POSTED IN EU, Olje-Energi

Strømaksjonen

Regjeringas påstander tilbakevist

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra politikus.no
Tekst og foto: Red. for Politikus
Ove Bengt Berg

DSC_0021

Industriaksjonen med støtte av mange fagforeninger, gruppa Motvind som er imot vindmøllene og Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde i går en markering foran Stortinget. Noen stilte seg opp Løvebakken med parolene vent mot vinduene i Stortingssalen, se framheva bilde øverst. Plassen foran Stortinget var godt oppfylt trass i at markeringa begynte i løpet av arbeidstida. Det var mange talere som sa mye fornuftig og som gir et godt utgangspunkt for å mobilisere sterk nok motstand til å tvinge høyrealliansen med Ap/H til å prioritere dem som har valgt dem.

To påstander blei tilbakevist i går:

Å skylde på krigen og Putin møtt med buing
Hovedargumentet til det overveldende stortingsflertallet og redaktørene i Norge, er at problemet oppstod med krigen i Ukraina, personifisert av Russlands president Vladimir Putin. Egne politiske vedtak forsøker de å framstille som om de ikke finnes. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Geir Pollestad, forsøkte seg med Putin-argumentet og blei avbrutt av unison buing, flere ganger, da Pollestad ikke ville gi seg med å gi Putin skylda for norske politiske vedtak. Mange talere viste til at tømming av magasinene begynte lenge før krigen 24.02.2022, og at de høye strømprisene alt var diskutert i Stortinget høsten 2021.

Maks pris på 33 øre 2010-2020 gikk helt greit
Rødts leder Bjørnar Moxnes tok for seg en annen myte, nemlig at en makspris ville føre til et enormt strømforbruk som vil gi oss knapphet på strøm. Moxnes viste til at gjennomsnittsprisen for 1 kWt mellom 2010 og 2020 var 33 øre, mindre enn det Rødt foreslår. Da var det ingen som noen gang nevnt at strømprisen var så lav at det måtte rasjonering til, viste han til. Frp foreslår makspris på 50 øre.

DSC_0054

Ellers viste flere til nødvendigheten av lav strømpris for næringsliv og velferden vår i vårt kalde land. Og hvor forutseende og nasjonalt innstilte vår forfedre var i begynnelsen av forrige århundre som sikra det som nå er skusla bort. Og at vindmøllene ødelegger naturen vår og hvor bortkasta elektrifisering av sokkelen er. 

I Klassekampen i dag prøver LO-leder Peggy Hessen Følsvik å brunsverte aksjonen i går, som blant andre hadde tidligere forbundsleder Jan Davidsen som taler. Følsviks argument var at Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm» støtta aksjonen fordi advokat Olav Sylte skal være Frp-medlem. FB-gruppa har 620 000 medlemmer og er Nordens største. Det er skuffende feigt fra den nåværende LO-lederen å forsvare de høye strømprisene og den politikken som gir disse prisene med sånne brunskvettende argumenter. To tidligere LO-ledere står det bedre til med. Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen er imot dagens priser. Flåthen har uttalt at vi må få slutt på galskapen. Det er en presis uttalelse.

DSC_0023

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Det kan se ut som målsettingen til Erna Solberg sin Høyreregjering og Jonas Gahr Støre sin høyreregjering er akkurat den samme: Avvikle velferdsstaten, rane folket for det som er folkets, avvikle nasjonalstaten ved å flytte suverenitet til EU der vi ikke er medlem, selge ut arvesølvet til andre som kan gjøre mer profitt på det. Kort sagt: Politikerne (hele bunten) har null tillit og lyger så det renner av dem. Men anstendighet til å innrømme det i ettertid har de heller ikke.

  Svar
 • «FB-gruppa har 620 000 medlemmer og er Nordens største».

  Imponerende.

