POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Sykepleier tror det skyldes vaksiner, men blir avvist:

«Aldri tidligere sett folk under 20 med hjerteproblemer. Nå er det mange.»

33 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


Helsepersonell snakkar ut om «pandemien» for fyrste gong

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Av Steve Kirsch. Henta frå hans Substack. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Her er det som helsepersonell over heile verda vil at du skal vete, og kvifor dei ikkje er i stand til å snakke om det direkte.

Eg laga eit skjema for å be helsepersonell om å snakke anonymt om det som dei opplever. Her er det som dei fortalde med deira eigne ord (PDF-format).

Eit kort samandrag om det dei fortalde:

 1. Dei er redde for å stå fram offentleg på grunn av intimideringstaktikkar slik som tap av jobb og/eller autorisasjon.
 2. Uvaksinert helsepersonell er ekstremt opprørte over helsevesenet. Dei føler at dei blir behandla urettferdig.
 3. Det er dei vaksinerte kollegaene som blir sjuke av Covid, men det er dei uvaksinerte som blir straffa gjennom konstant testing, restriksjonar og trugslar om tap av jobb.
 4. Covid-sprøytene er ein katastrofe. Sjølv blant eldre som liksom skal vere den viktigaste målgruppa [for sprøytene] gjekk dødsraten på sjukeheimar opp med ein faktor på 5 etter at sprøytene vart rulla ut. Kvar gong sprøytene blir gjevne går dødsfalla i vêret. Ingen snakkar offentleg om dette. Det er ikkje lov.
 5. «Eg har ein pasient som eig ein omsorgsheim for vaksne, som gav vaksinar til deira seks vaksne klientar. Alle saman døydde i løpet av ei veke.»
 6. Legar ser at skade- og dødsratar aukar dramatisk i alle aldersgrupper. Skadane skjer berre med dei vaksinerte. Der er ingen tvil om at dette skjer, men mange legar lid av so omfattande kognitiv dissonans at dei ikkje ser det.
 7. Ein sjukepleiar med 23 års erfaring seier at ho aldri hadde høyrt gjete nokon under 20 som døyr av hjarteproblem før vaksinane vart rulla ut. No kjenner ho til rundt 30 dødsfall.
 8. «Eg har vore sjukepleiar i 36 år. Eg har aldri sett folk i 20- og 30-åra få slag, atrial fibrillasjon eller kardiomyopatiar før Covid-vaksinane. Eg jobbar innan kardiologi. Når eg nemner at nokon burde sjå på vaksinane som ein mogleg grunn, blir eg straks tagt og fortalt at «det kjem ikkje av vaksinen.»
 9. Legar registrerer ikkje vaksinasjonsstatus i journalane, slik at alle dødsfalla blir tillagt uvaksinerte.
 10. Legar ignorerer med vilje moglegheita for at vaksinane kan vere årsaka til auken av alle hendingane. Hendingane blir rett og slett ikkje forklart.
 11. Mange legar har anten slutta eller kjem til å slutte.
 12. Nokre legar og sjukepleiarar ved topp-institusjonar slik som Mass General Hospital har forfalska vaksinekort. Offentleg følgjer dei ordrar og oppmuntrar pasientane sine til å ta sprøytene, vel vetande om at dei er dødelege. Dei set jobben sin høgare enn liva til pasientane sine. Det viktigaste er at dei risikerer 10 års fengsel for å gjere dette. Desse høgt respekterte medisinske profesjonelle fortel verda at desse Covid-sprøytene er so farlege at dei er viljuge til å risikere 10 års fengsel for å unngå å ta sprøyta. Det er meldinga USA treng å høyre. Og dersom Biden var ein ærleg president, ville han be om full amnesti og vern mot gjengjelding for alle desse tilfella, dersom folk innrømte offentleg at dei gjorde det. Han ville blitt forbløffa over talet svar han ville ha fått. Men han kjem ikkje til å gjere det fordi det ville ha vore for audmjukande for administrasjonen hans.
 13. Ting ser ikkje ut til å bli noko betre.
 14. Dei medisinske undersøkjarane over heile verda gjer ikkje dei føremålstenlege testane under ein obduksjon for å oppdage eit vaksinerelatert dødsfall. Utan å gjere dei naudsynte testane er det svært vanskeleg å lage ei tilknyting. Der finst ikkje eit einaste «retningslinje»-dokument frå nokon som helst medisinsk autoritet nokon stad i verda for å gjere desse testane på menneske som døyr innan tre månader etter si siste Covid-vaksinering. Dette er grunnen til at inga tilknyting blir funnen: dei ser ikkje etter, og det er gjort med vilje. Hovudstraumspressa kritiserer dei ikkje for dette heller.
 15. Legar blir tvinga til å ta andre vaksinar, slik at sjukehuset kan møte kvoten sin. Dette vart innrømt til dei.
 16. «Eg er lei meg for at eg ikkje har meir definitive data. Eg er assistenten til ein hudlege. I løpet av det siste året har eg sett fleire tilfelle av nyoppstått kreft (hjerne, nyrer, urinrøyr, leukemi) enn eg har dei siste 12 åra blant pasientar.»

