POSTED IN Endring av politikken, Helse

Tallene viser:

Nedstengninger har liten eller ingen positiv helse-effekt.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det har vært tatt for gitt at nedstengning har en effekt på smittespredning og dermed på antallet døde som følge av Covid-19. Når det blir påpekt at tallet for døde i Norge er lavere i år enn tidligere år, da viser en til Sveriges manglende nedstengninger og til nedstengningene i Norge som årsaken til forskjellen i antallet døde i disse landene.

Overflatisk sett kan dette se ut som et godt poeng og mange slår seg til tåls med det. Men løfter en blikket litt ser en fort at dette ikke kan være riktig. For europeiske land med langt strengere tiltak enn Norge har langt høyere dødsrater enn oss  – også høyere enn Sverige.

Det er også land uten nedstengningstiltak som har lav dødelighet, f.eks. Hviterussland (lavere enn Norge) eller Japan.

Det som er åpenbart er at dødeligheten varierer svært fra land til land og at det er en rekke faktorer som har betydning, f.eks. lokale forhold i landene (lang tids forurensning og svært mange gamle i de hardest rammede områdene i Nord-Italia), helsevesenets utforming og funksjon (privat eller offentlig drift), registreringen av dødsårsak (Irland og England registrerte alle som døde med pos. Covid-test som Covid-døde) osv.

I USA overlot president Trump til de enkelte delstatene (guvernørene) å bestemme smitteverntiltakene. Grovt sett førte det til at demokratisk styrte stater satte inn strenge smitteverntiltak, mens en del republikansk styrte stater ikke stengte ned samfunnet. Det gir oss nå et statistisk grunnlag for å vurdere om nedstengning hadde noen effekt på smittespredning og død. 

Tabellen under forteller sitt.

Sammenligner en Florida (ingen nedstengning) og California (nedstengning) ser en at forskjellen er minimal. Stater med nedstengning er de med minst døde men også de med flest døde.

Texas har åpnet helt opp og nå 6 uker etter har antallet døde fortsatt å falle til tross for dette.

Enhver står fritt til å tenke hva de vil, men de erfaringene som er gjort forteller sitt tydelige språk. Nedstengninger har liten eller ingen smitteeffekt. Skal en forstå hvorfor noen land rammes hardere enn andre må en søke etter årsakene i andre forhold.

Nedstengingene har imidlertid hatt en annen effekt; det har ført til at mange mindre næringsdrivende har gått konkurs, sentrale næringsgreiner er delvis ødelagte, befolkningen har blitt påført mye angst og depresjon, sosial læring hos barn og unge er i en periode betydelig svekket osv.

Og antallet døde som følge av tiltakene vil vokse i tiden som kommer, ikke minst i den tredje verden, men også i vårt eget land som følge av økt arbeidsledighet, fattigdom, redusert tilgang på helsetjenester osv. 

Nedstengningene har åpenbart liten eller ingen positiv helse-effekt, men det motsatte. De bidrar til forverring av mange menneskers liv og livsvilkår. Dermed blir noe som begrunnes som noe positivt egentlig det motsatte: en samfunnspest vi selv har iverksatt for å bekjempe et langt mindre onde.

Knut Lindtner

Forsidebilde: Harry Shelton

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Berømt mikrobiolog advarer mot mRNA-vaksinen.

  Den berømte mikrobiologen professor Dr. Sucharit Bakdhi går i en ny video kraftig ut mot corona mRNA-vaksinen. Hans kvalifikasjoner er uklanderlige: Bhakdi ble utnevnt til professor i 1982. Fra 1991 til 2012 har han ledet Institutt for Medisinsk Mikrobiologi og Hygiene ved Universitetet i Mainz. Siden 2016 han har vært gjesteforsker ved Universitetet i Kiel. Bakhdi har mottat flere internasjonale priser for fremragende forskning.

  I dette eksklusive intervjuet med The New American magazine advarer Dr. Bhakdi om at COVID hysteriet er basert på løgner og at COVID «vaksiner» vil føre til en global katastrofe og en reduksjon av verdens befolkning. Først forklarer han at PCR-testen har blitt misbrukt for å produsere frykt i befolkningen. Siden forklarer han på en enkel måte hva mRNA vaksine vil gjøre. Blant annet forventer han massive dødelige blodpropper samt en immunsystem respons som vil ødelegge den menneskelige kroppen. Til slutt ber Bhakdi om kriminelle rettsforfølgelse av de ansvarlige personer, og en umiddelbar stopp for dette globale eksperimentet.

  https://rumble.com/vfx0h3-german-microbiologist-they-are-killing-people-with-covid-vaccines-to-reduce.html

  Dr Bakhdis siste bok, som han skrev sammen med Dr Karina Reiss, er ”Corona Unmasked”. Herfra kan man laste ned gratis kapitelet om vaksinasjoner:

  https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-unmasked/

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   26 april 2021 0:48

   «Blant annet forventer han massive dødelige blodpropper samt en immunsystem respons som vil ødelegge den menneskelige kroppen.»

