POSTED IN Media

Thierry Meyssan

Løgnens Vitenskap Moderne propaganda

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg legger ut denne artikkelen på nytt ikke minst fordi den er hyperaktuell når en ser hva som har skjedd dee siste årene (2020) i tilknytning til Covid-19 viruset og ikke minst i forhold til rapporteringen fra krigen i Ukraina. Uten en massiv desinformasjonskampanje i alle store medier hadde det ikke vært mulig å få befolkningen til å sluke disse historiene.

Reaksjonen etter Tucker Carlson-intervjuet av Putin forteller også sitt om hvor livredde mediene nå er å få avslørt alle løgnene sine som de kontinuerlig serverer befolkningen.

At propaganda er et sterkt verktøy forteller det som har skjedd. En har fått folk til å gi fra seg en rekke demokratiske rettigheter og underkaste seg et diktatorisk regime (covid-tiltakene) med det påskuddet at det er til det felles beste, at en redder liv.

Men en redder kanskje livet til folk som skal dø for en kort periode ved å ødelegge livet og fremtiden for millioner som har livet foran seg. Det er et regnskap hvor bare inntektene (og de er beskjedne) ikke taes med, ikke omkostningene i form av tapte år og liv.

Tar en dette med blir hele Covid-19 historien grotesk. Under er historien om hvordan propagandaen kan få folk til å gjøre de utroligste ting. Det dreier seg om å gi informasjon, gjerne falsk, og å holde informasjon tilbake.

Knut Lindtner

Løgnens vitenskap, del 1

Moderne militære propagandateknikker

Av Thierry Meyssan

Propagandaen er like gammel som samfunnet. Den har imidlertid utviklet seg betydelig i løpet av det moderne samfunnet og følger nå strenge regler. Thierry Meyssan ser på historien og prinsippene for løgnens vitenskap.

ZOOM

Propaganda er en militær teknikk som må skilles fra et strategisk påfunn. I det første tilfellet forsøker en å lure sin egen side, vanligvis for å få støtte. I det siste tilfellet, hvis urform er den trojanske hesten, tar en sikte på å skade motstanderen. Slik det ofte viser seg, har denne militære teknikken mange sivile anvendelsesmåter, både kommersielt og politisk.

Til å begynne med var de oligarkiske og monarkiske regimene fornøyd med å vise frem makten sin, særlig gjennom seremonier og offentlige konstruksjoner (bygninger etc.). Men de demokratiske regimene tok i bruk propaganda med det samme de oppstod. Slik viste det seg at det Athenske demokratiet fremhevet sofismen. Med andre ord, den filosofiske skolen som forsøkte å fremstille enhver antagelse eller forestilling som logisk. (På grunn av deres slagferdighet og sans for det oppsiktsvekkende, er disse blitt sammenlignet med dagens tabloidjournalister, fra Wikipedia, overs.)

Trojansk hest. Er blitt et begrep for et strategisk knep for å lure sine fiender.

På 15-hundretallet oppfant finans-familien, mediciene, en egen måte å omskrive historien, og slik klarte de dermed å skape en adelig opprinnelse for seg. For å få dette til brukte de «kunstnerisk beskyttelse», ved å betale de fremste kunstnerne til å fremstille disse løgnene i sine kunstverk.

Seinere, når religionskrigene var spredt over hele Europa, skapte pave Gregory XV, da han stod overfor det protestantiske gjennombruddet, et ministerium for å forsvare og utvide den katolske kirkens tro. Dette var «menigheten for utbredelsen av troen» (Congregatio de Propaganda Fide), som er opprinnelsen til ordet «propaganda».

Propaganda i industrialderen

Industrialderen var en massiv reise ut fra landsbygda som skapte byer og arbeiderklassen. Fordi massene gikk inn i politikken, studerte den franske sosiologen Gustave le Bon massenes psykologi, med andre ord, infantiliseringen av individet som del av en større gruppe. På den måten identifiserte han de grunnleggende trekkene ved moderne propaganda – for å kunne være manipulerbar må individet først være nedsenket i mengden.

