POSTED IN Endring av politikken, EU, Olje-Energi

Strømprisene

Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er et politisk press mot de høye strømprisene, den høye strømeksporten og de tomme vannbassengene. Regjeringa, egentlig først og fremst EU-partiene Ap, Høyre, Venstre og MDG er opptatt av hvordan vri seg unna uten å unngå Acer og å kutte utenlandskablene. For det det dreier seg om er å ta tilbake nasjonal kontroll av strømressursene. Men det er samtidig det Ap, Høyre, Venstre og MDG er mest imot. De vil alle at EU skal kontrollere tilgang og prisene på den norske strømmen.
Tiltak for subsidier for høye strømpriser er bare overflatisk pynt for å kjøpe seg tid og beholde og skjule hva som er hovedformålet, at EU skal styre forbruket og prisene i Norge. Nå er det veldig motvind for politikken til Jonas, Erna og kompani. Nå er de svekka, og da bør sjansen til å gå til nødvendige grunnleggende endringer brukes. Den viktigste kampen nå er politisk, om de skal slippe unna med den viktige undergravinga av Norges interesser.

IMG_1521
Statue av Marcus Thrane, Drammen. Foto: Politikus

Hentet fra politikus.no
Av red. OBB 

Krisetiltak løser ikke det grunnleggende problemet
NRK ytring i går skriver to ordførere, Ståle Refstie for Ap i Sunndal og Saxe Frøshaug for Sp i Indre Østfold, begge medlem i Alternativ energikommisjon: Krisetiltak for å redusere strømprisene er riktig som krisetiltak: «men det løser ikke det grunnleggende problemet», skriver de.

En endret energipolitikk vil nødvendigvis adressere hovedårsaken til strømpriseksplosjonen, nemlig den økende integreringen av det norske strømmarkedet med markedene i EU og Storbritannia.

Og det hjelper ikke å produsere mer strøm, enten det er mer effektiv vannkraft eller med solenergi, skriver Refstie og Frøshaug:

For vår konkurransekraft hjelper imidlertid ikke mer strøm, dersom vi tillater at strømprisene settes i andre land.

Acer og utenlandskablene underkaster oss prisen på EUs kraftbørs
I et innlegg i Dag og Tid 5. august viser Arne Kverneland til at når utenlandskablene blei åpna så er nå det norske kraftnettet fullt sammenkopla og samkjørt med Storbritannia og Tyskland/EU sine nett. Norsk kraftproduksjon er småtteri mot kraftproduksjon og forbruk i Europa, viser Kverneland til.

«Det norske tilskotet av elkraft har altså ingenting å seia for prisnivået…Som følgje av dette blir prisen på norsk kraft i røynda fastsett etter auksjonsmetoden, der Nordpool fungerer som ein virtuell auksjonshall. Her blir også elkraft frå andre land, inkludert Tyskland, bydd fram. Resultatet er faktisk at dei som sel krafta til deg og meg, må by på og så kjøpa tilbake den norske elkrafta på ein europeisk auksjon… Sidan vesle Kraft-Noreg som sagt er ein sporv i tranedans i europeisk samanheng, blir prisnivået ganske enkelt europeisk.»

7836459D-C3FA-4118-B882-4E036F628539_1_201_a

Kraftbørsen tvinger oss til å eksportere til magasinene er tomme
Kverneland viser til at ordninga med kjøp og salg av kraft på børsen vil tvinge fram fullstendig tømming av vannmagasinene. Og om det bygges bedre nett mellom Sør- og Nord-Norge, vil prisene i Nord-Norge blir nær tidobla skriver Kverneland:

Dette blir tydeleg når me ser på det nordnorske prisnivået. Det er for liten kabelkapasitet mellom Nord- og Sør-Noreg til at nordnorsk kraft kan nå fram til «auksjonshallen» Nordpool. Ingen må la seg lura til å tru at prisnivået i Sør-Noreg vil gå ned dersom nye kablar vert bygde mellom sør og nord. Det einaste som vil skje, er at kraftprisen i nord vil bli bortimot tidobla.
Endå verre: Sidan dei to siste regjeringane har late EU-organet Acer overta styringa med norsk krafteksport, vil me nå risikera å måtta eksportera kraft til vassmagasina går tomme. Naudbremsa har regjeringa gitt ifrå seg. Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) oppmodar nå kraftprodusentane å visa måtehald. Dette er ord utan innhald. Det er ikkje kraftverka som skal sikra tryggleiken for norsk kraftforsyning – det er det regjeringa og Stortinget som skal gjera.

