POSTED IN Covid-19, Endring av politikken

Tall fra mange land: Vaksinene har svært liten effekt.

Sykdommen gjenoppblomstrer som en sesonginfluensa.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I denne artikkelen fra Global Reseach hvor jeg har bearbeidet teksten fra maskinoversettelse noe, her fremgår det to svært viktige fakta.

Gjennomvaksinerte befolkninger unngår ikke de årlige vinter-virus-infeksjonene (Snue, sår hals, influensa). De har tatt livet av svært syke mennesker og tidligere har vi godtatt dette som et faktum det ikke var noe å gjøre så mye med. Det var gamle og alvorlig syke og det var ofte en tilfeldighet hva de døde av. Noe skal mennesker dø av.

Vi har naturligvis pleiet dem og behandlet dem medisinsk hvis det var noe å gjøre, men noen ganger er det mishandling å behandle mennesker som er for syke å leve.

Covid-19 har vært en slik virusinfeksjon. Ufarlig for stort sett alle som ikke var syke fra før, særlig ufarlig var den for barn. Men i land etter land skulle hele befolkningen vaksiners etter en svært opphauset skremmekampanje fra medier og helsemyndigheter.

man in black leather jacket and black pants standing on green grass field during daytime
Hvis alle vaksinerte seg ville alt ordne seg

Alle måtte vaksinere seg og da ville alt ordne seg, ble vi fortalt. Og folk er lydige selv om arbeidsplasser ble rasert og angsten i befolkningen økte med tildels stor negative helse-effekter som følge av dette. I løpet av 2021 ble store deler av den norske befolkningen vaksinert og i svært mange andre land.

Og så viser det seg at vaksinene ikke virker. Ikke bare tar de livet av svært mange som vaksineres, men ødelegger arbeidsevnen og dermed livene til mange andre.

Ikke nok med det. De beskytter heller ikke mot å bli smittet eller å smitte andre. Hele vaksinekampanjen var enten bygget på en kjempebløff hvis de visste dette på forhånd, eller så var det et gedigent medisinske forsøksprosjekt med hele befolkningen som forsøksrotter med en vaksine som de ikke visste nok om.

Hva som er verst vet ikke jeg.

Nå kommer også data fra tildels svært store land som har tatt i bruk medikamenter mot sykdommen, med svært god effekt. Medisinene virker godt og beskytter de aller fleste. Men disse er forbudt i noen land og ikke anbefalt i andre som har satset på vaksiner.

Det er kriminelt å ikke behandle syke mennesker hvis en har medisiner som virker.

Oppsummert:

 1. Vaskinene holder ikke det som ble lovet. Likevel skal en fortsette med ineffektiv og skadelig vaksinering.
 2. Det finnes effektive medisiner som ikke skal taes i bruk.

En hver kan tenke sitt til en slik politikk.

Knut Lindtner
redaktør

I mer enn 18 måneder har våre regjeringer og media fortalt oss:

«retur til det normale livet vil være mulig takket være vaksinen»,

«Du vil gjenvinne friheten din når du er vaksinert

«De ikke-vaksinerte er ansvarlige for fortsettelsen av epidemien».

Men ingen virkelige studier har gitt det minste bevis for å støtte denne markedsføringspropagandaen mot vaksineinjeksjon.

Og analysen av offisielle WHO-data (tilgjengelig på WHOs covid-dashboard ) er svært urovekkende.

Ingen av forkjemperne for vaksinasjon har lyktes i å eliminere viruset , og heller ikke i å unngå en kraftig gjenoppblomstring av epidemien, og svært få har totalt befridd sine vaksinerte mennesker fra de angivelig helsefrigjørende tiltakene som ble pålagt uten vitenskapelig bevis på deres effektivitet.

Storbritannia er mesteren av Astra Zeneca-injeksjonen

Men det høye nivået av «vaksinering» har ikke beskyttet den mot en sterk gjenopptakelse av epidemien som har vedvart i fire måneder, med et gjennomsnitt på 40 000 tilfeller daglig.

