstilte forsøket på statskupp i China av statsminister Zhao Ziyang som er folkelig opprør som på morderisk vis ble undertrykt på Tienanmen plassen. De glorifiserte fløyelsrevolusjonen i den Tsjekkiske republikken ved å gi inntrykk av at politiet hadde drept en demonstrant. De bekreftet oppdagelsen av massegraver ved Timisoara (Romania, overs.), i virkeligheten kropper som var hentet i et likhus og fremstilt som resultat av politidrap under demonstrasjoner, eller generelt som torturofre, dette for å rettferdiggjøre statskuppet av Ion Iliescu overfor Ceaușescu. etc.

Fra Timisoara i Romania. Forfatteren hevder at disse massegravene var konstruert.

Ut fra det samme prinsippet tok Qatar emiratet over den arabisk-israelske dialog-kanalen Al-Jazeera og omformet den til en høyttaler for Muslim Brotherhood. i 2011 spilte den en sentral rolle i hendelsene under «den arabiske våren». Men publikum fulgte den samme utviklingslinjen som CNNs publikum. Etter å ha hatt en dundrende suksess med sine utrolige scoops, mistet den mye av sitt publikum da løgnene den formidlet ble oppdaget.

Prinsippene for radio som var laget for utlandet ble forbedret av Radio Marti, som CIA sendte fra luften langs Cuba-kysten via AWACS-fly. I 2012 ble det organisert et stort prosjekt som gikk ut på å frakoble Syriske TV-kanaler fra deres satellitter og erstatte dem med falske programmer som skulle annonsere regimest slutt og at lederne hadde flyktet. Dette var forberedt gjennom bruk av kunstige bilder som viste flukten til president Bashar al- Assad. Men da de så reaksjonene fra Syria og Russland ble operasjonen avlyst, selv om et signal fra en NSA-stasjon i Australia allerede hadde erstattet programmet til det syriske fjernsynet på ArabSat.

3. Digital

I løpet av den samme perioden har utviklingen av digitale teknikker, spesielt den kraftig utvidete bruken og spredningen av datamaskiner og Internet forårsaket en oppblomstring av individets rolle, men uten at massefenomenet gikk i oppløsning.

I 2007 sendte CIA anonyme SMS-meldinger til et område i Kenya som var bebodd av Luo-folket, hvor Kikuyuene ble beskyldt for å ha jukset under presidentvalget. Luoene spredte dette budskapet vidt omkring noe som førte til opptøyer. Mer enn tusen mennesker ble drept og 300 000 måtte flykte. Gjennom meglingen som ble følgene av opptøyene, kom Raila Odinga til makten.

Fra opprøret i Kenya i 2007

Samme år testet CIA troverdigheten knyttet til anonyme videoer filmet av mobiltelefoner. Den smale vinkelen gir ikke rom for at bildene viser i hvilken sammenheng de inngår i og deres uklare opprinnelse gjør det umulig å vite hvor opptaket er gjort. Og likevel ble bilder av munker som tente på seg selv eller scener fra militær undertrykkelse under «safran opprøret» i Myanmar regnet som autentiske. De ble formidlet av fjernsynskanaler over hele verden.

Samlingen av løgner

Propagandateknikker har ikke utviklet seg de siste årene. Men de er blitt forsterket gjennom at en samler flere løgner. Frem til nå har hver stat organisert sin egen kampanje, men under krigen mot Irak i 2002, ble det satt opp en koordinering mellom forsvardepartementene i USA, UK og Israel som deretter ble utvidet til Qatar og Saudi-Arabia. Denne koalisjonen forsøkte først av alt å manipulere FN-inspektørene i Irak til å tro på eksistensen av masseødeleggelsesvåpen. Dernest, siden dette ikke lyktes, begynte de å forgifte de internasjonale mediene.