Det er svært vanskeleg å lese det dokumentet og deretter tru at alt fungerer.

woman in white button up shirt and blue stethoscope

Dersom du leser dokumentet og trur at alt er heilt i orden, tydar det at ein eller fleire av dei følgjande tinga er sanne:

 1. Du jobbar i Det kvite hus.
 2. Du jobbar i CDC, FDA eller NIH.
 3. Du er medlem i Kongressen eller ein stabsmedlem for ein medlem av Kongressen (Ron Johnson og staben hans er utelatne.)
 4. Du jobbar i hovudstraumsmedia.
 5. Du er toppsjef i eit hovudstraumsselskap innan sosiale media.
 6. Du jobbar i hovudstraumssamfunnet innan medisin (lege eller akademikar).
 7. Du er ein patetisk vits av eit menneske.
 8. Du er eit eksemplarisk blå-pilla individ; du er nett den typen borgar som staten din ønskjer å ha.

Hovudstraumsmedia kjem ikkje til å dele denne informasjonen. Dette er ikkje feilinformasjon; desse er alle saman sanne historier, der mange er umoglege å forklare dersom vaksinane verkeleg er trygge og effektive. Lagt saman utgjer dei eit graverande vitnesbyrd mot eit medisinsk system som har blitt korrumpert gjennom statlege incentiv.

Det er viktig for menneske i heile verda å høyre frå helsepersonellet som har fått sine stemmer stilna av det medisinske samfunnet.

Forsidebilde: Toa Heftiba

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

33 kommentarer. Leave new

 • Mike Tyson nede for telling på grunn av covid-vaksine.

  https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/30/mike-tyson-felled-by-covid-vax/

  Svar
 • Slik informasjon må vel være forbudt?
  Det spiller liten rolle om det er sant; – det er ikke dette vi blir fortalt i hovedstrømsmedia.

  Men folk i Norge, vil de reagere om de fikk denne informasjonen?
  Har folk reagert over den knusende okkupant-politikken som har blitt ført overfor innbyggerne de siste to årene?
  Både når det gjelder Covid-tvang, strømpolitikk eller rentepolitikk.

  Hva har skjedd med norske innbyggere på disse to årene?
  Lamslåtte? Redde og oppgitte?
  Gjort klare for total-styring?

  Svar
  • SONDRE T B
   5 mars 2023 16:00

   DET VIKTIGSTE VI KAN GJØRE ER Å ENGASJERE OSS IFT LOKALPOLITIKERNE VÅRE. dE ER LETTE Å NÅ, OG HAR INNFLYTELSE OM DE BLIR PRESSET NOK. GAMMELMEDIA, HELSEMYNDIGHETER OG STORTINGSPOLITIKERNE VÅRE KOMMER ALDRI TIL Å GJØRE NOE SOM HELST. dE KOMMER TIL Å FORTSETTE FOLKEMORDET.

   Svar
  • biosensornetverk forstyrer alt av elektriske signaler i kroppen, og vil og kan gjøre det meste i så hensende! tris men sant!!!

   Svar
 • Professor Jeffrey Sachs mener at covid-viruset ble skapt i et amerikansk laboratorium.

  https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/30/the-biotech-plan-to-destroy-us/

  Svar
 • Det er vel nå dokumentert til overmål at vaksinene ikke virker, eller mye verre: Vaksinene er dødelige. Så spørsmålet nå må være, hva skal man gjøre med de milliardene som har tatt vaksinen? Skal man bare la dem dø? Eller finnes det en motgift mot vaksinen? Noen som vet?