  Og når arrogante maktkåte politikerne i sine posisjoner nekter å lytte, da er vi godt på overtid med tanke på å bytte dem ut med voksne vettuge folk som er villige til å kjempe for folk og fedreland.

  De som bekler posisjonene i dag, har sviktet sine velgere fullstendig og det må bli et opprør mot maktmisbruken. Med 620 000 medlemmer så må noen fortelle dem at disse representerer flertallet. Politikerne evner ikke å fatte virkeligheten i situasjonen de har brakt sine velgere i, de sitter bare og skylder på hverandre og ikke minst på Putin. Derfor må noen fortelle dem hva som skjer blant de som (lot seg påvirke av valgflesket og fagre løfter) og viste dem tillit ved forrige valg.

  Husk hvem som lager problemer for oss neste gang. Ingen av dem er verdt å stemme på. De oppfører seg som om det er en familiebedrift. Når en ser hvordan de fordeler vervene seg imellom, er det helt klart et tydelig eksempel på nepotisme.

  (Nepotisme, betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser. Praksisen anses i moderne tid som en form for korrupsjon).

  Svar
  • Så du mener at når 620.000 gjør noe, da må politikerne lytte ? Viser til statistikk på Brreg der det fremgår at 1,3 millioner har reservert seg mot direkte reklame i posten, 2,3 millioner har reservert seg mot telefonsalg, og 2 millioner har reservert seg for reklame fra frivillige organisasjoner.

   Men våre politikere evner ikke å se poenget i å endre regelverket fra «reservering» til «krav om forhåndssamtykke» for adressert og uadressert reklame eller for telefonsalg. Hvorfor de ikke vil det? Av den enkle grunn at de er gjennomkorrupt og har venner og tidligere kolleger i «næringene» som lever av å plage folk. At krav om forhåndssamtykke er etisk bedre løsning og bra for klimaet gir de faen i.

   Politikernes oppfølging av deltakelsen i «Vi som krever billigere strøm» og reservasjonsstatistikken viser at de ikke er interessert i demokrati i det hele tatt. Uansett hvor mange som engasjerer seg. De representerer ikke lenger folket som har valgt dem inn, de representerer bare sine egne syke interesser. Sorry.

   Svar
   • Er enig med deg Reidar Kaarbø. Har selv reservert meg mot uadressert pos og det driter de i. Postkassen min er på det jevne full av «dritt» fra posevesenet og de som kjører rundt med reklamemateriell om natten mens vi sover «trygt» . Det til tross for at jeg høflig har meddelt dem med pålimt påskrift på postkassen: Nei takk til uadressert post. Vurderer nå å gjøre det samme mot dem, returnere all reklamen i noen av de røde postkassene. Når postmannen/kvinnen, (samma faen hva andre måtte mene, her er bare to kjønn) tømmer de røde kassene, så setter de en postsekk inn i et spor under kassen og åpner en luke slik at all post faller rett ned i sekken – resultat er at de må begynne å sortere ut dritten de har levert til meg – som jeg har reservert meg mot å motta.

    Har i tillegg reservert meg mot elektronisk kommunikasjon – det driter de også i. (er nemlig ikke alle som har internettforbindelse som fungere optimalt til enhver tid. Derfor.

    Hva telefonsalg angår, så er de «dumme nok» til å presentere seg og spørre etter «navnet mitt» … et øyeblikk svarer jeg, skal se om jeg finner ham, legger telefonen fra meg og finner på noe annet. (tro meg, de blir lei av å vente etter hvert) Etterpå så legges de til i telefonens svarteliste.

    620 k representerer en stor del av folket – de representerer faktisk flertallet – likevel så er de arrogante nok til å rett og slett drite i oss! DET MÅ VI ALDRI GLEMME!!!

