POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Studie fra Japan:

Økning i noen kreftformer etter 3. dose.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tre stikk og du er DØD! Operasjon Warp Speed, kreft og folkemord

Ethan Huff i Natural News skriv:

Forskarar frå Japan har funne ut at kreftdødelegheita er spesielt høg etter at ein person blir «vaksinert» mot Wuhan-koronaviruset (covid-19) – og spesielt etter ein tredje «oppfriskningsdose».

Innlegget er hentet fra Saksyndig

John Campbell, som har doktorgrad, analyserte nyleg den fagfellevurderte studien på sin podcast – sjå den her:

Han diskuterte kva den avslører med Angus Dalgleish, professor i onkologi [læra om kreftsjukdommar] ved St. George’s University of London.

Campbell la merke til frå funna i studien at auken i dødelegheit av alle årsakar gjekk opp i Japan frå 2021 og til i dag. Studien vart utført i Japan, som er grunnen til at den fokuserte berre på det landet, men funna kan nesten heilt sikkert overførast til USA og andre «fullvaksinerte» land òg.

Alt i alt identifiserte studien ein 2,1% auke i dødelegheit i 2021, følgt av ein mykje meir betydeleg auke på 9,6% i 2022, året med «oppfriskningsdosane».

I 2020, før Operasjon Warp Speed og den særs forhasta utrullinga av dei sokalla «vaksinane», var der ingen betydeleg overtalsdødelegheit. Men i 2021 og etter at to tredjedelar av den japanske befolkninga fekk ein tredje «oppfriskningsdose» mot covid, var der ein betydeleg auke i overtalsdødelegheit. […]

Folk døyr av covid-injeksjonar, ikkje av covid

I enkelte tilfelle auka førekomsten av visse krefttypar med nesten 10% etter Operasjon Warp Speed. Følgjande er ei spesifisering av auken av dei og dei krefttypane:

 • Eggstokkreft: auke på 2,5% i 2020, 7,6% i 2021, og 9,7% i 2022.
 • Leukemi: auke på 0,2% i 2020, 1,7% i 2021, og 8% i 2022.
 • Prostatakreft: auke på 1,2% i 2020, 5,3% i 2021, og 5,9% i 2022.
 • Munn- og strupekreft: auke på 0,6% i 2020, 1,3% i 2021, og 5,5% i 2022.
 • Hudkreft: auke på 0,6% i 2020, 0,1% i 2021, og 3,2% i 2022.
 • Livmorkreft: nedgang på 1,1% i 2020, nedgang på 1,3% i 2021, og ein auke på 2,5% i 2022.

Som du kan sjå, auka kreftførekomsten eksponentielt for kvart år sidan lanseringa av Operasjon Warp Speed. Det er venta at i 2024 og framover vil den auken bli endå meir merkbar.

«So igjen ser vi denne sterke korrelasjonen i tid som blir temmeleg betydeleg auka… førekomst av eggstokkreft med vaksineutrullinga her,» kommenterte Campbell, og kalla kvar tilleggskorrelasjon for «nok eit ‘underleg’ samantreff».

«Alle kreftdødsfall er statistisk betydelege. Overtals[dødsfall] dukka opp i 2021, og auka vidare i 2022. I tillegg observerte ein betydeleg overtalsdødelegheit etter august 2021, medan massevaksinasjon av folk flest byrja rundt april 2021.»

Sidan enkelte typar av kreft kan ta fleire år å utvikle seg, vart dei ekskluderte frå forskinga til Campbell, som sannsynlegvis vil bli følgt opp dei neste åra (om verda slik vi kjenner den i det heile kjem til å vare so lenge).

Sidan dei tidlege dagane i den sokalla «pandemien», har Dalgleish åtvara om desse og andre risikoar assosiert med RNA-baserte injeksjonar – men få høyrde på han. No får millionar av menneske kreft, der mange òg kjem til å utvikle den i næraste framtid.

«Dette er eit brotsverk mot menneskeheita utan sidestykke,» skreiv ein lesar i kommentarfeltet om den reinspikka vondskapen bak Operasjon Warp Speed. «Alvorleg straff for gjerningspersonane må følgje. Dei veit, og dei burde betale for det.»