Den 10. august 21, i vitnesbyrd for britiske parlamentsmedlemmer, sa professor Sir Andrew Pollard, leder av Oxford Vaccine Group, » det faktum at vaksiner ikke stoppet spredningen av Covid betydde at å nå terskelen for global immunitet i befolkningen var ‘mytisk ‘» , og legger til «med den nåværende Delta-varianten er dette ikke mulig».

Israel er mesteren av Pfizer-injeksjonen

Våren 2021, før fremveksten av Delta-varianten, hadde Israel vært det første landet i verden som trodde det hadde oppnådd flokkimmunitet med Pfizer-injeksjonen.

Men den svært høye injeksjonsfrekvensen unngå en ikke en ny bølge med en ny absolutt nu smitterekord (11000/D eller tilsvarende for Frankrike på 70000 tilfeller/D).

Og den daglige dødeligheten fulgte til tross for de tredje injeksjonene. Denne gjenoppblomstringen av sykdommen fikk helseministeren til å erkjenne at injeksjonens effektivitet ikke oversteg 39 % og at den bare varte i noen få måneder .

I en tale til Channel 13 TV News 5. august 2021 sa Dr. Kobi Haviv , medisinsk direktør ved Herzog Hospital i Jerusalem, at » 85-90 % av sykehusinnleggelsene er av fullt vaksinerte mennesker » og » 95% av alvorlige syke pasienter er vaksinert. ” ødelegger vaksinepropaganda som hevder at vaksinen ville beskytte mot alvorlige former.

Nederland har over 75 % av befolkningen vaksinert,

Men denne store suksessen med salg av pseudovaksine er foreløpig preget av en absolutt rekord for daglige smittetilfeller (12 000 tilfeller per dag), noe som får oss til å vurdere nye restriktive tiltak.

Også her har vaksinasjon vist seg ikke å kunne beskytte befolkningen.

13. november erklærte Dr. Kuipers, spesialist i intensivbehandling[1]

“ Forslaget har blitt fremsatt om flokkimmunitet. Glem det! «.

– Vi jobber nå med flere scenarier. Den ene er: det vil alltid være et stort antall koronapasienter. Med et betydelig antall pasienter må vi virkelig organisere omsorgen annerledes i det lange løp. Øke sykehuskapasiteten for å imøtekomme alle Covid-19-pasienter og pasienter med vanlig omsorg.»

Singapore er Asias forkjemper for pseudo-Covid-vaksinasjon med omtrent 90 % av befolkningen injisert

Men denne suksessen i antall injeksjoner har ikke forhindret den i å lide av en reell tsunami av forurensninger med et tall som er 4 ganger høyere enn pre-injeksjonstoppen.

Torsdag 19. august 2021, på en multikonferanse av departementets arbeidsgruppe, advarte finansminister Lawrence Wong:

«Singapore vil ikke oppnå flokkimmunitet under pandemien til tross for sin høye COVID-19-vaksinasjonsrate[2].»

«Veien til å bli en covid-resistent nasjon vil være en lang og vanskelig oppgave. Selv med svært høye vaksinasjonsrater, vil vi ikke oppnå flokkimmunitet .»

8. september 21, sa Tikki E. Pangestu, en ekspert på infeksjonssykdommer og gjesteprofessor ved NUS Yong Loo Lin School of Medicine i Singapore:

“ Å oppnå 95 % flokkimmunitet mot Delta er en myte. Med Delta-varianten nå dominerende i de fleste land, bør målet i stedet være immunitet mot sykdom eller forebygging av alvorlig sykdom og død fra viruset.»

Sør-Korea overstiger 80 % vaksinasjonsrate

I juni var koreanske medier fornøyd med at flokkimmunitet var innen rekkevidde.

De hevdet til og med at «det ville være oppnådd innen november[5]». Helsedepartementets talsmann Son Young-rae advarte om at:

«Selv etter at flokkimmunitet er oppnådd i november, vil det fortsatt være behov for ansiktsmasker og andre sikkerhetstiltak.

Men siden oktober har luftspeilingen deres falmet, epidemien eksploderer, og det samme er dødeligheten:

I oktober steg det daglige antallet infeksjoner til 2,5 ganger toppen av epidemien før vaksinasjon (2600 mot 1000), og dødeligheten fulgte.

Dette viser at vaksiner ikke løser Covid-problemet eller problemet med helserestriksjoner.

