POSTED IN Norge

Stridsvogner til Finnmark

Av økonomiske og politiske grunner — ikke militære

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Nåværende forsvarssjef,  forgjengeren hans og flere andre militærledere og forsvarseksperter er imot innkjøp av stridsvogner som et viktig forsvarsvåpen i Finnmark. Disse mener at det ikke er å forberede seg til hvordan Russland vil angripe Norge, og noen mener det er nok et eksempel på å forberede seg på en krig som var, ikke en krig som kan komme.
Viktigere er at innkjøpet er en vennlig gest til Tyskland som skal være med på å forsvare oljeinstallasjonene våre, og som et bidrag til økonomisk virksomhet med produksjon av deler til vognene.
At stridsvognene er dyre, er imidlertid ikke noe argument. Vi bruker like mye på å betale bilister for å kjøpe elbil på ett år som innkjøpet av det de 54 stridsvognene koster over flere år. 

Hvis Russland angriper Finnmark, …
De aller fleste i Norge er opptatt av at det er like før Russland angriper Norge. Det var også regjeringa før 1940, all oppmerksomhet var vendt mot det de påstod var et kommende angrep fra Sovjet. Så var det Tyskland, som nesten alle i forsvarsledelsen så opp til, som angrep. En viktig erfaring er at det som regel er ens nærmeste mektige allierte og beskytter som angriper den svake for å sikre seg et bytte. Det er derfor ikke utenkelig at USA bruker basene sine i Norge for egne behov uten å bry seg om norske interesser. Men gitt at det er Russland som angriper, og det er det alt militært forsvar i Norge er innretta på, hva er da det beste forsvaret? Hører stridsvognene da med i forsvaret av Finnmark og Troms?

Russland trenger ikke bakkestyrker for å kontrollere Finnmark
Langtrekkende missiler, helikoptere og droner utmanøvrer Leopardene

nrk.no gjengir 21.07.2020 analysen til forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen. Hun har i sin forskning kommet fram til at russerne vil kunne skaffe seg kontroll over Finnmark uten å gå inn med bakkestyrker. nrk.no siterer henne:

I dag har russiske våpensystemer en rekkevidde som gjør at de dekker hele Finnmark. Dermed kan Russland, uten bruk av bakkestyrker, kontrollere luftrommet over Finnmark og samtidig ødelegge kritisk infrastruktur som flyplasser, kaianlegg og radarer. På den måten kan ikke Finnmark lenger brukes av vestlige allierte, og Russland har fått buffersonen de trenger for å trygge sin kjernefysiske annenslagsevne i nord, sier Kvam.

Stridsvogner mot et sånt russisk angrep er alt fra meningsløst til latterlig.

Stridsvogner, dieseldrevne sinker — meningsløst
Farta på stridsvogner på flat mark er ikke mer enn 70 km/t. Det betyr at de kjører bare litt fortere enn syklister i verdenseliten. I fjell og skog kan de heller ikke konkurrere med luftvåpen.
Sverre Diesen er tidligere forsvarssjef og tidligere sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Til nrk.no sa han 26.01.2023:

– Jeg mener det er helt meningsløst av Norge å anskaffe stridsvogner i det hele tatt. Det norske forsvarsproblemet består i å skape og vedlikeholde en stridssituasjon i Finnmark som utløser allierte forsterkninger ved et russisk angrep. – Det lar seg ikke løse ved å skulle holde store deler av fylket med en liten mekanisert brigade i 30–40 dager eller mer mot en angriper som både har større styrker og høyere mobilitet enn oss. Det er det som påpekt av FFI ingen realisme i, det problemet krever en fundamentalt annen konseptuell tilnærming.

Nato går bort fra stridsvogner
Kan ikke vente på sneglene, stridsvognene

Forsvarsdebattanten John Berg skriver i et innlegg i Nettavisen 02.12.2022:

Leopard 2A4. På øving i Sverige i 2019.
Foto: Ole-Sverre Haugli/ Forsvaret.

