POSTED IN Syria

Syria-krigen.

Har vært en konflikt mellom to ulike verdensordninger.

0
Print Friendly, PDF & Email

Syria: en global krig uten grenser

Mens krigen i Syria gikk inn i sitt ellevte år, analyserer Michel Raimbaud behandlingen av den i media. For den tidligere franske diplomaten og skribenten må man ta hensyn de mange aktørene som er med i denne konflikten.

Av Michel Raimbaud

I mer enn et tiår har den hensynsløse krigen som herjer Syria og som fortsatt påfører folket et martyrium, inspirert strømmer av skrift og tale. Ordene i har oppildnet ånden uten å opplyse hjernen, siden våre intellektuelle eliter er så raske til å begeistres av de mest usannsynlige saker.
____________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________________________________

I løpet av denne lange perioden hadde innbyggerne i våre «store demokratier» derfor krav på en (dobbel) grundig hjernevask, nemlig først med massiv propaganda og deretter med omertà. Vi har hørt den velkjente offisielle fortellingen om krigene i Syria gjentatt utallige ganger, en fortelling som alltid var fast etablert i alle de offisielle skriftlige og audiovisuelle mainstream-mediene, blant de aller fleste intellektuelle og i de høyere politiske og diplomatiske sfærer i Europa og Vesten. Detaljene som dreper eller har til hensikt å drepe, heroldene, fremmerne og bærerne av denne vedtatte sannheten (en elegant måte å si ‘statlig forordning’) tok feil hele veien, men de fortsetter iherdig og signerer … Det gjør dem på ingen måte flaue, og siden dette er til og med hemmeligheten bak deres suksess, trenger de aldri å framlegge bevis for å rettferdiggjøre sine budskap, og dette er bra for deres intellektuelle sjelefred.

H.E. Ambassador Michel Raimbaud - Cambridge Centre for Palestine Studies
Michel Raimbaud

Allerede tvangsforet med den vedtatte sannheten, har innbyggerne i Vesten også krav på en diett av omertà, loven om absolutt taushet, som drastisk uskadeliggjorde de som satte spørsmålstegn ved den offisielle sannheten.

Under disse forholdene måtte analytikere som prøvde å dekonstruerte denne vedtatte sannheten punkt for punkt, falle tilbake på alternative medier. Når det skjedde at noen, veldig sjelden og ved en feiltakelse, ble invitert til offisielle medier, var det like mye som i en dose homeopatisk medisin.

Erfaringen har vist at dette utrettelige arbeidet med å rive i stykker offisielle sannhet er utmattende og til og med gjør at man faller i fellen som ble beskrevet tidligere av Carl Rove, nykonservativ rådgiver for George Bush jr, til en amerikansk journalist, Ron Suskind, som fortalte anekdoten i 2004 i New York Times. På spørsmål om nytten av «analyser av den observerbare virkeligheten», svarte vår venn Carl avvisende: «Det er ikke lenger slik verden virkelig fungerer. Vi er et imperium nå, og når vi handler, skaper vi vår egen virkelighet. Og mens du studerer denne virkeligheten, så klokt som du måtte ønske, handler vi igjen, og vi skaper andre nye virkeligheter, som du også kan studere, og slik er det. Vi er historiens aktører. […] Og alt dere kan gjøre, er bare å studere hva vi gjør.» Og det er sant at utøvelsen av denne dekonstruksjonen er dømt til å mislykkes. På den tiden det tok å avkrefte den ene eller den andre «nyheten», ble rundt femti andre produsert og publisert online av mainstream media.

Selvfølgelig kan vi fortsette, og det er vanskelig å ikke gjøre det, å fordømme krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, forsøk på folkemord, forsøk på politicid (ødeleggelse av staten) og etnocid (ødeleggelse av folket i samfunnet deres, deres minne, deres kultur, deres personlighet, deres verdighet, deres ambisjoner), kort sagt alt som faller innenfor rammen av en kollektiv aggresjon mot det Syria, en forbrytelse mot freden, den største internasjonale forbrytelsen.

Selvsagt fortsetter vi å fordømme ødeleggelsen, forbrytelsene, overgrepene, ugjerningene, plyndringen, tyveriene osv. som inntrengerne og deres medskyldige er ansvarlige for, eller som er resultatene av sanksjoner, blokader eller embargoer. Siden 2011 er utallige og sadistiske tvangstiltak av alle slag blitt innført i et vanvittig tempo, av en lang rekke gale og fanatiske byråkrater, bokstavelig talt rasende over ikke å kunne tvinge gjennom et regimeskifte med våpenmakt, ubetinget overgivelse og å tvinge Syria til lydighet.

Faktisk har denne kjedelig gjentagende tankegangen sine fordeler, siden den fører til erkjennelsen av at motstandshelten Syria fortjener mye bedre enn en endeløs klagesang. Syria har rett til vår respekt, vår politiske og moralske støtte og vår solidaritet, noe som er uendelig mer konstruktivt. Med hjelp fra sine allierte gjorde de motstand, militært og moralsk, landet påla respekt for sin konstitusjonelle valgkalender (som i seg selv utgjør en politisk suksess), det pålegger selv respekt.

gray concrete castle on green grass field under blue sky during daytime
Er denne Aleppofestningen som stod imot Jihadistene egentlig et symbol på det syriske folkest seier?

Og i sine hjerter misunner mange statsoverhoder helt sikkert sin syriske kollega. Faktisk, i Damaskus – denne sinnstilstanden er ganske ny – reflekteres det en viss optimisme, sikkert i stoltheten over å ha stått opp mot motgang og motstandere. Dette gjelder desto mer siden både her og der i den store verden har man mer enn noen gang blitt oppmerksom på fordelene ved den selvsikre og mer bestemte holdningen som de syriske lederne inntar, til tross for tyngden av hindringene pålagt av den sataniske Godhetens akse.