  Svar
  • Dr. Lee Merritt anbefaler anti-inflammatorisk diett, unngå junk food, og å ta vitamin c og d og selen, samt prøve å ha godt humør selv om det absolutt er grunn til fortvilelse, noe som også belaster immunforsvaret. Hun snakker om å beskytte seg mot stråling, siden de vaksinerte nå har grafenoksyd i seg som responderer på 5G-frekvenser og wifi, mer enn hos de renblods.
   Farma tilsetter grafenoksyd også i lidokaininjeksjoner og mye annet som settes som sprøyter i folket, så å stole på noe som helst produkt fra disse selskapene er livsfarlig.

   Svar
   • Anbefaler ALLE! å kjøpe og lese boken: MASKEFALL! (pluss bøkene jeg har anbefalt tidligere: Myten om smitte og I skyggen av koronakrisen) Her er også «oppskriften» på hvilke medisiner, vitaminer og kosttilskudd en kan bruke for å forebygge (alltid det beste i stedet for å reparere) og «preparere» kroppen på både denne «pandemien» og kommende «plandemier» En interessann og lærerik bok som får opp øynene for den svindelen vi utsettes for. Den beviser at kuren er farligere enn sykdommen.

   • geoengineering-norway.org har en bra artikkel som også tar med naturlige vekster med nyttige egenskaper jeg ikke visste om, som stjerneaniste, peppermyntete og fennikelte, og alle disse vokser i min urbanhage, samt noen andre forslag jeg kjente til og har i min samling, som N-acetylsystein. Kulltabletter på tom mage nevnes. Jod. Quercetin.
    U»vaksinerte» opplever ofte ubehag med «shedding» fra de som lot seg lure, samt at grafen har blitt sprøytet ut i «chem-trails» i årevis, samt at glyfosat og annen gift nå er i stort sett alt: mat, vann, jord, luft, hav. Så alle er utsatt for angrepet og detox er lurt for alle. Elendig er for øvrig næringsinnhold i maten etter at den er gått gjennom komersielle prosesser. Dermed trenger vi kosttilskudd. Mye som er tilsatt i maten er ikke bra for en menneskekropp, eller dyrekropp for den saks skyld. En venninnes hund slurpet i seg vann i en pytt på jordbruksland og døde nesten. Vill fisk er kanskje det reneste for de som ikke er vegetarianere, eller hjort, elg, reinsdyr, frittgående høns. Ellers kan en regne med at en propper i seg steroider og antibiotika.

 • Vaksinerte kanadiske leger dør med en hastighet av 23 ganger normalen.

  Og den kanadiske regjeringen presser på for mer vaksineringer.

  https://stevekirsch.substack.com/p/doctors-in-canada-are-dying-at-a?utm_source=substack&utm_medium=email

  Svar
 • De renblodede vil igjen styre verden.
  Med det mener jeg at de som har tatt x antall «qvacksiner» er blitt infertile, både kvinner og menn.
  De med rent blod er fortsatt fullt kapable til å lage barn slik som Gud har bestemt, og hvis «vi» holder oss unna aborter og andre vederstyggeligheter vil «våre» barn være de som fremtidige ætter vil slekte fra.
  Litt som Abraham’s 12 sønner ble forfedrene til Israels tapte stammer som bredte seg utover jorden og «mangfoldig-gjorde» seg..

  Svar
  • «Litt som Abraham’s 12 sønner»

   Dette er fra en ørken-religion, med forskjellige guder & stammer. Noen for høy og noen for lav. De fleste temmelig voldelige, for å lure til seg land og makt på forskjellig måte. Som de fleste grupper på den tiden. Gale som de antagelig ble av varmen. ( Derfor lagde de seg sikkert også et ‘ Helvete’ som også var varmt.
   Greit nok. (?)
   Men hvorfor har dette blitt vinterlandet Norge sin religion? ;-)
   Er det ikke på tide at vi konsentrerer oss om vår egen filosofi og kultur? – Og eventuelt gudebilder.

   ‘ Jeg tror ikke på guder. Men om de eksisterer vil jeg være med på å bekjemte de mest undertrykkende av dem. De andre får vente til jeg får bedre tid.’

