POSTED IN Coronavaksiner

Nye studier:

Studie omtalt i Dagens Medisin hevder vaksinasjon beskytter mot «long covid», men flest vaksinerte døde.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jarle Aarstad

Innlegg refusert i Dagens Medisin. Engelsk versjon kan leses her.

Den svenske studien, omtalt i Dagens Medisin og publisert i British Medical Journal, finner at covid-vaksinerte var mindre utsatt for «long covid» etter infeksjon enn uvaksinerte. Men flest vaksinerte døde, og det er ikke det eneste som skurrer.

Som påpekt av Lacout og kolleger, viser studien at dødeligheten under observasjonstiden var signifikant høyere (p=0,001) blant vaksinerte (0,36 prosent) enn uvaksinerte (0,28 prosent). Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer, men mener at dødelighet er en viktigere utfallsvariabel. Mindre viktig blir den ikke hvis vaksinasjon har hatt motsatt av tiltenkt effekt på dødelighet.

Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer, men mener at dødelighet er en viktigere utfallsvariabel. Mindre viktig blir den ikke hvis vaksinasjon har hatt motsatt av tiltenkt effekt på dødelighet.

Videre var 21,8 ganger flere uvaksinerte covid-infiserte tidlig da pre-Alfa- eller Alfa-virusvarianter dominerte enn vaksinerte, og 6,0 flere vaksinerte var infiserte seint da Omikron-varianter dominerte enn uvaksinerte. Samtidig var 2,5 ganger flere uvaksinerte sykehusinnlagt og 5,2 ganger flere intensivbehandlet ifm. infeksjon enn vaksinerte (diskusjon av årsaker hører hjemme et annet sted). Tallene forteller at gruppene er veldig ulike langs minst to viktige dimensjoner hvor uvaksinerte gjennomgående ble smittet av pre-Alfa- eller Alfa-varianter og hadde høy sykelighet, mens vaksinerte gjennomgående ble smittet av Omikron-varianter og hadde lav sykelighet.

Studien har kontrollert for overnevnte og andre forhold, men tar ikke hensyn til at det hos gruppene er relativt få overlappende datapunkter langs ulike dimensjoner. Dette kan gi upålitelige estimater, omtalt som «extrapolation bias», og er diskutert av den anerkjente Harvard-forskeren Gary King og Langche Zeng.

Sammenligning av veldig ulike grupper kan gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

Problemet kan håndteres matching og «pruning», med fare for databortfall, samt vekting, men det har ikke studien gjort. Derimot analyserte den ulike strata separat, men som ikke nødvendigvis løser problemet med «extrapolation bias». F.eks. fant studien i stratumet som ikke var sykehusinnlagt ifm. covid-infeksjon at uvaksinerte var mer utsatt for «long covid» enn vaksinerte, i tråd med studiens hovedkonklusjon. Imidlertid sammenlignet den stratumet uvaksinerte med vaksinerte hvor førstnevnte overveiende ble smittet da pre-Alfa- eller Alfa-varianter dominerte og sistnevnte da Omikron-varianter dominerte. I tråd med diskusjonen over kan sammenligning av så ulike grupper gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

Det taler til studiens fordel at «long covid» var relativt utbredt blant uvaksinerte uansett dominerende variant. Imidlertid, siden de hadde progressivt høyere andel sykehusinnlagte og intensivbehandlet enn vaksinerte er det rimelig å anta at sykeligheten også var relativt høy blant uvaksinerte i stratumet som ikke var innlagt. Følgelig kan dette ha forklart «lang covid» vel så mye som vaksinasjonsstatus.


Artikkelen er hentet fra Jarle Aarstad sin Substack-side, publisert 6.12.2023
Jarle Aarstad er dr.oecon. og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  7 desember 2023 10:41

  Jarle Aarstad. Sett deg nå ned, begynn å reflekter litt. Du er helt på viddene. Du fabler om ting svært mange andre har skjønt ikke eksisterer. Er det msm som informerer deg?
  Hvorfor får vi ikke nye varianter lenger? Hva er long covid? Det er mange spørsmål å ta stilling til. Virker testene? Hva om jeg sier at dette ble planlagt lenge før og de såkalte vaksinene også ble produsert før. For de kunne vel ikke produsere milliarder av dem på no time? Det finnes det ikke kapasitet til. Yeadon har skjønt det, Kaufmann gjorde også det samme. Det er mange mange andre spørsmål som sår tvil om ditt univers.

  Svar
 • «Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer,

  …Det taler til studiens fordel at «long covid» var relativt utbredt blant uvaksinerte uansett dominerende variant.»

  ‘ 30 prosent av de med long covid, hadde aldri hatt covid, viser dansk studie
  ..foreslår flere årsaker til symptomene deres: andre infeksjoner enn covid-19, depresjon eller andre sykdommer. Nedstengningen av samfunnet kan også ha utløst stress i kroppen. ‘
  forskning.no/covid-epidemier/30-prosent-av-de-med-long-covid-hadde-aldri-hatt-covid-viser-dansk-studie/2127790

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Henry Kissinger:

Han fikk Nobels fredspris, men var en krigsforbryter.

Forrige innlegg

Var det avtalt spill?

Netanyahu ble advart en rekke ganger, men reagerte ikke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.