I begynnelsen av første verdenskrig, i september 1914, skapte britene i all hemmelighet «Kontoret for krigs-propaganda» («Wellington house») som en grein av utenriksdepartementet. Ved å gjenskape Medicienes modell, rekrutterte de den tids fremste forfattere, slike som Arthur Conan Doyle, H.G.Wells og Rudyard Kipling – for å publisere tekster som tilla de tiltenkte tyske fiendene forbryterske handlinger – og også malere som gjorde det sammen i billedform. Dessuten rekrutterte de lederne for de viktigste dagsavisene – The Times, Daily Mail, Daily Express, Daily Chronicle – for å sikre seg at disse offentliggjorde deres falsknerier.

Britisk krigspropaganda under 1. verdenskrig: «Kongen og landet trenger deg».

Denne modellen ble deretter brukt av president Woodrow Wilson (USA, overs.) som i april 1917 skapte Komiteen for Offentlig Kommunikasjon. Denne organisasjonen er berømt for å ha ansatt tusenvis av lokale ledere for å spre regjeringens evangelium (the «Four Minute Men»)(4 minutters propagandataler over hele landet for krigsdeltagelse, overs.). Den utviklet visuell propaganda ved å skape en avdeling som var dedikert til å lage plakater, hvor «I want you»-plakaten er spesielt berømt. En annen gruppe produserte også filmer. Fremfor alt, istedet for å samle forfattere, samlet de en gruppe psykologer og journalister rundt Edward Bernays (Sigmund Freuds nevø) og Walter Lippman. Gruppen produserte daglig helt spesielle, fryktelige og leservennlige historier som de så publiserte i samarbeid med Presse-moguler. På denne måten ble den litterære retningen som kunstnerne (i England) fikk av makten, erstattet i USA med «oppdiktete fortellinger» som ble systematisk fabrikkert i samsvar med bestemte vitenskapelige regler.

Denne plakaten er en klassiker

Mens anglo-saxerne bare tok sikte på å pirre fantasien og få popularisert en tilslutning til krigen på den måten, eksperimenterte tyskerne med måter å tvinge frem aktiv krigsdeltagelse gjennom de historiene som ble formidlet. De gjorde vidstrakt bruk av uniformer som ga individene muligheter til deltagelse og organiserte svære grandiose forestillinger – politiske og sportslige – som presenterte flertalls-oppfatningene. Dette var uten tvil det øyeblikket da «den moderne propagandaen» ble oppfunnet – med andre ord, formidlingen av tanker som ikke kunne kritiseres og som det ikke kunne tviles på. Individene som hadde deltatt i en svart uniform og marsjert i lykte-parader kunne ikke lenger stille spørsmål ved sin nazistiske tro uten å stille spørsmål om seg selv og på nytt måtte tenke gjennom sin fortid og tanker om fremtiden. Josef Goebbels institusjonaliserte en daglig orientering i Informasjonsministeriet hvor han definerte «de språklige elementene» som journalistene ble beordret å bruke. Det dreide seg ikke bare om å overbevise folk, men å «modifisere» massens referanser. I tillegg var tyskerne de første som mestret de nye kommunikasjonsmidlene, radio og kino. Slik inviterte de seg inn i hjemmene til folk ved å installere televisjon.

Gjennom de store massemøtene i Tyskland før 2. verdenskrig ble den moderne propagandaen født

Goebbels så på propagandaens kunst som en kamp mot individualiteten. Han understrekte betydningen av repetisjon og «hjernevask» for å kunne bryte ned intellektuell motstand. Dette var enda viktigere enn bruken av televisjon brakt til massene gjennom enkeltindividene.

Mot slutten av andre verdenskrig vedtok FNs generalforsamling etter anmodning av Sovjetunionen og Frankrike, en serie med resolusjoner som forbød propaganda og som skulle sikre tilgang til alternativ informasjon. Hvert medlem skrev disse prinsippene inn i sine nasjonale lover. Men vanligvis kan metoder mot propaganda bare initieres av en offentlig instans, med andre ord staten, mens propaganda mer enn alt annet er formidlet av staten. Dermed forandret ingenting seg.

