POSTED IN Helse

Tall fra England bekrefter italienske tall:

95% av Covid-19 pasientene hadde alvorlige tilleggssykdommer.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg har fremholdt vedrørende denne sykdommen at den rammer først og fremst eldre mennesker som er tildels svært syke fra før. Den rammer praktisk talt ingen friske under 50 år. Tallene som det britiske helsedepartementet legger frem bekrefter dette. Siden Storbritannia har mer enn 10 ganger flere mennesker enn Norge må vi redusere disse tallene ti ganger for å forstå hva de betyr for oss.

I Norge har det blitt rapporter rundt 250 Covid-19 dødsfall. Følger vi den samme tendensen som i Italia og i Storbritannia vil det i praksis bety at mellom 10 og 15 personer i Norge har dødd utelukkende som følge av Covid-19. De øvrige (ca. 95%) har dødd av Covid-19 og en eller flere andre alvorlige og/eller dødelige sykdommer.

Dette er sannsynligvis tilfelle også for Sverige og de fleste andre land. I dette perspektivet forteller det meg at det er hysterien som har bestemt vår politikk med nedstengning av landet og med alle de konsekvensene det har og vil få. Den har ikke vært preget av rasjonelle vurderinger av sykdom og faregrad.

Knut Lindtner

95% av covid-19 dødsfallene i Storbritannia hadde minst en underliggende alvorlig sykdom

Over 95% av de døde i England og Wales hadde minst en potensielt farlig sykdom i tillegg til Covid-19 ifølge statistikk som er offentliggjort av engelske helsemyndigheter. Dette kunne har vært kraftig kost såfremt dette ikke hadde vært det samme mønsteret som fremkommer i flere andre land.

Her skal vi vise komorbiditets – statistikk (oversikt over parallelle sykdommer) hos Covid-19 pasienter. Først de som er opplistet hvor Covid 19 er den eneste årsake til dødsfallet delt opp etter alder:

Alder   0-19 år:      3

Alder 20-39 år:      32

Alder 40-59 år:      255

Alder 60-79 år:      551

Alder 80+       :      477

Dette er tallene for hele England og Wales fra staten av pandemien. Helt enkelt: Av de 27045 døde med Covid-19 på engelske sykehus (frem til 3.juni) hadde bare 1318 ingen tillegg-sykdom. Det er mindre enn 5%.

Dette gjenspeiler nesten helt presis den statistikken som ble rapportert fra Italia allerede i mars måned.

Christopher Bowyers graf viser dette:

De store grønne stolpene er pasientene som døde med Covid -19 OG noen andre og alvorlige sykdommer. De små gule stolpene er de som døde døde med Covid-19 og ingenting annet.

I virkeligheten hadde 25 727 av de døde over 42 000 andre alvorlige sykdommer. Dette er nesten 2 for hver person. Dette er i overensstemmelse med rapporten fra Italia som fortalte at over 80% av de døde hadde minst 2 alvorlige sykdommer i tillegg.

Hvilke sykdommer dreier det seg om? Det vet vi ikke presis.. Rapporten lister opp hjertesykdommer, astma, og demens blant noen. Men det listes opp nesten 19 000 andre tilstander som omfatter leversvikt, emfysem, AIDS, ALLE typer kreft og bokstavelig talt tusenvis andre tilstander.

Implisitt ligger naturligvis antagelsen om at det var disse som var den egentlige årsaken til dødsfallet og at COVID-19 egentlig ikke spilte noen direkte rolle i det hele tatt. I tillegg viser undersøkelser at PCR-tester av koronavirus kan ende opp med falske positive i opp til 80% av tilfellene, slik at det er faktisk mulig at flertallet av de døde ikke en gang hadde viruset.

Oversatt og bearbeidet av Knut Lindtner

Forsidebilde: Yohann LIBOT

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • […] Oversatt og bearbeidet av Knut Lindtner for Derimot.no. […]

  Svar
 • Coronavirus problematikken er interessant fra mange ulike perspektiver. Sverige kverker mange eldre til største del i og med en samfunnsøkonomisk tilnærming på coronavirus problematikken. Det er et interessant debatt emne, juridisk, økonomisk, medmennsklig og demokratisk.

  Plikten til å gi «øyeblikkelig hjelp»

  https://helserett.wordpress.com/2014/03/31/plikten-til-a-gi-oyeblikkelig-hjelp/

  Svar
  • » ….problematikken er interessant fra mange ulike perspektiver. »
   Straffeloven 387 :

   «Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.
   Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.”

   Kan man ikke bare si at man var en feiging og var redd for eget liv, da; – eller fikk beskjed fra partikontoret at man ikke skulle hjelpe de døende? – Som f.eks. A.p sin Eskild Pedersen på Utøya.
   Så får man en informasjonsjef -stilling som «straff».

   Svar
   • Jeg liker demokrati og hater Teknokrati. Den svenske tilnærmingen er det sistnevnte der politkker har fått ansvarsfrihet. Sverige har defintivt ikke hatt en demokratisk debatt i forkant av deres strategi og de har 4 874 døde idag (423k globalt) så er debatten viktig. Og utover det så må noen stå til svars om det blir feil. «feiging og var redd for eget liv» er det ikke om. Det er om økonomiske utfordringer VS vi sender de eldre og svakke til en grusom død uten å ha en god plan eller godt nok vitenskaplig grunnlag. Men det kan vare så at vi bør gjøre som Alexander Boris de Pfeffel Johnson sa føre han selv ble syk av coronavirus. Hva han sier nå vet jeg ikke.

    «Boris Johnson is considering letting the coronavirus move through the population, killing tens of thousands of people, to reduce the impact on the economy»

    Ole Dole Doff…

 • Litt av en døds-pandemi, når det er færre dødsfall i Norge enn på 20 år. 😉
  Så selv begravelsesbyråene må få krisehjelp.
  Men redde ble vi, og gav oppslutning til regjeringen. Godt jobba slikt sett.
  Og så fikk vi bekreftet at den norske befolkningen lett kan styres, og er klar for neste «pandemi».

  ‘ Foreløpige tall viser at det ikke (aldri) har vært færre dødsfall enn i år dersom man sammenligner årets 24 første uker over en tyveårsperiode. ‘
  https://e24.no/naeringsliv/i/6jL37e/begravelsesbyraaer-henter-coronastoette-alt-stoppet-opp-ogsaa-virusene

  Svar
  • ‘ – Uansett kan man ikke fravike Grunnloven av praktiske hensyn. ‘

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/op4677/fhi-direktoer-kritisk-til-prosessen-da-norge-ble-stengt-ned

   Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   28 juni 2020 22:53

   «‘ Foreløpige tall viser at det ikke (aldri) har vært færre dødsfall enn i år dersom man sammenligner årets 24 første uker over en tyveårsperiode.»

   Det viser vel at lock-down tiltakene har hatt en effekt. Færre dør som følge av mindre utbrudd av bla. influensa.

   Svar
   • Ja, men folk lever ikke evig. Nedstengningen er å skyve problemene foran seg. For de har en pris som vil vise seg i ettertid i form av økt antall syke og seinere flere for tidlig døde. Når behandling og diagnostisering av mange andre lidelser utsettes merkes ikke dette umiddelbart. Det merkes langsomt over tid. En kan ikke omprioritere helseressurser uten konsekvenser.

    Nedstengningens effekter i form av økt angst og flere psykososiale problemer (økt isolasjon, arbeidsledighet osv.) vises heller ikke umiddelbart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oberstløytnant:

Norge er nå uten eget forsvar av landet.

Forrige innlegg

Flertall av velgere i USA:

Landet er ute av kontroll.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.