POSTED IN Klima

Temperaturdata fra mars:

Pausen i global oppvarming vedvarer.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Global temperatur mars 2020

Geir Aaslid

Vi har temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mars er med +0,48 C tydelig ned fra februar. Temperaturtrend er uendret fra tidligere måneder. Pausen i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2013 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mars 2020 er med (+0,48 C) klart ned fra februar (+0,76 C) etter en betydelig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule klart ned til 0,61 o C nå, fra 0,96 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart ned med 0,34 o C, fra 0,55 o C forrige mnd.
 • Tropene noe ned til 0,63 C nå, fra 0,76 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 1,09 C nå, fra 0,38 C forrige mnd.
 • Arktis kraftig ned til -0,72 C nå, fra 0,02 C forrige mnd.
 • Australia litt ned til 0,17 C nå, fra 0,30 C forrige mnd.

Hva forårsaket varmeavvik i vinter?

Dr. Spencer funderte forrige måned på om varm røyk fra skogbrannene i Australia kunne ha forårsaket avviket, siden NASA hadde observert røyk så høyt som i 20 til 25 kilometers høyde. Også vulkanen Taal på Filippinene som hadde utbrudd i januar kan ha bidratt noe.

______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
______________________________________________________________________________

Spencer påpeker at temperaturfallet i nordlige halvkule ikke kan være forårsaket av reduserte utslipp av CO2 som en effekt av COVID-19; strålingspådrivet fra ekstra CO2 ville ikke endres merkbart selv om alle menneskeskapte CO2-utslipp stanset over et helt år. Våre utslipp er minimale i forhold til naturens eget kretsløp, det utgjør bare 1-4 % av totalen.

Her er figuren med stratosfæriske data fra hans notis 4. mars i år.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Men ENSO påvirker ikke global temperatur varig, vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur.

NOAA i USA modellerer nøytrale forhold i sin ENSO status, i en fersk analyse (30. mars) oppgis det 65 % sjanse for våren, og for sommeren er det 55 % sjanse. Som man ser av prognosen kan det gå mot en La Niña til høsten. Den tykke sorte linjen er gjennomsnittet av de ulike modellene.

Meteorologene  i Australia regner også med nøytral ENSO. De viser i en analyse 31. mars til nøytral ENSO-status til det vi regner som tidlig sommer. 6 av 8 modeller viser nøytral status, mens 2 modeller viser at en La Niña vil manifestere seg. Imidlertid er prognosene på denne tiden av året mindre presise enn i andre halvår.

Mens våren er godt i gang i lavlandet her hjemme, er det full snøstorm med stengte veier i Nord-Norge, ifølge Barents Observer.

Også på Grønland har det vært en vinter med mye nedbør, og det meldes at isen på Grønland har lagt på seg kraftig i vintersesongen.

Siden fønvind og høye temperaturer på småøyer nord for Antarktis av NRK er brukt som klimaskremsel for noen uker siden, gjør vi oppmerksom på at ingen av målestasjonene der var godkjente for seriøs måling av temperatur. Ingen av de rapporterte rekordene er gyldige, noe NRK selvsagt unnlater å informere om.

Derimot har de russiske forskerne ved Vostok i Antarktis en godkjent målestasjon, og her var det ny månedsrekord for mars. Hele 75,3 kuldegrader.

Forsidebilde v/Simon Matzinger

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Interessant om undersjøiske vulkaner, som vi vet lite om. Hva har disse hatt å si for klimaet og/eller temperatur i havet, og CO2 i atmosfæren?

  https://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/2007-norges-aktive-vulkaner

  Svar
 • Er det ikke slik at CO2-konsentrasjonen måles over Hawaii og ikke der hvor CO2-utslippene i verden faktisk foregår. Iskanten begynte å bevege seg sydover i 2016, mens de norske CO2-utslippene begynte å synke allerede i 2015. Gasskraftverket på Melkøya ved Hammerfest reduserte sine CO2 utslipp både i 2018 og 2019. Og noe lignende skjedde også med utslipp fra gassturbinene på norsk sokkel. Nå har flytrafikken over Atlanterhavet stoppet opp, og det brennes nå stadig mindre volumer med fossil energi over hele verden. For første gang på nesten 10 år ha temperaturen på Svalbard i mars måned for første gang ligget under normalen. Er alt dette en tilfeldighet eller har det noe med fall i CO2-utslippene å gjøre. Under WW2 fra 1938 til 1948 falt feks temperaturen på Svalbard med hele 4 grader samtidig som det skjedde et kraftig fall i CO2-utslipp over hele verden i løpet av WW2. Tilfeldighet?

  Svar
  • «samtidig som det skjedde et kraftig fall i CO2-utslipp over hele verden i løpet av WW2»

   Gjorde det? Våpenproduksjon for fullt, sprengninger/branner og troppeforflytninger… Gav ikke dette store CO2-utslipp?

   Svar
   • Ja, men i 1948 var det helt slutt på krigføringen og i 1948 var CO2-utslippene i verden veldig små. Temperaturen falt ikke jevnt på Svalbard mellom 1938 og 1948, den svingte en del opp ned, men med en fallende langsiktig trend gjennom de 10 årene. Etter 1948 begynte oppbyggingen av verden etter WW2 og temperaturen på Svalbard steg igjen.

   • Kan ikke dette like mye bety at høyere CO2 kommer etter opvarming, heller enn som årsak til?

 • Standard teorien sier noe slikt som at (etter den industrielle revolusjon) har det skjedd storstilt utslipp av CO2 fra forbrenning av fossil energi, som ganske raskt øker temperaturen både i atmosfæren og i havet, og at denne økte temperatur igjen fører til økte utslipp av vanndamp og CO2 fra havet som ytterligere forsterker drivhuseffekten og øker temperaturen ytterligere.
  Selve forbrenningen av fossil energi slipper ut både varmeenergi, sot og CO2 (mm). Denne varmeenergi fra selve forbrenningen av fossil energi er visstnok for liten til på egenhånd å kunne forårsake global oppvarming, det er kun utslipp av CO2 som er problemet iflg teorien.
  Men rent personlig lurer jeg på om utslipp av både varmeenergi og CO2 fra forbrenning av fossil energi feks i Vest-Europa kan føre til redusert avkjøling av Golfstrømmen, og at utslipp av sot fra denne forbrenning kan føre til økt smelting av is og snø i bla nordområdene når det faller ned sot på is/snø og når solen skinner.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En gründer innen reiseliv:

Livsverk raseres nå.

Forrige innlegg

Korona-statistikk kan være nyttig:

Men nå misbrukes den til skremsel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.