Under den kalde krigen, var Sovjet og USA rivaler vedrørende propaganda. I motsetning til den meget utbredte forestillingen, gjorde Sovjet få nyskapninger med unntak av omskriving av historien. Ved å retusjere offisielle fotografier, visket de ut den ene eller andre tankeretningen og sørget for at lederne som representerte dem «forsvant». For USAs del sørget de for radiosendinger rettet mot Sovjet (Radio Free Europe) og andre medietiltak som var rettet mot allierte (Hollywood). Samtidig skapte de permanente organisasjoner og «tenke tanker»- angivelig private og vitenskapelig dreide – med den rettferdiggjøringen og forutsetningen at de var rettet mot offentlig politikk. Slik navnene antyder er formålet med disse gruppene ikke å undersøke og komme med forslag, slik universitetslærere gjør, men å prøve ut argumentasjon i den sofistiske betydningen (hvordan en kan påvirke med ord, hvilke argumenter som virker, overs.)

Sovjets mest kjente propagandametode var å retusjere personer som var falt i unåde fra offisielle bilder, slik de to bildene over er eksempel på.

Det som er mer interessant er at da de stod overfor nasjonalistiske opprør i den tredje verden, brukte USAs hær propaganda-teknikker for å ydmyke de kommunistiske opprørerne og opprettholde de ny-koloniale regimene. Frem til det tidspunkt hadde psykologisk krigføring blitt brukt for å få motstanderne til å tro at de ikke kunne stole på sine ledere og at de derfor måtte akseptere nederlag som uunngåelig. For eksempel oppfant og iscenesatte general Edward Lansdale et mytologisk monster på Filippinene som hjemsøkte skogene og spiste mennesker. På den måten svekket han lokalbefolkningens vilje til å hjelpe motstanderne som gjemte seg i skogen.

Oversatt av Knut Lindtner

Bilder/tekst: Knut Lindtner

Denne artikkelen har flere ganger vært publisert på derimot.no tidligere 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • «Mot slutten av andre verdenskrig vedtok FNs generalforsamling etter anmodning av Sovjetunionen og Frankrike, en serie med resolusjoner som forbød propaganda og som skulle sikre tilgang til alternativ informasjon. !! 😉
  ….Goebbels så på propagandaens kunst som en kamp mot individualiteten. Han understrekte betydningen av repetisjon og «hjernevask» for å kunne bryte ned intellektuell motstand.»

  Ja, det var vel nazistene som oppfant både propaganda , bok/lenke-brenning og bannlysing? 😉

  Men virkemidlene som ble brukt etter andre verdenskrig, og de produserte mytene/historiene om «den onde» og «Holocaust» ( en gammel jødisk myte) skulle altså bli forbudt å diskutere/betvile.
  Mytene skulle fremstilles så grusomt og gjentas til hjernevaskingen var blitt en sannhet.
  Hele vår «historie»-fortelling etter 2 verdenskrig har dette som et fundament.
  Når fundamentet er fremstilt som betong kan man bygge hva som helst av tullball og propaganda på det.
  Noe det også gjøres.
  – Før vi undersøker å ser at det er myr.

  Svar
  • Northern Light.
   5 august 2018 17:05

   «Men virkemidlene som ble brukt etter andre verdenskrig, og de produserte mytene/historiene om «den onde» og «Holocaust» ( en gammel jødisk myte) skulle altså bli forbudt å diskutere/betvile.
   Mytene skulle fremstilles så grusomt og gjentas til hjernevaskingen var blitt en sannhet.
   Hele vår «historie»-fortelling etter 2 verdenskrig har dette som et fundament».

   Det pågår ennå, i enda større omfang enn noen gang. Bare i ukeblad/magasin hyllene i Kiwi butikkene står det (ihvertfall i forrige uke) 4 månedsmagasiner om Hitler og Nazismen, et av bladene hadde et bilde av Hitler over hele omslaget, og bladene handler selvfølgelig stort sett om andre verdenskrig og Holocaust. Tre av bladene er utgitt av Bonniers forlag. I Narvesens bladhyller er det enda flere.

   Ser en på tv, på kanalene for populærvitenskap og historie, som History Channel, Discovery, National Geographic etc, så er det minst ukentlig tv dokumentarer om Nazismen, Hitler og andre verdenskrig. NRK og andre stats-kanaler sender jevnlig dokumentarer om andre verdenskrig og nazismen. 3Sat sender i ukedagene på kvelden magasinet Kulturzeit, og temaene er opptil flere ganger i uken: – Flüchtlinge , Nazismus, Holocaust und Juden. 3Sat vises i Tyskland, Østerrike og Sveits (via Get her i Norge).

