POSTED IN Global krise, Kronikk

The Art of War:

Kina’s strategiske genistrek.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

In Nuclear War All Men Are Cremated Equal
(Dexter Gordon)

Våren 2020 skrev jeg mye om sykler, om hvordan historiens store pendel langsomt svinger mellom verdens-delene over århundrer, og at den nok en gang er på vei tilbake til Asia med Kina og India som de mest sannsynlige destinasjoner, og også om alt hva dette kan føre med seg, f.eks. en tredje verdenskrig.

Jeg visste ikke den gang om alt som i årtier har vært planlagt for dette helt spesielle skiftet, men puslespillet er nå tydeligere, så tydelig at det ikke lenger er noen tvil om at denne storkrigen, la oss kalle den «The Mother of all Wars», allerede har pågått bak kulissene i mange år. Kan noen huske Obama’s «Pivot To Asia» og Trump’s tollsatser på en haug med produkter fra Kina?

Jeg vil i denne utgaven se litt nærmere på ett spesielt område hvor Kina har possisjonert seg slik at jo fattigere vesten gjør seg selv, jo rikere gjør de automatisk Kina. Vestlig stupiditet har blitt Kinas viktigste inntektskilde. Før jeg avslører dette geniale grepet, så tillat meg en kulturell avstikker.

Borte bra, hjemme best

I 1492 kastet Columbus loss i Patos de la Frontera i Spania. Flåten bestod av 3 skip; Santa Maria, Nina og Pinta. Santa Maria var det største av dem, en caravelle på ca 200 tonn. Nina og Pinta antas å ha vært på 60-70 tonn. Det samlede mannskapet var på 90 menn. Dette ble starten på det vestlige globale hegemoniet, en 530 år lang epoke preget av ran, ekstrem vold og krig.

87 år tidligere, i 1405, kastet Zheng He loss fra Liujian i provinsen Jiangsu. Flåten, som Mr. Zheng selv hadde designet og oversett byggingen av, bestod av 208 skip (noen hevder 317 skip), 68 av dem lastet med gaver. De største skipene var på over 3.000 tonn, 15 ganger større enn Santa Maria, og flåtens samlede besetningen var på 27.800 menn.

Denne ekspedisjonen, den første av totalt 5, var for å knytte diplomatiske forbindelser, markedsføre Ming-dynastiet og å søke handel i store deler av sørøst-Asia, India og langs østkysten av Afrika.

Den sjette og siste ekspedisjonen var for å frakte alle besøkende fra tidligere ekspedisjoner trygt hjem. Keiseren besluttet at verden hadde lite å by på, beordret den havgående flåten hugget og tillot kun små skip for Kinas elver og kanaler.

Hvorfor resulterte Columbus-ekspedisjonene i et 530 år langt nesten sammenhengende blodbad, mens Mr. Zheng ekspedisjoner endte med et fredelig takk og farvel, til tross for at det 4.000 år gamle Zhong Guo (Midtens Rike) langt fra er fremmed for ubeskrivelige blodbad på egen jord?

Feng Shui er en gammel Taoist tradisjon som handler om harmonisering av energi, altså å skape «balanse». Denne tradisjonen er fremdeles en svært viktig del av Kinesisk kultur, og jo mer jeg lærer fra denne kulturen, jo oftere oppdager jeg hvordan Feng Shui manifesterer i hverdagen.

Når min kone innreder et rom, så kan jeg umiddelbart se at hun innreder rommet i tråd med prinsipper hentet fra Feng Shui. Hun har det i blodet.

Et annet eksempel er at en handel alltid må være «balansert», altså at handelen gir begge eller alle parter fordeler. Hvis en handel bare gir en part fordel, så er den ikke bærekraftig.

Hvis alle tjener, så vil forholdet vare lenge og alle vil tjene mer. Plyndring er ikke bærekraftig og følgelig ikke forenelig med Feng Shui.

Et tredje eksempel er at kinesiske leger tradisjonelt ble betalt så lenge alle i familien var friske. Ble en syk, så stoppet betalingen. Det handlet om balanse mellom partene. Hvis en lege blir betalt når en er syk, så kan legen fristes til å gjøre den syke sykere, og når den syke til slutt dør, så blir det tap for alle.