   • Utover det, hva reklame angår, kan jeg anbefale boken av: Shoshana Zuboff: Overvåkningskapitalismen tidsalder. Der er svært mørke skyer i horisonten …

 • Strømeksport: Netto-eksport av strøm fra Norge de siste 12 måneder utgjør 14 TWh (Norge har altså ikke strømmangel, men har derimot en strømpriskrise)
  Brutto-eksport av strøm utgjør 26 TWh mens brutto-import utgjør 12 TWh for de siste 12 mnd
  (og 26-12=14)
  Summen av brutto og netto strømoverføringer utgjør: 38 TWh (26+12=38).
  Kapasiteten i utenlandskablene og -linjene ligger samlet på rundt 58 TWh pr år,
  ledig overføringskapasitet er altså 20 TWh.
  Hvis Norge hadde hatt en strøm-eksportert som hadde vært 20 TWh høyere enn dagens, så ville effekten av utenlandskablene ha blitt nullet ut og strømprisen i Norge ville dermed ha blitt (mye) lavere.
  Men noe slikt økt strømeksport er ikke enkelt å få til (er vel tilnærmet umulig nå som strømforbruket til alt mulig annet skal økes).

  Bruken av landstrøm på sokkelen vil om noen år kunne ligge på rundt 23 TWh, denne strømmen brukes til å pumpe norsk olje og gass til Europa.
  Dette utgjør omtrent det samme som 2 utenlandskabler (men hvor all strømmen kun «eksporteres»).
  Oljebransjen har med dagens gass/olje-priser en enorm betalingsevne når det gjelder bruk av strøm til pumping. Tipper bransjen vil tåle en strømpris på 10, 20, 30 og 40 kroner pr KWh.
  Og spørsmålet er hva dette vil bety for strømprisen i Norge fremover.

  Skulle strømprisen i Norge feks bli 10-20 kr pr KWh, så vil det gjøre at Norge vil importere strøm over alle kabler og linjer fra våre europeisk naboland. Dette for at Norge feks skal kunne klare å pumpe olje og gass til de samme landene. Mangler Norge strøm til slik pumping vil det skape en energi-katastrofe i disse land når det gjelder mangel på gass og olje.

  Svar
  • Jeg er usikker på om tallet for kapasitet i kabler og linjer er riktig (58 TWh).
   Kapasiteten ligger på ca 9.000 MW hvilket utgjør nærmere 78 TWh enn 58 TWh.

   Svar
 • Den rabiate og fanatiske naturødeleggeren Terje Aasland, olje- og energiminister i norge, jobber på spreng for å få bygget mange flere «vindmøller» (vindturbinder) særlig på land.
  Samtidig innrømmer han at alle er mot at det bygges nye «vindmøller». Når alle, i følge ham selv mener det, hvordan kan han jobbe på spreng for det motsatte. Hvordan definerer han ordet «demokrati»?

  Svar
 • » nemlig at en makspris ville føre til et enormt strømforbruk som vil gi oss knapphet på strøm.»

  Hvor mye strøm produseres det i norske vannkraftanlegg?
  Hvor mange husstander er det i Norge? Hvor mange kWh eier altså hver husstand. Hva er knapphet?
  Vil lav strømpris, der innbyggerne betaler kostpris og 50% fortjeneste, dvs. 15 øre pr. kWh, føre til at folk fyrer med åpne vinduer? ( – og altså uten subsidier/støtte’. )
  Har politikerne så liten tro på innbyggernes vurderingsevne, så burde politikerne vel heller ikke tiltro de å stemme ved valg.
  Hvis tiltroen til egne velgere er så liten så kunne en jo, som et alternativ, la innbyggerne få sin del ( 20 000 kWh pr. år og husstand?) Og betale vindkraft-kraftpris på det som oversteg.

  Nå er strømprisen blitt parti-politikk og pris-forslag uten rot i praktisk virkelighet.