   At flyktninger nevnes i samme program som nazisme og holocaust, er nok ingen tilfeldighet. Det utnyttes av tyskerne har en tung historisk bør på skuldrene, og skal føle at de må betale for andre verdenskrig og nazismen ved å ukritisk tillate masseinnvandring for å bevise at de vil gjøre bot for fortiden.

   NWO som eier og kontrollerer presse og media har passet på å skrive seg inn i historien som ofre for å unngå kritikk av sin økonomiske verdensordning, og ved endeløs repetering av temaet nazismen og holocaust klart å påføre et helt kontinent en kollektiv skyldfølelse som gjør at vertbefolkningene i Europa nøler med å protestere høylytt mot den ødeleggende masseinnvandringen, et NWO prosjekt.

   Et godt eksempel på hvordan de ved å kontrollere MSM presse og media kan hjernevaske og dermed nærmest programmere hele befolkninger til hva de skal mene. Den ideelle posisjonen å være i for en overgriper/manipulator er når hans ofre tror overgriper er et offer, samtidig som at de ikke forstår at de selv er ofre for overgriper. Detter er posisjonen NWO har i dag overfor verdens befolkning.

   Svar
   • Ola Henriksen
    6 august 2018 18:43

    «og de produserte mytene/historiene om «den onde» og «Holocaust» ( en gammel jødisk myte) skulle altså bli forbudt å diskutere/betvile.»

    Hele vår etterkrigs»Historie», dvs. historier, generelt, og Holocaust spesielt , er kun løgn produsert i en tid der folk var paralysert og ikke turde å stille spørsmål.
    At det er forbudt å stille spørsmål ved tullballet , som ikke holde vann, skyldes at de som styrer media vet at mye står og faller med disse mytene/løgnhistoriene.

    At den såkalte venstresiden, som skulle/burde være radikale ( «gå til roten «) velger å godta forbudet, viser at de har utspilt sin rolle. Venstresiden er nå blitt de egentlige konservative.
    Trist. ( Og farlig )

 • «Goebbels så på propagandaens kunst som en kamp mot individualiteten. Han understrekte betydningen av repetisjon og «hjernevask» for å kunne bryte ned intellektuell motstand.» ja for mye MSM så:)

  Curtis har poeng i denne videoen for de som ikke har sett. Teknologien endre mye…..

  Charlie Brookers 2014 Wipe – Non Linear Warfare by Media (Summary with Adam Curtis)
  https://youtu.be/KOY4Ka-GBus

  Svar
 • Veldig viktig. Det generelle verdensbildet som folk har av at ting skjer organisk, at våre fremskritt skjer pga av individer som bidrar med sitt faller sammens når man ser på Tenketankene, forlagshusene, og avisenes strukturering. Dette bildet må i langt større grad informeres om slik at man kan få en pressereform som er til Folkets fordel.

  Men derimot, er det en tendens som vil det motsatte og det burde også omtales.
  I statsapparatets hjertemedia KK – Klassesvindelen hadde dem på fredag 3 aug. en artikkel om forsker og statsviter Ronald F. Inglehart.
  Her ser vi ingresser som » De materielle vilkårene vi vokser opp under, bestemmer hvor tolerante vi blir som voksne, mener forsker» samt » Det som best forklarer et lands holdning til homoseksualitet eller kvinnerettigheter er økonomien for 40 år siden.
  Hva er det denne Inglehart bedriver? Statistisk forskning med de samme spm gjennom 40 år slik som «Hvor mye betyr Gud for livet ditt, og andre som måler holdninger til slikt som kvinnerettigheter, homofili og mere.

  Når man ser på at det ender opp i å forklare alt i forhold til materiell velstand og vekst skjønner vi at dette er Karl Marx sin materielle analyse !
  Det er i utgangspunktet ikke noe galt med å se på denne sammenhangen, men vi må skjønne at det er en gjeng som har låst seg til å kun se på denne årsakssammenhengen. Hva enn innvandringspøbelen foretar seg av kriminalitet så vil det bortforklares med at dette skyldes kun fattigdom. Og slik vil dem fortsette, de vil ignorere alle andre fokus fordi det er ikke i programmet. Og avisene vil kjøre dette sterkere, ettersom det har en sannhetsgrad, og kan virke forklarerende men enhver som ønsker forståelse må lære seg til å se på flere løsningsfaktorer.