Tyskland har injisert 70 % av befolkningen

Men denne suksessen med salg av pseudovaksiner unngikk ikke en sterk gjenopptakelse av epidemien i juli med en eksponentiell vekst siden september med et antall daglige kontaminasjoner (36 000) som i stor grad oversteg rekordene før «vaksinering».

Innbyggerne i Berlins regjeringsdistrikt tar et sakte og stille farvel, uten en uttalelse, uten en pressemelding, til en illusjon, til målet som politikerne har forfulgt siden begynnelsen av året: kollektiv immunitet.

» Dessverre kan jeg knapt forestille meg på dette tidspunktet at vi vil oppnå flokkimmunitet ,» sa K. Lauterbach[6] en helseekspert fra sentrum-venstre sosialdemokratene (SPD).

Vaksine-eufori har tilsynelatende viket for vaksinetrøtthet, og en del av befolkningen ønsker fortsatt ikke å la seg vaksinere, vel vitende om at vaksinebeskyttelsen er mye svakere og kortere enn annonsert og flere ulykker etter vaksinasjon. Landet lærer gradvis å leve med pandemien, men det sliter, blant annet fordi alle konsekvensene ikke er kjent og forblir uforutsigbare.

Den danske befolkningen er mer enn 75 % vaksinert,

Men denne høye «vaksinasjonsraten» har ikke vært i stand til å forhindre en plutselig gjenoppblomstring av epidemien og trusselen om ytterligere innesperring.

Smittevernmyndigheten SSI har uttalt at de ikke lenger mener at flokkimmunitet kan oppnås i landet gjennom vaksinasjon [7], noe som betyr at sars CoV 2 kan fortsette å sirkulere i årevis.

«Hvis vaksiner var 100 % effektive mot variantene som er i bruk og vi hadde 100 % vaksinedekning hos personer 12 år og eldre, så kunne vi snakket om å oppnå ekte flokkimmunitet mot deltavarianten,» sa Krause. «Men det er dessverre ikke realiteten; vi kan ikke oppnå det.»

«Dette betyr at det nå er fornuftig å behandle Covid-19 på samme måte som vi behandler sesonginfluensa , og ikke reagere på infeksjonsbølger med strenge restriksjoner.» «Det vil minne mer om influensa enn før,» la hun til.

Island er det mest vaksinerte europeiske landet

Dessverre forhindret ikke denne vaksinasjonsdekningen en større gjentakelse av epidemien.

I juni 2021 sa Þórólfur Guðnason, Islands sjefepidemiolog, at vaksineimmuniteten gikk bra.

Men siden den nye bølgen måtte han innrømme i et intervju på offentlig radio at:

«vaksinasjon har ikke ført til flokkimmuniteten som ekspertene håpet på, og som i realiteten ikke kunne oppnås flokkimmunitet ved vaksinasjon .»[9]

Å bruke flokkimmunitetsmyten for å rettferdiggjøre covid-vaksiner for barn er villedende – og farlig

Island sier at flokkimmunitet må nås gjennom overføring

I et offentlig radiointervju sier sjefepidemiologen at flokkimmunitet må oppnås gjennom overføring, ikke vaksinasjon. [lese]Organic Lifestyle Magazine 0 kommentarer

I mangel av noe bedre gjorde han et siste forsøk på å oppnå det ved å oppmuntre til en booster (3. dose).[10]

Irland var også høyvaksinert (over 75 % av befolkningen fullvaksinert)

I juni uttalte Dr. Vellinga[11]:

«Med vaksinene, hvis vi fortsetter som vi gjør, bør vi ved slutten av året ha en ganske normal situasjon.»

Imidlertid skjedde et stort tilbakefall av infeksjoner i begynnelsen av juli 2021, som har økt den siste måneden.

Byen Waterford har en av de høyeste Covid-19-vaksinasjonsratene i Irland, med 99,7 % av voksne over 18 år fullvaksinerte, men har blitt stedet med den høyeste Covid-19-infeksjonsraten i landet.