   At dette kun har skjedd i et mikroskopisk antall sammenlignet med hvor mange vaksiner som har blitt utført, sier et og annet ved relevansen til dette utsagnet.

   Svar
   • Wasan Totland
    26 april 2021 15:28

    Det hadde kansje vært en ide for statsviteren å lytte til hva biologen sier?

 • «Siden forklarer han på en enkel måte hva mRNA vaksine vil gjøre. Blant annet forventer han massive dødelige blodpropper»

  Nå er vel ikke AstraZeneka-vaksinen, der blodpropp og blødninger førte til død, en mRNA-vaksine . (?)

  Svar
 • Det er mange millioner som er vaksinert med andre vaksiner enn Astrazeneca og bare noen få som har blitt syke og dødd.
  Hva sier dette om vaksine?

  Svar
  • I mars var det massiv økning av rapportering av dødsfall og bivirkninger av vaksinering.

   European Medicines Agency (EMA) samler bivirkninger ved vaksiner i en database, inkludert eksperimentelle genteknologi vaksiner av Pfizer, Moderna og AstraZeneca. I hele EMAs historie har det aldri vært rapportert så mange bivirkninger og dødsfall som nå.

   Av diagrammet i artikkelen referert til under ser man at fra uke 3/2021 har de rapporterte tilfellene bokstavelig talt eksplodert. Covid vaksiner er registrert i rødt, og titusenvis av andre stoffer som er godkjent og brukt i EU er registrert i blått.

   La oss ta en titt på data fra EMA databasen i detalj:

   AstraZeneca

   Fram Til 13. Mars.:

   54.571 rapportert tilfeller av bivirkninger
   451 dødsfall

   Til 3 April:

   133.310 rapportert tilfeller av bivirkninger
   967 dødsfall

   Moderna

   Fram Til 13. Mars.:

   5.939 rapportert tilfeller av bivirkninger
   973 dødsfall

   Til 3 April:

   11.545 rapportert tilfeller av bivirkninger
   1,475 Dødsfall

   BioNTech / Pfizer

   Fram Til 13. Mars.:

   102.100 rapportert tilfeller av bivirkninger
   2.540 dødsfall

   Til 3 April:

   127,789 rapportert tilfeller av bivirkninger
   3,529 Dødsfall

   I sum var det 3,964 dødsfall rapportert av 13 Mars og 5,993 av 3 April.

   https://tkp.at/2021/04/05/nebenwirkungen-und-todesfaelle-durch-impfungen-nehmen-rasant-zu/

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    26 april 2021 0:43

    «I mars var det massiv økning av rapportering av dødsfall og bivirkninger av vaksinering.»

    Det var vel en massiv økning i antall vaksinerte også, så jeg sliter med å se poenget her.

  • Bivirkninger av vaksiner registreres i USA i databasen VAERS, og fram til 24 april var det registrert 3,486 dødsfall i USA etter COVID-vaksinasjoner. Dette er flere dødsfall registrert enn de siste 15 årene tilsammen.

   CDC kunngjorde denne uken at dødsfall som rapporteres til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), en amerikansk statlig finansiert database som sporer skader og dødsfall forårsaket av vaksiner, har nå nådd 3,486 corona-dødsfall siden desember 2020. Til sammenligning var det 3,445 dødsfall rapportert til CDC etter vaksiner i de foregående 15 årene TILSAMMEN. Det var også rapportert 86 080 andre bivirkninger.

   Etter vaksinetype var antall dødsfall som følger:

   Pfizer/Biontech – 1,476 dødsfall

   Moderna – 1,540 dødsfall

   Janssen – 155 dødsfall

   Janssen-vaksinen er foreløpig stanset av FDA grunn av rapporter om «sjeldne» blodpropp. I henhold til CDC, disse rapportene finnes bare med 8 personer, alle kvinner.

   https://healthimpactnews.com/2021/mass-murder-3486-deaths-in-the-u-s-following-covid-injections-in-4-months-more-vaccine-deaths-recorded-than-the-past-15-years-combined/

