POSTED IN Afghanistan, Helse

Taliban klarer det USA ikke klart på 20 år.

På et år har de strupt opiumsproduksjonen i Afghanistan.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I artikkelen under fremstilles USAs forsøk på å bekjempe opiumsproduksjonen i Afghanistan som en mislykket politikk. Jeg tror nok den var ganske vellykket i og med at både CIA og en rekke høyerestående tjenestefolk i USA tjente grovt på denne virksomheten. At Taliban greide det både før og etter USAs okkupasjon av landet forteller kun en ting: Det er viljen det står på. Og den fantes ikke hos USAs ledere. Det var for mange av dem som tjente på denne virksomheten

Knut Lindtner
Redaktør

Taliban greide på ett år det Washington ikke fikk til på 20. Og nå skaper det panikk!

Forbudet mot valmue-dyrking i Afghanistan vil gå ut over Europas heroin-forsyninger.

Av Rachel Marsden

Nå er det nesten ett år siden Taliban forbød dyrking av valmuer til produksjon av opioider i Afghanistan.  Dette kommer ganske snart til å ha virkning på verdensmarkedet. Det kommer til å bli forsinkelser fra de som dyrker til brukerne. Du tror kanskje at dette vil føre til et velkomment lettelsens sukk.

Men tilsynelatende ikke.

Det kommer rapporter som antyder at mangel på afghansk heroin på verdensmarkedet, sammen med reduksjon av tilgjengelige naturlige opioider som heroin, kan føre til økningen i bruk at syntetiske opioider som fentanyl. Dersom dette skjer er det kun fordi Washington og Vesten ikke er i stand til å takle skyhøye overdose-dødsfall, like lite som de greide å ta tak i produksjonen av afghanske opioider den gang de hadde kontroll over landet.

Syntetiske opioider fra Kina og Mexico øker stadig i bruk, og blir tilgjengelige ved at  de blir foreskrevet av Amerikas helsevesen. Da USA i 2001 satte i gang sin Krig Mot Terror i Afghanistan økte antallet overdose-dødsfall i USA og overalt ellers. Til tross for at de hadde kontroll over Afghanistan og regjeringen der i tyve år, mislyktes Washington ikke bare med å redusere dyrkingen av valmuer, og eksporten av afghansk opium. Men de overser fullstendig økningen.

En åker med opiumvalmuer

I februar 2004 kom USAs assistent-sekretær  for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Robert Charles, med forslag i kongressen til  en ny politikk for å imøtegå «narko-terrorisme» i Afghanistan. Han gjentok et ønske om å hjelpe den USA-støttede afghanske regjeringen med den hensikt «å fjerne dyrkingen av opiumsvalmuer og handel med dem i løpet av 10 år».

Prosjektet ville utplassere folk fra USAID, men med CIA-tilknytning, til områder med valmuedyrking, og hjelpe dem til finne alternative løsninger. Men det har alltid vært sterk tvil om oppriktigheten i dette innsatsen.

Et notat fra  USAs justisdepartement  fra 1991 beskylder CIA for å «komplisere narkotikahandelen» i Afghanistan. De understreker at «skjulte CIA-operasjoner i Afghanistan, for eksempel, har forandret hele Sør-Asia fra kun å være selvforsynt til å bli en enorm leverandør til hele verdensmarkedet».

CIA støttet jo i sin tid Mujahedin-jihadistene mot Sovjetunionen da de hadde inntatt Afghanistan under den kalde krigen. Og opiums-trafikken foregikk rett under nesen på russerne. Det ser ut som om gamle vaner har vansker med å dø ut.

I 2010 møttes den tidligere direktørene i Federal Drug Control Service i Russland, Victor Ivanov, og NATO-tjenestemenn for å be om tillatelse til å ødelegge valmueåkre i Afghanistan. Han viste til 30 000 opium-relaterte dødsfall i Russland.

«Men vi  kan ikke komme  i den situasjon der vi fjerner den eneste inntektskilden til folk som bor i det nest fattige land i verden uten å skaffe dem et alternativ» svarte NATOs talsmann James Appathural, ifølge Reuters.

Så det var klart at de ikke var interesserte.

Nå ser det ut til at USA og NATO går mot tiltak som tidligere var dekke for å sikre og beskytte opiumsmarkene mot ødeleggelse. Dette hadde Taliban gått inn for allerede før USAs invasjon i 2001. Å støtte opp under Vestens tiltak vil ikke bli billig, og noen ting passer ikke en gang inn i det hjemlige regnskapet.

Det er ingen hemmelighet at CIA har en historie med å bruke narkotika-trafikken til å støtte USAs interesser i utlandet, samtidig som de beskylder den lokale opposisjonen til å gjøre nøyaktig det samme. Det gjelder alt fra  Nicaragua og Haiti til Sørøst-Asia, Indokina, og til og med Frankrike.

Kokainens hjemland er USAs gamle alliert Columbia, ikke Venezuela. Kokainen er dessuten overklasse-dop nr.1 i USA

Ifølge et notat fra USAs utenriksdepartement fra før 2001, har Talibans forbud mot valmuedyrking «manglet troverdighet». Men det var Washingtons offentlige proklamasjon om utryddelse av valmue markene som aldri ble gjennomført. Samtidig anklaget  Washington latterlig nok den venezuelanske presidenten Nicolas Maduro for «å ha drevet  med narko-terrorisme sammen med det columbianske FARC i de siste 20 årene».

Og det til tross for at Washington helt betingelsesløst støttet sin sør-amerikanske allierte Columbia – en virkelig narko-stat, der kokain-produksjonen eksploderte under ledelse av tidligere president Ivan Duque. Han ble til og med kalt «min venn» da Joe Biden introduserte han i Det Hvite Hus i 2022. Og Biden la til:» Vi har kjent hverandre lenge, og har mimret hvor lenge det har vart …Jeg har vært svært engasjert i Columbia i lang tid, ja så langt tilbake som i mer enn 20 år – til den gamle Plan Columbia».

Rart at Biden skulle nevne Plan Columbia – et USA-støttet multi-milliard-dollar program for å bekjempe narkotika og opprør der i landet.  Men å bekjempe narkotika i Columbia mislyktes de i all fall med. Og heller ikke opprøret greide de å bekjempe, følge medlemmer av Barack Obamas administrasjon, som konkludert med at «vårt kollektive feilgrep for å kontrollere narkotika-misbruk eller narkotika-trafikken har ført til store menneskelige ofre».

Rent historisk har Washington vært både farlig og inkompetent når det gjelder å bekjempe ulovlig narkotikabruk. Faktum er at Taliban nå har mulighet til å gjøre det ¨Washington ikke verken  var i stand til eller villig til å gjøre noe med, til tross for det de har påstått. Men det fritar ikke Washington fra deres egne feilgrep på narkotika-fronten.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Redaksjonen har lagt til bilder m/kommentarer

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tror de på dette sjøl?

Syndebukken er funnet, en 21-åring uten tilgang til hemmeligstemplete dokumenter.

Forrige innlegg

Et foredrag om den jødiske lobbyen:

Før betongen storkna.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.