POSTED IN Covid-19, Helse

Sykdommen truer ikke barna.

Det er vaksinen som er farlig for barn ifølge et japansk medisinsk tidsskrift.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vaksinar gir 7 gongar høgare dødsrisiko enn COVID for unge, åtvarar japanske ekspertar

av Raymond Wolfe

«Sjølv om barn og ungdom og folk i 20-åra blir smitta, så får dei normalt berre milde eller ingen symptom,» skriv det japanske medisinske tidsskriftet Med Check. «Det er absurd å vurdere vaksinering for skulebarn.»

COVID-vaksinar kan gi ein minst sju gongar høgare risiko for å døy enn viruset sjølv gir for folk i 20-årsalderen, åtvarar eit japansk medisinsk tidsskrift.

three children holding hands standing on grasses
Sykdommen truer ikke barn men det gjør vaksinen.

Eit gjennomsyn i den siste utgåva av Med Check, som blir publisert av japanske Institute of Pharmacovigilance (NOPJIP) som er medlemav International Society of Drug Bulletins (ISDB), har funne ut at dødsrisikoen ved å ta sprøyta kan vere så høg som heile 40 gongar større enn for unge folk.

Med Check siterer tre rapportar over individ mellom 20 og 29 år som døydde innan dagar eller veker etter vaksinering, og estimerer dødsraten for denne aldersgruppa til 3,2 per 1 million. Eitt av desse openberre vaksinedødsfalla var det til ein 27 år gamal profesjonell baseball-spelar som kollapsa åtte dagar etter å ha fått stikket, og døydde etter ein månadslang kamp på sjukehus.

Tidsskriftet seier at talet på dødsfall kan vere høgare, dels fordi styresmaktene i Japan berre krev innrapportering av mistenkte vaksineskadar innan 28 dagar etter injeksjonen. Japans Departement for helse, arbeid og velferd hadde den 15. oktober mottatt totalt 1308 rapportar om dødsfall etter COVID-vaksinering.

Sjølv etter berre tre tilfelle har risikoen for dødeleg reaksjon på vaksinen signifikant gått forbi faren ved viruset for unge folk, som berre har ein sjanse på 0,6-0,8 per 1 million for å døy av sjukdommen i Japan, ifølge Med Check. Berre sju av 11,8 millionar japanarar i 20-åra døydde av COVID fram til juni 2021, og 10 døydde fram til midten av august.

Risikoen for vaksinedød var over sju gongar høgare i juni, og nesten fem gongar høgare den 11. august, samanlikna med risikoen som koronaviruset presenterer, slår Med Check fast. Over fleire år kan dødsrisikoen ved vaksinering for dei i 20-åra kome opp i 40 gongar meir enn dødsrisikoen ved COVID-19.

Med Check understrekar også at det ikkje fanst COVID-dødsfall i Japan i aldersgruppa under 20 år før i september 2021. «Viss barn i denne aldersgruppa blir vaksinerte, kan det føre til døden,» åtvarar tidsskriftet.

«Sjølv om barn og ungdom og folk i 20-åra blir smitta, så er symptoma naturleg milde eller fråverande fordi unge har færre av SARS-CoV-2 reseptor ACE2 enn vaksne, og særleg eldre folk, har. Det er meiningslaust å vurdere vaksinering av skulebarn.»

Mellom 0,00 og 0,03 prosent av COVID-tilfella i USA blant dei under 18 år har resultert i døden, og null sunne barn mellom 5 og 18 år døydde av viruset under dei første 15 månadane av pandemien i Tyskland, har ein ny studie funne.

Viruset er ikke farlig for barn, men det er kanskje denne mannen?

 

Overlevnadsraten for COVID-19 har blitt estimert til ikkje mindre enn 99,7 prosent for alle aldersgrupper under 60 år.

Med Check sin analyse seier det same som liknande vurderingar av andre ekspertar gjer, slike som t.d. dr. Jessica Rose, ein viral-immunolog som fortalde eit FDA-panel i september at farane ved sprøyta «er større enn ein potensiell fordel,» og peika på ein «høgst uvanleg» auke i vaksineskade-rapportar på grunn av injeksjonane.

«Vi kan ende opp med å drepe tusentals av barna våre med desse vaksinane som ikkje er testa for tryggleik,»åtvara helseforskaren dr. Paul Elias Alexander i ein artikkel i LifeSiteNews. «Det finst ikkje skikkelege tryggleiksdata, verken medio- eller langtids, og foreldre må no reise seg og seie NEI!»

