POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Sverige stengte utenlandskablene noen dager.

Strømprisene sank som en stein.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

KONSEKVENSENE AV DET «GRØNNE SKIFTET»:
HVA SKJER MED STRØMPRISENE OM VI STOPPER UTENLANDSKABLENE?

Av Helge Leikanger

De nyeste og største utenlandskablene og mest mulig tilkobling og integrering til det kontinentale Europas energisystem for utveksling av energi, er en vesentlig del av det såkalte «grønne skiftet». Og mange av våre ledende politikere forklarer dette som en helt nødvendig samfunnsutvikling også for Norge, for å ha nok energi i forhold til vårt behov, samtidig som vi i perioder også skal hjelpe Europa med mer strøm.

Den logiske bristen er allerede her påtagelig, i og med at Norges strømproduksjon i all hovedsak består av vannkraft, der total mengde tilgjengelig strøm selvsagt tilsvarer fyllingsgraden i våre vannmagasin. Samt også at hele Norges totale strømproduksjon også tilsvarer kun en liten promille av Europas strømbehov.

Men tallene for strømeksport/import viser oss at vi også har nettoeksport av strøm, og at denne sågar også beviselig har økt betydelig og i takt med åpning av stadig flere av de største og formidable utenlandskablene, de seneste årene. Noe som blant annet også har medvirket til en historisk nedtapping av norske vannmagasin.

white sheep on white surface
Logikk?

Dette til tross for at intensjonen med utenlandskablene angivelig var for å sikre norske strømkunder nok strøm i de periodene som vi selv har for lite. Så den logiske bristen er også her formidabel.

Videre hevder mange av våre ledende politikere at den ekstreme prisøkningen på strøm som begynte på sommeren 2021, egentlig og utelukkende er president Putin sin feil. 

Dette angivelig pga av Ukraina-krigen som president Putin startet godt og vel ca et halvt år i etterkant av at strømprisene begynte å rase opover, dvs at krigen begynte først i slutten av Februar 2022.

Andre av oss hevder derfor at den logiske bristen også her er formidabel, og at det er den stadig større tilkoblingen og integreringen i Europas dysfunksjonelle energisystem via utenlandskablene som er den aller største synderen i denne årsaksammenhengen, da de største utenlandskablene medfører at vi på denne måten importerer strømprisnivået til Europas dysfunksjonelle energisystem. Og at dersom vi stoppet virksomheten med de største utenlandskablene, så ville prisene igjen kunne stabilisere seg på et normalt prisnivå.

Dette fornekter mange av våre ledende politikere, og de vil i stedet satse på enda mer av både utenlandskabler, og enda mer vindmøller sågar både til lands og til vanns. Med andre ord så ønsker våre ledende politikere å bekjempe strømpriskrisen med enda mer av det som ikke virker.

Men hva vil skje med de norske strømprisene om vi gjør slik som en del av oss foreslår, dvs at vi stopper de største utenlandskablene, og går tilbake til den overføringskapasiteten som Norge hadde med det øvrige Europa i tiden før strømprisene gikk fullstendig i taket?

De mange av våre ledende politikere som hardnakket hevder at strømpriskrisen i all hovedsak er Putin sin feil, mener og hevder at utenlandskablene har lite eller ingenting å si.

Men vårt naboland i øst, Sverige, har faktisk forsøkt seg med akkurat dette i noen dager nå, og vår alltid observante politiske kommentator, samfunnsdebattant og vaktbikkje, Øystein Nordfjeld, har notert seg følgende om det faktiske resultatet:

Når strømprisene i perioder nå går ned skyldes det de nye kablene. Dersom de går opp er det Putins feil. Det er den absurde logikken i det Støre & Co kommuniserer nå om dagen.

Sverige har noen av de samme problemene som oss, bl.a et par høykapasitetskabler til kontinentet. I uke 39 og 40 måtte de stenge ned kabelen til Polen for vedlikeholdsarbeid. 

Hva skjedde? 

Strømprisene i Sør-Sverige falt ned til 11-15 øre/KWt. Når kabelen åpnet igjen 12 oktober, steg prisene umiddelbart tilbake til nivået før vedlikeholdet, altså opp 1500%. Prisnivået på kontinentet ble igjen importert gjennom kabelen.

Så da vet vi altså det.

Forsidebilde: Fré Sonneveld

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Når strømprisene i perioder nå går ned skyldes det de nye kablene. Dersom de går opp er det Putins feil. Det er den absurde logikken i det Støre & Co kommuniserer nå om dagen.»

  Riktig. Det er den absurde Logikken/politikken i dag. Har snakket med flere ang det som skjer rundt oss både med krigen og strømmen. Enkelte er hellig overbevist om at J.G.S snakker sant (noen høres ut som de referere fra en NRK sending). ikke en eneste selvstendig tanke, ingen kritiske spørsmål. Og som du antyder – «alt er Putin sin feil».

  Og med tanke på krigen var der tidlig en ukrainsk journalist stod frem og sa at det var ingen vits i å drepe russiske soldater – drep ungene deres så vokser det ikke opp nye soldater, sa han, og vi vinner krigen. Det høres det ikke noe mer om i mediene … Hadde det kommet fra en russer, hadde det aldri blitt glemt!