   Svar
   • Du har helt rett Frikar,religioner er fine greier for å forene en flokk og også for å holde den styrt og samlet.Det som hadde värt fint var om vi gjennom opplysning og kunnskap ville få en forståelse av hva som er bra for alle sammen,ikke bare for noen få.Forelöpig så klarer de få, meger godt å splitte de mange.
    Det er denne felles forståelsen de få er så livredde for.

   • Godt å erfare at du og denne Frikaren kan enes om noe Jan ;), men å kalle denne religionen dere sikter til for en ørkenreligion er nok litt i overmål eller muligens skal jeg si .. i undermål.
    Det som foregikk i Negevørkenen i «De Dager» varte riktignok i kun 40 år !
    Bibelen ble skrevet av forskjellige forfattere over en periode på 1.500 år og jeg tviler på at skribentene hadde sand mellom tærne hele tiden ;) !

    Bibel betyr ganske enkelt bøker og det er faktisk det den er, gamle historiefortellinger om tidligere tider. Den var egentlig ikke ment å opphøyes til det den har blitt, men som du vet, – de fleste av oss føler trang til å tro på at en høyere intelligens har et visst overoppsyn med hva som foregår på denne kloden og det har jeg stor forståelse for, – men hva denne boka er blitt brukt til opp gjennom tidene kan man ofte gremmes over ! – Men det er definitivt ikke skriftens skyld – Den er interessant nok !
    For å sitere min avdøde militære onkel: Bergprekenen kunne definitivt ikke vært skrevet av en stortingspolitiker – og det skal jeg gi ham rett i ;)

    God Kveld

   • Vimå finne frem til det som forener oss Synneva,det er trist at vi bruker så mye tid på det som splitter oss.
    Det burde väre klart som blekk nå,for alle å se,hvem det er som gjör våre liv til et helvete,alle veier förer til Rom og den globalistiske makteliten,men fortsatt krangler vi om ulike oppfatninger av hvem,hva hvor og alt mellom himmel og jord.
    Vi,som önsker og kjemper for et bedre liv,fri for folk som bare har seg selv og sine agendaer i tankene når de misleder oss,vi må slutte å krangle,vi må slutte å krangle om religion,om politiske bastarder som alle slutter på isme og som er skapt av de samme krefter,dengang som nå.
    Vi må gjennom opplysning og kunnskap läre oss at sammen er vi sterke,splittet er vi det motsatte.
    Nesten alltid,når en diskusjon begynner å bli fruktbar,da kan du väre sikker på at «noen»kommer inn i diskusjonen med påstander og avledninger som gjör at diskusjonen sender alle deltagerne tilbake til sine skyttergraver,da kommer alle disse gamle standpunktene som sitter så hardt i oss frem,vi har ingenting lärt.Og trollene de danser og ler.
    Om herr Redaktören f.eks hadde som hovedfokus rettet sökelyset mot den globalistiske privateide makteliten,om herr redaktören som hovedfokus hadde rettet fokus mot monetärmekanikk og hvordan finansfiffen styrer og steller,da hadde befolkningen fått den opplysningen som helt mangler i deres virkelighetsoppfatning.
    Så Synneva,vi får forsöke å finne frem til hva og hvem vår felles fiende er,gjör vi det,da forstår vi at dagens maktapparat er arvingene til gårsdagens.

   • Ja, det er jo alltid fint når man kan enes om noe Synneva. – Selv om motsetninger ofte er mer fruktbare hvis man vil lære noe nytt.

    Og Bibelen er nok skrevet av mange forskjellige folk opp igjennom tidene, ja – Og brukt av enda flere opp iggjennom – Til sitt formål.
    Det er mye filosofi og psykologi. Som det også er i f.eks. Peer Gynt, skrevet av ‘proften ‘ Ibsen.
    En fin vinkling kan være Bertram Dybwad Brochmanns ; ‘ Kunsten å lese Bibelen:

    ‘ Det er altfor ensidig å betrakte Bibelen som «religion». Ordet religion eksisterer ikke i Bibelen og knapt nok et begrep som kunne svare til det som vi mener med ordet religion.

    Bibelen handler om økonomi og rettsorden. Den inneholder etikk og beretter om etiske konflikter. Det er atskillig historie i Bibelen og en mengde dikteriske allegorier og en mengde bildespråk, symbolikk og kunst. Den inneholder lære fra profeter og vismenn og den tar sikte på å oppdra barbarer til menneskelighet og mennesker til guder.’
    file:///C:/Users/mann/Documents/Kunsten%20%C3%A5%20lese%20bibelen.html

    Og også Jonas Gardel: ‘ Om Gud’ er interessant for historisk forståelse for hvordan (hus-) guder ble gjort om til en politisk ‘EN GUD.’