Acer-vedtaket — i strid med Grunnloven

Stortingsbygningen
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Norge, som ikke er med i EU, er EUs mest lojale land som følger ethvert vink fra kommisjonen. Andre land har statsledere som ivaretar sitt eget lands interesser mest mulig. EU-kommisjonen har lojale brohoder i Norge og har sikret seg regjeringer som sørger for at EUs interesser settes foran norske interesser. Ved å si at alle norske interesser er EUs interesser. Mens både Tyskland og Franrike vedtar egne tiltak for å ivareta sine lands interesser på tvers av EUs ønsker. EUs brohoder i Norge sier nå at Acer ikke tillater nasjonale hensyn, derfor «kan de ikke gjøre noe».

EUs brohoder i Stortinget vedtok å gi fra seg råderetten over vannkrafta med simpelt flertall, når Grunnloven forutsetter tre firedelers flertall ved suverenitetsavståelse. Acer-avtalen kan derfor sies opp med alminnelig flertall, og det straks!

Framheva bilde: Foto: Martin NH – Eget verk, CC BY-SA 3.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Norge produserer nok kraft, vi treng ikkje vindturbinar.
  Svikefulle politikarar tilbyr sosialhjelp til folk og industri til evig tid?

  (Dette er enda større svik enn stenginga av FM-nettet.)
  Bensin og diesel kunne kosta ti kroner, det norske folk eig oljen under Nordsjøen.

  Det norske folket har betalt for vasskraftverka, men har enno ikkje hevda sin eigarskap og disposisjonsrett.
  Vil det norske folk ta tilbake den reelle heimfallsretten som også må omfatte sluttproduktet?

  Svar
 • «Det er ikkje kraftverka som skal sikra tryggleiken for norsk kraftforsyning – det er det regjeringa og Stortinget som skal gjera.»

  Jo, det er kraftverkene som skal sørge for at det holdes nok vann i magasinene til å berge oss gjennom en vinter og til å få kraftproduksjonen til å fungere optimalt, f.eks. gjennom godt vedlikehold og nødvendig oppgradering. Det er dette kraftkommunene får betalt for. Hvis de ikke gjør arbeidet de er satt til bør de selvfølgelig bli satt under administrasjon/miste jobben. Dette er vanlig i alt næringsliv.
  Dette er et regnskap. Og 50% fortjeneste på produksjonsprisen er sansynlig en grei fortjeneste og kostnadsdekke. Opptrer de som høkere istedet skal de fjernes.
  (Matgrossistene /butikkenevåre ville blitt overstyrt/arrestert hvis de hadde sittet igjen med flere tusen prosent på matdistribusjonen. Nå sitter de igjen med 40% )

  Politikernes oppgave er …?
  Ingenting!
  De har VIST at de ikke skjønner at de skal ha den totale oversikten og kontrollen over våre felles resurser slik at de kan brukes til lavest mulig pris av innbyggerne.
  Uten ‘subsidier/støtte’ og ekstra ikke-produktiv administrasjon . – Slik at innbyggerne blir innbilt at det er politikere/administrasjonen som forsørger innbyggerne? Det er sevlfølgelig omvendt. Ekstra administrasjon er en kostnad som (i tillegg) må dekkes av innbyggernes skatter. Dvs. høyere levekostnader for alle.
  Vi vet hva vi kan produsere av kraft i Norge. Vi vet hvor mange husstander det er i Norge. Antall kWh pr. husstand er et enkelt regnestykke. Hva den enkelte husstand vil gjøre med disse får være opp til husstanden/innbyggerne; fyre med åpent vindu eller bygge bedre isolerte boliger får den enkelte bestemme. Eller spare og la f.eks. industrien kjøpe/få det til å sette igang produksjon som nasjonen trenger.
  Det blir ikke rimeligere å isolere en bolig når strømprisen er høy. Det er barnslig penge-tenkning.
  ‘Brått ble ekstra isolasjon ekstra lønnsomt’.
  nrk.no/norge/hoye-strompriser-kuttet-nedbetalingstiden-for-energisparetiltak-1.16058611