Er ikke disse tegnene på fornyelse verdt all verdens lidelser og alle de intellektuelle skravlebøttene som spyr sin edder og galle? Dessverre, i det offisielle Frankrike, marginalisert, usynlig og uhørlig, har tiden stått stille: det er portforbud for vår opplysningtanker, det å ta til følge alt som beveger seg og fungerer. Alt skjer som om ufornuften under Covid har tatt over på alle områder. Dekningen og behandlingen av det syriske spørsmålet bærer i stor grad kostnadene av denne iskulden i tanker og samvittighet.

Derfor holder vi oss i Vesten, spesielt i Frankrike, til den vanlige måten vi betrakter kriser og konflikter på: på våre breddegrader elsker vi å håndtere dem fra sak til sak, og vi er motvillige til å bruke en overordnet tilnærming: bønnen om å ikke «blande alt sammen», et påbud som utgjør et av de sterkeste våpnene til ridderne av vedtatte sannheter og omertà-ens vakthunder i møte med de som protesterer.

Slik er det også i den syriske konflikten, som er alt annet enn en isolert tragedie, et eksempel på kompleksitet som ikke kan løses alene. Når man kommer over disse tapre forsvarerne av villedende naive vedtatte sannheter, tar «debatten» raskt en surrealistisk retning. Den geopolitiske bakgrunnen? Ikke nå. Hegemoniske mål? Glem det. Baktankene, den systematiske innblandingen? Glemt. Planer for destabilisering, oppstykking, ødeleggelse? Oppdiktet av «konspirasjonsteoretikere», en anklage betraktet som et annet absolutt våpen, ment å utslette den uforskammete motstanderen. Man må derfor ignorere den urovekkende regionale og globale konteksten for enhver pris og nøye unngå en oversikt. Ethvert spørsmål bør behandles separat (dette er tilfellet for Libanon) med mindre det er foretrukket å overse det helt (som ofte gjøres med den fryktelige krigen i Syria siden den mer eller mindre ble vunnet militært av Damaskus og deres allierte) .

I denne tankegangen er Vesten fortsatt og alltid alene i verden. De alene er verden. Hvordan kunne de forestille seg, selv i de verste marerittene, at flere og flere mennesker over hele planeten (90% av menneskeheten) sier stille (eller høyt) at de ikke bare er alene, men at de er nakne.

Det er selvsagt at vi i den stadige strømmen av aktuelle hendelser ikke kan forstå og analysere (i klart relieff) flere konflikter uten å plassere dem i deres rette globale geopolitiske sammenheng. Den syriske krigen, som er i sitt ellevte år, er ikke en «borgerkrig» mellom syrere og ikke engang en enkel krig mot terrorisme, som bare er ett aspekt for Den syriske arabiske republikk. Det er «en krig uten grenser», derfor en global krig og en verdenskrig, der rundt 120 medlemsland i De forente nasjoner (de berømte «det syriske folkets venner») var involvert og hvor nesten 400.000 stridende jihadister fra hundre land og fem kontinenter var involvert.

Dette har ikke bare vært en krig i Syria hvor «Vesten» har brukt jihadistier (religiøst motivert), her fra Kaukasus, men en krig mellom to ulike globale strategier.

Denne mangesidige krigen samlet seg i to leirer som forsvarer to motstridende forestillinger om verdensordenen: Den vestlige leiren, støttet av Israel og de islamistiske styrkene, kjemper for å beskytte sitt monopolistiske hegemoni, mens den eurasiske blokken med russisk-kinesisk ledelse, som Iran har sluttet seg til, støtter Syria på det sterkeste og kjemper for en todelt eller multipolar verden som respekterer lands suverenitet og uavhengighet. Følgelig må krigen i Syria (forfatteren av disse linjene foretrekker å si «krigene i Syria») vurderes, ikke bare sett innenfor Midtøsten, men også i sin arabiske og muslimske sammenheng, og selvfølgelig i funksjon av geopolitiske realiteter og valg.

Det er åpenbart at politikken til landene i regionen, med deres mål, diplomati, intriger og frykt for hvordan ting utviklet seg, tynger utviklingen i Syria. Men det er ikke mindre åpenbart at fremtiden til Syria reelt sett må ta hensyn til disse mange partene og aktører, spesielt avhengig av deres allianser, deres strategiske valg, deres ambisjoner og perspektiver.

Enhver behandling av det syriske spørsmålet må derfor ta hensyn til handlingene til Tyrkia, Libanon, Jemen, Irak, Saudi-Arabia, Israel, men også til «Den nordatlantiske leir» og «Den eurasiske blokk» i den globale rammen av den store geopolitiske forandringen som pågår. Dette vil skje enten tilhengere av enkle ideer i det kompliserte Østen liker det eller ei, i den mest komplekse og avgjørende situasjonen som finnes. Realismen som kreves for å prøve å løse framtidens mysterier, avhenger av tilnærmingen her. Når det gjelder valget mellom pessimisme eller optimisme, avhenger det fremfor alt av hvordan man tenker om skjebnen til vestlig dominans: befestet for alltid eller allerede i smerte …


Michel Raimbaud, født 1941, er tidligere fransk diplomat og ambassadør til Sudan og Mauretania. Han har skrevet en rekke bøker om Midtøsten.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

For to år siden brukte de like mye som de ti neste på listen.

Nå bruker USA like mye til krig som de 11 neste.

Forrige innlegg

EØS:

Økende handels-ubalanse: Norge eksporterer mye mindre til EU enn vi importerer fra EU

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.