   • Jeg er helt sikker på Synneva,at alle de som har blitt ofre for legemiddelindustriens ondskap gjennom f.eks å bli ofre for vaksinenes bivirkninger og död,om de fikk en forståelse for hvordan denne ondskapen er bygd opp,da ville de raskt forent seg,de ville raskt lagt tidligere feider om religion og politikk til side,de ville forstå,at enten de er blå eller gule,grönne eller svarte,om de tilhörte den ene religionen eller den andre,om de var norske eller pakistanske,de ville forstå.
    De ville forstå at det systemet som har revet de i filler,som har splintret opp landene deres,samfunnene deres,familiene deres,det er det systemet som er alles felles fiende.

   • Kunsten å lese Bibelen-lenken fungerte visst ikke mer.
    Men her:
    https://www.samfunnsliv.no/kunst-01.html

   • Gode svar fra dere begge – Tommel opp !

   • Gode svar fra dere begge – Tommel opp !

 • Noen Fakta ! (Ikke alle selvfølgelig men det viktigste etter min mening) !

  Fakta er at problemene med mRNA-vaksiner er MANGE og INGEN kan benekte det !
  Menneskets Biokjemi er UTROLIG kompleks, og i kroppen vår foregår det hele tiden syntese av
  Ti-Tusenvis av forskjellige proteiner som er ganske så «skjøre» og derfor lett kan bringes ut av balanse.!
  Det er derfor ingen tvil om at disse kunstige mRNA stoffene definitivt både kan og vil bringe denne prosessen ut av balanse !
  Mange mennesker er ikke klar over dette, men burde ikke våre fremste statelige «helsemyndigheter» ha en viss forstand vedrørende dette ??

  For de av oss som fremdeles sverger til denne falske vaksinen er Fakta at mRNA vaksiner stort sett var foreldet før disse i hele tatt burde fått godkjenning!
  Vaksinekampen fortsetter, men vi overser det åpenbare !!!
  Fakta er at Menneskets immunsystem allerede vet hvordan det skal bekjempe patogener, uten å benytte seg av disse falske injeksjonene, men i stedet skaper vi faktisk patogener !

  Hvorfor?
  Fra et Biologisk standpunkt vil det å injisere kroppen med mRNA-«tråder» – som i hovedsak er proteinsyntese-instruksjoner, så både kan og vil dette teoretisk sett kunne utløse katastrofale utilsiktede konsekvenser i kroppen. – Det er nok av beviser angående dette nå (og var det egentlig hele tiden)!

  Noe av problemet vil oppstå når kun deler av disse kunstige injiserte mRNA-«enhetene» blir fragmentert og kun delvise instruksjoner av disse blir levert til ribosomene.
  Følelig vil Dette Resulterer i «oversettelse» av kun delvise proteiner, og vil føre til at kroppen etter all sannsynlighet vil betrakte disse proteinene som PATOGENE INNTRENGERE !

  Dette vil definitivt åpne for Pandoras boks med en mengde av katastrofale konsekvenser det vil være umulig å kunne forutse. Det er faktisk overveiende sannsynlig at ditt eget immunsystem på grunn av dette både kan og vil bli aktivert mot kroppens egne nødvendige molekyler eller celler !

  Ren Biologisk viten og fakta som er totalt utelatt i denne Corona debatten ! sukk !

  God Helg

  Svar
  • «(Etterord)»
   Det er faktisk så mange kontraverser, Løgn og Usannheter vedrørende disse koronavaksinene at man faktisk bli helt matt !
   Et normalt sunt immunsystem(forsvar) er faktisk i meget god stand til selvoppholdelsesdrift og vil dermed kunne bekjempe de fleste patogener og da også disse Corona virusene !

   Hemmeligheten, – eller ganske enkelt Sannheten om alle våre Virusinfeksjoner er at disse vanligvis kan bekjempes på en tilfredsstillende måte dersom man har et godt fungerende immunsystem, med mindre man har alvorlige underliggende sykdommer da !
   Vi må for alvor begynne å innse at ingen prosess i kroppen vår er tilfeldig og at denne Biologiske innretningen (Vår kropp) KUN vil fungere optimalt dersom denne tilføres og blir drevet med de riktige næringsstoffene og div. «elementer» som trengs for at den kan fungere tilfredsstillende og som designet!

