POSTED IN Covid-19, Helse

Syndebukkmentalitet

I Latvia er uvaksinerte russere de nye spedalske

0
Print Friendly, PDF & Email

Myndighetene i Latvia gir russiskspråklige skylden for korona

Skrevet av Bjørn Ditlef Nistad

Latvia i koronaens tegn.

Korona-pandemien har, i likhet med andre kriser, forsterket og tilspisset allerede eksisterende utviklingstrekk og konflikter. I tilnærmet alle land, uavhengig av styresett, økonomiske forhold og kultur, har myndighetenes bestrebelser på å kontrollere befolkningen, som vår tids teknologi har gjort langt lettere, fått utfolde seg på en måte de færreste før pandemien hadde kunnet forestille seg. Mange steder har gitte grupper, for eksempel personer som ikke vil vaksinere seg, som beviselig ikke smitter mer enn andre, eller minoriteter, fått skylden for sykdommen.
________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Kaleidoskop
________________________________________________________________________________

I Latvia gir myndighetene de ca 35 prosent av befolkningen som er russiskspråklige, skylden for korona-epidemien. Flere latviske politikere har dessuten sagt at korona er bra siden sykdommen gjør at russiskspråklige pensjonsier dør.

Latvia – et land med 1,9 millioner innbyggere og pr i dag 3253 korona-døde – har høsten 2021 opplevd en ny smittebølge med 2–3000 smittede i døgnet som har fått myndighetene til å beordre en ny nedstenging og strenge korona-tiltak. I denne situasjonen sier talspersoner for myndighetene rett ut at det er den russiskspråklige minoriteten som er ansvarlig for korona-epidemien.

Janis Iesalnieks’ twittermelding der russiskspråklige pensjonister betegnes som kolonister og får skylden for korona-epidemien.

Denne påstanden kan diskuteres. Protestene mot de strenge korona-tiltakene i Latvia er det, slik Izvestija påpeker, etniske latviere som står bak, mens partiene Enhet og Latvias russiske forbund, som de fleste russiskspråklige stemmer på, oppfordrer sine tilhengere til å la seg vaksinere. På den annen side er det et faktum at flere russiskspråklige enn latviskspråklige oppfatter vaksinering mot korona som farligere enn selve sykdommen, henholdsvis 30 og 22 prosent.

I en situasjon der det er betydelig vaksineskepsis blant de russiskspråklige, og der myndighetene selv mener at vaksinering er det som skal til for å stanse korona-epidemien, skulle man tro at myndighetene henvendte seg spesielt til de russiskspråklige med informasjon om korona-vaksiner. Spørsmålet om hvorvidt staten skulle lage en egen brosjyre eller avis med informasjon om korona-vaksiner på russisk og spre denne i områder der det bor mange russiskspråklige har vært diskutert, men etter en uttalelse fra Senter for statsspråket har myndighetene kommet til at dette ikke er mulig. Begrunnelsen er at også latviskspråklige ville risikere å motta en slik brosjyre eller avis.

Heller ikke et annet tiltak som ville ha kunnet fungere overfor vaksineskeptiske russiskspråklige, har latviske myndigheter tydd til, nemlig å tilby den russiske Sputnik V-vaksinen.

I middelalderen ble jødene anklaget for å ha forårsaket Svartedøden og andre epidemier ved å forgifte brønnene. Myndighetene i dagens Latvia gir russiskspråklige skylden for korona-epidemien.

Korona, rimeligheten av korona-tiltakene og korona-vaksinenes farlighet og effektivitet er spørsmål som faller utenfor rammen av denne kommentaren. Det som er et faktum som fortjener å bli kommentert, er at latviske myndigheter ved sin mistenkeliggjøring av russiskspråklige håndterer korona-situasjonen på en måte som bryter med det som ansees for å være europeiske standarder for anstendighet og behandling av minoriteter, uten at dette utløser noen form for reaksjoner fra EU, europeiske politikere eller menneskerettighetsorganisasjoner.

At en overlege ved et tysk, fransk, britisk eller norsk sykehus skulle erklære at det var minoritetsgrupper som ved å nekte å la seg vaksinere var ansvarlige for spredningen av korona, er knapt tenkelig. Tvert imot er det i samtlige europeiske land myndighetene og deres manglende evne til å informere på en adekvat måte som får skylden for eventuell vaksineskepsis blant minoriterer. Og folk får høre at det å gi minoriteter skylden for korona er ekstremistisk og fremmedfiendtlig.

At en europeisk politiker skulle komme med den type uttalelser om minoriteter og korona som latviske politikere har fremført med referanse til den russiskspråklige minoriteten, eller at korona-informasjon rettet mot minoriteter i et europeisk land ikke skulle ha blitt gjennomført av hensyn til majoritetsbefolkningen, er utenkelig. Kan noe forestille seg hvor mye bråk det hadde blitt dersom en tysk politiker hadde sagt at korona var bra siden det stort sett var pensjonerte tyrkere som døde av sykdommen? Eller dersom en fransk politiker hadde sagt at korona var bra siden sykdommen ved å drepe utlendinger styrket det franske språket? Eller dersom britiske myndigheter hadde unnlatt å informere om korona på andre språk enn engelsk siden det kunne krenke engelsktalende briter?

Men det som ansees som vestlige eller europeiske standarder for anstendighet og behandling av minoriteter, er det fritt frem for å bryte når ofrene er etniske russere eller russiskspråklige, slik forholdene i Ukraina og de baltiske landene viser. Her kan russiskspråklige skoler og massemedier stenges, pensjonister fremstilles som uønskede etterkommere etter okkupanter, og folk som snakker russisk, pålegges drakoniske bøter eller sies opp fra sine stillinger. Eller russiskspråklige kan som i i Latvia og Estland defineres som ikke-borgere uten stemmerett og rett til å utøve diverse yrker. Hverken EU, menneskerettighetsorganisasjoner eller noen andre bryr seg om dette.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det dreier seg om fortjeneste:

De største kapitalene kontrollerer klima- og koronapolitikken.

Forrige innlegg

Skadetallene for svineinfluensaen i 2009 ble omtalt som en katastrofe.

I dag er de langt høyere, men ingen sier noe.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.