  Innbyggernes oppgave er?
  Å sørge for at alle politikere og all administrasjon, som ( selvfølgelig) betales av skattepenger, mister arbeidet sitt.
  Ikke ved neste ‘valg’.
  Men som i næringslivet ellers. Umiddelbart. De bør få fyken. Av styret, altså innbyggerne.
  En (kostbar) administrasjon som ikke gjør arbeidet sitt er verre enn ingen administrasjon. Dette gjelder både i privat og offentlig virksomhet. Det hjelper ikke å kalle det politikk.
  Vi kan ikke ha en nasjon som styres av lallende idioter; – da ender innbyggerne sjøl opp som frysende/sultende, lallende idioter.

  Svar
  • De alle har vanæret begrepet politker de siste årene, det er hva som slår meg i hu. Nå står begrepet for løgn og kriminalitet. Dette utgjør et forræderi av oss alle som har gitt dem tillit. Oss alle er landets befolkning som nå ønsket oppsagt. Det har skurret lenge. Nå mer enn noensinne, har sannheter blitt snudd på hodet. De mener seg ha all makt, og kan sjalte og valte på deres egne vegne, og i frekkhetens navn legge landet øde om det passer dem. MSM trår til, ved aldri å kreve utdyping av retoriske uttalelser som slik utgis som seriøse sannheter. .
   Uthaling som hersketeknikk er i bruk (ref. vår statsminister med sine lydige undersåtter). Den forrige statsministeren driver fortsatt med kreative og løgnaktige versjoner av sannheten ved sine retoriske hopp og sprett = kamuflasje-øvelser. Vedkommendes spesialitet var som «hersker» stadig å gi kortest mulig tid til høringsuttalelser; skjebnesvangre for land og folks overlevelse. Den ene like ille som den andre!

   DET ER TID for opprydning og avsettelse av norske myndigheter slik de framstår idag, sjelløse karakterer alt mer vanskelig å forholde seg til. Åleglatte karakterer. Og OBS; deres ødeleggende handlinger treffer også nye generasjoners mulighet til et levelig liv; – i en stadig kaldere del av verden på ALLE områder.

   Svar
 • Støre, Solberg, politikere flest og t.o.m. kronprinsen jobber for verdensregjeringen, og ikke for Norge.
  En riktig saftig, norsk korrupsjonsskandale med mange metastaser inn i næringsliv, «helse», media, rettsvesen, hele maktapparatet blottstilt og de skyldige straffet, det hadde muntret meg opp, men det er vel bare et blekt håp om en ny og verdig ledelse i landet. For de som sitter må grilles på tiltalebenken. Og fjernes. Og erstattes med noen som duger.

  Svar
 • Northern Light.
  9 august 2022 12:59

  «Mens både Tyskland og Frankrike vedtar egne tiltak for å ivareta sine lands interesser på tvers av EUs ønsker. EUs brohoder i Norge sier nå at Acer ikke tillater nasjonale hensyn, derfor «kan de ikke gjøre noe»».
  Det må gå opp for folk at vi ikke har en regjering, som forstås med at de representerer det folk og lands interesser som har valgt dem, vi har en administrasjon som administrerer Norge på vegne av den ikke-folkevalgte eliten i Brussel. Alle partier på Stortinget er infiltrert av den globale storkapitalens folk, det er det samme hvordan partiene settes sammen til en regjering, de politiske beslutningene vil over tid komme global storkapital til gode, og ikke folk og land.

  «EUs brohoder i Stortinget vedtok å gi fra seg råderetten over vannkrafta med simpelt flertall, når Grunnloven forutsetter tre firedelers flertall ved suverenitetsavståelse. Acer-avtalen kan derfor sies opp med alminnelig flertall, og det straks!».

  «Et simpelt stortingsflertall har banket igjennom enhver suverenitetsavståelse gjennom EØS, mindre som uoversiktlige og store, ved å kalle det «lite inngripende», 19 ganger.

  Avgivelsen av suverenitet til EUs energibyrå Acer, er både omfattende og uoversiktlig. Vi vet at denne suverenitetsavståelsen vil få direkte virkning for norske borgere. Det er liten tvil om at Acer vil få enda mer makt i EU, og enda flere EU-regler vil komme på energiområdet. Konsekvensene er uoverskuelige.