  Det er flere som har stemplet meg som smågal siden jeg sier at Putin er en fornuftig mann, han gjør bare det enhver ville ha gjort i samme situasjon. (Å la min uttalelse lede til en samtale/diskusjon der en prøver å se på sakene med andre øyner … nei).
  Det er jo USA og NATO som provoserer ved sine avtalebrudd. At drapsmaskinen, Stoltenberg drar hele den norske befolkningen inn i elendighet, død og fordervelse gjennom sin krigshissing ser ikke ut til å ense ham.

  Like lite som sittende politikere bryr seg med sine velgere ved å la dem fryse ihjel til vinteren. Vi har ennå ikke begynt på den kalde perioden denne vinteren. Den kommer sannsynligvis ikke før etter nyttår.
  Jeg tror vi har mye elendighet i vente.

  Svar
 • Nå har vi altså fått en økning av vannkraftprisen fra produksjonsprisen på 10-15 øre. 5-tusen prosent opp til til 500-600 øre.
  Og kastet bort tusenvis av arbeidskrefter på politikk og ‘støtte’, dvs. (litt) tilbakebetaling.
  Så brukes altså denne pris- ( dvs. avgift)økningen til å proklamere inflasjon slik at rentene også kan økes. ;-)
  – Og alle priser øker ytterligere!
  Det er vår egen regjering som gjør dette! Eller er vi okkupert?

  Vi har nok vannkraft i Norge til hele samfunnets behov, og nødvendig industri. Ny kraftkrevende industri som eventuelt blir planlagt bør selvfølgelig klargjøres med mulig energitilgang. Enten ved å oppgradere eksisterende vannkraft ( som staten underlig nok setter kjepper i hjulene for med sitt avgifts-regime).
  Eller ved hjelp av turbiner langt til havs eller bølgekraftverk. – Som den nye industrien selvfølgelig må betale kraftprisen på. Uten å blande dette inn i regnskapet til eksisterende vannkraft, – som er betalt ned av norske skattebetalere i 50 år.

  Hva hadde situasjonen vært i Norge da?
  Altså en senkning av vannkraftprisen til 15 øre pr. kWh. ( inkludert fortjeneste/leie til kraftkommunene.) Ingen subsidiering. Ingen politisk ‘støtte’. Kun produksjonskostnader.
  Innbyggerne hadde sluppet bekymring for oppvarming. ( Eller nasjonen kastet bort penger/arbeidskrefter på millioner av små-varmepumper og småskala solcelle-anlegg).
  Industri og smånæringsliv hadde gått som normalt, eller bedre.
  Ingen ‘inflasjon’. Ingen prisøkning, heller motsatt. Altså reelt opplevd bedre tider. Ingen uro. Ingen arbeidsplasser nedlagt. Forutsigbarhet.

  Så er vi okkupert. –
  Av et ‘arbeider’-parti oget såkalt primærnæringsparti. ;-)
  -Som heretter i spann bør kalles Merkantilistpartiet.

  – Som altså gjør nasjonens innbyggere fattigere, engstligere. Og som ødelegger nasjonens eksisterende næringsliv. – Kun for at statsadministrasjonen skal bli penge-rikere og få mer makt over innbyggerne.
  Det er nesten som man ikke kan tro. Er dette politikk, – eller terror?

  Hva skal til før det blir opprør i Norge?

  Svar
 • Opprør i Norge kan man se langt etter. Nå «dauer de kvaksinerte» som fluer, så idag at at FHI nå har begynt redselsoppbyggingen mot årets influensa: DU MÅ «VAKSINERE» DEG MOT INFLUENSAEN, er (igjen) omkvedet. Resten av saueflokken (de overlevende) er så hjernevaskede og går så pent i flokk at de ikke kan betegnes som noen «fare» for de norske eliter. Mest sannsynlig legger de seg frivillig ned og dauer av kulde/matmangel nå i vinter. Skal man få gjort noe med situasjonen i Norge, må man kanskje leie noen ISIS-soldater av CIA eller lignende.

  Svar
 • «Kun for at statsadministrasjonen skal bli penge-rikere og få mer makt over innbyggerne», sitat slutt.

  Svar er utgitt forlengst. Denne gang nytter jeg kilden «Winter Oak» UK. Opplest og vedtatt er den falske pandemien en del av hva som måtte/MÅ til for å bløtgjøre befolkningene for kommende helvete «BBB (Build Back Better » – Klaus Schwab i ledtog med FN – allerede igang.. .Som vi nå vet er konspirasjonen ødeleggelse av våre vestlige (spesielt) samfunn for å omgjøre dem til teknokratisk helvete for befolkningene. Vi sees på som mindre verdt enn innsekter, ekle byrder. Ta dem av dage er mottoet som gjelder, én etter én – i alle aldre, inkludert noksakter av politikere som tror seg trygget – en trøst? De Eventuelt en fattig sådan flg. meg. . Før de avllder får de forhåpentligvis oppleve det såkalte rekylet på kropp og sinn. Vel undt dem. Noen må lære den harde veien.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan vil Russland reagere?

Midt under Ukrainakrigen trener USA/Nato på atomkrig.

Forrige innlegg

Misnøyen vokser over store deler av EU.

Men de som skal ta over vil fortsette i samme retning.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.