POSTED IN Israel, Virkelighetsforståelse

Tabuet som Arne Garborg tok opp:

Penge- og bank-jødene.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den ukorrekte Arne Garborg

Av Jan Hårstad

Av alle de vedtatte storhetene i norsk litteratur virker det som om det er Arne Garborg en innen etablissementet har slitt med å kanonisere. Høyst sannsynlig fordi tenkningen hans var sammensatt av elementer som gjaldt som høyst fiendtlige: kristendom, målstrev, russisk anarkisme, Tolstoy, Nietzsche og en rekke andre fusentaster.

Da Jan Inge Sørbø utga sin Garborg-biografi i 2015, kjøpte jeg den og leste med stor glede helt til jeg kom til side 302 hvor Sørbø nærmest forferdet skriver om Garborgs syn på pengejøden og bankjøden «som har interesse av å halde oppe krigen, slik at dei kan tena pengar.»

Og konklusjon: «Likevel er det ubehageleg å lesa dette…»

Jeg ble så irritert over Sørbøs reddsomme vegring at jeg skrev et brev til han og meldte at jeg tror Garborg var veldig realistisk i sine innsikter. Fikk naturligvis aldri svar og ikke har jeg tenkt å gå på Nasjonalbiblioteket for å granske Garborgs dagbøker heller. Men det hadde vært nyttig med en mer omfattende redegjørelse enn den Sørbø leverer. Garborg-forskere herved være utfordret.

Situasjonen rundt første verdenskrig var at jødisk banking var mektig både i England og i Østerrike/Tyskland. Det store spørsmål mellom strateger på den tida var: på vilken side ville den zionistiske bevegelsen havne i verdenskrigen?

Dette var et virkelig skjebnesørsmål. Forklaringen på den berømte Balfour-deklarasjonen om Jewish homeland in Palestina, hadde ikke utspring i medynk med russiske jøders problemer, men handlet rett og slett om dette.

Balfourdeklarasjonen ville tjene til å samle det internasjonale jødiske samfunnet på britisk side i verdenskrigen. Og det skjedde også. Inntil det britiske overformynderiet i Palestina ble for plagsomt og Irgun-Stern begynte å sprenge Brittene i filler. Kong David hotellet detonert 22 juli 1946. Den første moderne terrorhandlingen.

Enhver som har forsøkt har sannsynligvis gjort den erfaringen at det nesten er umulig å drøfte zionismens historie i Norge. Det kan skyldes allmen mot -vilje, men også dette at bare ytterst få personer har noen større kunnskaper om temaet.

Den offisielle stiftelsen av den revisjonistisk Zionismen fant sted i Paris 1925 og i 1931 kom terrororganisasjonen Irgun og senere Stern som var ytterligere radikal. Italiensk fascisme var modellen.

Haredisk jødedom eller ultraortodoks jødedom er en konservativ fløy av ortodoks jødedom som har et fundamentalistisk syn på den religiøse tradisjonen og som oftest er sterke motstandere av sekularisme og i større eller mindre grad andre sider ved det moderne vestlige samfunnet. Wikipedia

Den offisielle norske historieskrivningen går slik: de overlevende jødene etter Holocaust flyktet til Palestina etter krigen og FN vedtok grunnlegging.

Det man da overser er den lange grunnleggelseskrigen i Palestina fra 1936-39 som Irgun, Haganah og Stern kom seirende ut av. Her ble Israel startet.

Skulle man være så uheldig i å ha studert jødisk historie viser den til omfattende borgerkriger mellom de ulike sektene. Jeg nevner dette nå fordi HAREDIM motsetter seg tvungen verneplikt og kriger mot Netanyahu-linja i andre spørsmål.

Nå er jeg en eldre kar, men jeg har blitt ytterligere eldre denne vinteren med Gazakrigen og Natos mobilisering mot Russland. Det er galskap som rår i Norge.