  Ved å bruke kniven som kalles lite inngripende, har altså stortingsflertallet spikket av norsk suverenitet som skiver av ei salamipølse. Suverenitetsavgivelsen til Acer må kalles en hel snabb.

  Dermed blir det store spørsmålet: Hvor mange skiver suverenitet kan spikkes av før pølsa er betydelig mindre, og det blir «inngripende»? Hvor stor kan snabben av norsk suverenitet være før det blir «inngripende»?

  Høyesterett kan ikke unngå å vurdere hvor skrankene for «lite inngripende» skal settes.

  Så skriver også Høyesterett i den nevnte betenkningen til Stortinget: «Gjennom stadige myndighetsoverføringer som hver for seg anses som «lite inngripende», kan man til slutt stå overfor en myndighetsoverføring som, om den var blitt presentert under ett, ville ha krevd kvalifisert flertall (…) Høyesterett antar at det må gå en slik grense også ved trinnvise myndighetsoverføringer.» (Side 20 i betenkningen).

  Høyesterett slår altså fast at det finnes ei grense for hvor mange salamiskiver suverenitet som kan spikkes av før det blir grunnlovsstridig å bruke simpelt flertall. Og at det finnes ei grense for «trinnvise myndighetsoverføringer» – som antakelig Acer-vedtaket i Stortinget kan kalles. Vi vet som sagt at EUs energiunion skal styrkes. Det innebærer flere regler, og mer makt til Acer.

  Høyesterett vil altså stille strengere krav når suverenitet avgis til en organisasjon der Norge ikke er medlem. Det skulle jo også bare mangle, med tanke på ordlyden i paragraf 115.

  «Som nevnt (..) kommer spørsmålet i en særstilling dersom myndigheten overføres til en organisasjon der Norge ikke er medlem. Rammene for å anse myndighetsoverføringen for lite inngripende vil da være snevrere enn dersom tilsvarende myndighet var blitt overført til en organisasjon der Norge var medlem, (Side 22 i jernbane-betenkningen)».

  Det er ingen tvil om at Norge ikke er medlem av Acer. Derfor bør Acer-saken gå til Høyesterett».

  Kilde: Nationen, 26.11.2021, Fra artikkelen: Acer-saken må til Høyesterett. Utdrag fra en kommentar av Eva Nordlund.

  Svar
 • Ja, altså NOK et grunnlovsbrudd, N.L. Hvor mange siden 1945?
  Når skal innbyggerne gå ut på gatene, rydde Løvebakken, og si nok er nok! (?)

  «EUs brohoder i Stortinget vedtok å gi fra seg råderetten over vannkrafta med simpelt flertall, når Grunnloven forutsetter tre firedelers flertall ved suverenitetsavståelse. Acer-avtalen kan derfor sies opp med alminnelig flertall, og det straks!».

  Svar
 • Nå går økonomer ut og prøver å fordele skyld for høye strømpriser. Og vi forbrukerne er etter deres mening, medskyldige.

  Enten løper Ola Honningdal Grytten ærend for noen, eller så har han ikke forstått hva dette dreier seg om. Mest sannsynlig det første. De som er skyldige i krisen både næringslivet og forbrukerne står i til langt over hodet er skapt ene og alene av politikerne. Alt annet blir pissprat og bortfotklariner!

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/08/09/195863604/okonomer-gar-imot-stromstotte

  Svar
 • Herregud!
  Politikerne setter opp prisene på strøm, og kaller det ‘inflasjon’; – som igjen brukes til å sette opp rentene. – Så prisene ( og ‘inflasjonen’ ?) stiger enda mer. Selvfølgelig på alle varer.

  ‘ Økt inflasjon gjør det hele ekstra vanskelig. ‘
  nrk.no/urix/slik-loser-de-energikrisen-i-europa-1.16060757

  Vi greier oss bedre uten politikere og penge-økonomer. Media også tydeligvis.
  Vi bør spare; – og feie de ut.
  Lei ut Løvebakken til noe som gjør nytte for seg.