Krig er ikke i tråd med Feng Shui. Krig gir gevinst til noen få mens alle andre taper, og er følgelig ikke bærekraftig. Dette forklarer hvorfor Kina og Taiwan har unngått krig i 74 år, og begge parter tjent på tett samarbeid. Dette forklarer også hvorfor President Xi Jinping vil at landet skal vende vestlige verdier ryggen til fordel for landets egne verdier og tradisjoner. Det vil gi vinn vinn for Kina og alle Kina samarbeider med.

Når andre bestemmer

Kina har vært så uforskammet å plassere landet sitt så nært USAs utallige millitærbaser i Asia, at USA og NATO nå mener at Kina er en trussel ikke bare mot disse basene, men mot hele den vestlige verden.

Kongress-representant Marjorie Taylor Greene kan fortelle at det er dette som er det hotteste temaet på «The Hill» for tiden. Tidsrommet som diskuteres for «action» er 2025-27.

Kina er ikke bare en trussel med sitt valg av geografisk lokalisering, ifølge USA, men også fordi landet har bygget opp verdens største industrielle kapasitet, større enn USA, EU og Japan kombinert, og produserer nå altfor mye. Å være så produktive er en trussel mot Imperiet og må stoppes, om så med millitær makt.

Dessuten, Kina snakker fred og handel og har på toppen av det hele offisielt spart opp 13,3 ganger større nasjonale reserver enn USA, og uoffisielt mer enn 24 ganger større, så klart, her må det bombes.

Kina’s strategiske genistrek

Kina må ha sett denne tegningen allerede på 90-tallet, for på det tidspunktet investerte Kina stadig mer i egen utvinning av gull, og oppkjøp av gull fra andre land. Etter finanskrisen i 2007/08 tok Kina kontakt med USA og foreslo tiltak for å stabilisere (balanse, feng shui, her har vi det igjen) det internasjonale monetære systemet, men ble avslått. Fra 2010 har Kina vært verdens største produsent av gull og også verdens desidert største kjøper av gull. Det anslås at Kina nå er god for mellom 30-50.000 tonn gull, og at befolkningen sitter på rundt 23.000 tonn.

I tabellen til venstre har jeg lagt til grunn uoffisielle reserver på 30.000 tonn, så samlede reserver kan være høyere enn de nesten 6 trillioner dollar min beregning viser. Andelen gull er 43,5% og den andelen vokser hver eneste måned med rundt 100 tonn i egen-produksjon og kjøp, som er et forsiktig anslag.

Det har nylig blitt kjent at Kina kjøpte 123 tonn gull i januar bare fra Sveits, et kjøp som allerede har økt landets reserver med rundt 8,2 millarder dollar.

Dette er en genistrek i seg selv, og blir ikke mindre av at Kina de siste årene har oppnådd svært lav inflasjon, altså en stabil og balansert økonomi. Rosinen i genistrek-pølsa er nemlig at gull globalt prises i USD. Når så kjøpekraften i USD infladeres bort med ukontrollert pengetrykking, så stiger prisen på gull, målt i USD.

Resultatet for Kina, som nå opplever deflasjon, blir at kjøpekraften til landets reserver øker tilsvarende.

Med andre ord, når USA og alle andre vestlige land gjør seg selv fattigere og fattigere, så gjør de automatisk Kina rikere og rikere.

For hver 100 USD 1 unse gull stiger, så blir Kina 96 milliarder dollar rikere, målt i kjøpekraft. Prisen på en unse gull har så langt i 2024 steget med rundt 300 USD, og har gitt Kina 288 milliarder dollar i ren profitt, som er 4 ganger mer enn samlet profitt skapt av verdens desidert største eksportindustri, i samme periode.

Vestlig monetær stupiditet har blitt Kinas viktigste inntektskilde, uten at Kina trenger å løfte en eneste finger. Det eneste som skal til er sparing i gull og en edruelig økonomisk politikk med lavere inflasjon enn i USA. Kina er ikke alene. Alle andre land og mennesker som kopierer Kina, vil oppleve det samme. USA går motsatt vei, sparer ingenting og øker sin nasjonale gjeld med 10 milliarder dollar i døgnet.

