POSTED IN Helse

Den store svindelen:

Uten PCR-testen hadde det ikke vært en covid-pandemi.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Undersøkende journalist Margareta Skantze har satt sammen en sjokkerende faktabakgrunn om PCR-testene. Den er sendt til Riksdagen, sosialminister Jakob Forssmed, Vetenskapsradion, SR, og Uppdrag Granskning. Fordi svindelen er så utbredt, ifølge Skantze, bør alle handle raskt, eller vil fakta igjen bli møtt med taushet?

Av Margareta Skantze

PCR-testen.
11. mars 2020 erklærte WHO at covid-utbruddet var en global pandemi. WHOs definisjon av begrepet pandemi er basert på at det er en ekstremt smittsom sykdom med internasjonal spredning. Tidligere var det et annet kriterium, nemlig at sykdommen måtte ha høy dødelighet. Men denne ble strøket i forbindelse med svineinfluensaen i 2009. I følge den nye definisjonen kan en vanlig sesonginfluensa altså betegnes som en pandemi, forutsatt at den er svært smittsom.

PCR-tester brukes for å bevise infeksjon med Covid. PCR (Polymerase Chain Reaction), innebærer å forsterke oppsamlet genetisk materiale for å kunne måle det. Metoden ble laget av den nobelprisvinnende kjemikeren Kary Mullis. Han har imidlertid i flere intervjuer påpekt at metoden er ment for forskningsarbeid, og er ubrukelig for å påvise pågående smittespredning. Hvis du multipliserer det testede materialet over 25 sykluser, kan du «oppdage hva som helst i hvem som helst», fordi testen ikke skiller mellom inaktive og smittsomme virus.

Kary Mullis i 2006. Han døde i 2019.

Til tross for Kary Mullis’ uttalelser, ble PCR-testene vedtatt i januar 2020 av WHO som «gullstandarden» for å oppdage covid-smitte. I tillegg kjøres testene på nivåer godt over 25 sykluser, og gir 97 % falske positive.

Corman-Drosten-rapporten var «vitenskapelig tull».
Det vitenskapelige grunnlaget for WHOs anbefaling av PCR-tester som «gullstandard» for å oppdage smitte med covid, finnes i den såkalte Corman-Drosten-rapporten. Den ble publisert av European Commission for Disease Control (ECDC) 22 januar 2020 i det ukentlige tidsskriftet Eurosurveillance, bare en måned etter det første rapporterte covid-tilfellet i Kina.

Rapporten ble levert bare én dag før den ble publisert, noe som betyr at den ikke har hatt tid til å gjennomgå noen «peer-review (fagfellevurdering)», en faktasjekk av andre eksperter innen samme forskningsfelt. Etter initiativ fra en internasjonal komité bestående av 22 anerkjente forskere, ble det i etterkant gjort en slik faktasjekk. De oppdaget ti alvorlige og avgjørende feil, så alvorlige at de kalte rapporten «vitenskapelig tull».

De påpekte også at Eurosurveillance unnlot å opplyse om at flere av de bak Corman-Drosten-rapporten, hadde egne økonomiske interesser i PCR-testene. De 22 forskerne henvendte seg til redaksjonskomiteen i Eurosurveillance, med krav om at rapporten skulle trekkes tilbake. Denne forespørselen ble avslått. I redaksjonskomiteen satt tre svenske forskere: Johan Giesecke fra Karolinska Institutet, Magnus Boman fra KTH og Karl Ekdahl fra ECDC.

Folkehelsemyndighetens avstandstaking fra PCR-testene.
Den 21 juli 2020 publiserte Folkehelsemyndigheten (FHM) i Sverige, en veiledning for Sveriges regioner angående kriterier for å vurdere smittefrihet av Covid. (Artikkelnummer 20110). Innledningsvis uttaler FHM følgende: «PCR-teknologien som brukes i tester for å oppdage virus kan ikke skille mellom virus som er i stand til å infisere celler, og virus som er nøytralisert av immunsystemet, og derfor kan ikke denne testen brukes til å avgjøre om noen er smittsomme eller ikke».