  Svar
 • Tack Knut Lindtner. Dessvärre måste det upprepas gång på gång innan det når ut och blir en gedigen kunskap hos allmänheten. Jag kommer ihåg diskussionerna från min barndom men allteftersom nya generationer blir till och de äldre fösvinner, försvinner också kunskapen och diskussionen. Jag kommer ihåg hur mycket integriteten diskuterades och det folkliga motståndet mot personnumren, statliga enkäter som folk tvingades besvara med hot om böter och om motståndet mot opinionsundersökningar. Och maktens lögner. Idag är folks farhågor besannade. Idag vet staten allt om folket och inte bara det idag säljer de ut oss på öppna marknaden som objekt och helt försvarslösa mot kriminalitet och kolonisering av andra makter och stöld av egendom och äganderätt. Inte bara äganderätten till det som individen rättmätigt jobbat ihop utan också äganderätten till sin kropp. PRIDE är en styggelse. Och i detta deltar de som styr oss, skall skydda och försvara oss och som vi anställt för det och betalar. De har också oförskämdheten för att trakassera oss når vi betalar orättfärdigheten och stiftar orättfärdiga lagar som förbjuder oss att påtala orättfärdigheten.

  Hur skall det gå med mänskligheten? En civiliserad mänsklighet när inte kunskap överförs längre från den ena generationen till den andra? Det var ju DET som skiljde människan från djuren. Som gjorde människan överlägsen. Idag råder ett genuint kunskapsförakt , ett genuint demokratiskt förhållandesätt till varandra och det mest fördärvliga för människan, gruppen, höjs till skyarna.

  Jag kan avsluta med att integritet är något förkastligt i Sverige idag. Men individen är odelbar och är det enda som kan tänka. Gruppen kan inte tänka. Varelser som inte tänker är farliga. De drivs av råa känslor och instinkter.

  Svar
 • http://friasidor.is/roda-korsets-rapport-fran-1948-man-vill-dolja-for-oss/

  Takk til kommentator på peterkrabbe.wordpress.com sin blogg.

  Se også «relaterte artikler på samme, her oppgitte lenke. Var det ikke så man forventet denne informasjonen underskrevet «røde kors». Tenk at det måtte så mange år, tenk på alle utskjelte og nazifiserte. Nå skulle det vel ikke være noen vei tilbake, sannheten har vel tvunget seg fram. Men, ja den må vises til, om og om igjen som det sies her på derimot!

  Svar
  • Vel verdt å lese lenken din om Røde Kors sin edrulige sammenfatning, Ragnhild.
   Vi er lurt.
   Og de som ikke lærer av historien kan lett gå i samme felle. Da blir desinformasjon og løgn det vi bygger vår framtid på.

   Svar
  • Fra lenken til Ragnhild.

   ‘Det är av största vikt att beakta att delegaterna från Internationella Röda Korset i denna omfattande rapport, tre volymer, inte funnit några bevis i något tyskt läger för en medveten politik att utrota judar. I hela rapporten på 1600 sidor nämns inte en enda gång något sådant som en gaskammare. ‘

   friasidor.is/roda-korsets-rapport-fran-1948-man-vill-dolja-for-oss/

   Men slikt kan man altså komme i fengsel for å si/skrive i noen land. I andre land blir man bare utesengt fra medias spalter.

   Svar
 • Holocaust er utvilsomt den største propagandaløgnen i vår tid, «The Hoax of the Twentieth Century» som Arthur Butz sa. Norge er et av de få europeiske land hvor det fortsatt er tillatt å diskutere holocaust, men samtidig øker den norske sensuren, nærmest fra dag til dag, så vi burde prøve å spre kunnskap om holocaust-bløffen før det blir forbudt.

  Ron Unz publiserte nylig en god artikkel om holocaust-bløffen på unz.com, se http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

  Svar
 • Tor Larsen
  12 mai 2020 10:45

  Jeg er opptatt av sentrale myter til kontroll av massebevissthet, men der mytene kan avsløres og avsløringen virker avskjærende. Ett eneste oppkjøp av 25 medier til J.P. Morgan i 1915 skaffet industrialisten kontroll over opinionsdannelsen i USA to år før mediene ledet president Woodrow Wilson til å erklære Tyskland krig og endre Europas framtid for alltid. Påskuddene ble RMS Lusitania og det såkalte Zimmermann telegrammet, begge forfalskninger, men fortsatt framstilte som «ekte.» Internasjonale Røde Kors nå offentliggjorte rapport er en annen som viser 271 tusen døde totalt i de tyske konsentrasjonsleirene. De totale forholdstallene i den påståtte Covid-19 pandemien er en tredje som indikerer så store bløffer at befolkningene, med Josef Goebbels ord, slett ikke kan tro at de er løgner.