   Sannheten om dette !
   Mangel på Vitamin D-vil forårsake immunundertrykkelse, og mennesker med D Vit. -mangel vil sannsynligvis ikke reagere særlig godt på disse mRNA-vaksinene uansett hvor avansert Big Pharma eller FHI hevder denne teknologien er!
   Mangel på Sink, Selen og Magnesium er også kritiske elementer som stort sett er mangelfulle hos de fleste av oss med dårlig immunforsvar !
   Opplyser FHI om dette ??? – Neida !!!

   Disse mRNA vaksinene er resultatet av et Sensur Samfunn som har fortiet sannheten om hvor viktig det er med riktig ernæring for å kunne bekjempe de fleste plager og virus og ønsker å innbille oss dette kan fixes ved hjelp av avansert nanoteknologi !
   Lenger fra Sannheten kommer man dessverre ikke !
   Hva skal man kalle dette? – Jeg vi ikke ta ordene i min munn, da de fleste forstår hva jeg vil si

   Synn

   Svar
   • https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/47/80

    Internasjonalt tidsskrift for vaksineteori, praksis og forskning !

    Dark -Field Microscopic analyse av blodet til 1006 symptomatiske personer etter anti-COVIDmRNA-injeksjoner fra Pfizer/BioNtech eller Moderna !

    Avgjørende bevis på at modifikasjoner i blodet grunnet Covid vaksinen gikk fra normale blodprofiler til svært UNORMALE !

    Derom du fortsatt ønsker en normal blodgjennomstrømning i kroppen din hold deg unna denne Corona vaksinen, – Derimot ! – Dersom du ønsker en forandring ta gjerne denne falske vaksinen og frisk den gjerne opp litt ! ;)
    Valget er Ditt !

    God Helg

  • Synneva:
   «Fra et Biologisk standpunkt vil det å injisere kroppen med mRNA-«tråder» – som i hovedsak er proteinsyntese-instruksjoner, så både kan og vil dette teoretisk sett kunne utløse katastrofale utilsiktede konsekvenser i kroppen.»

   Nå er det vel også slik at for at en medisin skal komme inn i cellene må de ha med seg noen stoffer som åpner opp? Gjennom tiden har det blitt brukt mye ( – rart, f.eks. aliminium ?) , men som kalles Lipider. Disse er det noen som reagerer ekstra på. Og kan bli allergiske overfor, slik at det deretter skjer reaksoner i deres kropp etter alle vaksiner. ( – som altså bærer med seg/bruker et/det leveringsstoffet) Jeg mener det er et norsk medisinselskap ( Pcib?) som kan levere medisinen uten, men de har ikke slått helt igjennom enda. ( Selv om de har svært gode resultater på gallegangskreft. )
   Det KAN jo hende at det er dette leveringsstoffet noen reagerer ekstra på? Og dette er årsaken til at så mange reagerer umiddelbart på Covid- injeksjonene. ( Jeg er på gyngende grunn, og du virker som om du har mye bedre greie på det enn meg. )

   Jeg tror ellers at D-vitamin er undervurdert , også takke være enebak. no. Og at mange forskninger på legemidler nå er forvirret, nettopp av den grunn.

   Svar
   • Et lite tillegg:

    ‘Men Bibelen omhandler mer. Den forteller i bildespråk «om de første mennesker» og om den sjanse og risiko som knyttet seg til å våkne til bevissthet og tilegne seg kunnskap. For kunnskap har alltid to sider, en til godt og en til ondt. ‘
    https://www.samfunnsliv.no/kunst-01.html

    Og god kunnskap trenger både et åpent sinn, nysgjerighet, og en vilje til å lære det gode.
    Religion og politikk handler dessverre ofte om bare makt og et lukket sinn.

   • Hei Frikar – God Søndag !

