POSTED IN Europa, Olje-Energi

Strømprisene skal opp for det grønne skiftet.

God natt, Europa!

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

EU planlegger fortsatt enorm økning i strømprisen

Av Jan Herdal

Det er flere årsaker til den galopperende strømprisen i Europa. Den viktigste nevnes knapt nok. EUs karbonkvotepris er økt fra 200 kroner for «utslipp» av et tonn CO2 for et par år siden, til nesten 1000 kroner i dag. Det vil si en femdobling. Målet er ytterligere dobling innen 2030.

Omsatt til strømpris betyr det følgende: Brunkullfyrte kraftverk i Europa betaler nå 90 øre pr. kilowattime i karbonavgift. Svartkullfyrte kraftverk betaler 70 øre, mens gasskraftverk betaler ca. 40 øre pr. KWh. Gang med to, og du har kvoteprisen i 2030.

Det er ikke så mange år siden den rene strømprisen, eks. avgifter, på kraftbørsen i Europa lå rundt 40-50 øre. I Norge er produksjonskostnaden for vannkraft i 2022 av staten anslått til 11-12 øre.

Prisen på de såkalte karbonkvotene er politisk styrt av EU, ved at antallet kvoter i «markedet» reduseres gradvis. Målet er en dobling av kvoteprisen til 2000 kroner innen 2030. Norske politikere har allerede bøyet seg i støvet for dette.

Det er lett å se hva dette vil bety for strømprisen – som absurd nok importeres til Norge via eksportkablene. Innen 2030 vil de kullkraftverk som fortsatt fins, bare for karbonkvotene betale fire ganger strømprisen for et par år siden.

waterfalls under cloudy sky
I Nord-Europa (Tyskland, Danmark, Benelux, Frankrike, Polen) finnes ikke fjell. Derfor har de heller ikke vannkraft.

Oppå dette kommer stigende kull- og gasspriser. I Tyskland har total pris til forbruker, inkludert avgifter, hittil i år økt til ca. 4 kroner pr. kilowattime etter dagens kurs, 7-8 prosent opp fra fjorårets gjennomsnitt. Hovedårsak er sterk økning i energiprisene, særlig gass. 

Begrunnelsen for det vanvittige avgiftsregimet er en udokumentert tese om at menneskeskapt CO2 fører til fatal global oppvarming. Avgiftsøkningen trengs for at de såkalt bærekraftige og grønne alternativene skal bli (sic) konkurransedyktige. Dette er klimapolitikk og grønt skifte i praksis. 

Dermed sier det også noe om den reelle prisen på vind- og solkraft.

Målkonflikten er mildt sagt absurd. Her fables det om en gigantisk elektrifisering, samtidig som strømmen blir så dyr at ingen har råd til å bruke den. Det er planlagt fattigdom for folk flest. Og ingen industriproduksjon kan overleve i en global konkurranse med slike strømpriser.

Fristende å avslutte med et god natt, Europa. Men denne natta blir alt annet enn god.

Forsidebilde: Mahdi Bafande

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  21 februar 2022 19:02

  «Og ingen industriproduksjon kan overleve i en global konkurranse med slike strømpriser».

  Det er grunn til å tro at det er det som er strategien til den globale storkapitalen som står bak. De vil erobre Europas industri med høye kraftpriser og styrt tilgang på energi som våpen. De vil at kraftkrevende industri i Europa skal gå konkurs, også det som er igjen av statseid industri, og når alt er på billigsalg kjøper de opp alt de ønsker.

  Etter en tid vil de sette kraftverk av forskjellig slag i drift igjen, som atomkraft, gass og kullkraftverk etter de har blitt oppgraderte med HELE teknologi, så de kan godkjennes av miljøbevegelsene som storkapitalen styrer. Så kan storkapitalens presse og media presentere dem som som miljøvennlige.

  Kontroll over energiforsyningen er avgjørende for at den globale storkapitalen skal få styre landene som de vil, og med ACER har de kontrollen. Skal Norge få tilbake råderetten over vannkraften, må vi ut av ACER, og for å få til det må de globalistiske politikerne ut av Stortinget, og vi må få inn politikere som representerer folk og lands interesser.

  Det er ingen kraftkrise i Norge, vannkraftverkene produserer mer enn nok for industri og husholdninger. Trenger vi mer så kan de oppgraderes til å gi 22-30 TWh mer ifølge forskning fra NTNU. Utenlands-kablene må koples i fra, energiliberaliseringsloven må oppheves, hjemfallsretten vernes, og det må pålegges at vannkraften produseres til selvkost som før -90. For rimelig strøm er avgjørende for å ha industri, næringsliv og jordbruk i Norge, og for at det skal bo folk i hele vårt langstrakte land under polarsirkelen.

  Det kan bare politikere med folket bak seg som setter nasjonen først gjøre. Folk kan ikke bare sitte og vente på at noen skal komme og gjøre det for dem, folk må sette seg inn i sine demokratiske rettigheter og det politiske systemet, slik at de kan avsette dem regimet vi har i dag som bare er en administrasjon for den globale storkapitalen den tjener. Det holder ikke med å stemme hvert fjerde år, politikere må hele tiden passes på av folket skal de skal gjøre folkets vilje, hvis ikke vil landets ressurser skal gå tapt til globale kapitalkrefter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan oppstod pandemien?

Den var nøye og i lang tid planlagt og sluppet fra laboratoriet i Wuhan?

Forrige innlegg

Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og koronapass.

Her er et eksempel på høringssvar.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.