For dere der hjemme, det er ikke for sent å kopiere Kina, for hver enkelt familie kan spare i gull og sølv og i betydelig grad senke inflasjonsnivået til familien. Den som klarer å senke sin personlige inflasjon til null, vil oppleve det samme som Kina, skattefri økning i sparepengenes kjøpekraft for hver dollar prisen på gull øker.

The UNIT

BRICS+ er nå nær mulig lansering av «UNIT», som er et komplett monetært globalt økosystem forankret i gull (40%) og i medlemslandenes respektive valutaer, også målt i gull (60% innenfor landegrenser, 30%+30% fiat over landegrenser). Lansering kan skje så tidlig som i 2025.

UNIT vil være desentralisert, upolitisk, nøytral, og vil ikke kunne brukes til sanksjoner eller utsettes for inflasjon. UNIT vil derfor være skreddersydd for internasjonal handel og investeringer, som nasjonale reserver og vil også være åpen for alle andre som ønsker å spare i eller bruke enheten.

UNIT vil ikke erstatte nasjonale valutaer og banksystemer, kun supplere dem og være et alternativ. Norges Bank kan da fritt fortsette å svekke kronen med pengetrykking, men om UNIT ikke blir forbudt i vest, så kan Norge og norske bedrifter og organisasjoner få et godt alternativ med stabil kjøpekraft. Det er enda uklart om UNIT vil bli tilgjengelig for folk flest, slik som krypto er.

UNIT er digital, basert på blockchain-teknologi, men med sikring i gull, så vil ikke UNIT være en typisk krypto, og heller ikke en Stablecoin som er pegget til fiat. UNIT vil ikke være begrenset i antall som Bitcoin, men utstedelse av nye UNIT vil forutsette underliggende fysisk gull og fiat målt i gull.

UNIT kan bli en stor mulighet for BRICS+, for Eurasian Economic Union og for alle andre land som tørr å utfordre Imperiets monetære fiat-system, altså nok et bidrag til Imperiets «death by a thousand cuts».
Utviklingen av UNIT forteller oss at noen planlegger for en lys fremtid, som bør gi alle håp.

The Art of War

Vi har lenge holdt stø kurs mot en tredje kinetisk verdenskrig. Men, når en krig hele tiden eskalerer, så vil den til slutt passere punktet for null kontroll, og da er neste skritt atomkrig, som med dagens teknologi betyr kremering av 5 milliarder mennesker på 72 minutter. De overlevende vil misunne de kremerte, for de vil dø under ubeskrivelige lidelser. Kloden kan bli ubeboelig i hundrevis av år. Selv dem i de dypeste og sikreste bunkerser vil før eller senere gå tomme for drivstoff, og da er også de toast. Selv den galeste blant de gale vil unngå en atomkrig, men alt kan skje om punktet for null kontroll passeres.

Trump ble nylig kjent skyldig på alle 34 tiltalepunkter i en farse av en rettsak hvor knapt noen kan forklare hva Trump egentlig er skyldig i. Dommen vil falle 11. juli, få dager før Republikanernes landsmøte hvor Trump vil bli valgt som deres president-kandidat. De fleste tror at serien av rettsaker er forsøk på å stoppe Trump, en skitten politisk maktkamp, og hatet mellom tilhengere og motstandere av Trump vil resultere i ytterligere nasjonal splittelse av USA og denne gang kanskje også i en bølge av vold og drap.

I dette bildet kan godt både Trump og Biden bli brukt som brikker i ett av mange mesterlige plott for «controlled demolition» av det landet mange tror kan bli det først til å trykke på den røde bryteren. Grunnen er at USA og NATO er teknologisk forbikjørt i konvensjonell krigføring. NATO kan se seg slått av et mye mindre Russland, og det kan gjøre veien til den røde bryteren vesentlig kortere.

Vil jeg da gråte om Trump ender opp i fengsel? Nei, ikke en tåre fra meg, men det er ikke fordi jeg mener Trump fortjener fengsel, men fordi en fengslet Trump kan gjøre ubotelig skade på USA som nasjon, altså nok et viktig bidra til en kontrollert kollaps. Trump i fengsel vil komme på toppen av innsyn i et gjennomkorrupt rettssystem, en kombinasjon ingen rettsstat til nå har overlevd.