Omsett, og noko avkorta, av Monica Sortland

Forsidebilde: Charlein Gracia

The original source of this article is LifeSiteNews

Tidligere publisert på derimot.no1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 507 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Å lese det sponsa og autoritetstro medias formuleringer som for eksempel at jeg skal sees som en PEST og PLAGE og at jeg holder den bondefangede majoritet som GISSEL og bare bør gå vekk og ikke høre til i det gode selskap, det er ganske drøyt. Og skattebetalte NRK kommer også stadig med angrep i form av skam og skyld og egoisme og manglende solidaritet og ikke med på «dugnaden», trøste og bære, jeg håper dette ikke er representativt for folket. Det sponsa media er mobben. Men hvor mange svelger alt rått og blir med i mobbegjengen? Det lurer jeg på.
  Hvem skal være blodgivere nå som de fleste er toksiske? Hvor mange familier vil få arbeidsuføre pleiepasienter og skada barn og ungdom å ta seg av? Hvor mange spontanaborter og nyfødte med hjertefeil skal mødre gråte over? Hvor mange skal miste sitt levebrød på grunn av «tiltak» som ikke duger til annet enn å ruinere bedrifter noen har lagt sin sjel i å bygge opp?
  At psykopatene som hersker nå går etter barna og setter himmel og jord i bevegelse for noe som er mindre livstruende enn HongKongsyken, det må da få flere til å våkne; si meg, er det påkrevet med mer enn gjennomsnittsintelligens for å fatte og begripe eller hva? Massehypnose. Massepsykose. Stockholmsyndrom.
  https://2021.theevent.global/

  Svar
  • Kunne ikke vært mer enig. La barna våre være i fred! På tide å våkne å stå imot ❤

   Svar
   • Denne trusselen tar virkelig tak i meg. Kunnskapene om dødsvaksinene holder. At de kriminelle nå går for de aller minste – «the hackable human», rent logisk og klart – vi har jo gitt dem fritt leide med vår bekvemmelige respons. Ikke sant dere helsemyndigheter. Truer de dere og deres; er dere/deres virkelig mer verdt, og skal nå selv 6 mndrs. barn/tusenvis ofres. Eller er det bare de grønne skogene som er DERES motiv.

    Min grenseløse avsky lagt ved.

    Svar
 • Det er kanskje ikke så rart at de injekserte, og deres håndlangere, begynner å bli desperate. Når de i tillegg til negative virkninger (ikke «bi») av det som er grunnlag for deres medisinsk-religiøs-politiske tro må se & innrømme at de smitter like mye som de som satser på eget immunforsvar. Og at dette viruset, som alltid også tidligere, muterer til stadig mindre farlige utgaver. Så blir vi bombardert med «smittetall» (men altså ikke syke).
  Blindt troende til galskap, i forskjellige former, må ha noen å angripe når deres valgte galskap avslører seg sjøl. Har de noe annet valg?

  Svar
 • Northern Light.
  23 juni 2022 11:37

  Dr. Jane Ruby om «koagler», blodpropper som vokser, og «nanowires», tråd-lignende nettverk, som er funnet i likene til fullvaksinerte.

  Dr. Jane Ruby avslører at Covid-19 «vaksiner» er dødelige injeksjoner som faktisk produserer blodpropper. Dr. Jane Ruby ga sin analyse av dette i et «The Alex Jones Show» nylig, med gjest Mike Adams fra The Health Ranger. Ved å bruke avanserte mikroskoper for å analysere hetteglass med merkelig materiale som balsamereren Richard Hirschman sendte ham, fant Adams ut at vev fra blodproppene i karsystemet i likene til «fullvaksinerte» er både skremmende og nytt ved at dette ikke er vanlige blodpropper.

  Faktisk ser det ut til at materialet proppene bestod av ikke har noe med blod å gjøre i det hele tatt, og ser nesten ut som en egen type kunstige blodkar eller gummibåndlignende gjenstander. Hirschman fortalte Adams at han stadig oftere må fjerne disse merkelige blodklumpene fra likene, noe han aldri opplevde før Operation Warp Speed-massevaksineringen startet. Dr. Ruby fortalte at disse «nanotrådene» som vokser, som hun kalte dem, ble nevnt av Tony Fauci selv, men mange gikk glipp av det.

