POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Studie:

Etter covid-injeksjoner økning i nevrologiske lidelser.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det kommer nå hele tiden meldinger om økninger av ulike helseplager i etterkant av covid-vaksineringene over hele verden. Spørsmålet er når våre helse myndigheter skal reagere og ta disse meldingene på alvor. Det vil kunne komme til et kritisk punkt der tvilen om deres faglige troverdighet blir så stor at alt smeller i ansiktet deres.

Men det ser ut til at strategien er å sitte stille i båten og håpe at det hele går over. Her enda en ny rapport om ettervirkningen av covid-vaksineringen. Det begynner å bli ganske mange av dem.

Knut Lindtner
Redaktør

Ny studie: Covid-injeksjonar forårsakar nevrologisk sjukdom – deretter DØD

Ethan Huff i Natural News rapporterer:

Unge vaksne mellom 15 og 44 år opplever meir nevrologisk sjukdom enn nokosinne i amerikansk historie. Og data frå Centers for Disease Control and Prevention (CDC) peiker ut Wuhan-koronavirus (covid-19)-«vaksinar» som syndebukken.

Phinance Technologies samla saman ein studie som bruker desse CDC-dataa til å vise ein skarp auke i nevrologisk sjukdom-indusert død i denne gruppa, som byrja i 2020. Tilstandar som Guillain-Barré-syndrom (GBS) og akutt disseminert encefalomyelitt som vanlegvis blir assosiert med vaksinasjon, byrja plutseleg å påverke dei i aldersgruppa 15-44, der mange vart tvinga til å bli injisert mot covid for å kunne arbeide eller gå på skule.

Pre-print-studien [ikkje formelt fagfellevurdert eller publisert studie; oms.an.] målar det som Great Game India skildrar som «eit urovekkjande bilete av det nevrologiske helselandskapet i USA». Den viser ein tydeleg auke i dødelegheit av nevrologisk sjukdom akkurat på den tida då Trump-regimet lanserte Operasjon Warp Speed.

Ed Dowd, ein tidlegare Wall Street-guru som no er ein leiar ved Phinance, sa at «resultata viser eit tydeleg brot med den tidlegare historiske trenden i dødsratar av nevrologiske sjukdommar». […]

Ta sprøyta, døy tidleg

Til forskinga si såg Carlos Alegria og Yuri Nunes i Phinance på nevrologisk sjukdomsrelatert dødelegheit i alle aldersgrupper, og frå 2000 til 2023. Dei skilde spesifikt mellom dødsfall der nevrologiske sjukdommar var underliggjande dødsårsak (UDÅ), og dødsfall der nevrologiske sjukdommar var indikerte som ein av fleire årsaker (FÅ) basert på dødsattestar. So samanlikna dei dødelegheitsratar med ei grunnlinje for å kunne oppfange overtalsdødsfall.

I 2020, før dei sokalla «vaksinane» vart sleppte laus, men etter at covid-biovåpenet var i fullt omløp, auka dødsfall av nevrologisk sjukdom med 4,4%. I 2021, året med sprøytene, gjorde dei same dødsfallstypane eit hopp med ytterlegare 10%.

Året 2022 var ikkje mykje betre, med ein auke på 9,9% i dødsfall forårsaka av nevrologisk sjukdom, følgt av ytterlegare 8,1% auke i 2023. Sidan vi framleis skriv år 2024, vil ikkje data for det året bli tilgjengelege før neste år.

Sjølv etter at dei fjerna dødsfall der ein påstått covid-infeksjon vart rapportert, kalkulerte teamet ein tydeleg og merkverdig auke i dødsfall forårsaka av nevrologisk sjukdom blant dei i alderen 15 til 44.

«Styrken til den statistiske betydelegheita til overtalsdødsfall av nevrologiske sjukdommar var særs høg, og blir sett på som ekstremhendingar, noko som indikerer ei tydeleg endring frå trenden mellom 2010 og 2019,» sa Phinance om funna.

Det burde òg bli merkt at verda endra seg dramatisk under «pandemien» på måtar som truleg forverra underliggjande nevrologiske sårbarheiter hjå enkelte.

Phinance-teamet forklarte at kanskje dei beskjedne 2020-auken av dødsfall forårsaka av nevrologisk sjukdom var på grunn av «helseeffektar relatert til pandemihandteringstiltak slik som nedstengingar og mangel på medisinsk omsorg, eller andre relaterte faktorar slik som stress, mindre trening, verre matvanar eller underdiagnostisert covid-19 i seg sjølv, eller relaterte biverknader.» Men kva med etterpå? Her er kva dei hadde å seie:

«Den markante auken av overtalsdødsfall av nevrologiske sjukdommar i 2021, 2022 og 2023 er vanskelegare å forklare på grunn av covid-19 åleine. Med tanke på kasusstudiar av nevrologiske biverknader etter covid-19-vaksinasjon som blir sitert i litteraturen, kan ein mogleg faktor vere biverknader av covid-19-vaksinane. Vidare må ein òg ta med i reknestykket moglegheita for vedvarande covid-19-infeksjonar eller long covid.»

