POSTED IN Coronavaksiner, Vaksiner

Studie:

Obduksjoner viser at covid-vaksiner sannsynligvis forårsaket dødsfall

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Tjueåtte dødsfall med kardiovaskulær årsak beskrevet i medisinsk litteratur, var sannsynligvis forårsaket av covid-vaksiner ifølge en ny studie.

Av Zachary Stieber.


Del 1. Dr. Peter McCullough, kardiolog, sammen med medforfattere, gjennomgikk alle publiserte obduksjonsrapporter med myokarditt, eller hjertebetennelse, etter covid-vaksinasjon. Etter å ha ekskludert noen studier for ikke å oppfylle forhåndsdefinerte kriterier, konkluderte de med at av de resterende 28 pasientene døde sannsynligvis av myokarditt forårsaket av covid-vaksiner.

Dr. Peter McCullough

Konklusjonen kom etter at legene utførte en uavhengig gjennomgang av hvert enkelt tilfelle. De tilgjengelige bevisene «antyder at det er stor sannsynlighet for en årsakssammenheng mellom covid-vaksiner og død fra myokarditt», skrev forfatterne av studien. Dødsfallene skjedde i Kina, Tyskland, Japan, New Zealand, Sør-Korea og USA. De inkluderte noen plutselige dødsfall.

«Uttalelsene fra medisinske institusjoner og offentlige helsemyndigheter, sier at myokarditt forårsaket av covid-vaksiner er mild og forbigående», skrev Nicolas Hulscher, en doktorgradstudent ved University of Michigan School of Public Health og en av medforfatterne, til Epoch Times i en e-post. «Men vår studie viser at dette høyst sannsynlig ikke er tilfelle. Studien ble publisert av ESC Heart Failure 14 januar.

Obduksjonene.
Mange av dødsfallene ble rapportert i 2023, også av fem av tyske forskere. Forskerne fremhevet obduksjonsfunn fra personer som døde uventet hjemme innen 20 dager etter å ha fått en covid-vaksine, og fastslo at for fem personer var vaksinene den sannsynlige årsaken til hjertebetennelse, som igjen forårsaket dødsfallene. Forskerne gikk gjennom hver av de andre mulige årsakene og utelukket dem, sa Dr. Andrew Bostom til Epoch Times tidligere, en hjerteekspert fra Rhode Island som har studert rapporten. «De fastslo at den mest sannsynlige nærliggende årsaken var covid- vaksinering», sa han.

Ytterligere åtte av dødsfallene ble rapportert av sørkoreanske forskere, som fant vaksineindusert myokarditt «var den eneste mulige dødsårsaken», alle de åtte døde brått. De resterende dødsfallene som dekkes i den nye rapporten inkluderer to tenåringsgutter som døde i søvne i USA like etter covid-vaksinering. Dr. James Gill, overlege for Connecticut og medforfatter av rapporten som rapporterte disse dødsfallene, har siden sagt at dødsattesten til en av disse guttene nevnte vaksinasjon som dødsårsak. Dr. Gill ville ikke kommentere den nye studien. 26 dødsattester i USA viser covid-vaksinasjon som dødsårsak, fant en Epoch Times-gjennomgang av dødsattester fra noen stater. Mange stater har ikke utgitt data fra dødsattester.

En del av en større undersøkelse.
Mr. Hulscher, Dr. McCullough og andre publiserte en studie i 2023 som undersøkte 325 obduksjoner av pasienter som døde etter covid-vaksinasjon. Studien ble raskt fjernet av The Lancet, The Lancet påsto at studiens konklusjoner «ikke ble støttet av studiemetodikk». Studien konkluderte med at omtrent tre fjerdedeler av dødsfallene var på grunn av covid-vaksiner, eller at vaksinene var en betydelig medvirkende årsak.

