POSTED IN Storbritannia, Økonomi

Strømprisen i Storbritannia:

Nå sliter millioner briter mens landet ledes av en milliardær.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

To millionar britiske hushaldningar koplar ut kjøleskapa sine fordi straumen er so dyr

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Det er ikkje berre folket i det tidlegare demokratiet Noreg som slit med høge straumprisar. Òg i Storbritannia ser dyr straum ut til å vere eit stort problem for dei med låg inntekt. Ein studie utført av Joseph Rowntree Foundation (JRF) avdekkjer at rundt to millionar fattige hushaldningar i øyriket slår av kjøleskapa og frysarane sine i eit desperat forsøk på å spare straum. Dette er det Natural News som melder. Dei skriv (mi omsetjing):

«Den uavhengige organisasjonen for sosial endring ‘som arbeider for å løyse britisk fattigdom’ sa i oktober at ein fjerdedel, eller 2,8 millionar, av hushaldningar med låg inntekt hadde sete seg sjølve i gjeld for å betale for mat, ein tredjedel hadde selt eigendelar for å få pengar, og ein av seks hadde brukt sokalla offentlege ‘varmestover’. I tillegg måtte fire av fem hushaldningar med universal credit [økonomisk støtte frå staten; oms.an.] greie seg utan mat, skru av varme og ikkje erstatte utslitne kle. Nesten ein million hushaldningar sa at dei sidan mai månad måtte kople frå kjøleskap eller frysar for fyrste gong.

Den britiske statsministeren er milliardær. Han vet ingenting om hva det betyr å slite økonomisk.

‘Millionar av familiar kopar frå kjøleskap og frysarar i dette nyaste kapittelet i ei lang historie av prøvelsar,’ er Peter Matejic, sjefsanalytikar i JRF, sitert på å seie. ‘Folk risikerer å bli sjuke av å ete utgått mat og gå utan sunn, fersk mat. Dette risikerer varig helseskade på millionar.’ Han sa òg at biletet ikkje blir betre for fattige familiar sjølv når inflasjonen byrjar å søkkje. ‘For mange tek opp lån for å betale for mat, dei sel eigendelane sine og bruker varmestover for å prøve å halde det gåande,’ sa han.»

Veldedige organisasjonar bekymrar seg over at ministrar ser ut til å ha intensjon om å redusere finansiell hjelp til familiar med låg inntekt; dei har tenkt å fryse verdien av trygdeytingar for dei i arbeidsfør alder frå og med neste april, noko som vil føre til at ni millionar hushaldningar i snitt går glipp av 460 pund (6200 kroner) kvar i støtte. Dermed vil familiar som allereie tener lite, få det endå verre. Sjølv om regjeringa hadde øyremerkt 12 milliardar pund til støtte for fattige, har 7,3 millionar hushaldningar gått utan mat og andre livsnaudsynte varer dei siste seks månadene.

Meir enn 4000 hushaldningar vart undersøkt i studien til JRF. Dei som mottek statleg støtte er for det meste svarte, asiatiske og av blanda etnisitet, i tillegg til familiar med ein ufør medlem og familiar med barn.

Ein talsperson i Department for Work and Pensions (arbeids- og pensjonsdepartementet) seier at støttepakken på 94 milliardar pund har gjeve vesentleg finansiell støtte til millionar av hushaldningar. Den statlege støtta vart auka med 10,1% tidlegare i 2023, og det skal i tillegg investerast 3,5 milliardar pund for å hjelpe tusenvis med å finne lønt arbeid, noko talspersonen seier er den beste måten å sikre deira finansielle tryggleik på lang sikt.

Og i mellomtida sit fattige, britiske familiar med avslåtte kjøpeskap. Tragisk nok speler det ikkje so stor rolle om kjøleskapa er av dersom det ikkje er mat i dei.

Og stoda i Noreg? Ikkje nemneverdig betre, sjølv om dei fleste norske kjøleskap og frysarar førebels er på.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Jeg tror dette er resultatet av en hodeløs innvandring til Storbritannia.
  Ikke fullt så ille i Norge da, enn så lenge. her strømmer ut det gass og olje og strøm til EU og UK, uten at det kommer nordmenn til gode.

  Svar
  • wasan Totland
   27 november 2023 11:41

   Ikke fullt så ille i Norge, sier du? Da den store innvandringen til Sverige pågikk i 2015 og utover lå den på 0,12. Her var den 0,13. Nå er det byer med folk som kommer hvert år. Over 100 000 med familiegjenforening.

   Svar
 • Northern Light.
  27 november 2023 18:00

  Helt siden EU ble opprettet, har de fattige blitt fattigere, og de rike rikere, nesten år for år. Så er også EU et globalistisk prosjekt, og globalisme akkumulerer all velstand hos en økonomisk elite. Det er arbeider-og middelklassen som snart betaler all skatt og avgifter, mens storkapitalen politikere gradvis letter skatten for selskaper og de rike. Prosessen med overføring av velstanden fra arbeider-og middelklasen til overklassen går med litt forskjellig hastighet i EU-landene, den tidligere Rothscild bankieren Macron vil at de rike ikke skal betale skatt i det hele tatt.

  Det er det samme i alle EU-land, det er nå først i de senere årene, akselerert av covid, at forskjellen snart er som på Victoria-tiden, om det snart ikke er enda verre. Regjeringene er folkevalgte, men kun ut fra et utvalg politikere som alle sammen er storkapitalens politkere. I England som her, det er det samme hvordan regjeringen settes sammen av politiske partier som folk kan velge mellom, (eller som hovedstrømpresse og media, også eiet av storkapitalen, lar velgerene vite finnes), så vil de politiske beslutningene komme overklassen, Sunaks klasse, tilgode.

  Strømprisene i England som nå er over smertegrensen for lavere samfunnssklasser, er et resultat at politske beslutninger, der som her i Norge. England (politikerne) har lagt ned mye av sin energiproduksjon, har samtykket til sanksjonene mot Russland som har gjort gassen dyrere, de har gjort drivstoff dyrere, og krigen mot landbruket gjør maten dyrere.

  Krigen mot arbeider-og middelklassen som den økonomiske eliten utkjemper med sine politikere har pågått i mange tiår, men nå ser vi fattigdom som under tredveårene utbrer seg. Det mangler ikke penger, men storkapitalen politikere vil ikke bruke dem på befolkningene, de sender dem ut av landene til kapitalkreftene, hvor de hvitvaskes i finanskapitalens prosjekter, som covid, klima, grønn energi, Ukraina og «forsvar». Som Warren Buffet, mangemilliardær som investerer for Gates, sa:» Det pågår en klassekrig», og vår klasse vinner». Enda raskere når de insetter en av sine egne som statsminister.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nye argumenter for dyr og miljøbelastende havvind:

Sysselsetting.

Forrige innlegg

Noen manipulerer kraftmarkedet.

Er det bare markedet som bestemmer strømprisene?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.