Vi kan se krigen i Ukraina i det samme lyset. Mange tror at den krigen ble fremprovosert av NATO for å svekke Russland så Kina blir mer sårbar. Men her kan et mesterlig dobbeltspill ha lokket NATO i en livsfarlig felle, livsfarlig for seg selv, for EU og Europa og livsfarlig for USA.

Faktisk, det samme kan ha skjedd i Gaza, et mesterlig dobbeltspill, en livsfarlig felle, og Israel, fullstendig blindet av hat, hoppet rett i fellen.

“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting” (Sun Tzu).

Dette er et ytterst komplisert geopolitisk maktspill, horisontalt og vertikalt, med lag på lag av mektige aktører, allianser og agendaer, for aldri før har mer stått på spill. Jeg tror likevel at det blant dem finnes aktører som selv ønsker å overleve, sammen med i det minste deler av menneskeheten. Jeg for min del holder derfor en knapp av håp på dem som tjener mest på kaoset vi opplever, og det er for første gang i mitt liv IKKE privateid våpenindustri.

Om håpet mitt blir innfridd, gjenstår å se. Jeg tenker på atomkrig, ikke på en omfattende konvensjonell krig, som jeg vanskelig kan se vi kan unngå. Vesten er nå så ekstremt tynget av gjeld at en snarest mulig krig må til som røykteppe for elendigheten de selv har skapt. Vi kan ikke utelukke at noe stort kan skje i oppløpet til presidentvalget i USA i november, og eskalere derfra.

Det positive er at aktørene som gir håp, de bak utviklingen av UNIT, langt fra har spilt alle sine kort, så her kan ting skje fortere enn selv de ivrigste krigshisserne har sett for seg.

«Mastering others is strength; mastering yourself is true power” (Lao Tzu).

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «For dere der hjemme, det er ikke for sent å kopiere Kina, for hver enkelt familie kan spare i gull og sølv og i betydelig grad senke inflasjonsnivået til familien. Den som klarer å senke sin personlige inflasjon til null, vil oppleve det samme som Kina, skattefri økning i sparepengenes kjøpekraft for hver dollar prisen på gull øker.»

  Og hva skjer med et samfunn der alle/de fleste sparer?

  Det blir færre kjøp/salg, produksjon eller eller innovasjon.
  Alle blir ‘rike’ på gull/sølv eller penger.

  Men et samfunn blir rikere materielt og tjenestemessig når BYTTEMIDLENE ( uansett hva som brukes) sendes rundt og SETTER I GANG aktivitet. Hverken gull/sølv eller penger har egenverdi.
  Det er aktiviteten de setter i gang, som byttemiddel, som gir verdi.
  – HVIS aktiviteten er positiv for enkeltindividet og/eller samfunnet.

  Kina hadde jo ikke blitt rikt ved å spare.
  Det er det vesten/vestlige politikere som tror. Fordi de FORVEKSLER fiktiv-verdier og virkelige verdier.
  Stener forveksles med brød. Når pengeverdiene øker så øker kun tallene. Realverdiene, de virkelige verdiene har samme (bruks-) verdi.
  Og når pengeverdiene minker så minker kun tallene. Realverdiene, de virkelige verdiene har samme (bruks-) verdi.
  Men de tyvene som lever av renter (tall av tall) liker jo ikke dette. Og vil ha stadig høyere priser som rentene regnes ut fra i prosent.

  Svar
 • «…tollsatser på en haug med produkter fra Kina.»

  Enhver nasjon kan (bør) jo sjøl bestemme hva nasjonen skal produsere sjøl og hva de vil kjøpe fra andre nasjoners produsenter.
  ( Selv om den over-nasjonale/udemokratiske EU-kommisjonen vil mafia- bestemme dette.)

  Det trengs ikke engang tollsatser. Kun en oversikt over nasjonens ledige arbeidskrefterog ressurser. Og en administrasjon som arbeider for innbyggernes langsiktige interesser. – Og som ser forskjell på fiktiver/tall og virkelige verdier for samfunnet.
  Og man kan (bør) selvfølgelig heller ikke presse noen land til å importere noe de vil, av sikkerhetsmessige eller andre årsaker, produsere sjøl.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan kontrollere befolkningen?

Kontroll av mediene.

Forrige innlegg

Norge:

USAs lille internasjonale kamphund!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.