«Vår nylig publiserte studie overvant den medisinske sensuren etter at Elsevier og Lancet trakk tilbake hovedartikkelen vår, som beskrev det totale antallet obduserte», sa Hulscher. For de lastet senere opp preprint-studien til Zenodo, en annen server. Den nye studien utgitt av ESC Heart Failure har fire forfattere, sammenlignet med ni for den opprinnelige studien.

Del 2. Forskerne søkte etter obduksjonsrapporter som involverte covid-vaksiner og myokarditt frem til 3 juli 2023, på PubMed og ScienceDirect, to publikasjons-databaser for studier og rapporter. De ekskluderte noen studier, inkludert de uten vaksinasjonsstatus og dyrestudier. Gruppen endte opp med å inkludere 14 studier som dekket 28 obduksjoner. Dr. McCullough og to andre leger gjennomgikk hver sak uavhengig av hverandre, og vurderte årsakssammenheng gjennom faktorer som demografisk informasjon og beskrivelsene av saken. Fastsettelse av årsakssammenheng krevde at to av de tre legene fant en årsakssammenheng.

«Våre data er i samsvar med den generelle epidemiologiske litteraturen om myokarditt forårsaket av covid-vaksiner, der Bradford Hill-kriteriene støtter årsakssammenheng fra et epidemiologisk perspektiv», skrev forfatterne. «Dette inkluderer biologisk plausibilitet, tidsmessig assosiasjon, intern og ekstern validitet, koherens, analogi og reproduserbarhet, med hver påfølgende rapport om myokarditt-relatert død etter covid-vaksinasjon». Bradford Hill-kriterier er et sett med prinsipper som kan brukes til å vurdere årsakssammenheng.

Dr. Dick Bijl

Dr. Dick Bijl, en lege-epidemiolog og tidligere president i International Society of Drug Bulletins, sa at rapporten viser «tydelig hvordan vi kan kombinere kliniske funn med obduksjonsfunn og komme frem til sikre konklusjoner». «Bruken av Bradford Hills kriterier er interessant og absolutt berettiget, men jeg skulle gjerne sett en oversikt der antallet positive elementer i Hills kriterier ble vist for hvert enkelt tilfelle». Dr. Bijl, som ikke var involvert i studien, fortalte dette til Epoch Times. «I epidemiologi er det vanskelig å trekke kausale slutninger, og den eneste riktige måten å bevise dem på er riktig utformet og utførte randomiserte studier».

En sekundær analyse av tallmateriale fra Pfizer og Moderna, viste at vaksinerte personer var mer utsatt for alvorlige bivirkninger som myokarditt. Tilsynsmyndigheter burde ha fått vaksineprodusentene til å gjøre flere undersøkelser, inkludert noen med med fokus på alvorlig sykdom og død, men det gjorde de ikke, bemerket han.

«De kunne likevel ha gitt en midlertidig godkjenning med betingelsen om at denne tillatelsen vil bli stoppet hvis resultatene av forsøkene var negative eller ikke ble utført», sa Dr. Bijl. «Nå har vi en situasjon der dødsfall av friske mennesker sannsynligvis er relatert til ikke tilstrekkelig testede vaksiner, og det kunne vært unngått».

Fra The Epoch Times, publisert 18 januar 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker og link til studien i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Stieber er senior-journalist for The Epoch Times, og dekker nyheter fra USA og internasjonalt.
Orginalartikkel: Autopsies Show COVID-19 Vaccines Likely Caused Deaths: Study.

Forsidebilde: Wikimedia commons – Kalman Slater

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Spennende.
  Nå er jo tvangsvaksineringen og hysteriet historie. Gjort er gjort.
  Da burde jo vitenskapen være interessert i å finne ut mer om dette?
  Vitenskapen burde jo være nysgjerrig og ha interesse for årsaker.

  Eller er det ( og har vært) mer politikk enn vitenskap ?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det koster å være grønn.

Det store spørsmålet er hvem som skal betale for ineffektive CO2-lagrings-tiltak.

Forrige innlegg

Det kan utløse krig mot Iran sier USA:

Blir en USA-okkupant drept i Irak eller Syria.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.