Neste fase i Israel blir konfrontasjoner mellom fanatiske Haredim og sekulære israelere.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Joshua Sukoff

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Takk Hårstad for påminning. Feigheten og frykten for å bli kalt antisemitt og det som værre er-lever i beste velgående. De siste tre år har gått med på avlæring av det meste av det jeg en gang trodde jeg hadde lært. Du er modig, jeg blir litt modigere jeg og.

  Svar
 • Biografiforfatter opplever det som «ubehageleg å lesa dette»; der er feigheten og berøringsangsten i all sin prakt. «Reddsom vegring», tabu-tema, skrekk og gru, tenk å bli kalt antisemitt, det må ikke skje.

  Svar
 • Hvorfor gjorde ikke svenske jøder noe for å redde sine under 2.verdenskrig ? Mange av dem var jo samfunnstopper i Sverige.

  Svar
 • Northern Light.
  15 mars 2024 17:27

  Hvem er de åtte familiene som eier de privateide sentralbankene, BIS, sparebankene og kredittbankene, betalingssystemene, hvem kontrollerer det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken?

  Hvem eier de flere tusen største og rikeste multinasjonale selskapene, som har kjøpt opp så mange mindre selskaper, at de har formet enorme konglomerater som må kalles Big Finance, Big Oil, Big Pharma, Big Food, Big Ag, Big Tech, Big Media, Big Armament Industry, Big Insurance og Big Porn? Hvem har grunnlagt, eier og leder de enorme kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan med flere, som er finansielle eiere av disse, og 90 prosent av alle større selskaper i verden? Hvem eier børsene, også børsen for basisvarer som mat og drikkevann, og spekulerer i pris på mat og drikkevann som de gjør i aksjer? Hvem eier de fire selskapene som kontrollerer nesten åtti prosent av verdens kornhandel? Hvem eier og har grunnlagt forsikringsselskap-gigantene?

  Hvem eier nyhetsbyråene, vestlig hovedstrømpresse og media, tv- og radiokanalene, kontrollerer statseide kringkastere, ved at deres politikere utnevner tv-sjefene, som så ansetter redaktører som i sin tur ansetter de ledende journalistene, så deres egne folk styrer alle redaksjoner, eier tv-og kabelselskapene, reklamegigant-selskapene, forlag for skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner og ukeblader, som omgir en med informasjon, på tv, på trykk, og på Internett, fra samme kilde i all ens våkne tid, og hjernevasker og indoktrinerer menneskene?

  Hvem er de sentrale politikerne i alle vestlige lands politiske partier, deres rådgivere, og utgjør flertallet i kongress og parlamenter, regjeringer, den indre og ytre kretsen rundt presidenter og statsoverhoder, ledelse i departementer, etater, direktorater, institutter og byråer, embetsmannsverk, tilsyn, NGO-organisasjoner, i overnasjonale organisasjoner som FN og EU og internasjonale domstoler, innehar de fleste professorater på universitetene innen blant annet statsvitenskap og jus, og med det formet en dypstat av deres egne i alle vestlige land?

  Hvem har utformet de overnasjonale handelsavtalene som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som har til hensikt å tilsidesette nasjonale regjeringer, nasjonal suverenitet og selvråderett over landenes aktiva, og selv sitter på begge sider av forhandlingsbordene? Hvem har grunnlagt og leder billionærenes offisielle organisasjon World Economic Forum som er i partnerskap med FN, Bilderberg-gruppen, Council of Foreign Relations, den Trilaterale Kommisjon, FN og EU? Hvem er i den militære og politiske beslutningskjeden som avgjør om de skal gå til militære kriger, eller økonomiske kriger som sanksjoner?

  Hvem fikk æren for å gjøre beregningene som fant atomkraften, og spilte forferdet over atombombens kraft, hvem konstruerte atombomben, som grunnla det militær-industrielle komplekset, dypstaten som fulgte, den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien, og hvem er de finansielle eierne? Hvem eier urangruvene, selskapene som utvinner plutonium av uranet, hvem eier og har grunnlagt selskapene som produserer bombefly, jagerfly, krigsskip, ubåter, atomsiloer, raketter og missiler som skal bringe atombombene til målet? Hvem eier og har grunnlagt selskapene som produserer stridsvogner, artilleri, miner, og militære laboratorier som utvikler biovåpen og nervegass?