  Svar
 • Alt dette er resultat av hva folk har stemt inn ved valg. Folk må gjennomskue kjeltringene. Støre, Solberg, Bart Eide, Natosjefen med flere

  Svar
 • ‘ Utgiftsveksten rammer hardest de som har lave og middels inntekter, men det er også utgiftsvekst for de som driver et sykehus eller en kommune. Det er utgiftsvekst for all mulig virksomhet, sier Vedum.
  – Hvis man ikke ser på utgiftssiden, kan de tallene isolert sett gi et veldig feil bilde av hvordan situasjonen er i Norge nå, legger han til. ‘
  nrk.no/norge/nytt-anslag_-staten-haver-vel-70-milliarder-ekstra-pa-strom-i-ar-1.16112738

  Altså .
  Når statsadministrasjonen setter opp avgiftene på strøm blir oppvarmingen av de offentlige byggene OGSÅ dyrere. Selvfølgelig, Vedum.
  Og så kalles disse økte prisene ‘ inflasjon’ , etter en tid. 😉
  Så ‘må’ rentene settes opp, visstnok for at innbyggernes pengebruk skal reduseres. 😉

  Så blir utgiftene til offentlige virksomheter dyrere , i tillegg til økt strømpris selvfølgelig.
  Så kommer herr ‘finansminister’ Vedum og sier sikkert :
  *De økte rentene rammer hardest de som har lave og middels inntekter, men det er også utgiftsvekst for de som driver et sykehus eller en kommune. Det er utgiftsvekst for all mulig virksomhet, sier Vedum. * 😉

  Spørsmål til herr ‘finansminister’ Vedum :
  Hvem betaler de økte private OG offentlige utgiftene, både i butikk og over skatteseddelen?

  Hvor mye mer privat og offentlig velferd får vi av denne pris-skruen?
  Hvor mye velferds-reduserende uro og frykt?
  Hvor mange bortkastede arbeidskrefter i merkantilisme og byråkrati for å beregne ‘støtte’ til de som må stå med lua i handa?

  Svar
 • Hva får ‘felleskapet’ fra strømprodusentene?
  Jo, nødvendig strøm. Til f.eks. oppvarming
  Hva får ‘fellesskapet’ fra mat/fiske-produsentene?
  Jo nødvendig mat. Uten mat-produsentene mindre mat.
  Hva får ‘fellesskapet’ fra Ap/Sp, tro? De er jo ikke en produsent av noe som helst, – bare en utgift.
  Jo avgifter, – som gjør at mat og strøm blir dyrere for innbyggerne.

  ‘Nå er det på tide at fellesskapet får tilbake mer av verdiene som skapes.
  I Europa er det kritisk mangel på gass; her hjemme merker vi det gjennom ekstreme strømpriser.’
  nrk.no/ytring/overskuddene-fra-naturressursene-skal-fordeles-bedre-1.16119595

  Her i Norge ‘merker vi det gjennom ekstreme strømpriser’. Jassågitt. 😉
  Frekke Faan. Produksjonsprisen på strøm er den samme. – Og har ingenting med hverken gasspriser eller Ukraina å gjøre.
  Hva produserer den politiske ‘administrasjonen’ for ‘fellesskapet’?
  Jo, EKSTREME strøm- AVGIFTER gir selvfølgelig ekstreme strømpriser til ‘fellesskapet’

  —————————————

  Altså en regjerings-regissert krise. ( Galskapsavgifter på strøm og galskapsavgifter/renter på byttemidlene våre ) er altså årsak til at løfter ikke kan innfris. 😉
  Løftene er ? Høiere avgifter så innbyggerne ikke kan greie seg uten pappa stat?

  ‘ Regjeringen har gitt beskjed om at en rekke løfter ikke kan innfris neste år på grunn av krisen vi står i. ‘
  vg.no/nyheter/meninger/i/Ll1V1R/lakseskatten-er-ikke-et-ran

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Opptrapping av krigen:

Russland kunngjør delvis mobilisering.

Forrige innlegg

Vi står foran flere valg, hva velger vi?

New World Order 2030 nærmer seg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.