Oppsummering.
PCR-testene er selve hjørnesteinen i definisjonen av covid som en pandemi, men hvis PCR-testene er udugelige som en metode for å etablere infeksjon med covid, så kollapser hele historien om den smittsomme og farlige pandemien som et korthus. Det var nettopp dette FHM advarte om i sin veiledning 21 juli 2020, men den svenske regjeringen lyttet ikke til FHM, men adlød WHOs diktater. Verst rammet var de eldste innbyggerne og svake, som de sa de spesielt ønsket å beskytte.

Spørsmålene er mange:
Hvorfor hørte ikke redaktørene i Eurosurveillance på kritikken?
Hvorfor fikk den ukorrekte artikkelen stå i litteraturen om covid?
Hvorfor protesterte ikke tjenestemennene i FHM da regjeringsrepresentantene overkjørte dem?
Hvorfor fulgte ikke helsepersonellet i regionene FHMs veiledning?
Var årsaken til de generøse subsidiene utbetalt av staten og finansiert av skattebetalerne?
Det er på høy tid å bryte tausheten om det som må sees på som den største medisinske og politiske svindelen i menneskehetens historie.

Fra NewsVoice, publisert 16 februar 2024.
Oversatt fra svensk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Skantze: Det stora bedrägeriet – Utan PCR-testerna ingen pandemi.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Uten PCR-testen hadde det ikke vært en covid-pandemi.»

  Og uten løgner og tallmanipulasjoner fra politikere og media.
  Det være seg døde i tettbefolkede i India , med svært lave injeksjonstall og/men tett befolkning, eller massegrav-løgner herfra & derfra.
  India hadde altså FÆRRE syke/døde enn i Norge under et vanlig influensa-år , når man ser på befolkningsantall.

  Hadde man analysert den terroren, og etterfølgende hysteri, (f.eks. ) Norges befolkning ble utsatt for i disse to årene, så hadde ALLE blitt forskrekket.
  Men alt skal glemmes og feies under teppet .
  Har terroristene bestemt.

  Svar
 • Northern Light.
  21 februar 2024 16:42

  Tatt med blod på hendene: Bevis for at Fauci, Gates & Moderna er ansvarlige for covid-pandemien.

  Del 1. U.S.D.O.D (USAs forsvardepartement) tildelte en ‘Covid-Research’-kontrakt 3 måneder før covid ble kjent for å eksistere – og Fauci & Moderna hadde en vaksine klar i desember 2019.

  Av The Exposé.
  Oppdagelsen av en kontrakt tildelt av det amerikanske forsvarsdepartementet til Labyrinth Global Health for «Covid-19 Research» i november 2019, har reist spørsmål om den amerikanske regjeringens kunnskap om det nye koronaviruset. Kontrakten var en del av et større prosjekt for et «biologisk trusselreduksjonsprogram i Ukraina», noe som tyder på at den amerikanske regjeringen i det minste var klar over det påståtte viruset, før det spredte seg i Wuhan, Kina i desember 2019.

  Men funnene antyder også at den amerikanske regjeringen kan ha hatt en hånd i utviklingen av dette viruset i Biolabs, gjennom Gain of Function Research overvåket av Dr. Anthony Fauci. Dette ville forklare hvorfor de kjente navnet på den nye koronavirussykdommen, tre måneder før Verdens helseorganisasjon offisielt kalte den covid-19 i februar 2020.

  Og det kan også forklare hvorfor Moderna og Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hadde en konfidensialitetsavtale for en mRNA coronavirus-vaksine i begynnelsen av desember 2019, som ble utviklet og eid i fellesskap av Moderna og Faucis NIAID.