14-dagers insidensraten nådde 1 486 tilfeller per 100 000 innbyggere, tre ganger det nasjonale gjennomsnittet på 493 infeksjoner per 100 000 innbyggere. Det tilstøtende valgområdet Tramore-Waterford City West har en 14-dagers rate på 1 121 per 100 000, ifølge de siste ukentlige tallene utgitt av Health Service Executives Health Protection Surveillance Centre.

Hva med «flokkimmuniteten» som våre ledere har gjort til en hellig gral?

Thierry Breton, EU-kommissæren med ansvar for vaksiner, hadde ansett som mulig en kollektiv immunitet 14. juli 2021 i EU. Før senatet forklarte han prinsippet for vaksinebeviset som følger:

«Ingenting vil være obligatorisk!».
«Vi kommer aldri til å bruke ordet pass. Det gir følelsen av å være obligatorisk. Det vil ikke bli. Det vil være frivillig».

Hvordan kan vi fortsatt tro ham?

WHO hadde fra starten advart:

«aldri i folkehelsens historie har flokkimmunitet blitt brukt som en strategi for å reagere på en epidemi.» [12]

Den 12.11.2021 konkluderte Dr. Jefferson Jones, en lege i CDCs COVID-19 epidemiologiarbeidsgruppe på møtet:

«å tenke at vi vil være i stand til å nå en slags terskel der det ikke er mer overføring av infeksjoner er kanskje ikke mulig .»

Siden den gang har CDC flyttet fokus bort fra et spesifikt vaksinasjonsmål som, når det er oppnådd, ville forutsi slutten på pandemien.

Flokkimmunitet kunne bare forventes fra vaksinen hvis den fullstendig beskyttet vaksinerte individer lenge nok og forhindret dem i å overføre sykdommen. Dette er tilfellet med vaksiner mot kopper eller gulfeber.

Imidlertid viser de påviste fakta at ingen av disse to betingelsene er oppfylt av anti-Covid-pseudo-vaksinene. Vaksinerte mennesker er bare 40 % beskyttet og ikke mer enn noen få måneder, i tilfelle infeksjon er deres virusmengde lik den for ikke-vaksinerte infiserte mennesker, og de kan overføre sykdommen perfekt. Dette forklarer hvorfor flokkimmunitet er uoppnåelig med dagens pseudo-vaksinasjon.

Konklusjoner

Denne oversikten over utviklingen av epidemien i disse vaksinemesterlandene, som beskrevet av WHO-data og John Hopkins University-kurver, viser:

 • At Covid- pseudo-vaksinene ikke beskytter befolkningen mot gjentakelse av epidemien
 • At helsebyråer har forlatt håpet om kollektiv immunitet gjennom vaksinasjon, nå kvalifisert som en myte av nesten alle byråene som trodde på det
 • At denne svikten er konsekvensen av den utilstrekkelige effektiviteten og den alt for korte varigheten[13] av de nåværende pseudo-vaksinene som ikke hindrer å være syk eller overføre sykdommen
 • At mange eksperter mener at det er på tide å lære å leve med covid som med sesonginfluensa.

Det er på høy tid at vår helseminister vurderer fakta  og konklusjoner fra utenlandske byråer  og stopper den resultatløse jakten på en illusorisk og farlig vaksinegral.

Feilen med pseudo-vaksiner er desto mer åpenbar nå som billige tidlige behandlinger har vist seg å være trygge og effektive i India så vel som i Afrika (Nigeria, Madagaskar) når vi ser på dataene publisert av WHO.

India har favorisert tidlig og forebyggende behandling med hydroksyklorokin og ivermectin med suksess.

Nigeria hadde godt av daglig behandling med malariamidler

Madagaskar er den seirende mesteren av Artemisin

Dr Gérard Delépine

Forsidebilde: JESHOOTS.COM

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • På tross av all medisinsk forskning som beviser at vaksinene er helsefarlige, kjører alle lands myndigheter på med alle mulige former for vaksine-tvang. Men nå våkner folket til motstand mot helse-fascismen og Østerrike` s regjering møter fortjent veggen med sitt påbud om internering av uvaksinerte.