I 2011 i et friluft-studio i Qatar, var det denne koalisjonen som filmet de bildene som viste ankomsten til opprørerne til Martyr-plassen i Tripoli. De ble media-formidlet først av den britiske kanalen Sky News og førte til at libyerne trodde at slaget var over, mens det faktiske akkurat var begynt. Som resultat av dette ble NATO i stand til å ta byen uten nevneverdige tap (men 40 000 døde libyere). Saif al-Islam Kadhafi var nødt til selv å gå ned på denne plassen og la seg bli hyldet av sine tilhengere for å motbevise bildene som tilsynelatende var filmet der kvelden før av Sky.

Denne samlingen av løgner kom i gang under krigen mot Syria som startet med deltagelse av 120 stater og 16 internasjonale organisasjoner – den største koalisjonen i verdenshistorien.

I oktober 2011, konstruerte NATO en fremvisnings-by, Jabal al-Zouia, nord i landet. En etter en ble vestlige journalister brakt dit av PR-tjenesten til den tyrkiske statsministeren. Der ble de tilsynelatende vitne til den Frie Syriske Hærens støtte av sivilbefolkningen. Operasjonen tok imidlertid slutt da en spansk journalist gjenkjente lederne av denne «Frie Syriske Hæren» – som lederne for al-Qaida i Libya, Abdelhakim Bekhaj og Mahdi al-Harati. Men uansett fortalte disse bildene en historie om at det virkelig fantes en stor hær sammensatt av avhoppere, x-soldater til den syriske arabiske hæren.

I 2012, i en hel måned, ble verden vist Baba Amr sine revolusjonære som var beleiret og bombet av av regimets hær. I virkeligheten, selv om området var beleiret, hadde det ikke vært bombet fordi det var 72 syriske soldater som var omringet på et supermarked. Jihadistene sprengte i luften husene til kristne for å forårsake ødeleggelser de kunne bruke til å skylde på den Syriske Arabiske Republikken. Dekk ble brent på hustak slik at vitner skulle kunne se skyer av tjukk svart røyk. France24 (fransk nyhetskanal, overs.) og Al-Jazeera betalte «borger-journalister» som skulle være «på-stedet-korrespondenter» og slik være vitner til et Revolusjons-tribunal (opprørnes tribunal, overs.). Kroppene til 150 martyrer som tribunalet hadde dømt til døden ved overskjæring av strupene deres i full offentlighet, ble vist på skjermer og fremstilt som offer for den angivelige bombingen. På samme sted erklærte en fetert fransk-israelsk-USA skribent, Jonathan Littell, at revolusjonen var en vakker sak. Endelig var det fremkommet bilder og vitnemål om «regimets grusomhet».

Forfatteren hevder at røyken ikke skyldtes bombing, slik vestlige medier hevdet, men brennende bildekk på tak som skulle gi inntrykk av bombing.

I 2013 skapte Storbritannia InCoStrat, et kommunikasjons-selskap som skulle betjene jihadist-grupper. De designet logo, laget video-snutter til mobiltelefoner, og trykke brosjyrer for et hundretall av disse gruppene, for på den måten å gi inntrykk av et folkelig opprør mot republikken. For eksempel laget de et opptog sammen med SAS (spesialstyrke i den britiske hæren, overs.) for den viktigste gruppen, Jaysh al-Islam (Islams hær). Saudi-Arabia sørget for tanks som ble levert fra Jordan. Uniformer ble produsert i Spania og levert til jihadistene under en seremoni for offisers-forfremmelser. Alt dette ble koreografert av profesjonelle for å gi inntrykk av at hæren var organisert som regulære styrker og var i stand til å yppe seg med den syriske arabiske hæren. Dermed var forestillingen plantet om at dette virkelig var en borgerkrig, selv om bildene bare viste noe få hundre hvor de fleste var utlendinger.

 

Oversatt av Knut Lindtner

Bilder/tekst: Knut Lindtner

Artikkelen har vært offentliggjort tidligere flere ganger på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Et godt refearat fra vår historie etter 2 verdenskrig.

  Mulig ved hjelp av en ( «fri «) presse som ikke gjør arbeidet sitt, og en bannlysing/latterliggjøring & demonisering av de som tør å stille spørsmål.