  Svar
  • «..så store bløffer at befolkningene, med Josef Goebbels ord, slett ikke kan tro at de er løgner.»

   Ja, bløffene må være store. Og gjerne så grusomme at folk slutter å tenke, og bare «føler». ( De som forlanger å tenke blir først stigmatisert/latterliggjort. Hjelper ikke dette, blir de demonisert og fengslet. )
   Gang på gang gjennom historien ser vi en slik oppskrift er brukt. Den er tydligvis virkningsfull.

   Svar
 • Dette har ikke stått i avisene !
  Bakgrunnen for weserubung og Barbarossa var Churchill-Stalinpakten. Planen om et felles angrep på Norge og Sverige for å dele nasjonene. Nord til Sovjet, og syd til England. Dette skulle skje i 1941. Slik gikk det imidlertid ikke, da Hitler fikk nyss om planen. Den finske historikeren Errki Houtameki fant kopi av planen i Mannerheim-arkivet ,og skrev om det i bokverket Finland i stormens øye.
  https://swebbtv.se/w/bhL6kCgU3YQKuJbHjLi7vT
  .

  Svar
  • Ja, viktig, Svein.
   Vi er lurt, også når det gjelder 2 verdenskrig i Norge.
   Få vil ta det opp. Det er altfor farlig.
   Farlig for de som nekter sannheter.

   Svar
 • Ja ,utfordrende å fortelle enkelte ,om noe utenfor mainstream pensum .!

  Svar
 • Jeg finner ingen artikkel som har med det jeg vil ta opp,så hopper inn her.Med jevne mellomrum tar söppelpressen(som er styrt av bankene)sats og kjörer sine fryktkampanjer.Disse kampanjene kommer gjerne i bölger,litt massiv teppebombing av frykt og skremsel,for så å gå i dvale.Disse kampanjene er også retningsstyrt,vi skal klart forstå hvor farene lurer.
  Husker dere fryktkampanjene om Radonfaren ?.Hva slags motiv kunne ligge bak denne fryktkampanjen ?.Ja for det handler om ökonomi og penger og grådighet ,igjen.
  Jeg husker ikke i detalj enkeltsakene,men om Herr Griske Pengesen har lyst til å kjöpe opp f.eks de kommunale boligene i en kommune.Herrr Griske Pengesen som kjenner alle de andre pengegriske i kommunen,han legger en plan,han finner opp noe de kaller radonstråling.Dette trenger jo solid forhåndsplanlegging,mange brikker må på plass.Griske bruker sine kontakter i pressen til å i små drypp fortelle om radon,litt uskyldig i begynnelsen,griske må få med noen forskere på laget sitt og for litt ros og kyss og klem og kanskje en mallorcatur så skriver de rapporter så blekket spruter.Forsikringselskaper samarbeider med Griske,takseringseksperte ser motlöse ut mens de forteller om forringelse av verdi.Til slutt selger kommunens eiendomsforvaltere den «verdilöse boligmassen til Griske.Alle er fornöyd,pengene og gavene er fordelt.Ja forresten,ikke alle er fornöyd,ikke de svimle leietakerne,husleia har jo skutt i väret,men det bryr ikke Griske seg om.
  Hvor har det blitt av RADON hysteriet,det forsvant bare,rett ut i glemselen.det er kanskje ikke mer å kjöpe opp ?.

  Svar
 • wasan Totland
  17 februar 2024 0:15

  Det er ikke så lenge siden en bondefanger ringte opp en naiv venn av meg. 15 000 skulle de ha for en radon test av huset. Hadde jeg ikke vært der…..

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor leiter de ikke bredt etter årsaken?

Hvorfor er vaksinen forbudt som forklaring på overdødeligheten?

Forrige innlegg

Forsøkene på å tie ihjel og latterliggjøre Tucker Carlson slo helt feil.

Over 200 millioner har åpnet intervjuet med Putin.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.