Det Diesen har gjort, er å fange opp den fremtidsrettede utviklingen som nå sprer seg i Nato, og omsette den til norske forhold.
Nato girer nå om til at fremtidig strid ikke bare gjør stridsvogner kritisk sårbare, fremtidig strid vil foregå med så høy mobilitet og i så høyt tempo at stridsvogner sjelden eller aldri vil være der avgjørelsen faller. Det blir omtrent som da kjøretøyer erstattet hest og kjerre. Dette gjelder spesielt i nordnorsk geografi.
Stridsvogner vil ikke kunne hindre at landsdelen beskytes i krig. Det vil imidlertid langtrekkende presisjonsild, som vil kunne beskyte oppdukkende mål hvor som helst i løpet av like mange minutter som stridsvogner vil bruke døgn på å nå fram; hvis de da ikke blir stående fast eller blir smadret på veien. I beste fall vil stridsvognene være der nå avgjørelsen for lengst er falt; og Norge har tapt.

Virkelighetsforståelsen som nå griper om seg i Nato, avslører nye stridsvogner som ny teknologi proppet inn i et foreldet konsept. HIMARS, Javelin og andre moderne systemer smadrer stridsvogner. De er ny teknologi i fremtidens konsept.

De miljøvennlige krigsentusiastene
godtar dieseldrevne stridsvogner — ikke batteridrevne
Det er interessant at miljøentusiastene ikke har krevd batteridrevne stridsvogner. Krig må da også føres på en miljøvennlig måte? Hvorfor har ikke klima- og miljøminister Espen Barth Eide krevd batteridrevne stridsvogner? Batteridrevne stridsvogner må da være svært effektive i bratte fjellsider i tjue kuldegrader, særlig når all oljeproduksjon er kutta ut?

Framheva bilde:
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Kun penger og politikk. Militært sett er stridsvogner i Finnmark ren inkompetanse. Slikt materiell overlever ikke første angrepsbølge. Finnmark kan ikke forsvares med ressursene Norge har. Er det ingen som ser hva som skjer i Ukraina? I dag kan enveisdroner med lang rekkevidde slå til mot stridsvogner over hele Troms og Finnmark.

  Eneste måten å forsvare Finnmark på er å opptre som gode naboer til Russland og respektere dem som global makt som har sine egne behov. Det som vil styrke vårt forsvar mest er å forlate NATO å erstatte det med en nordisk forsvarsallianse. I allianse med Finland og Sverige vil vår samlede militærmakt i Finnmark og Nordkalotten være mer enn sterk nok til at russerne ikke vil forsøke seg på eventyr. Prisen vil ikke stå i forhold til gevisten. Men den absolutt farligste aktøren er amerikanerne og deres baser i nord. Disse er ikke her for å forsvare Norge, men for å være spydspiss mot Russland.

  Disse er livsfarlige og kan dra Norge og norden inn i en lrig med Russland, uansett hva Norge eller norden måtte mene. Disse må ut av landet og deres infrastruktur overtas nasjonalt eller fjernes.

  Svar
 • Hans K Johnsen
  6 februar 2023 11:09

  Den generøse Churchill tilbød Russland isfrie havner i Finnmark som en gest og takk for innsatsen i andre verdenskrig.
  Russerne hadde da allerede jaget tyskerne ut av Finnmark og kunne bare blitt værende. Men de takket nei og trakk ut styrkene.
  Hvorfor skulle de ville okkupere Finnmark nå – etter århundrer med fredelig handel og sameksistens mellom de menneskene som bor på hver sin side av grensen?
  Det er amerikanske baser som er problemet. De er ment å utvide krigsarenaen og overstrekke det russiske forsvaret på bekostning av norge og nordmenn. Metoden er utprøvd mange ganger og praktiseres for tiden i Ukraina – og om et par år, også på Taiwan.

  Svar
 • Winston Churchill er nok et av de største og mest degenerte svina vestlig kultur har fremstilt. En alkoholiker og sodomitt som takket være familiens status og kontakter ble reddet fra å bli kastet ut av krigsakademiet Sandhurst for seksuelle overgrep mot en annen kadett. Det ble sagt at han var forhatt av de andre kadettene, og hadde kun en venn, sin mor.

  I 1939 inngikk UK og Sovjet avtale hvor Nord-Europa skulle deles. Nord-Norge, Nord-Sverige og hele Finland ble gitt Sovjet og de sørlige delene + Danmark skulle være britisk. Britene planla en svær marinebase i Stockholm.

  Avtalen ble kjent da tysk etterretning fulgte et sovjetisk fly som tok av fra Skottland. Flyet var uten registrering eller merkning å svarte ikke på anrop. I hht. internasjonale lov gikk tyske jagerfly på vingene for å identifisere og tvang flyet lande i Tyskland. Her ble dokumentene oppdaget.

