POSTED IN EU

Stortinget i all stillhet:

Overkjører det norske folk til fordel for EU.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Publiserer dette innlegget på nytt. For den praksis dette refererer til viser seg nå i forhold til ACER, Jernbanepakkene osv. Stortinget overprøver og undergraver grunnloven bit for bit, men i så små steg at få reagerer på det. Denne praksisen har pågått lenge, helt siden EØS-avtalen. Vi selger landets selvstendighet for å tjene penger på EUs indre marked.

Hadde noen kunne koke såpe på vår avdøde bestemor ville de gjort også det for penger. For den store guden er markedet og kapitalen danser rundt dette avgudsbildet.

Knut Lindtner

Igjen skal vi ta inn en ny lov som gi EU direkte makt i Norge.

Av Jan Herdal


EUs prosedyreforordning er på vei. Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU. Betegnelsen er et gjesp, men som journalist Thomas Vermes i ABCnyheter skriver: Igjen skal regjeringen «med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge.»

__________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Oljekrisa.no

__________________________________________________________________________

To ganger har det norske folk sagt nei til EU-medlemskap. Den første gangen i 1972 og i 1994.  Begge ganger var det folket mot makteliten. De to store ja-partiene var Ap og Høyre. De mobiliserte hele statsapparatet, de toneangivende kretsene i privat næringsliv, bank, finans og det meste av mediene på sin side. De tapte.

Det endte med at Norge samarbeider med EU gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, EØS. Til tross for at samarbeidet bare skal være økonomisk, er det blitt svært omfattende. Noen sier at vi vant folkeavstemningene, men har tapt hver eneste dagen utenom. Andre at EØS er EU-medlemskap uten stemmerett.

Norge er det eneste landet i Europa som er (ikke-) innmeldt i EU til tross for flertall mot medlemskap ved to folkeavstemninger. Innmeldingen skjer i stillhet med små skritt.

Et dominerende stortingsflertall har ingen motforestillinger mot EU-integrasjon. Det så vi da Solberg-regjeringen i 2016 med et pennestrøk overførte norsk finanstilsyn til EU. Stortingsbehandlingen var en vits. Utad blir slike saker gjerne framstilt som tekniske detaljer, uten politisk betydning. Talende taushet i alle medier. Folket aner ikke hva som foregår.

Europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen sa imidlertid følgende til ABCnyheter:

– At Stortinget hastebehandler en så stor sak at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens § 115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

I fjor kom spørsmålet om tilslutning til EUs energibyrå ACER. Samme hersketeknikk: Sandpåstrøing i Stortinget, mest mulig taushet utad, mediene på laget. Det ble noe mer motstand mot ACER, men den kom for seint og var for uorganisert. Norge er i dag tilsluttet ACER.

– EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.

Slik han ordlegger seg, er det helt klart at det bare er snakk om en formalitet. Saken er avgjort.

Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU – og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen, skriver Vermes.

Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot – å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

Innlegget er tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • For det første er det grunnlovsstridig å selge Norge bit for bit og straffeloven paragraf 83 forteller oss at det er opptil 21 år fengsel for å «bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives». Alle som en på stortinget er kriminelle og hopper elegant for alle lovene og sedvaner som finnes.

  For det andre er EU et zionistisk prosjekt hvor Gro Harlem Brundtland underskrev medlemskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994 og Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28. november 1994. Altså var vi medlem 5 mnd før avstemmingen.

  Svar
  • Helge Dahl
   27 juni 2020 13:16

   Helt enig, de bryter grunnloven. Nå må noen ,sikkert Frp ta dette opp og stoppe denne kreften. EU var laget for å være en handelsorganisasjon men har vokst til politisk styrende organ. Det er ikke tolerabelt

   Svar
 • Ola Henriksen
  10 februar 2019 0:03

  «For det første er det grunnlovsstridig å selge Norge bit for bit og straffeloven paragraf 83 forteller oss at det er opptil 21 år fengsel for å «bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives». Alle som en på stortinget er kriminelle og hopper elegant for alle lovene og sedvaner som finnes.»

