POSTED IN Endring av politikken

Strategisk seier for Kina?

Storbritannia vil akseptere Huawei-teknologi.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Taper USA kampen for å utelukke Huawei fra vestlige 5G-nett?

Storbritannia har akseptert at Huawei-teknologi kan brukes i oppbyggingen av landets 5G-nett. Dette skjer til tross for et meget stort og vedvarende press fra USAs side. Dette presset vedvarer fortsatt. Og det skjer (aksepteringen av Huawei-teknologi) til tross for at Storbritannia er en viktig partner i Five-Eyes-samarbeidet hvor USA et seniorpartner.

Five-Eyes er et globalt nettverk for overvåking av all elektronisk trafikk. De øvrige deltagerlandene er Canada, Australia og New Zeeland. Denne overvåkingen førte til en skandale for noen år siden da det ble avslørt at de f.eks. hadde avlyttet Angela merkels mobiltelefon.

Five-Eyes-anøegget i Cheltenham, Gloucestershire, UK. Ikke småtterier akkurat.

USA hevder at deres motstand mot bruk av Huawei-teknologi skyldes at det kan gi Kina liknende fordeler gjennom avlytting og overvåking. Selskapet avviser dette.

En del av deres teknologi er den mest avanserte i verden på 5G-området og det gir selskapet fordeler i åpen konkurranse. Noen hevder at USAs motstand mot selskapets teknologi skyldes at den blokkerer for den globale overvåkningen som Five-Eyes bedriver.

Uansett oppfatter USA innføring av Huawei-teknologi som en meget alvorlig trussel mot strategiske interesser, både teknologiske og økonomiske.

Nettstedet Sputnik rapporterer nå at UK godtar bruk av Huawei på avgrensete deler av landets 5G-nettverk. Dette er et gjennombrudd for Huawei for Storbritannia er selskapets største handelspartner utenfor Kina. 

Og om Storbritannia aksepterer dette vil vil det være lettere for andre vestlige land å gjøre tilsvarende vedtak.

Tyskland skal gjøre vedtak om hvilken teknologi de skal bruke. Selv ikke i Canada er valget avgjort til tross for at de er en av de fem deltagerne i Five Eyes-samarbeidet. Italia har allerede gitt beskjed om at de vil ta i bruk denne teknologien.

NSA-bygningen, Maryland i USA.

Det ser altså ut til at USAs store anstrengelser om å blokkere Huawei overfor allierte i Vest-Europa ikke fører frem i første omgang med kanskje Norge som et av få unntak.

En kan naturligvis spekulere på årsakene til at USA ikke klarer å nå frem med sine synspunkter til tross for stort politisk press. Helt åpenbart ligger det økonomiske motiver bak det britiske vedtaket. 

Sputnik skriver i artikkelen at det vil bli svært dyrt for Storbritannia å utelate Huawei. I det eksisterende 4G-nettverket som den nye 5G skal bygge videre på er det innbygget Huawei-teknologi. Da må også den skiftes ut med svære kostnader.

Men det er naturligvis også mer langsiktige økonomiske betraktninger som gjør seg gjeldende. Hvem vil bygge et fremtidig nettverk på en teknologi som ikke er den mest avanserte? I en konkurranse er dette en taper-strategi.

Og hvis det er Huawei som har den raskeste teknologiske innovasjonen i dag er det en virkelig risikosport å satse på en teknologi som ikke er i front.

Globalt forteller dette om det tidsskiftet som er i ferd med å skje: USA faller tilbake og Kina vokser frem. Det merkes overalt. Om det er en fordel vet ikke jeg sikkert, men det er en faktisk realitet. 

Og Norge velger å følge taper-siden i denne striden, men i den store sammenhengen betyr dette lite. Bortsett fra for vår egen befolkning.

Knut Lindtner

https://sputniknews.com/analysis/202001311078181515-why-london-didnt-follow-us-on-huawei/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  1 februar 2020 10:42

  Jeg tror det er to grunner til at USA er skeptisk til Huawei.
  Den ene kan være at at USA da ikke lenger kan gjennomføre ulovlig overvåkning og ikke lenger har kontroll med «bakdører» inn i 5G nettet.
  Den andre kan være eierstrukturen til Huawei. Den er like problematisk for USA som helsevesenet er det i Norge.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nyhetsbyråene går under radaren:

De bestemmer både hva som er viktig og ideologisk vinkling.

Forrige innlegg

Thierry Meyssan:

Når bryter også Iran internasjonal lov.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.