  Bare noen få dager etter at den østerrikske kansleren Alexander Schallenberg bestemte seg for å sperre uvaksinerte mennesker, politikere og fagforeninger, oppfordres det til et stort opprør mot dette frihetsdrepende tiltaket, unikt i verden.
  Lederen for Frihetspartiet (FPÖ) Herbert Kickl, ba om en «mega-demonstrasjon» 20. november i Wien.
  Kort tid etter fulgte presidenten for den østerrikske væpnede styrkerunionen (FGÖ) etter Manfred Haidinger og ble med i et brev publisert 14. november. Han har til hensikt å «forsvare grunnleggende rettigheter og friheter». FGÖ spesifiserer at «alle» har tillatelse til å demonstrere, også ved innesperring!
  Overvåkingsplikten pålagt av innenriksminister Karl Nehammer er allerede avvist av politiforbundet. I tillegg annonserer Union of Austrian Armed Forces at de vil delta på denne store samlingen i Wien.

  Den panikkslagne regjeringen
  Det er et rungende slag i ansiktet for regjeringen som ifølge østerrikske medier får stadig mer panikk.
  Formannen for de sosialdemokratiske fagforeningene (FSG) og Politiforbundet, Hermann Greylinger, levnet i et intervju ingen tvil om at politiet føler seg ute av stand til å gjennomføre slike kontroller, ifølge ukebladet Wochenblick.
  Manfred Haidinger (FGÖ) tilføyer i sitt brev: «Vi presiserer herved at deltakelse i forsamlinger er en særlig beskyttet juridisk rettighet og at det også tas hensyn til i utkastet til forordning som for tiden foreligger. Deltakelse og reise i hele Østerrike er tillatt. »
  Selv om uvaksinerte personer anbefales å reise med privat transport.

  Brevet minner til slutt om at «forbudet mot et møte planlagt av innbyggerne samt forbudet mot en samling av politiske partier er erklært ulovlig» av forvaltningsdomstolen i Wien.

  La dette være til eksempel for det norske folk og embetsverk

  Svar
 • Om vaksinene virker etter hensikten, avhenger jo av hva som var hensikten med vaksinene. Dersom hensikten var å redusere jordas befolkning, ser det ut som om vaksinene virker forholdsvis bra.

  Mange, også her på Derimot, erkjenner at overbefolkning er det største problemet i dag, og at jordas befolkning må reduseres kraftig for å sikre planetens overlevelse. Kanskje det er slik at ”The Masters of the Universe” nå bare gjør en jobb som de fleste er enige om må gjøres før eller senere dersom jorda skal overleve.

  Svar
  • Spørsmålet må bli om prisen Masters of the Universe fakturerer oss for jobben med befolkningsreduksjon er akseptabel.

   Når vi må betale med vår helse, vår velferd , vår frihet og menneskerettigheter og til slutt med våre liv kan det for mange (de fleste) se ut som en så grov overfakturering at grensen mot svindel og folkemord forlengst er overskredet.

   Svar
  • Er overbefolkning (på jorda) det største problemet i dag?
   Ikke i følge (avdøde) Rosling, som har beregnert og beskrevet dette nøye med tall og fakta.
   Tvert imot, vi når snart en topp og går deretter faretruende nedover i antall.
   Og jo bedre levestandarden blir jo færre er det som vil fylle livet sitt med (for) mange barn.
   Om denne «pandemien» er konstruert, eller eventuelt benyttet politisk, så må det være for å skremme og passivisere folk slik at verdier og politisk makt kan flyttes/tilranes uten at vi ser det og/eller reagerer.
   Verdenskriger, og også økonomiske «kriser», dreier seg nettopp om dette.
   (Eller klima-«kriser»)
   Vi skal skremmes, splittes og passiviseres.

   Svar
 • Sjekk ut siden på wikipedia om herd immunity. Med en R0=1.4 som per i dag (tror til og med den var ned til 1.2) så skulle det holdt å vaksinere 30(!) av befolkningen for å oppnå «herd immunity». Vi er nå godt oppe i 70%, så vi er mer enn vaksinert nok. Selv med epidemiologenes egne verktøy kan vi nå fastslå med stor sikkerhet at «vaksinene» (les: genterapien) er en fadese av dimesjoner.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Herd_immunity

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På papiret ser det fint ut.

I praksis er det en vits.

Forrige innlegg

Gamle pasifister roterer i graven.

Skjønner SV hva som skjer i verden?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.