  Vi har altså et forbrytersk regime i Norge, som bryter norsk Grunnlov.
  En politisk gruppe som våger å arrestere, og bombe, andre nasjoner forå ikke være «demokratiske».
  ALL aktivitet for å stoppe disse forbryterske handlingene bør derfor være legitime.

  Svar
 • Lajla Sivertsen
  10 februar 2019 6:50

  Hvis ingen alerede har fått med seg at det er en ny lov som Storting m kongehusets velsignelse bruker den heter Rulers for Radikals å ble brukt flittig av bla Hillory og Obama så for at du skal forstå hva de egentlig driver med så er det Luzifear lovbok som benyttes av Stortinget å folkene der er alvorlig syke i sitt eget valg om å følge Luzifear i stedet for vår alles Skaper å de som ikke skjønner at uten Norges lover så tjener de satan å eliten i verden å det er det hemmelige Babylon som Bibelen forteller om anbefaler alle å høre på Enoch på You tube husk det er de rettferdige som alltid dømmer de urettferdige alltid i historien vinner folket som trodde på rettferdighet slik som sies klart i vårt lover det er den røde tråden de har prøvd klippe bort men her ligger det sannheter om hvem som vil oss vel og h en som er fiender av menneskeheten

  Svar
 • Paul Anthony Bridge
  11 februar 2019 17:51

  NWO kommer til å bli et helvete, hvor all motstand er kneblet, heldigvis kommef ikke dette regimet til å bestå særlig lenge.

  Svar
  • Hvilket regime? Problemet er at et regime bestående av den såkalte opposisjonen ikke vil innebære noen forandringer vedrørende Norges forhold til EU.

   Svar
 • Northern Light.
  17 februar 2019 18:30

  NRK er statseid og skal være folkets eiendom, en skulle da forvente at saker som berører folket er saker som NRK nyhetsavdeling prioriterer. Men NRK er ingen nøytral eller uavhengig nyhetsformidler. NRK nevnte nesten ikke at finanstilsynet ble overført til Brussel, en stor suverenitetsavståelse, men kun i en bisetning, og ACER ble likeledes omtalt så lavmælt at de fleste visste ikke at Norge er med i ACER før etterpå, da kom reaksjonene.

  NRKs nyhetssendinger informerer folket om det Makten vil de skal vite, de vil ikke at folk skal vite at Norge snikes inn i EU litt etter litt bak folkets rygg. Slik som NRKs redaksjon velger ut saker, minner det mest om avledning, Dagsrevyen kan like godt skifte navn til Sportsrevyen. Fordi for litt siden vedtok de også og overføre ti årsverk fra nyhet og samfunn til sportsavdelingen.

  Av en 45 minutters sending går 4 minutter til værmeldingen, og halvparten til sport, og hoveddelen mer og mer til helt uinteressante saker, som om Norge eller Canada har den høyeste elg statuen.

  Med tre kanaler NRK1, NRK2 og NRK3 burde en forlange at NRK ukentlig sendte et program som spesielt gjelder hvilke direktiver fra EU som Norge blir innordnet under av regjeringen. Kanskje en folkeaksjon for å få NRK til å gjøre dette hadde vært en god ide?

  Svar
 • Dette høres helt vanvittig ut.

  «Solberg ber om meldeplikt til EU»

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/02/20/195553957/solberg-ber-om-meldeplikt-til-eu

  Svar
  • Ola Henriksen
   21 februar 2019 10:58

   «Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.
   De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.»
   ( Fra ABC-lenken )

   Er Norge medlem av EU;er det noe det norske folk ikke er blitt opplyst om ?
   Feirer vi ikke 17 mai hvert år fortsatt?

   Hva må til før vi kaster ut disse trojanske hestene ut av Stortinget? ( Gjerne fysisk )

   Svar
 • Torunn Økland
  19 mars 2019 12:50

  DIREKTEDEMOKRATI er løsningen

  Svar
 • Thor arne Svarstad
  29 mars 2019 20:43

  Få startet nytt parti med mål å stille regjeringen for riksrett, brudd på norsk grunnlov.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Uten atomvåpen.

Nato er en papirtiger.

Forrige innlegg

Havvind:

Ikke bare dyrt, men teknologisk vanskelig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.