  Svar
 • Off topic; eller del av samme suppa:
  Ekstremvær/farlig storm meldt i Nord-Norge. Meterologisk institutt er usikker på grad og utbredelse;

  …og Norge har Haarp-anlegg i Troms – samt f.o.skyld på Svalbard; og klimaalarmen skal jo gjennomføres – farten på den er satt opp til krigsmaskinens tilfredsstillelse. Følg med, følg med, helst innendørs, det gjelder forøvrig også sørover iflg. Yr. DE, yrer verre. Geoengineering er på trappene sier forsker Helene Uri, og synes det er trist at nordmenn ikke følger med. MEN, Uri – geoengineering er ikke noe nytt i Norge – noen følger med, men kanskje det er ukjent generelt i forskermiljøer. Rop høyere så bidrar du en smule til vår overlevelse.

  Svar
  • Helene MURI skal det være, et av hennes arbeidssteder er UIO.

   Svar
  • Jeg blir helt yr av ha(a)rpespill og geoengineering. Av en eller annen merkelig grunn ikke oppfattet av massene til tross at det har pågått i flere tiår.! Dette ligger imidlertid så langt utenfor «mainstream pensum» at man oppfattes som en tulling hvis man prøver å forklare, og be folk kikke opp på sporene som tegnes mot en blå himmel.

   Svar
 • Victor Marchetti, som selv var ansatt i mange år ved CIA, har en interessant artikkel på unz.com:

  «Propaganda and Disinformation: How the CIA Manufactures History».

  Han skriver at det ekstreme hemmeligholdet i organisasjoner som CIA ikke skyldes at man er redd for at fienden skal få tak i opplysninger, fordi fienden vet vanligvis hva som foregår. Det ekstreme hemmeligholdet skyldes hensynet til egen befolkning, som ville vende seg mot CIA dersom de fikk vite hva CIA egentlig holder på med.

  Svar
 • Idag skrives det på Steigan om «ALLE FINANSBOBLERS MOR».
  Dette er noe jeg har forsøkt å få Derimots Redaksjon og deres debattanter å ta innover seg,men,nei,bedre å jage symptomer enn årsaker.

  Svar
 • Off topic.
  Crypto valuta,hva er det.For at crypto skal ha noe som helst verdi må det jo knyttes opp mot andre verdier og da må jo crypto være implentert i valutasamarbeidet ? eller ?.
  Så hvor mye er en crypto ?.

  Svar
 • MSB er et foretak i Sverige som driver med övelser i «gråsoneproblematikk.En journalist Martin Stensö har gravd litt i dette.De arrangerer forskjellige typer «ulykker,til eks traffokk ulykker,skyteepisoder,gisselsituasjoner,ja tenk de trener på alle scenarier som mediene blåser opp for å spre frykt.
  Det MSB selv sier at de aldri på forhånd melder om en slik övelse,hverken politi,brannvesen,sykehus,presse eller annen etat får vite noe som helst.
  Får jeg da minne om,for de som vet om slikt at såkalte Crisis Actors blir brukt i slike övelser..
  Når så presse,politi,brannvesen mm kommer til slike övelser er de ofte i den tro at det er ekte saker.Da kan en slik sak blåses opp i mediene for önsket virkning på befolkningen.
  Det er jo noe rart med den skytingen i rosenkransgata,politibiler som venter i 5 minutter 70 meter fra gjerningsmann mm.Flere politipatruljer dro til feil adresse.Hm.
  Og denne koranbrenninga med filmteam og blod på utsiden av frontruta og alt det rare.
  Martin Stensö har laget en film om dette,der kan den interesserte se at mye ikke henger på greip.Martin Stensö YouTube.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvem som er president i USA spiller ingen rolle.

Politikken blir uansett den samme.

Forrige innlegg

Vårt fredelig forhold til Russland har alltid irritert de krigskåte som trenger en fiende.

Nå skal Norge forberedes for krig mot Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.