  «Det er en plikt for NIH (National Institutes of Health) til å vitne for kongressen, så Fauci dukket opp 4. desember 2019, og i følge referatet sa han tydelig, «Mike: Vi kommer til å bruke nanopartikler som setter seg sammen selv,” sa Dr. Ruby til Adams om hva Fauci avslørte om fremtidige injeksjoner, før det ble erklært en pandemi. «Ingen sa et ord, ingen ba ham forklare hva det var. Slik det ser ut som for meg, er dette selvmonterende nano-maskiner i blodårene».

  mRNA er en feilbetegnelse: Det disse injeksjonene inneholder er et fullstendig syntetisk RNA. Dr. Ruby er overbevist om at alt dette var planlagt, og det er ingen tilfeldighet at disse fremmed-legemene setter seg sammen selv og vokser i folks kropper og til slutt dreper dem. Hva de inneholder eller produserer, avhengig av merke, Pfizer-BioNTech og Moderna, er en syntetisk RNA-teknologi som vi fortsatt ikke helt forstår siden den er ny og aldri tidligere har vært brukt på mennesker.

  Dr. Ruby sa også at i noen av hetteglassene som Hirschman hadde, kunne en faktisk se nano-partiklene vokse. Dette antyder at kanskje disse selvmonterende strukturene ikke engang krever en levende menneskekropp for å kunne fortsette å bygge seg selv. Adams forklarte videre hvordan han med sitt kraftige mikroskop kunne se at mange av stoffene inneholder det som ser ut til å være isolerte nano-tråder. Han prøvde å fjerne en med en pinsett, men den var så godt festet at han ikke klarte å fjerne den.

  «Folk har vanskelig for å tro at regjeringen i landet ditt ikke representerer deg, og at det er en verdens-omspennende kabal som prøver å drepe deg og få deg til å lide før de gjør det,» la Dr. Ruby til, og at alt dette er gjort med hensikt. Se hele videoen for å høre resten av samtalen mellom Adams og Dr. Ruby.
  ——
  Dr. Jane Ruby er en farmasøytisk utviklingsekspert for medisiner med over 20 års erfaring i tilsyns prosesser for legemiddelgodkjenning med FDA og EMA. Dr. Ruby arbeidet med forskning og har bidratt i utviklingen med noen av de mest kjente medikamentene i verden for depresjon, Alzheimers sykdom og hjerte- og lungesykdommer.

  Fra Natural News, publisert 17 Juni 2022, skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet, linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WATCH: Dr. Jane Ruby offers fresh insights about self-assembling “clots” and “nanowires” found in fully vaccinated cadavers.

  Svar
 • Åpent brev fra leger på New Zealand: Stopp den dødelige vaksinegalskapen straks!

  https://wochenblick.at/corona/offener-brief-neuseelaendischer-aerzte-toedlichen-impfwahnsinn-sofort-stoppen/

  Svar
 • Svar
 • Basert på VAERS data for barn i alderen 5 til 15 injisert med COVID-19 vaksine, vil 1 million babyer bli skadet og drept det første året hvis vakssinen blir godkjent for barn i alderen 6 måneder til 5 år.

  https://healthimpactnews.com/2022/based-on-vaers-data-for-children-aged-5-to-15-injected-with-covid-19-shots-will-1-million-babies-be-injured-and-killed-if-authorized-for-6-months-to-5-year-olds/

  Svar
 • Takk til dere alle her. Det blir bare alt verre – intet nytt, jeg følger med, som den dyden av nødvendighet det er. Og overmotet er på plass hos de kriminelle med godkjennende myndigheter på laget. Eks. er ikke hustruen til vår statsminister prest, jeg bare spør. Ingen nysgjerrighet ute og går?

  Hva i granskauen er det Norge holder på med!

  Svar
  • Politikere har fått saltvannsoppløsning injisert, hevder sykepleiere, men de folkevalgte har vel venner og slektninger som har fått ekte vare? Og vil bli rammet før eller siden? Bryr umenneskene seg ikke om sine nærmeste i det minste, om de ikke bryr seg om lidelsene de påfører folket de skal tjene?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

En annen historie:

Mariupol reiser seg langsomt etter kampene.

Previous Post

Derimot.no:

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god jul og et fredens Nytt År!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.