   Svar
  • Statistikken viser at Covid dødstall øker med antall covid-vaksinerte.
   Land med høyere vaksineringsgrad viser også høyere dødelighet, ifølge statistikk utarbeidet ved Peter F. Mayer og Thorsten Wiethölter.
   Dødeligheten i Storbritannia av COVID-19 har økt etter at vaksinasjonen startet. I motsetning har dødeligheten stagnert i sammenlignbare land som Spania, Italia eller Frankrike, som har en mye lavere vaksinasjonsrrate enn Storbritannia. Spesielt høy-risiko grupper ble vaksinert over hele Storbritannia – noe som ikke førte til en reduksjon av dødeligheten, men tvert imot til en tredobling av antall dødsfall i alders- og sykehjem.
   Dødsraten øker med vaksinering.
   Thorsten Wiethölter tok en nærmere titt på statistikken og kom til en skremmende konklusjon: i land med som har adminnistrert mer enn 10 doser av vaksinen per 100 innbyggere, steg dødsraten med 144%. Med god grunn spør Wiethölter: «Hvorfor stiger Covid dødsrater sterkest i de land der mer enn 10 doser per 100 innbyggere har blitt vaksinert?“
   Emiratene: dødelighet økte 5 ganger
   De Forente Emirater har allerede administrert 50 doser av vaksinen per 100 innbyggere, og dødeligheten av COVID-19 har økt omtrent fem ganger etter begynnelsen med vaksinasjonen. Miniputt-staten Monaco har allerede registrert 21 dødsfall etter oppstart av vaksinering, og til sammenlikning var det bare tre dødsfall det foregående året. Spesielt påfallende er eksempelet Gibraltar, som kun hadde registrert sju Covid dødsfall innen utgangen av 2020, mens siden begynnelsen med vaksinasjonen den 9 januar, har det lille landet allerede 87 Covid dødsfall. Gibraltar har passert Israel som verdensledende når det gjelder vaksinasjon med 75 doser per 100 personer, og med en dødsrate på 2500 dødsfall pr. million innbyggere er Gibraltar nå også leder når det gjelder corona-dødelighet.
   Mayer kommenterer: «Korrelasjon betyr ikke nødvendigvis kausalitet, men du må stille deg selv spørsmålet: hva er det som skjer her?“

   https://tkp.at/2021/02/17/laender-mit-der-hoechsten-impfrate-haben-hoehere-sterbefaelle-als-andere/

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    26 april 2021 0:42

    «Statistikken viser at Covid dødstall øker med antall covid-vaksinerte.»

    Hvilket vel er helt logisk.

   • Hvis man antar at covid-vaksineringer øker antall covid-dødsfall, så er det logisk. Men det var vel den motsatte virkningen – at covid-vaksinene reduserer antall covid dødsfall – som de fleste forventet.

 • Hva med det som nå skjer feks i land slik som India og Brasil og delvis også i Nederland?
  I disse land er det tydeligvis stor uenighet om effekten av nedstengning, og myndighetene (evt befolkningen) i disse land ønsker for tiden minst mulig nedstengning.
  På dette nettstedet bør man også kunne undersøke de land slik som sliter ekstra mye med dødsfall og innleggelser.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/04/25/195754731/bolsonaro-truer-med-haeren-mot-nedstengninger

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  26 april 2021 0:54

  «for å bekjempe et langt mindre onde.»

  Men er det egentlig det?

  Svar
 • Trist med alle som dør etter sprøyta. Og enda verre med mulighetene for mange dødsfall og lidelser på noen måneders sikt etterpå. Problemet er delvis at en produksjon av antistoff igangsettes uten en «avknapp» siden de bruker en syntetisk kappe rundt Rnaen de injiserer. Dermed brytes ikke RNA ned, på samme måten som den RNAen vi får i oss gjennom maten. Da får vi en kronisk betennelsestilstand som er skadelig, og verst hos individer med dårlig immunforsvar. Dessuten beslaglegger vaksinen enkelte deler av immunsystemet til kun å gjenkjenne det viruset det blir programmert til. Det medfører iflg legene at vi blir vesentlig mindre motstandsdyktige mot fremtidige infeksjoner.
  https://www.brighteon.com/634f157d-ac0a-45e2-9d1b-ad5e04862c57

  Svar
 • […] dei rett? Nei, talet på innlagte og døde var omtrent det same som i dei statane med dei strengaste tiltaka ein månad etter opninga. Så nedstenging, isolasjon, […]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Drømmenes teater vant første akt. I andre omgang styrker kapitalen laget:

Illusjonene om kjærlighet blir knust

Forrige innlegg

Korona-pandemien i Norge:

Fra grunnlov-stat til smittevern-stat.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.