  Svar
 • ‘ – Akkurat nå er energiprisene ekstremt høye, så vi kan forvente at de går noe ned. Men at energiprisen skal gå så langt ned at kraft blir billig, det tror jeg bare at vi skal glemme, sier Olsen i et innlegg tirsdag, ifølge Europower.
  Olsen tror heller ikke at strømprisen vil falle tilbake til et normalnivå på 30–40 øre kilowatten. ‘
  e24.no/naeringsliv/i/1O1w4G/tidligere-sentralbanksjef-mener-tiden-for-lave-stroempriser-er-forbi

  Hvordan skal man få opp produksjonsprisen ( 10 øre pr. kWh) på vannkraftenergi i Norge; – ved å jukse?
  Hvorfor tillater man flere tusen prosent påslag på denne livsnødvendige varen i vinterlandet Norge?
  ( Matvare- produsentene/distributørene ville blitt arrestert.!)
  Hvorfor tillater man ukyndige, løgnaktige/tyvaktige, folk/politikere å administrere dette viktige nasjonale produktet?

  Men det viktigste : HVORFOR er vi så tålmodige med disse pøblene?

  Svar
 • Så får vi se om Norge har et verdig rettsvesen. Grunnloven er så vidt jeg har forstått fortsatt ugyldig og underordnet smittevernloven. Trumfer ikke den grunnloven til juni 2023? Var det sånn det var? Erna har stått for dette i høy grad.
  Å gå til valgurnene med sånne å velge mellom? Som i DDR? Demokratiet i Norge ble avskaffet under erna-regimet. Støre fikk drømmen oppfylt og ble statsminister. Det smarteste han kommer på å si er at det blir harde tider, vi er i krig med fæle putin. Så talentløst.

  Svar
 • Bor ‘samfunnsøkonomer’ og politikere på samme planet?
  Fortell men hvilken, – så jeg ikke flytter dit.

  ‘ De høye strømprisene vil kunne regulere forbruket, men hvis det innføres strømstøtte, vil forbruket øke.’
  tv2.no/nyheter/14998830/

  Så hvis man innfører noen tusen prosent prisøkning på brød, så vil naturlig nok forbruket av brød gå ned. Hvis folk sulter er det deres feil siden de sløser. (?)
  Så hvis politikerne ‘støtter’ med, deler av, de inndratte avgiftene vil forbruket øke.
  Ja.
  Ja?

  Hva politikere og penge-økonomer vet!
  Det er ikke rart innbyggerne blir stående med åpen munn og rister på hodet i ren forundring.
  For en kløkt!
  Det er bra dere har styringa; hva skulle vi gjort uten dere?

  Svar
 • Støre og Erna er og blir globalister. Likeså kronprins og Gro « landsmoderen» (?) de har lurt oss med snikinnmelding i eu. Vi er ikke medlem, men de første til å følge eu ‘ direktiver. Du kan ikke kjøre bil med full gass og samtidig sette på full brems. Kraftbørsen beriker noen få-uten hensyn til felleskapet. Men de oppnår og knekke den såkalte middelklassen. World Economic Forum et ikke folkevalgt organ setter agendaen for eu? Det kalles landsvik. Vi skal utarmes bo i smarte byer, ikke eie noen ting, spise innsekter og motta smuler fra eliten. Bak alt dette ligger det ingen tør å snakke om. Redusering av jordas befolkning. Folket er « usless eaters» unyttige konsumenter-vi er « untermench» «Du må ikke sove!» skrev Arnulf Øverland – vi sov og stemte inn disse landsvikere som lurer oss trill rundt med røde løpere og kontradiktoriske «sannheter».
  De-konspirerer bevisst mot befolkningene. Lover lager de underveis. «Prisen på 1kw til norsk industri og forbruker skal ikke overskride 1kr» står det i loven. Ha ha ikke se på reglenes innhold, men på hvem som er unndratt reglen og loven. Vi-folket er ikke med i «klubben»! I Holland har Rutte og regjeringen bestemt å legge ned halve jordbruket!!!??? (Co2 reduksjon!??)Opprøret er enormt der nede! Norske media er taus!? Hvor lang tid tar det før Ola Donk Pottitt får nisselua av og styrter inn på tinget og river ut disse landsvikerne og stiller dem til ansvar for disse avskylige brotta mot det norske folk!? Vi drepte 80tusen sivile Libyere for å få ødelagt et helt land så «oljegutta» fikk stjålet oljen og gullet.
  Fikk vi noe ut av det? Ikke en kw! «Drep 3/4 av jordas befolkning-slik at konge og eliten kan leve lykkelig til sine dagers ende!» De nye konsentrsjonsleirene er smart byene» Avfolkningen av landsbygda begynte på femtitallet! Når man skal koke mennesker «frvillig» må man legge dem i lunket vann. Så langsom skru opp varmen slik at de sovner. Samtidig krydrer man gryten med litt porno og underholdning, slik at oppmersomheten ikke er for sterk på tempen i vannet. La dem falle søvn før du skrur opp tempen» Vi er problemet! Vi skal utryddes! Vi skal splittes til vi begynner og rive hverandre i filler. Så slipper de herskende og gjøre den skitne jobben selv! Da har de rene hender og er ren under armene og kan meske seg videre i sin rikdom på stjålet gods og gull med god samvittighet! «Det var ikke vi som gjorde det-de gjorde det selv!» Psykopater er uhelbredelige. De finner veien til makta rimelig fort. De blir broilet fram til posisjoner. Ingen empati-ingen anger-ingen medfølelse!! Eier du disse egenskaper er du en taper i deres øyne!