  Den amerikanske regjeringens nettsted «USA Spending», avslører at den hadde brukt svimlende 4,04 billioner dollar, «som svar på covid-19». En nærmere kikk på nettstedets «Award Search»-Feature, avdekker en kontrakt tildelt av Department of Defense til Black & Veatch Special Projects Corp. for «Professional, Scientific, and Technical Services» 20 september 2012.

  En nærmere undersøkelse av kontraktens «Sub-Awards»-del, avslører 115 transaksjoner med mottakere og korte beskrivelser av hva de mottok, hvorav de fleste er gjenstander som «laboratorieutstyr for Kiev» og «kontormøbler for Kiev». Det er imidlertid en transaksjon som skiller seg ut blant de 115 transaksjonene som er oppført i kategorien «Sub-Awards», i en kontrakt tildelt av det amerikanske forsvarsdepartementet til Black & Veatch Special Projects Corp.: Det er en overføring til Labyrinth Global Health INC for «SMB-manuskriptdokumentasjon og covid-19-forskning».

  Selv om det ikke er overraskende å se covid-19-forskning under en pandemi, er det et faktum at kontrakten ble tildelt 12 november 2019, minst en måned før det av det nye koronaviruset ble erklært oppdaget, og tre måneder før det ble offisielt kalt covid-19, reiser det spørsmål om hvor mye regjeringen visste om viruset. Videre sto det i kontrakten instruksjoner om at forskningen skulle finne sted i Ukraina, i likhet med hele kontrakten som ble tildelt Black & Veatch Special Projects Corp. Disse funnene antyder et potensielt engasjement fra amerikanske myndigheter i utviklingen og spredningen av viruset.

  I september 2012 tildelte Defense Threat Reduction Agency (DTRA) i det amerikanske forsvarsdepartementet, en kontrakt til et globalt ingeniør-og byggefirma som spesialiserer seg på infrastrukturutvikling. Kontrakten gjaldt et program for reduksjon av biologisk trussel i Ukraina, og ble avsluttet i oktober 2020. Selv om detaljene er uklare, er det kjent at 21,7 millioner dollar av kontrakten på 116,6 millioner dollar ble brukt på dette programmet.

  Det er merkverdig hvorfor DOD vil inngå kontrakt med et selskap som spesialiserer seg på infrastrukturutvikling for et biologisk trusselreduksjonsprogram. Videre er det merkelig at både DOD og entreprenørselskapet senere betalte Labyrinth Global Health INC, for å utføre covid-19-forskning i Ukraina før viruset offisielt ble kalt covid-19.

  Disse hendelsene reiser spørsmål om arten av det biologiske trusselreduksjons-programmet og dets potensielle forbindelse til covid-19-pandemien. Og oppdagelsen av en kontrakt tildelt av det amerikanske forsvarsdepartementet for covid-19-forskning i november 2019, antyder at den amerikanske regjeringen enten visste at viruset eksisterte, eller var involvert i å konstruere det i et laboratorium. Denne teorien støttes av bevis på at National Institute of Allergy & Infectious Diseases (NIAID) og Moderna hadde et koronavirus klart i desember 2019.

  Svar
 • Northern Light.
  21 februar 2024 16:43

  Del 2. En avtale om konfidensialitet avslører at NIAID og Moderna ble enige om å overføre «mRNA-koronavirusvaksine-kandidater», til University of North Carolina i Chapel Hill 12 desember 2019. Overføringsavtalen ble signert 12 desember 2019 av Ralph Baric, PhD, ved University of North Carolina i Chapel Hill, og deretter signert av Jacqueline Quay, direktør of Licensing and Innovation Support ved University of North Carolina 16 desember 2019.

  Avtalen ble også signert av to representanter for NIAID, hvorav den ene var Amy F. Petrik PhD, en teknologioverførings-spesialist som signerte avtalen 12 desember 2019 kl. 08.05. Den andre som signerte var Barney Graham MD PhD, en etterforsker for NIAID, men denne signaturen var ikke datert. De siste som signerte avtalen var Sunny Himansu, Modernas etterforsker, og Shaun Ryan, Modernas nestleder. Begge signaturene ble datert 17 desember 2019. Alle disse signaturene ble gjort før allmennheten hadde kunnskap om den påståtte utbredelsen av det nye koronaviruset.