«Det faktum at Bill Gates kallar det ‘den endelege løysinga’ burde ha alarmert folk,» skreiv ein annan. «Tragisk nok veit få i dag om holocaust, elles ville dei ha sett det kome. Vil gjerningspersonane bli stilt for retten for brotsverka sine? Kven veit, men dommens dag vil definitivt kome til dei dersom rettssystemet ikkje gjer det.»

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Forsidebilde: Olga Kononenko

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  30 april 2024 17:06

  Det repubikanske partiet i Arizona vedtar en resolusjon som erklærer at covid-vaksiner er biovåpen.

  Av Jamie White.
  «Statlige byråer, presse og media, teknologiselskaper og andre selskaper har begått en enorm svindel ved å hevde at covid-vaksiner er trygge og effektive», heter det i resolusjonen.
  .
  Det republikanske partiet i Arizona vedtok søndag med et overveldende flertall, en resolusjon som erklærer at; covid-19 mRNA-injeksjonene er «biologiske og teknologiske våpen». Arizona GOP (Grand Old Party) stemte og vedtok «Forby stikket»-resolusjonen med omtrent 96 % av stemmene, etter at den ble sendt inn av Dan Schultz fra PrecinctStrategy com.

  Resolusjonen krever også at guvernør Katie Hobbs (D) forbyr salg og distribusjon av alle mRNA-vaksiner i staten, og at riksadvokaten «umiddelbart beslaglegger alle covid-injeksjoner», og «utfører en rettsmedisinsk analyse av disse såkalte ‘ vaksinene'».

  «Tilhengere av resolusjonen hevder at vaksinene ikke har gjennomgått tilstrekkelig testing, og at deres potensielle langtidseffekter er ukjente», rapporterte Chester Tam på SubStack.

  «De peker på rapporter om bivirkninger og vaksinerelaterte helseskader som bevis på risikoen forbundet med vaksinasjon. I tillegg krever resolusjonen en rettsmedisinsk analyse av vaksineglassene, for å bestemme innholdet og potensielle innvirkning på folkehelsen. Dette kravet om ytterligere etterforskning understreker den dypt forankrede skepsisen og mistilliten rundt covid-vaksiner innenfor visse politiske kretser».

  Dette kommer i tillegg til 10 republikanske fylkespartier i Florida som allerede har vedtatt «Forby stikket»-resolusjoner som erklærer at covid-injeksjoner er biologiske og teknologiske våpen. Disse gruppene har også bedt guvernør Ron DeSantis (R) om å forby distribusjon av dem, og Floridas statsadvokat om å konfiskere hetteglassene, og gjennomføre en rettsmedisinsk analyse.

  Arizona GOP skulle etter planen stemme over resolusjonen i januar, men andre virksomheter og debatter forsinket avstemningen.

  Arizonas ‘forby stikket’-resolusjon:
  Sterke og troverdige bevis viser at covid-19 og covid 19-injeksjoner er biologiske og teknologiske våpen.
  Pfizers kliniske data avslørte 1 223 dødsfall, omtrent 1 000 bivirkninger, 42 000 alvorlige bivirkninger og158 000 uønskede hendelser.
  Et enormt antall mennesker har dødd og eller har blitt varig uføre etter å ha blitt injisert av Covid 19-injeksjonene.
  Det finnes sterke og troverdige bevis fra Sverige for at covid mRNA-vaksiner endrer menneskelig DNA.
  Offentlige etater, presse og media, teknologiselskaper og andre selskaper har begått enorm svindel ved å hevde Covid-injeksjoner er trygge og effektive.

  Floridas helsedepartement har bedt om å stanse mRNA-injeksjonene, fortsatt eksperimentering på mennesker, og å nekte informert samtykke er brudd på Nürnberg-koden, og er derfor forbrytelser mot menneskeheten.

  På vegne av bevaringen av den menneskelige rase, oppfordrer delegatene fra 2024 Arizona Republican Party Presidential Nomineringskonvensjon, guvernør Hobbs og statens lovgivere til å forby salg og distribusjon av covid-injeksjoner og alle mRNA-injeksjoner i Arizona, og Arizonas statsadvokat til å umiddelbart beslaglegge alle covid-injeksjoner og mRNA-injeksjoner i Arizona, og utføre en rettsmedisinsk analyse av disse såkalte «vaksinene».

  Fra InfoWars, publisert 29 april 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker, video og X-melding i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: BAN THE JAB: Arizona GOP Passes Resolution Declaring COVID-19 Shots ‘Biological & Technological Weapons’.