  Som vi vet bygde Sovjet opp voldsom militær styrke på sin vestgrense, men ikke slik vi har lært at de fryktet Tyskland, men fordi styrkene etter avtale med UK/USA skulle angripe vestover i slutten av 1941 eller tidlig i 1942. Derfor ble operasjon «Barbarossa» raskt planlagt og iverksatt i november 1941 – fordi, som tyskerne helt riktig sa, for å komme et sovjetisk angrep i forkjøpet.

  Også i Polen var det i 1939 oppmasjert store troppestyrker på vestgrensa, planen var at disse skulle iverksette et overraskelsesangrep mot Tyskland, men klarsignalet fra England drøyde. Tyskland som var klar over at det pågikk genocide på folke-tyskere i Polen. Massmord, voldtekter, drap på barn og eldre, barn og voksne ble spikret til låvedører og fjøsvegger, gårder satt i brann, husdyr slaktet. Flere tusen forsvarsløse sivile ble myrdet. Tyskland hadde ingen valgt, de angrep Polen.

  Angrepet på Norge 9. april 1940 var som tyskerne sa, for å komme et engelsk angrep i forkjøpet.

  Slik at frimurerstaten England og bandittsstaten USA står bak det meste av kriger, død, pandemier, sykdommer, sult, terror siden 1776. I de siste årene har de fått selskap av den religiøst forstyrrede lille pitbullen i Midtøsten, Israel.

  Svar
  • Ja, viktig Pedersen.
   Mange historikere vet dette. Men få tør å minne om det. Og de fleste innbyggere er oppfostret med propaganda i 80 år og har ikke fått vite det:

   » Angrepet på Norge 9. april 1940 var som tyskerne sa, for å komme et engelsk angrep i forkjøpet.»

   Enda færre vet dette, ja:
   «Også i Polen var det i 1939 oppmasjert store troppestyrker på vestgrensa, planen var at disse skulle iverksette et overraskelsesangrep mot Tyskland, men klarsignalet fra England drøyde. Tyskland som var klar over at det pågikk genocide på folke-tyskere i Polen. Massmord, voldtekter, drap på barn og eldre, barn og voksne ble spikret til låvedører og fjøsvegger, gårder satt i brann, husdyr slaktet. Flere tusen forsvarsløse sivile ble myrdet. Tyskland hadde ingen valgt, de angrep Polen.»

   Hadde nordmenn i Sverige ( I Jemtland og Herjedalen f.eks. ) blitt utsatt for det samme, ville (burde) selvfølgelig Norge gjort det samme hvis overgrepene ikke ble stoppet.

   Svar
  • Pedersen, dine to innlegg er skjelden kost, svært høg kvalitet. Tiltredes. Churchill burde vore skoten to ganger, skutt før krigen for forræderi og korrupsjon, skutt etter krigen for morderiske krigsforbrytelsar. Den unødvendige krigen, som han sa etterpå.

   Svar
 • Wasan Totland
  6 februar 2023 20:00

  De skal vel snart ha F-35 over på batteri også?

  Svar
 • «Vi bruker like mye på å betale bilister for å kjøpe elbil på ett år som innkjøpet av det de 54 stridsvognene koster over flere år.»

  Dvs. at myndighetene betaler el-bilistene for å kjøpe elbil? ;-)

  Nei, det har vært langsiktig politikk i Norge å få ned SMOG-forurensning fra våre byer og tettsteder ved å gå over til ikke-forurensende transport. Til alle innbyggernes glede & velferd.
  Nå gjør en del bilister dette arbeidet. – Uten subsidiering. Og sparer nasjonen samtidig for store mengder energi . ( En elbil bruker 1/10 av forbrenningsbilenes energi under bruk. )
  Uten ‘støtte’ eller ‘subsidiering’ fra myndighetene altså. Kun ved å la være å ta så høye skatter avgifter fra de som gjør dette viktige arbeidet.
  Så blir det riktignok mindre penger i statskassen til å bombe andre land. – Men da blir det jo samtidig mindre forurensning der også. En vinn/vinn-situasjon.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skaperen av tegneserien Dilbert:

Anti-vaxxerne hadde helt rett.

Forrige innlegg

Folkefiende blir de som stiller spørsmål.

Kan det tenkes at mRNA-vaksinen har skadelige bivirkninger?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.