  Svar
 • Spetalen om strømkrisa: – Kapitalismen fungerer ikke
  https://borsen.dagbladet.no/nyheter/kapitalismen-fungerer-ikke/76850301

  «Vi må umiddelbart innføre makspris på strøm, kombinert streng regulering av når det er lov til å selge strøm ut av landet. Strømeksport skal bare kunne skje når fyllingsgraden i vannmagasinene sikrer norsk forbruk over en lengre periode. På denne måten tar vi tilbake kontrollen, sier Spetalen til Børsen.»

  Svar
  • Fra artikkelen, Reply:

   ‘ Det norske industrieventyret og den norske velferdsstaten bygger historisk sett på tilgang til billig strøm, nedfelt i konsesjonslovene for over 100 år siden. Oljeeventyret i nyere tid bygger på de samme prinsippene, nemlig statlig eierskap og kontroll. Men eksportkablene og det frie strømmarkedet bryter med disse prinsippene. Og det er kjernen i problemet, framholder Spetalen.
   Og vi må få kontroll på lønninger og bonuser i titallsmillionklassen til sjefene i Statkraft og Statnett. Det går ganske enkelt ikke an at de skal håve inn på fellesskapets midler på den måten,…
   Spetalen understreker ytterligere to poeng som han mener underbygger argumentene hans:

   – For det første er det verken Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum som eier strømmen. Strømmen eies av deg og meg. Det er vi som bor i Norge som eier strømmen. Sånn sett betyr strømeksporten og utenlandskablene at vi plyndres for billig energi. Men dette er altså vår strøm, sier han.
   Spetalen mener på sin side at strømregningene faktisk er en enda større belastning enn beløpet som framkommer på fakturaen.
   – Folk må være klar over at de skyhøye strømregninger egentlig er dobbelt så dyre som beløpet du betaler inn. Når du får strømregning på 20 000 kroner, koster den egentlig 40 000 kroner, fordi det er dette beløpet du må tjene inn før halvpartene trekkes skatt og du deretter kan betale strømregning for resten. Strømregninga er altså en allerede beskattet regning, poengterer Spetalen.

   Svar
 • You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs online. Im going to recommend this website!

  Svar
 • begrepet ‘DEMOKRATI’ handler om noe som ikke uoppfordret kommer rekende på ei fjøl, i dette
  ligger det faktum at ignorante, naive og følelsesmessig reaktive mennesker er enkle å manipulere og kontrollere . . .

  Konklusjon: Et folk får de politiske representanter de til enhver tid så iNDERLIG fortjener – ved hver eneste korsvei!

  [Et slikt ‘folk’ kan i ytterste konsekvens bli sittende med politiske representanter som uten ANTYDNING til skam – vil finne det på sin plass å gi sin støtte til andre lands regimer med eks.vis Nazistisk tilsnitt! . . .]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vil noe kreve noe slikt i Norge?

Krav om granskning i Tyskland av sprengningen av gassrørledningen.

Forrige innlegg

Moon of Alabama.

Sprengningshistorien av North Stream holder vann med noen få justeringer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.