  Svar
 • Northern Light.
  30 april 2024 18:05

  Offisiell studie: Covid piggproteiner gjør godartede kreftceller om til uhelbredelige svulster.

  Av Sean Adl-Tabatabai.
  Studier finner at piggproteiner gjør kreft uhelbredelig.
  En ny bombe av en studie fra Brown University, har funnet ut at spikeproteinet fra covid-19 gjør godartede kreftceller til «uhelbredelige svulster».

  Ifølge teamet av forskere, ledet av Dr. Wafik El-Deiry, direktøren for Browns Legorreta Cancer Center, hjelper piggprotein kreftceller med å vokse, overleve, motstå kjemoterapi behandling, og blokkerer funksjonen til et naturlig kreftsuppressor-gen kjent som p53.

  El-Deiry og hans kolleger observerte at når kreftceller kom i kontakt med piggproteiner, reduserte det aktiviteten til p53, et protein som hjelper til med å forsvare kroppen mot svulster. Dette tillot kreftcellene å unnslippe kroppens naturlige forsvar mot dannelse av svulster. El-Deiry forklarte også at undertrykking av p53 kan fremme kreftutvikling og styrke veksten av kreftceller.

  Studien brukte også kjemoterapi-medisiner for å aktivere p53-genene, men i stedet for at kreftcellene døde, fant forskerne at kreftceller som inneholder piggproteinet viste økt motstand mot kjemoterapi, en standardbehandling for ulike typer kreft. «Vi så at kreftcellene fikk forbedret levedyktighet i nærvær av SARS-CoV-2 piggproteinet S2- etter behandling med flere kjemoterapi-legemidler», sa El-Deiry.

  Flere og flere studier knytter covid-vaksiner til krefttilfeller.
  En japansk studie, publisert i det medisinske tidsskriftet Cureus 8 april, støttet funnene av forskningen fra Brown. Studien undersøkte aldersjusterte dødelighet for 20 forskjellige typer kreft i Japan, ved å bruke offisiell statistikk over dødsfall, SARS-CoV-2-infeksjoner og vaksinasjonsrater fra 2020 til 2022. Japan, som nå gir befolkningen sin syvende vaksinedose, viser «statistisk sett» en betydelig økning i kreftdødsfall etter den tredje vaksinedosen.

  I løpet av det første året av pandemien i 2022 var det ingen overdødelighet av kreft (-0,4 prosent). Tallene viser imidlertid en overdødelighet av kreft på 1,1 prosent etter masse-vaksinasjonene med første og andre dose i 2021, og deretter en høyere overdødelighet for kreft på 2,1 prosent i 2022 etter at en tredje vaksinedose var gitt befolkningen.

  I 2022 økte overdødelighet for alle kreftformer betydelig, spesielt østrogen- og østrogenreseptor alfa -sensitive kreftformer, inkludert eggstokkreft, leukemi, prostata, leppe/oral/pharyngeal, bukspyttkjertel og brystkreft. Bortsett fra noen kreftformer, viser studien også en bekymringsfull økende tendens i dødeligheten for de mest dødelige kreftformene – lunge- mage- og leverkreft – som gikk ned før pandemien. Nedgangen avtok etter covid-19-vaksinen. Alle seks krefttypene overskred forventet dødelighet i 2021 og 2022, selv om kreft i bukspyttkjertelen allerede viste en jevn økning før pandemien.

  Det høyeste antallet kreftrelaterte dødeligheten skjedde blant individer i alderen 80 til 84 år, over 90 prosent av denne gruppen hadde fått en tredje vaksinedose. Nesten 100 prosent av vaksinene som ble gitt var mRNA-baserte, hovedsakelig Pfizer (78 prosent) etterfulgt av Moderna (22 prosent).

  Fra The People’s Voice, publisert 30 april 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Official Study: Covid Spike Proteins Turn Benign Cancer Cells Into ‘Indestructible Tumors’.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi får en voldsom opprustning i Norge i årene fremover selv om ikke Russland truer oss.

Nato må ha en fiende for å eksistere.

Forrige innlegg

Ble de utviklet med en annen hensikt enn å helbrede?

Molekylærgenetiker forklarer hvordan mRNA-vaksiner ble utviklet for å erobre menneskesinnet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.