Covid-sprøyte-agendaen ville aldri ha vore mogleg utan Operasjon Warp Speed.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde er KI-generert

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det er verdt å merke seg at en av hovedårsakene til overdødeligheten i aldergruppen 1-39 år i fjor, skyldes nettopp nevrologiske lidelser.

  Svar
 • » …akkurat på den tida då Trump-regimet lanserte Operasjon Warp Speed.»

  Rett skal vel være rett?

  Nå ble vel » Trump-regimet» presset til å sette fortgang i vaksinering, av et mer & mer desperat og styrt media.
  Og ble latterliggjort og demonisert fordi han ikke tok hysteriet alvorlig.
  Og fordi han heller trodde på eksisterende medisin, som av media ble latterliggjort som vaskemiddel eller hestemedisin.
  Trump trodde heller ikke på munnbind og brukte sjelden dette, men ble presset til det. I motsetning til Biden som gikk rundt på plenen foran Det Hvite hus med munnbind når han luftet sin ‘omplasseringshund’, – og ble hyllet av media for dette. ;-)
  Trump ville også ta fra WHO makt.

  Svar
  • Og Trump visste nok neppe at operation warp-speed begynte tilbake i -96, og er ett biovåpen program.

   Svar
 • Northern Light.
  7 juli 2024 16:41

  Hundrevis av leger og forskere krever at mRNA-vaksineringen stoppes.

  Av Will Jones.
  Hundrevis av leger og forskere fra hele verden har signert et krav, om at mRNA covid-vaksinering stoppes på grunn av alvorlige bekymringer om deres sikkerhet og effekt.

  Oppropet, kalt Hope Accord, ble satt igang denne uken og fikk raskt nesten 3000 underskrifter. Disse er blant andre signaturer fra over 200 leger, 300 annet helsepersonell og over 100 forskere og akademikere, med alle signaturer verifisert for å sikre at de er fra ekte og kvalifiserte personer.

  De krever også anerkjennelse og støtte til vaksinerte som har fått helseskader, og har fem hovedprioriteringer:
  1. Umiddelbar stopp av covid-19 mRNA-vaksiner: mRNA-vaksinering må stoppes umiddelbart, på grunn av en økende mengde bevis som tyder på en sammenheng mellom vaksinene og en alarmerende økning i funksjonshemminger og overdødlighet.

  2. Omfattende re-evaluering av covid-19-vaksinen når det gjelder sikkerhet og effekt: Det krever uavhengige undersøkelser, for å grundig revurdere sikkerheten og effektiviteten til alle covid-19-vaksinene, for å sikre åpenhet om all tilgjengelig informasjon.

  3. Anerkjennelse og støtte til de som har fått helseskader av vaksinen: De understreker behovet for å anerkjenne og støtte personer som har fått vaksinerelaterte skader, og gi dem nødvendig medisinsk behandling og økonomisk kompensasjon.

  4. Gjenoppretting av etiske prinsipper som ble forlatt under covid-19-tiden: Det krever en tilbakevending til medisinsk kjerneetikk, inkludert informert samtykke, respektere kroppslig autonomi og beskyttelse av barn, alt ble forsømt de siste årene.

  5. Ta tak i de grunnleggende årsakene til den nåværende situasjonen: De tar til orde for en ærlig undersøkelse av faktorene som førte til dagens etiske og medisinske spørsmål, inkludert institusjonell gruppetenkning, interessekonflikter og undertrykkelsen av vitenskapelig debatt.

  Initiativet vokste ut av U.K. People’s Vaccine Inquiry, og begynte livet som en uttalelse fra medlemmer av Doctors for Patients U.K., inkludert fastlege Dr. Ayiesha Malik, kirurg Dr. James Royle og kardiolog Dr. Dean Patterson. Akuttlege Dr. Tim Kelly så behovet for en bredere internasjonal etisk felles erklæring, og trakk inn støttende leger fra USA, Canada, Sør-Afrika og Australia.

  I en pressemelding sa arrangørene at de «oppfordrer det medisinske miljøet og beslutningstakere til å revurdere de etiske bruddene de siste årene, og sikre at fremtidige helsekriser håndteres med større overholdelse av etiske prinsipper og vitenskapelig integritet». Helsepersonell, forskere og bekymrede borgere inviteres til å bli med i bevegelsen ved å legge til sin signatur og vise sin støtte.

  Den verdenskjente hjertelegen Aseem Malhotra har støttet uttalelsen i en video på X.
  Jordan Peterson har også støttet initiativet, og sa at selv om han tviler på at etikk virkelig kan bringes tilbake til dagens medisin, «er disse menneskene verdt å støtte». Dr. John Campbell har laget en video på YouTube om Hope Accord som er verdt å se.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 5 juli 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og X-meldinger med video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Hundreds of Doctors and Scientists Sign Accord Calling for Suspension and Investigation of mRNA Vaccines.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

X-CIA-analytiker.

«Det kommer en krig i Libanon.»

Forrige innlegg

Hvem styrer verden?

Økonomiske og politiske krefter bak Pride.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.