  Hvem i den vestlige verden utgjør flertallet av dommere, høyesterettsdommere, dommere i internasjonale domstoler, statsadvokater, distriktadvokater, advokater og advokatselskaper, og dermed har sine folk blant alle i rettprosessen, i dommerstand, påtalemyndighet, forsvaret og rettsoppnevnte eksperter, når deres egne folk og selskaper, og mennesker de vil til livs sitter på tiltalebenken?

  Et folk som bare utgjør to promille av verdens befolkning. De har nå den monetære makten, den politiske makten, presse og media makten, rettsmakten og den militære makten, spesielt i vestlige land, men styrer de fleste land i sør med sine finansielle instrumenter Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Deres egne politikere overfører tusener av milliarder fra vestlige lands statsbudsjetter og over til deres prosjekter som pandemier, grønn energi, internasjonale fond, og andre påfunn hvor mye av pengene hvitvaskes og havner på deres konti. De plyndrer landene.

  De verdensomspennende hendelsene vi har vært vitne til de siste 4 årene, som plandemien og angrep på matforsyningen, er på grunn av at de nå har alle sine folk i posisjon blant landenes myndigheter til å gjennomføre det som tilrettelegger for deres verdensherredømme. Kontroll over befolkningene på individnivå med en digital ID og en digital sentralbankvaluta, og overtakelse av matproduksjonen med klimaendringer som påskudd. Deres kapitalmakt vil ta over statens oppgaver, det er deres nye verdensordning.

  Gjort mulig med at deres vestlig presse og media –verdens største propagandamaskin – indoktrinerer og hjernevasker befolkningene til et punkt hvor all kritisk sans blir borte.

  Svar
  • Nordlyset lyser sterkt som dagen…

   Svar
  • De du ikke tør kritisere er dine herrer. Jødene blir kritisert og trakassert så kraftig i dagens Europa at de emigrerer til Israel. Men denne emigrasjonen vil først og fremst bli europeernes problen, ikke jødenes.

   Svar
  • N.L.:

   «Deres kapitalmakt vil ta over statens oppgaver, det er deres nye verdensordning.»

   Men bare så lenge vi sjøl tror på kapitalens politiske makt, og ikke gjennomskuer bedrageriet.
   Penger er et viktig/effektivt måleverktøy og byttemiddel i en nasjon Men å gi politisk makt til penge- eierne og/eller styrerne, nasjonalt eller w.w., er en barnslig dødsdans.
   Det er arbeidskrefter som er en nasjons gull.

   ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
   Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
   “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
   onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

   ‘….21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
   DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
   Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
   Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
   Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
   Det store gjennombrotet kom då han fekk
   William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
   – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
   Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
   I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
   Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
   Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
   nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

   Svar
 • Rolf Galgerud
  15 mars 2024 19:19

  En liten merknad om et stort spørsmål. Jeg har blitt fortalt/lest at grunnen til Hitlers raseri i mot jøder hadde sin bakgrunn i at han i Østerrike fant ut at ledere i svært mange organisasjoner hadde jødisk bakgrunn og de fleste av dem var kommunister. Det var Hitlers fanatiske antikommunisme som førte han fram til jødehatet. Ved å ta jødene så tok han også kommunistene.

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   16 mars 2024 1:28

   For å holde på makten var Hitler av og til stor i munnen mot jøden, i virkeligheten foretrakk han å ha «jøder» tett på seg. Det er mer lettvindt å fortelle hvem av Hitlers indre krets som ikke var «jøde». Til og med Eva Braun var av «jødisk» avstamming i følge bl.a. hennes tante i video som ligger på nettet. Også hans livlege, og hans sjåfør var «jødisk».
   Sjekk også ut «The Transfer Agreement» mellom Hitler og den viktigste Zionist-organisasjonen i Tyskland.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det ser mørkt ut.

Finnes det håp for USA?

Forrige innlegg

USAs befolknings umulige valg:

Har ikke verdens ledende stormakt bedre folk enn dette?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.