  En vaksine som ble finansiert av Bill Gates og hans stiftelse.
  Moderna bekreftet i 2016 at Bill & Melinda Gates Foundation hadde bevilget dem 20 millioner dollar, for å støtte deres «initielle prosjekt relatert til evaluering av antistoffkombinasjoner i en preklinisk setting, og gjennomføringen av en første fase 1 klinisk studie, av en potensiell mRNA-medisin». Men Moderna avslørte også at rammeavtalen de inngikk med Bill & Melinda Gates Foundation kan bringe den totale finansieringen opp til $100 millioner for «oppfølgingsprosjekter», som er foreslått og godkjent av Bill & Melinda Gates Foundation frem til 2022. Og vilkårene i denne avtalen fastsetter at Moderna er forpliktet til å gi Bill & Melinda Gates Foundation visse «ikke-eksklusive lisenser».

  En ikke-eksklusiv lisens gir lisensinnehaveren rett til å bruke den intellektuelle eiendommen, men betyr at lisensgiveren står fritt til å utnytte den samme intellektuelle eiendommen, og tillate et hvilket som helst antall andre lisensinnehavere også å utnytte denne eiendommen. Derfor har Bill & Melinda Gates Foundation, i henhold til vilkårene i avtalen med Moderna, nå fått en ikke-eksklusiv lisens til Moderna mRNA covid-19-injeksjonen, og tjener derfor på bruken.

  Er Fauci, Gates & Moderna ansvarlige for covid-pandemien?
  Det var ikke før 3 desember 2019 at Verdens helseorganisasjon (WHO) ble oppmerksom på en påstått forekomst av viral lungebetennelse i Wuhan, Kina. Men på dette tidspunktet hadde de ikke bestemt at et påstått nytt koronavirus hadde skylden, i stedet uttalte de at lungebetennelsen var av «ukjent årsak». Det var ikke før 9 januar 2020 at WHO rapporterte at kinesiske myndigheter hadde fastslått at utbruddet skyldtes et nytt koronavirus, som senere ble kjent som SARS-CoV-2 med den resulterende sykdommen kalt covid-19.

  Så hvorfor ble et virus overført til University of North Carolina 12. desember 2019? Det samme Moderna som har hatt en mRNA-koronavirusvaksine autorisert for nødbruk, kun i Storbritannia og USA for angivelig å bekjempe covid-19.

  Hva visste Moderna, Fauci og Bill Gates som ikke vi visste? I 2019 var det ikke noe enkelt koronavirus som utgjorde en trussel mot menneskeheten og som ville berettige en vaksine. Når verden prøver å gå videre, er det mange spørsmål som forblir ubesvarte, de ovennevnte er bare noen.

  Men oppdagelsen av en kontrakt tildelt av det amerikanske forsvarsdepartementet for covid-19-forskning i november 2019, og det faktum at Moderna og Faucis NIAID hadde en mRNA-koronavirusvaksine klar og finansiert av Bill Gates i desember 2019, tyder på at den amerikanske regjeringen , Dr Anthony Fauci, Mr Bill Gates & Moderna vet alle svarene på disse spørsmålene.

  Fra The Exposé, publisert 21 februar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og utdrag fra kontrakter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Caught Red Handed: Fauci, Gates & Moderna are responsible for the COVID Pandemic – U.S. D.O.D issued a ‘COVID-19 Research’ contract 3 Months before COVID was known to exist – & Fauci & Moderna had a Vaccine ready in Dec. 2019.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva skal til for å kjøle ned planeten?

Forskere prøver ut risikofylte luft- og vanneksperimenter i håp om å stoppe global oppvarming.

Forrige innlegg

Kjent rettsfilosof om Putin-intervjuet:

Den beste slaven er den som tror han er fri.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.