    Jeg har ikke full kunnskap om hva disse Covid vaksinene er «proppet» med – (det har nok svært få), men det er en kjent teknisk utfordring dette med å få selve dette kunstige RNA`et inn i cellene før det brytes ned av kroppens forsvarssystem ! – Kroppen avskyr nemlig RNA på flukt som dette egentlig er, og vil gjøre alt den kan for å destruere disse da dette ofte er kilden til Kreft og det som verre er , hvis noe kan defineres som verre enn kreft da!
    For å få til dette benyttes såkalte bioteknologiske «bærersystemer» , noen av disse er ufarlige mens andre er direkte giftige etter både min og andres mening – og tidligere Pfizer ansatte bekrefter videre at det er grafen oksyd i enkelte partier av disse vaksinene, noe som definitivt gjør disse vaksinene livsfarlige !

    Alt dette er faretruende for kroppen allerede før disse kunstige RNA`ene definitivt vil kunne ødelegge kroppen på den ene eller andre måten !

    Enkelt sagt, … Disse nye mRNA-«enhetene» injiseres sammen med molekyler av kjent og ukjent syntetisk genetisk materiale fra såkalte ikke-menneskelige kilder og direkte inn i cellene våre !
    Dette er selvfølgelig farlig da noen av disse lipide-nanopartiklene som injiseres kan være sterkt immunologisk reaktive og vil ofte fremkalle uønskede auto immune reaksjoner !

    (Dersom kroppen reagerer negativt på disse som den i større eller mindre grad alltid vil, kan det dessverre være over for kroppen, før disse genererte spikene vil gjøre resten)
    Jeg bør nok ikke skrive mer ;)

    Medisinselskapet du referere til heter PCI Biotech og de har mye spennende på gang !

    God Helg :)

 • Det va no som Bjarte

  Svar
 • Northern Light.
  2 september 2022 18:04

  Kjære alle sammen, som ser seg nervøst rundt og spør hva i all verden er det som skjer.

  Av: Dr. Michael Yeadon.
  Jeg håper dette ikke blir for kontroversielt. Det er skremmende, men jeg tror vi fortsatt er på riktig side av katastrofen, og hvis mange nok av oss blir klar over hva som skjer her og overalt i den demokratiske verden, kan vi gjenopprette situasjonen, men vi har ikke mye tid. Jeg tror det er sannsynlig at ting vil endre seg uopprettelig i løpet av den kommende vinteren.

  Alt som har skjedd og skjer blir mye enklere og alt gir mening, bare når du tvinger deg selv til å tenke det umulige. Hvis du eksperimentelt inntar posisjonen at vår regjering aktivt jobber for å skade oss, for å avvikle det moderne samfunnet og slavebinde alle mennesker i en digitalt kontrollert totalitær verden, passer det hele. Selv om ditt umiddelbare svar er at dette er absurd, prøv det en dag eller så.

  Jeg ber dere videre om å innta den eksperimentelle posisjonen at media, kontrollert av bare seks globale selskaper, alle alliert med en global organisasjon dere alle har hørt om, nådeløst lyver for dere og har gjort det i over 2,5 år. Samme for Internett, kontrollert av enda færre globale selskaper, også alle alliert med den samme globale organisasjonen.

  For jeg er sikker på at det er sant. Jeg er sikker på at dette startet med en vitenskapelig svindel knyttet til et virus, forsterket det med en nådeløs fryktkampanje, med påbudte tiltak som ødela økonomien og sivilsamfunnet, og deretter tvang de fleste til å akseptere ubrukelige, unødvendige, ineffektive og bevisst farlige injeksjoner. Det er klart at dette er en avskyelig forbrytelse, ingenting lignende har noen gang skjedd.

  Jeg har vært 41 år i biovitenskap frem til jeg ble vellykket bioteknologisjef og var forskningsleder og visepresident for Pfizer 1995-2011. Jeg har absolutt ingen grunner til å si noe av dette hvis jeg ikke var sikker. Jeg er sikker, for dette fant sted i et fagfelt hvor jeg er ekspert. Vennligst tenk på hva jeg har sagt. ‘Jeg har gitt over 70 intervjuer, alle sensurert, jeg har blitt helt uthengt. Det er propaganda, det forteller deg hva de er i stand til gjøre.

  Her er hva en av Pfizers tidligere styremedlemmer skrev om mine prestasjoner:
  Forbes: Turning Pfizer Discards Into Novartis Gold: The Story Of Ziarco. Høres jeg ut som en som ikke vet hva jeg snakker om?

  Mange har spurt seg hvorfor folk ikke gjorde motstand mot tyranner tidligere. Delvis er det frykt, men det er mer enn det. De er normalt utseende mennesker som deg og meg, som vi rett og slett ikke kan forestille oss kan være så onde. Vi stoler på menneskeheten, og det burde vi. De fleste er gode mennesker, og få er forferdelige, men noen er det. Det er manglende evne til å tro at det virkelig skjer som har stoppet folk fra å protestere når de burde, selv når bevisene var åpenbare.

  Jeg er lei for det, men de kommer for å ta deg og barna dine, det vil skje igjen. Det er rikelig med bevis på langsiktig planlegging for det. Det er nå opp til deg. Jeg ser virkelig ikke hva annet jeg kan gjøre.

  Fra NewsVoice, publisert 1 September 2022, skrevet av Dr. Michael Yeadon.
  Oversatt fra engelsk, Linker i orginalartikkelen.
  Orginaartikkel: Dr. Michael Yeadon: The Most Important Single Message I’ve Ever Written.

  Svar
  • Takk. Det er nettopp med bakgrunn i det du her formidler, NL. at jeg ANBEFALER boken: MASKEFALL. +++ (mye litteratur tilgjengelig som er mer edruelig enn det NRK og avisenes blekksmørere blir pålagt å formidle. Se på smittevernloven hva regjeringen kan pålegge journalistene/blekksmørerne å formidle (smittevernloven § 3.8 tror jeg det er) … sant eller usant har ingenting med saken å gjøre … poenget er hva vi ønsker å oppnå.) Mange skriver mangt om mye (ikke alt like etterrettelig) … men, i boken; maskefall, dokumenteres påstandene som fremsettes – de er ettersøkbare og de levner ingen tvil om at det vi nå utsettes for er nøye planlagt.

   Svar
 • Takk for en oppklarende artikkel som gir en rekke eksempel på utslagene av å slippe eksperimentelle mRNA-element inn i blodbanen og underbygger galskapen i propaganderingen av kvakksinen. Kommentarfeltet er minst like lærerikt og interessant. Det er vel medisinsk hevet over enhver tvil at det folk har fått i seg verken er beskyttende for den personen eller andre, og at mye tyder på at mRNA med en dash grafen-oksid er produsert for å skade eller drepe.
  Det jeg savner er at noen reflekterer over hva som har drevet og fortsatt driver prosessen videre. Farmasia i ledtog med korrupte (og enkelte demente) politikere er den tydelige modellen, og at virus-eksperten Kill Bill Gates står sentralt er vel utvilsomt. Men hvem er BG og hvem står bak ham? Hvilke mennesker med noen normale hjerneceller intakt vil stille seg bak en slik agenda?
  Imens øker Dissonsansen mellom politikernes mantra om NWO-himmelen (for hvem?) og folk flest sine ønsker er eksponensielt, til overveldende nivåer. Men «the Sheeple» flest sitter med nesen nedi skjermen eller glor på 70-tommeren sin. Jeg tror de kommende årene vil handle om å velge side for de som ikke har våknet, og dermed kanskje utløse en kritisk mengde til å få opp et «skifte», men da til fordel for deg, meg og oss alle..

  Svar
 • «Dette er grunnen til at inga tilknyting blir funnen: dei ser ikkje etter, og det er gjort med vilje. Hovudstraumspressa kritiserer dei ikkje for dette heller. »

  Mangelsykdom kanskje?

  1. Mangel på ærlighet?
  2. Mangel på nysgjerrighet?
  3. Mangel på menneskelighet?

  Eller for mye av noe?
  1. For mye politikk.
  2. For mye makt.
  3. For mye dobbeltmoral.

  Eller kanskje bare idioti.

  Svar
 • The Vaccine Lie
  …don’t fall for it
  https://rumble.com/v3hc3yc-the-vaccine-lie.html

  Svar
 • Hørte at voksne har begynt å få meslinger. Passer godt med noen legers opplysninger om at mrna-vaksinen aktiverer slike sykdommer som ligger godt nedtynget i et fungerende immunforsvar, men som blusser opp etter bruk av koronavaksinen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Terrorangrepet i Moskva.

Det har i mange år vært nære bånd mellom nasjonalistene i Ukraina og islamske fundamentalister.

Forrige innlegg

Den serbiske presidenten: Dette er galskap!

Vesten forbereder en ‘full militarisering’ for å beseire Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.